Aranan: İngilizce

 1. İngilizce Öğrenmek İçin 10 Kural

  Yapılan araştırmalar, ilkokuldan üniversiteye kadar İngilizce öğrenmede Türkiye’nin yetersiz kaldığını gösteriyor. Uluslararası bir dil eğitim şirketi tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Endeksi’ne göre Türkiye, 80 ülke ar

 2. İngilizce Nitelik Zarfları - Adverbs

  İngilizce Nitelik Zarfları - Adverbs; biri – hiç kimse - someone – no one. Burda tanıdığınız var mı - Do you know someone here? Hayır, burda kimseyi tanımıyorum - No, I don’t know anyone here.

 3. İngilizce Belirten - Genitive

  İngilizce Belirten - Genitive; kız arkadaşımın kedisi - my girlfriend’s cat. erkek arkadaşımın köpeği - my boyfriend’s dog. Çocuklarımın oyuncakları - my children’s toys

 4. İngilizce Çift Bağlaçlar - Double Connectors

  İngilizce Çift Bağlaçlar - Double Connectors; Seyahat gerçi güzeldi, ama yorucuydu - The journey was beautiful, but too tiring. Tren gerçi dakikti, ama doluydu - The train was on time, but too full.

 5. İngilizce Bağlaçlar 4 - Conjunctions 4

  İngilizce Bağlaçlar 4 - Conjunctions 4; Televizyon açık olduğu halde, o (erkek) uyudu - He fell asleep although the TV was on. Geç olduğu halde, o (erkek) daha oturdu - He stayed a while although it was late.

 6. İngilizce Bağlaçlar 3 - Conjunctions 3

  İngilizce Bağlaçlar 3 - Conjunctions 3; Saat çalar çalmaz kalkarım - I get up as soon as the alarm rings. Ders çalışmam gerekir gerekmez yoruluyorum - I become tired as soon as I have to study.

 7. İngilizce Bağlaçlar 2 - Conjunctions 2

  İngilizce Bağlaçlar 2 - Conjunctions 2; Kendisi (kadın) ne zamandan beri çalışmıyor - Since when is she no longer working? Evlendiğinden beri mi - Since her marriage?

 8. İngilizce Bağlaçlar 1 - Conjunctions 1

  İngilizce Bağlaçlar 1 - Conjunctions 1; Yağmur durana kadar bekle - Wait until the rain stops. Ben hazır olana kadar bekle - Wait until I’m finished. O geri gelene kadar bekle - Wait until he comes back.

 9. İngilizce Yan Cümle -mediği -madığı - Subordinate Clauses -if

  İngilizce Yan Cümle -mediği -madığı - Subordinate Clauses -if; Beni sevip sevmediğini bilmiyorum - I don’t know if he loves me. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum - I don’t know if he’ll come back. Beni arayıp aramayacağını bilmiyoru

 10. İngilizce Yan Cümleler 2 - Subordinate Clauses That 2

  İngilizce Yan Cümleler 2 - Subordinate Clauses That 2; Geldiğinize sevindim - I’m happy that you came. Ilginiz duyduğunuza sevindim - I’m happy that you are interested. Evi almak istemenize sevindim - I’m happy that you want to buy the house.

 11. İngilizce Yan Cümleler 1 - Subordinate Clauses That 1

  İngilizce Yan Cümleler 1 - Subordinate Clauses That 1; O (erkek) mutlaka gelir - He will definitely come. Bu kesin mi - Are you sure? Geleceğini biliyorum - I know that he’ll come.

 12. İngilizce Emir Kipi 2 - Imperative 2

  İngilizce Emir Kipi 2 - Imperative 2; Traş ol - Shave! Yıkan - Wash yourself! Taran - Comb your hair!

 13. İngilizce Emir Kipi 1 - Imperative 1

  İngilizce Emir Kipi 1 - Imperative 1; Dikkatli olun - Be careful! Dakik olun - Be punctual! Aptal olmayın - Don’t be stupid!

 14. İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman 2 - Past Tense of Modal Verbs 2

  İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman 2 - Past Tense of Modal Verbs 2;

 15. İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman - Past Tense of Modal Verbs

  İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman - Past Tense of Modal Verbs; Uzun kalmak istemedik - We did not want to stay long. Bir şey içmek istemedik - We did not want to drink anything. Rahatsız etmek istemedik - We did not want to disturb you.

 16. İngilizce Geçmiş Zaman Sorular 2 - Past Tense Questions 2

  İngilizce Geçmiş Zaman Sorular 2 - Past Tense Questions 2; Kimi gördünüz - Who did you see? Kime rastladınız - Who did you meet? Kimi tanıdınız - Who did you recognize?

 17. İngilizce Geçmiş Zaman Sorular - Past Tense Questions

  İngilizce Geçmiş Zaman Sorular - Past Tense Questions; Neredeydiniz - Where were you? Nerede oturdunuz - Where did you live? Nerede çalıştınız - Where did you work?

 18. İngilizce Geçmiş Zaman 4 - Past Tense 4

  İngilizce Geçmiş Zaman 4 - Past Tense 4; okumak - to read. Okudum - I read. Romanın hepsini okudum - I read the whole novel.

 19. İngilizce Geçmiş Zaman 3 - Past Tense 3

  İngilizce Geçmiş Zaman 3 - Past Tense 3; sormak - to ask. Sordum - I asked. Hep sordum - I always asked.

 20. İngilizce Geçmiş Zaman 2 - Past Tense 2

  İngilizce Geçmiş Zaman 2 - Past Tense 2; Neden vaktinde gelemedin - Why could you not come on time? Neden yolu bulamadın - Why could you not find the way? Neden onu (erkek için) anlayamadın - Why could you not understand him?

 21. İngilizce Geçmiş Zaman 1 - Past Tense 1

  İngilizce Geçmiş Zaman 1 - Past Tense 1; okumak - to read. O (erkek) bir dergi okudu - He read a magazine. O da (kadın) bir kitap okudu - And she read a book.

 22. İngilizce Sıfatlar 3 - Adjectives 3

  İngilizce Sıfatlar 3 - Adjectives 3; Onun (kadın) bir köpeği var - She has a dog. Köpek büyük - The dog is big. Onun (kadın) büyük bir köpeği var - She has a big dog.

 23. İngilizce Sıfatlar 2 - Adjectives 2

  İngilizce Sıfatlar 2 - Adjectives 2; Üstümde mavi bir elbise var - I am wearing a blue dress. Üstümde kırmızı bir elbise var - I am wearing a red dress. Üstümde yeşil bir elbise var - I am wearing a green dress.

 24. İngilizce Sıfatlar 1 - Adjectives 1

  İngilizce Sıfatlar 1 - Adjectives 1; yaşlı bir kadın - an old lady. Şişman bir kadın - a fat lady. Meraklı bir kadın - a curious lady

 25. İngilizce Sebep Göstermek 3 - Giving Reasons 3

  İngilizce Sebep Göstermek 3 - Giving Reasons 3; Turtayı niçin yemiyorsunuz - Why aren’t you eating the cake? Kilo vermem lazım - I must lose weight. Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum - I’m not eating it because I must lose weight

 26. İngilizce Gerund And Infinitive

  A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

 27. İngilizce Sebep Göstermek 2 - Giving Reasons 2

  İngilizce Sebep Göstermek 2 - Giving Reasons 2; Neden gelmedin - Why didn’t you come? Hastaydım - I was ill. Hasta olduğum için gelmedim - I didn’t come because I was ill.

 28. İngilizce Pasif Yapı mı Yoksa Aktif Yapı mı? Hangi Zaman?

  Cümle kurarken, bu cümlenin aktif mi yoksa pasif bir cümle mi olacağınan karar veririz ve cümleye, hakkında konuşacağımız nesne ya da kişi ile başlarız.

 29. İngilizce Sebep Göstermek 1 - Giving Reasons 1

  İngilizce Sebep Göstermek 1 - Giving Reasons 1; Niçin gelmiyorsun - Why aren’t you coming? Vaktim yok - I have no time. Vaktim olmadığı için gelmiyorum - I am not coming because I have no time.

 30. İngilizce Bir Şeyi Rica Etmek - Asking for Something

  İngilizce Bir Şeyi Rica Etmek - Asking for Something; Saçlarımı kesebilir misiniz - Can you cut my hair? Kısa olmasın, lütfen - Not too short, please. Biraz daha kısa, lütfen - A bit shorter, please.

 31. İngilizce Pasif Cümlelerde by Kullanımı

  Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin: The missing child has been found. German is spoken in Austria.

 32. İngilizce Birşeyler Yapabilmek - To be Allowed to

  İngilizce Birşeyler Yapabilmek - To be Allowed to; Bir telefon edebilir miyim - May I just make a call? Bir şey sorabilir miyim - May I just ask something? Bir şey söyleyebilir miyim - May I just say something?

 33. İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu

  Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

 34. İngilizce Yapmak Zorunda Kalmak - Have to do Something

  İngilizce Yapmak Zorunda Kalmak - Have to do Something; Erken kalkmak zorundasın - You must get up early. Çok çalışmak zorundasın - You must work a lot. Dakik olmak zorundasın - You must be punctual.

 35. İngilizce Bir Şey İstemek - To Want Something

  İngilizce Bir Şey İstemek - To Want Something; istemek - to want. Geç gelmek istemiyorum - I don’t want to arrive late. Oraya gitmek istemiyorum - I don’t want to go there.

 36. İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Present Progressive Passive)

  Şimdiki zaman pasif yapısında, olayın devamlılığını bildirmek için being kullanılır. Bununla birlikte be ve fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali kullanılır.

 37. İngilizce Bir Şey Arzu Etmek - To Like Something

  İngilizce Bir Şey Arzu Etmek - To Like Something; Bir şey içmek istiyorum - I want to drink something. Birşey yemek istiyorum - I want to eat something. Biraz dinlenmek istiyorum - I want to relax a little.

 38. İngilizce İstemek - To Want to

  İngilizce İstemek - To Want to; Bir yatağa ihtiyacım var - I need a bed. Uyumak istiyorum - I want to sleep. Burada bir yatak varmı - Is there a bed here?

 39. İngilizce Büyük/Küçük - Big/Small

  İngilizce Büyük/Küçük - Big/Small; büyük ve küçük - big and small. Fil büyük - The elephant is big. Fare küçük - The mouse is small

 40. İngilizce İyelik Zamiri 2 - Possessive Pronouns 2

  İngilizce İyelik Zamiri 2 - Possessive Pronouns 2; saat - the clock. Onun (erkek) saati bozuk - His clock isn’t working. Saat duvarda asılı - The clock hangs on the wall

 41. İngilizce Pasifler (Passives) Konu Anlatımı ve Örnekler

  Eğer eylemi gerçekleştiren, cümlede özne ise, o zaman aktif kullanım söz konusudur. Eğer eylemden etkilenen, özne ise, o zaman da pasif kullanım söz konusudur.

 42. Hareket - Yön Bildiren Edatlar (Prepositions) ve Örnek Cümleler

  İngilizcede hareket bildiren edatlar bize bir hareketin şeklini ya da nereye, hangi yöne doğru yapıldığını gösteren ifadelerdir. Aşağıda bunlardan bazılarını sıraladık

 43. İngilizce İyelik Zamiri 1 - Possessive Pronouns 1

  İngilizce İyelik Zamiri 1 - Possessive Pronouns 1; ben – benim - I – my. Anahtarımı bulamıyorum - I can’t find my key. Biletimi bulamıyorum - I can’t find my ticket

 44. İngilizce Olumsuz Yanıt 2 - Negation 2

  İngilizce Olumsuz Yanıt 2 - Negation 2; Hazır mısın - Are you finished? Hayır, henüz değil - No, not yet. Ama hemen hazır olurum - But I’ll be finished soon

 45. İngilzice Yer Bildiren Edatlar (Prepositions) Konu Anlatımı ve Örnekler

  İngilizcede In, kutu, oda ve ülke gibi üç boyutlu şeylerin içinden bahsederken kullanılır. On ise zemin, masa ve duvar gibi iki boyutlu yüzeylerin üstünden bahsederken kullanılır.

 46. İngilizce From - to, until ve by Kullanım Örnekleri

  Until ya da till (informal), "kadar, değin, dek" anlamlarına gelmektedir ve bir işin ne zaman biteceğini anlatmakta kullanılır.

 47. İngilizce Olumsuz Yanıt 1 - Negation 1

  İngilizce Olumsuz Yanıt 1 - Negation 1; Sözcüğü anlamıyorum - I don’t understand the word. Cümleyi anlamıyorum - I don’t understand the sentence. Anlamını anlamıyorum - I don’t understand the meaning.

 48. İngilizce Soru Sormak 2 - Asking Questions 2

  İngilizce Soru Sormak 2 - Asking Questions 2; Senin bir hobin var mı - Do you have a hobby? Ben futbol oynuyorum - I play football / soccer (am.). Nerede bir futbol sahası var - Where is the football / soccer (am.) field?

 49. İngilizce Zaman Edatları Konu Anlatımı: At, In, On

  at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır.

 50. İngilizce Soru Sormak 1 - Asking Questions 1

  İngilizce Soru Sormak 1 - Asking Questions 1; cevaplamak - to reply. Cevap veriniz, lütfen - Please reply. Cevap veriyorum - I reply.

 51. İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers

  İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers; Ilk ay Ocaktır - The first month is January. Ikinci ay Şubattır - The second month is February. Üçüncü ay Marttır - The third month is March.

 52. İngilizce Bankada - At the Bank

  İngilizce Bankada - At the Bank; Bir hesap açtırmak istiyorum - I would like to open an account. İşte pasaportum - Here is my passport. Ve işte adresim - And here is my address.

 53. İngilizce If Konusu - If Clauses, Conditionals

  If ’den sonraki cümle geniş zaman ile kurulurken, diğer cümle ise gelecek zamanla oluşturulur.

 54. İngilizce Postanede - At the Post Office

  İngilizce Postanede - At the Post Office; Bir sonraki postane nerede - Where is the nearest post office? Bir sonraki postane uzak mı - Is the post office far from here? Bir sonraki posta kutusu nerede - Where is the nearest mail box?

 55. İngilizce Bildirimde Bulunurken Kullanılan Fiiller

  Söylenen bir cümleyi rapor ederken, kişinin söylediği kelimelerin aynılarını söylemek zorunda değiliz. Bazı fiiller cümlenin anlamını özetlemek için kullanılabilir:

 56. İngilizce Vücudun Bölümleri - Parts of the Body

  İngilizce Vücudun Bölümleri - Parts of the Body; Kolları kuvvetli - The arms are athletic. Bacakları da kuvvetli - The legs are also athletic.

 57. İngilizce Doktorda - At the Doctor

  İngilizce Doktorda - At the Doctor; Sizin için ne yapabilirim - What can I do for you? Ağrınız var mı - Do you have any pain? Neresi acıyor - Where does it hurt?

 58. İngilizce Reported Requests: Dolaylı İstekler

  Dolaylı istekler (birisinden sizin için bir şey yapmasını istemeniz), dolaylı emirler (reported commands) konusunda olduğu gibi aynı gramer yapısına sahiptir.

 59. İngilizce Duygular - Feelings

  İngilizce Duygular - Feelings; Korkmak - to be afraid. Ben korkuyorum - I’m afraid. Korkmuyorum - I am not afraid

 60. İngilizce Çalışmak - Working

  İngilizce Çalışmak - Working; Yakında emekli olacağız - We will soon receive our pension. Ama vergiler yüksek - But taxes are high. Ve hastalık sigortası yüksek - And health insurance is expensive.

 61. İngilizceReported Questions: Soru Cümlelerinin Bildirilmesi

  Çoğu bildirilen soru cümlesi geçmiş zaman ile oluşturulmuş bir fiile sahiptir. Bu yapıda, aynı reported speech konusunda anlatıldığı gibi aynı kelime ve zaman değişimleri kullanılır.

 62. İngilizce Alışveriş Yapmak - Shopping

  İngilizce Alışveriş Yapmak - Shopping; Bir hediye almak istiyorum - I want to buy a present. Ama çok fazla pahalı olmayan - But nothing too expensive. Belki bir el çantası - Maybe a handbag?

 63. İngilizce Reported Speech’de Say ve Tell Kullanımı

  Eğer bir olayı bir kişiye rapor ediyorsak, tell kullanırız. (me, her, etc). Ashley told me that you were ill. (not ‘Ashley said me’)

 64. İngilizce Mağazalar - Shops

  İngilizce Mağazalar - Shops; Bir kuyumcu arıyorum - I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Bir fotoğrafçı arıyorum - I’m looking for a photo equipment store. Bir pastane arıyorum - I’m looking for a confectionery.

 65. İngilizce Reported Speech Konu Anlatımı

  Bu dersimizde sizlere reported speech konusunu açıklamaya çalışacağız. “Reported Speech” Türkçeye çevrilirken dolaylı “anlatım” olarak çevrilmiştir.

 66. İngilizce Alışveriş Merkezinde - In the Department Store

  İngilizce Alışveriş Merkezinde - In the Department Store; Bir alışveriş merkezine gidelim mi - Shall we go to the department store? Alışveriş yapmam lazım - I have to go shopping. Çok şey satın almak istiyorum - I want to do a lot of shoppi

 67. İngilizce Olumsuz Soru Cümlesi Yapma

  Bu noktada iki durum söz konusudur. Konuşma esnasında kullanılan yapı ile resmi dilde kullanılan yapılar söz konusudur.

 68. İngilizce Alışveriş Yapmak - Running Errands

  İngilizce Alışveriş Yapmak - Running Errands; Kütüphaneye gitmek istiyorum - I want to go to the library. Kitapçıya gitmek istiyorum - I want to go to the bookstore. Gazete satıcısına gitmek istiyorum - I want to go to the newspaper stand

 69. İngilizce Nobody, Never Gibi Kelimelerle Kurulan Olumsuz cümleler

  İngilizcede nobody, nothing, nowhere, never, no, hardly gibi kelimeleri kullanarak olumsuz cümle oluşturabiliriz. Bu kelimeleri kullandığımız cümlelerde not kullanmayız.

 70. İngilizce Yüzme Havuzunda - In the Swimming Pool

  İngilizce Yüzme Havuzunda - In the Swimming Pool; Su derin mi - Is the water deep? Su temiz mi - Is the water clean? Su sıcak mı - Is the water warm?

 71. İngilizcede Negatif Cümle Kurma, Negatif Cümle Yapısı

  İngilizce de negatif cümle yapmak için, yardımcı fiilden hemen sonra not gitirilir.

 72. İngilizce Soru Kelimesinin Özne Durumunda Olduğu Soru Cümleleri

  Soru cümlelerinde insanlar yerine who, nesneler yerine de what kullanırız. Who did you see? John. Kimi gördün. John’u gördüm.

 73. İngilizce Spor - Sports

  İngilizce Spor - Sports; Futbol oynuyoruz - We play football / soccer (am). Bazen yüzüyoruz - We swim sometimes. Veya bisiklete biniyoruz - Or we cycle.

 74. İngilizce Soru Kelimeleri İle Soru Cümlesi Oluşturma

  where, when, why gibi soru kelimeleri ile soru cümlesi oluştururken, yes-no soru cümlesinin başına bu soru kelimelerini getiririz.

 75. İngilizce Tatil Aktiviteleri - Vacation Activities

  İngilizce Tatil Aktiviteleri - Vacation Activities; Sörf yapmak isterdim - I would like to surf. Dalmak isterdim - I would like to dive. Su kayağı yapmak isterdim - I would like to water ski

 76. İngilizce Seyahat Hazırlıkları - Preparing a Trip

  İngilizce Seyahat Hazırlıkları - Preparing a Trip; Yanına güneş kremi al - Take some suntan lotion with you. Yanına güneş gözlüğü al - Take the sun-glasses with you. Yanına güneş şapkası al - Take the sun hat with you.

 77. İngilizce Yes / No Soru Cümle Yapısı - Evet / Hayır Soru Yapısı

  İngilizcede Yes-No sorusu yapmak için tek yapmanız gereken yardımcı fiili cümlenin başına getirmektir.

 78. İngilizce Diskoda - In the Discotheque

  İngilizce Diskoda - In the Discotheque; Burası boş mu - Is this seat taken? Yanınıza oturabilir miyim - May I sit with you? Memnuniyetle - Sure.

 79. İngilizce Soru Cümlesi ve Negatif Cümle Oluşturma

  İngilizcede soru cümlesi oluşturmak için, yardımcı fiil öznenin başına getirilir. John has gone. Has John gone? She’s leaving. When is she leaving?

 80. İngilizce Sinemada - At the Cinema

  İngilizce Sinemada - At the Cinema; Sinemaya gitmek istiyoruz - We want to go to the cinema. Bugün güzel bir film oynuyor - A good film is playing today. Film çok yeni - The film is brand new.

 81. İngilzce Sıfatlar ve Eş Anlamlıları

  Bu yazımızda, ingilizcede bazı sıfatları, eş anlamlılarını, bu sıfatların Türkçe’lerini aşağıdaki tabloda inceleyeceğiz.

 82. İngilizce Gece Çıkmak - Going Out in the Evening

  İngilizce Gece Çıkmak - Going Out in the Evening; Burada bir disko var mı - Is there a disco here? Burada bir gece klubü var mı - Is there a nightclub here? Burada bir birahane var mı - Is there a pub here?

 83. İngilizce Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler ve Açıklamaları

  Bu yazıda, sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve onların Türkçelerini vereceğiz. Bu sayede sıfatlar konusunu iyice pekiştirmiş olacaksınız.

 84. İngilizce Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları

  Aşağıdaki tabloda, ingilizce düzensiz sıfatları, Türkçe anlamlarını, comparative ve superlative karşılıklarını görüyorsunuz.

 85. İngilizce Hayvanat Bahçesinde - At the Zoo

  İngilizce Hayvanat Bahçesinde - At the Zoo; Hayvanat bahçesi orada - The zoo is there. Zürafalar orada - The giraffes are there. Ayılar nerede - Where are the bears?

 86. İngilizce Kişilik Sıfatları

  Bu yazımızda, ingilizcede yer alan ve en çok kullanılan kişilik sıfatlarını ve onların Türkçe anlamlarını işledik.

 87. İngilizce Şehir Turu - City Tour

  İngilizce Şehir Turu - City Tour; Bu ne binası - What building is that? Bina ne kadar eski - How old is the building? Binayı kim yaptı - Who built the building?

 88. İngilizce Nerede Sorusu - Where is?

  İngilizce Nerede Sorusu - Where is; Şehrin eski kesimi nerede - Where is the old city? Kilise nerede - Where is the cathedral? Müze nerede - Where is the museum?

 89. İngilizce Sıfatlar ve Zıt Anlamları

  Nothing seems to fit me these days! This dress is too tight and the other one’s too loose. (sıkı-dar)

 90. Kelime Öğrenme - Hissetmek

  Çocuklar İçin İngilizce; Hissetmek / Feelings - Are you happy

 91. İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Anlamları
 92. İngilizce Yol Sormak - Asking for Directions

  İngilizce Yol Sormak - Asking for Directions; Affedersiniz - Excuse me! Bana yardım edebilir misiniz - Can you help me? Burada iyi bir restoran nerede var - Is there a good restaurant around here?

 93. Kelime Öğrenme - Hareket Kelimeleri 2

  Çocuklar İçin İngilizce; Hareket Kelimeleri 2 / Action Verbs 2 - Action Words

 94. İngilizce -ed ve -ing Eki Alan Sıfatlar - interested ve interesting

  Interested, bored, excited vs. zarflar, insanların nasıl hissettiklerini bildirir Interesting, bored, excited vs. nesne ya da kişilerin ne gibi hislere yol açtıklarını bildirir.

 95. İngilizce Araba Arızası - Car Breakdown

  İngilizce Araba Arızası - Car Breakdown; Bir kaç litre mazota ihtiyacım var - I need a few litres / liters (am.) of diesel. Benzinim bitti - I have no more petrol / gas (am). Yedek bidonunuz var mı - Do you have a petrol can?

 96. Kelime Öğrenme - Olimpik Sporlar

  Çocuklar İçin İngilizce; Olimpik Sporlar / Olympic Sports - Game of Sports

 97. İngilizce Takside - In the Taxi

  İngilizce Takside - In the Taxi; Lütfen dümdüz - Please go straight ahead. Lütfen burdan sağa - Please turn right here. Lütfen orada köşeden sola - Please turn left at the corner.

 98. İngilizce’de Hem Sıfat Hem de Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler - fast, hard, late

  İngilizcede bazı kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılırlar. Bunlara bazı örnekler verirsek: fast, hard, late, early, daily, weekly, monthly

 99. Kelime Öğrenme - Müzik Aletleri

  Çocuklar İçin İngilizce; Müzik Aletleri / Musical Instruments - Orchestra instrum

 100. Alışveriş - Shopping

  Alışveriş - Shopping / İngilizce Kelimeler; bakery-emek fırını, bar code-barkod, bookshop-kitabevi, drugstore-eczane, dry cleaner-kuru temızleyici

 101. İngilizce Yolda - On Route

  İngilizce Yolda - On Route; O (erkek) gemi ile gidiyor - He goes by ship. O (erkek) botla gidiyor - He goes by boat. O (erkek) yüzüyor - He swims.

 102. Kelime Öğrenme - Takvim-Aylar-Günler

  Çocuklar İçin İngilizce; Takvim, Aylar, Günler / Calendar - Months and Days

 103. Hava - Weather

  Hava - Weather / İngilizce Kelimeler; barometer-barometre, cloud-bulut, cold-soğuk, crescent-hilal, darkness-karanlık, drought-kuraklık

 104. İngilizce Toplu Taşıma - Public Transportation

  İngilizce Toplu Taşıma - Public Transportation;

 105. İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma - Comparative Adverbs

  Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle ö

 106. Kelime Öğrenme - Sayılar

  Çocuklar İçin İngilizce; Sayılar / Numbers

 107. İngilizce Havalimanında - At the Airport

  İngilizce Havalimanında - At the Airport; Bu sizin valiziniz mi - Is that your suitcase? Bu sizin çantanız mı - Is that your bag? Bu sizin bagajınız mı - Is that your luggage?

 108. İngilizce Zarflar - Adverbs Konu Anlatımı ve Örnekler

  İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile anla

 109. Kelime Öğrenme - Yaşadığım Yer

  Çocuklar İçin İngilizce - Yaşadığım Yer / Town - village - introduction of my to

 110. Sanat - Arts

  Sanat - Arts / İngilizce Kelimeler; applause-alkış, art-sanat, bow-yay, brush-fırça, coloring book-boyama kitabı, dancer-dansçı, drawing-çizim

 111. Araba - Car

  Araba - Car / İngilizce Kelimeler; air filter-hava filtresi, breakdown-bozulma, camper-karavan, car battery-araba aküsü, child seat-çocuk koltuğu

 112. İngilizce Trende - On the Train

  İngilizce Trende - On the Train; Aşağıda yatabilir miyim - Can I sleep below? Ortada yatabilir miyim - Can I sleep in the middle? Yukarıda yatabilir miyim - Can I sleep at the top?

 113. Kelime Öğrenme - Coğrafya ve Doğa

  Çocuklar İçin İngilizce - Coğrafya ve Doğa / Geography - Nature

 114. Sıfatlarda as........as Konusu, Kullanımı ve Örnek Cümleler

  Bu yazımızda, ingilizce as...as konusunu işleyeceğiz. As...as yapısı nasıl oluşturulur, nerelerde ve hangi anlamlarda kullanılır konularını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 115. İngilizce Tren İstasyonunda - At the Train Station

  İngilizce Tren İstasyonunda - At the Train Station;

 116. İngilizce’de Hindiye Niçin Turkey Deniliyor?

  Sonunda her iki ırkın farklı olduğu anlaşılmıştı, ama bu Amerikan kökenli kuşun adı 17. yüzyılda Amerika’ya göç eden İngiliz göçmenler sayesinde Amerika’da ’Turkey’ olarak yerleşti.

 117. Kelime Öğrenme - Dünyamız, Kıtalar ve Okyanuslar

  Çocuklar İçin İngilizce - Dünyamız, Kıtalar ve Okyanuslar / Our Planet, Earth -

 118. Sağlık - Health

  Sağlık - Health / İngilizce Kelimeler; ambulance-ambulans, bandage-bandaj, birth-doğum, blood pressure-tansiyon, body care-vücut bakımı

 119. İngilizce Restoranda 4 - At the Restaurant 4

  İngilizce Restoranda 4 - At the Restaurant 4; Mısır yemeyi severim - I like to eat (sweet) corn. Salatalık yemeyi severim - I like to eat cucumber. Domates yemeyi severim - I like to eat tomatoes

 120. İngilizce Superlative Adjectives (Üstünlük Derecesi Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, ingilizce superlative adjectives yapısının kullanımını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 121. Kelime Öğrenme - Güneş Sistemi ve Gezegenler

  Çocuklar İçin İngilizce - Güneş Sistemi ve Gezegenler / Solar System and Planets

 122. Malzemeler - Materials

  Malzemeler - Materials / İngilizce Kelimeler; brass-pirinç, cement-çimento, ceramic-seramik, cloth-bez, cloth-bez, cotton-pamuk, crystal-kristal

 123. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) Sıfatlar ve Örnekler

  Bu yazımızda, ingilizce karşılaştırma - comparative sıfatlarının kullanımını anlatacağız. Comparative adjectives nerelerde kullanılır, örnek cümleler ve Türkçe anlamları, than, a lot, a bit, much, less than gibi yapılarla birlikte na

 124. İngilizce Restoranda 3 - At the Restaurant 3

  İngilizce Restoranda 3 - At the Restaurant 3; Bir ordövr istiyorum - I would like a starter. Bir salata istiyorum - I would like a salad. Bir çorba istiyorum - I would like a soup.

 125. Kelime Öğrenme - Taşıma Araçları

  Çocuklar İçin İngilizce - Taşıma Araçları / Transportation Sounds - Vehicle

 126. Mutfak aletleri - Kitchen appliances

  Mutfak aletleri - Kitchen appliances / İngilizce Kelimeler; bowl-kase, coffee machine-kahve makinesi, cooking pot-tencere, cutlery-çatal bıçak

 127. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) ve Superlative (Üstünlük Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, dü

 128. İngilizce Restoranda 2 - At the Restaurant 2

  İngilizce Restoranda 2 - At the Restaurant 2; Bir elma suyu, lütfen - An apple juice, please. Bir limonata, lütfen - A lemonade, please. Bir domates suyu, lütfen - A tomato juice, please.

 129. Kelime Öğrenme - Hayvan Sesleri

  Çocuklar İçin İngilizce - Hayvan Sesleri / Animal Sounds - cow moo

 130. Soyut terimler - Abstract terms

  Soyut terimler - Abstract terms / İngilizce Kelimeler; administration-yönetim, advertising-reklam, arrow-ok, ban-yasak, career-kariyer

 131. Bitkiler - Plants

  Bitkiler - Plants / İngilizce Kelimeler; bamboo-bambu, bouquet of flowers-çiçek buketi, branch-dal, bud-tomurcuk, clover-yonca

 132. İngilizce Restoranda 1 - At the Restaurant 1

  İngilizce Restoranda 1 - At the Restaurant 1; Masa boş mu - Is this table taken? Menüyü rica ediyorum - I would like the menu, please. Ne tavsiye edebilirsiniz - What would you recommend?

 133. İngilizce Sıfatlar (Adjectives) ve Örnekler

  ngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, c

 134. Kelime Öğrenme - İnsan Sesleri

  Çocuklar İçin İngilizce - İnsan Sesleri / Human Sounds - imitating sounds

 135. İngilizce Otelde Şikâyetler - In the Hotel Complaints

  İngilizce Otelde Şikâyetler - In the Hotel Complaints; Odada telefon yok - There is no telephone in the room. Odada televizyon yok - There is no TV in the room. Odanın balkonu yok - The room has no balcony.

 136. İngilizce Would Modal Verb ve Örnekler

  İngilizcede Would yardımcı fiil olarak kullanılır; "modal yardımcı fiili". Would’u kullandığımız durumlar şunlardır: Geçmişten bahsederken. Geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken, şart Kiplerinde

 137. Kelime Öğrenme - Meyve ve Sebzeler 2

  Çocuklar İçin İngilizce - Meyve ve Sebzeler / Fruits & Vegetables 2

 138. Mobilya - Furniture

  Mobilya - Furniture / İngilizce Kelimeler; armchair-koltuk, bed-yatak, bedding-yatak takımı, bookshelf-kitaplık, carpet-halı, chair-sandalye

 139. Büyük hayvanlar - Big animals

  Büyük hayvanlar - Big animals / İngilizce Kelimeler; alligator-timsah, baboon-babun, bear-ayı, camel-deve, cheetah-çita, cow-inek

 140. İngilizce Have to Modal Verb ve Örnekler

  You have to do it. Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken have to kullanılır.

 141. İngilizce Otelde - In the Hotel

  İngilizce Otelde - In the Hotel; Boş bir odanız var mı - Do you have a vacant room? Ben bir oda rezerve ettim - I have booked a room. Benim adım Müller - My name is Miller.

 142. Kelime Öğrenme - Meyve ve Sebzeler 1

  Çocuklar İçin İngilizce - Meyve ve Sebzeler / Fruits & Vegetables 1

 143. İngilizce Doğada - In Nature

  İngilizce Doğada - In Nature; Oradaki kuleyi görüyor musun - Do you see the tower there? Oradaki dağı görüyor musun - Do you see the mountain there? Oradaki köyü görüyor musun - Do you see the village there?

 144. İngilizce Should Modal Verb ve Örnekler

  Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır. Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken. Mecburiyetlerden söz ederken. Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

 145. Kelime Öğrenme - Oyuncak İsimleri

  Çocuklar İçin İngilizce; Oyuncak isimleri / Toys Vocabulary

 146. Küçük hayvanlar - Small animals

  Küçük hayvanlar - Small animals / İngilizce Kelimeler; ant-karınca, beetle-böcek, bird-kuş, birdcage-kuş kafesi, birdhouse-kuş evi

 147. Doğa - Nature

  Doğa - Nature / İngilizce Kelimeler; bay-koy, beach-sahil, bubble-kabarcık, cave-mağara, farm-çiftlik, fire-yangın

 148. İngilizce Must Modal Verb ve Örnekler

  Bir şeyin gerekli ya da zaruri olduğu durumlarda must kullanılır. Must örnek cümlesini inceleyelim:

 149. İngilizce Şehirde - In the City

  İngilizce Şehirde - In the City; Bir taksiye ihtiyacım var - I need a taxi. Bir şehir haritasına ihtiyacım var - I need a city map. Bir otele ihtiyacım var - I need a hotel.

 150. Kelime Öğrenme - Zıt Kelimeler

  İngilizce Kelime Öğrenme; Zıt Kelimeleri öğrenin / Opposite Words

 151. Lesson 25 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 25 - Practical Beginner English Drama / Ders 25 - Pratik İngilizce

 152. İngilizce Could Modal Verb ve Örnekler

  İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi duruml

 153. İngilizce Randevulaşmak - Appointment

  İngilizce Randevulaşmak - Appointment; Bir dahaki sefere dakik ol - Be punctual next time! Bir dahaki sefere bir taksiye bin - Take a taxi next time! Bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al - Take an umbrella with you next time!

 154. Kelime Öğrenme - Şekiller

  İngilizce Kelime Öğrenme; Şekillerin isimlerini öğrenin / Shape Name

 155. Lesson 24 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 24 - Practical Beginner English Drama / Ders 24 - Pratik İngilizce

 156. Lesson 24 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 24 - Practical Elementary English Drama / Ders 24 - Pratik İngilizce

 157. Vücut - Body

  Vücut - Body / İngilizce Kelimeler; arm-kol, back-sırt, beard-sakal, bone-kemik, brain-beyin, eye-göz, ear-kulak, face-yüz, finger-parmak

 158. Eğitim - Education

  Eğitim - Education / İngilizce Kelimeler; archeology-arkeoloji, board-yazı tahtası, calculation-hesaplama, calculator-hesap makinası

 159. İngilizce Dil Öğrenmek - Learning Foreign Languages

  İngilizce Dil Öğrenmek - Learning Foreign Languages; Ispanyolca’yı nerede öğrendiniz - Where did you learn Spanish? Portekizce de biliyor musunuz - Can you also speak Portuguese? Evet, biraz da İtalyanca biliyorum -Yes, and I also speak some Ital

 160. Kelime Öğrenme - Hava Durumu

  İngilizce Kelime Öğrenme; hava durumu, hava nasıl? / Weather, how is the weather

 161. Lesson 23 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 23 - Practical Beginner English Drama / Ders 23 - Pratik İngilizce

 162. Lesson 23 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 23 - Practical Elementary English Drama / Ders 23 - Pratik İngilizce

 163. İngilizce Kısa sohbet 3 - Small Talk 3

  İngilizce Kısa sohbet 3 - Small Talk 3; Sigara içiyor musunuz - Do you smoke? Önceleri içiyordum - I used to. Ama şimdi artık içmiyorum - But I don’t smoke anymore.

 164. Kelime Öğrenme - 4 Mevsim

  İngilizce Kelime Öğrenme; yıl içerisinde bulunan 4 mevsimi öğreneceksiniz / Four seasons

 165. Lesson 22 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 22 - Practical Beginner English Drama / Ders 22 - Pratik İngilizce

 166. Lesson 22 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 22 - Practical Elementary English Drama / Ders 22 - Pratik İngilizce

 167. Nesneler - Objects

  Nesneler - Objects / İngilizce Kelimeler; aerosol can-kutu sprey, blanket-battaniye, candleholder-şamdan, coffee mill-kahve değirmeni

 168. İngilizce Kısa sohbet 2 - Small Talk 2

  İngilizce Kısa sohbet 2 - Small Talk 2; Nerelisiniz - Where do you come from? Baselliyim - From Basel. Basel İsviçre’dedir - Basel is in Switzerland.

 169. Kelime Öğrenme - Giysiler ve Giyinme

  İngilizce Kelime Öğrenme; Giysilerin isimleri, giyinme ile ilgili kelimeleri öğreneceksiniz / Clothes and clothing

 170. Lesson 21 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 21 - Practical Beginner English Drama / Ders 21 - Pratik İngilizce

 171. Lesson 21 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 21 - Practical Elementary English Drama / Ders 21 - Pratik İngilizce

 172. Sebzeler - Vegetables

  Sebzeler - Vegetables / İngilizce Kelimeler;Brussels sprout-brüksel lahanası, beans-fasulye, cauliflower-karnabahar, green cabbage-yeşil lahana

 173. İngilizce Kısa sohbet 1 - Small Talk 1

  İngilizce Kısa sohbet 1 - Small Talk 1; Rahatınıza bakın! - Make yourself comfortable! Kendinizi evinizde gibi hissedin! - Please, feel right at home! Ne içmek istersiniz? - What would you like to drink?

 174. Kelime Öğrenme - Renkler

  İngilizce Kelime Öğrenme; Renkler ve renk karışımlarını öğreneceksiniz. / Colors and Color mix

 175. Lesson 20 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 20 - Practical Beginner English Drama / Ders 20 - Pratik İngilizce

 176. Lesson 20 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 20 - Practical Elementary English Drama / Ders 20 - Pratik İngilizce

 177. Meslekler - Occupations

  Meslekler - Occupations / İngilizce Kelimeler; architect-mimar, barber-berber, blacksmith-demirci, butcher-kasap, car mechanic-araba tamircisi

 178. Past Continuous Tense (Devam Eden Geçmiş Zaman)

  Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır.

 179. Gıda - Food

  Gıda - Food / İngilizce Kelimeler; appetite-iştah, appetizer-meze, bacon-pastırma, birthday cake-doğum günü pastası, biscuit-bisküvi

 180. İngilizce Mutfakta - In the Kitchen

  İngilizce Mutfakta - In the Kitchen; Mutfağın yeni mi? - Do you have a new kitchen? Bugün ne pişirmek istiyorsun? - What do you want to cook today? Elektrikle mi gazla mı pişiriyorsun? - Do you cook on an electric or a gas stove?

 181. Kelime Öğrenme - Aile ve Aile Bireyleri

  İngilizce Kelime Öğrenme; Aile ve aile bireylerini öğreneceksiniz. / Family and Family Mambers

 182. Lesson 19 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 19 - Practical Beginner English Drama / Ders 19 - Pratik İngilizce

 183. Lesson 19 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 19 - Practical Elementary English Drama / Ders 19 - Pratik İngilizce

 184. Present Perfect Tense (Belirsiz Geçmiş Zaman)

  İngilizcede Present Perfect Tense önemli bir zamanlardan biridir. Öğrenilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni de bu zamanın Türkçe’de ve birçok dilde karşılığının olmamasıdır. Yapısı çok basittir. Kullanım

 185. Daire - Apartment

  Daire - Apartment / İngilizce Kelimeler; air conditioner-klima, apartment-daire, balcony-balkon, basement-bodrum, bath tub-küvet

 186. Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

  İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

 187. İngilizce Ev Temizliği - House Cleaning

  İngilizce Ev Temizliği - House Cleaning; Bugün Cumartesi - Today is Saturday. Bugün vaktimiz var - We have time today. Bugün evi temizleyeceğiz - We are cleaning the apartment today.

 188. Kelime Öğrenme - Hareket Kelimeleri

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Hareket Kelimeleri / Action Words

 189. Lesson 18 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 18 - Practical Beginner English Drama / Ders 18 - Pratik İngilizce

 190. Lesson 18 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 18 - Practical Elementary English Drama / Ders 18 - Pratik İngilizce

 191. İletişim - Communication

  İletişim - Communication / İngilizce Kelimeler; address-adres, alphabet-alfabe, antenna-anten, communication-iletişim, confidentiality-gizlilik

 192. İngilizce Evde - Around the House

  İngilizce Evde - Around the House; Burası evimiz - Our house is here. Yukarda çatı var - The roof is on top. Aşağıda kiler var - The basement is below.

 193. Kelime Öğrenme Vücut parçaları

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Vücut parçaları / Parts of body

 194. Lesson 17 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 17 - Practical Beginner English Drama / Ders 17 - Pratik İngilizce

 195. Lesson 17 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 17 - Practical Elementary English Drama / Ders 17 - Pratik İngilizce

 196. Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

  İngilizcede geçmiş zamandan bahsederken bir çok farklı grammer zaman yapısı kullanırız. Bunlar içinde en çok kullanılanı Simple Past Tense’dir.

 197. Giyim - Clothing

  Giyim - Clothing / İngilizce Kelimeler; backpack-sırt çantası, belt-kemer, blouse-bluz, boots-çizme, bracelet-bilezik, brooch-broş

 198. İngilizce Mevsimler ve Hava - Seasons and Weather

  İngilizce Mevsimler ve Hava - Seasons and Weather; Bunlar mevsimlerdir - These are the seasons:ilkbahar, yaz, Spring, summer, sonbahar ve kış - autumn / fall (am.) and winter.

 199. Kelime Öğrenme - İtfaiye

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; İtfaiye / Fire station

 200. Lesson 16 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 16 - Practical Beginner English Drama / Ders 16 - Pratik İngilizce

 201. Lesson 16 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 16 - Practical Elementary English Drama / Ders 16 - Pratik İngilizce

 202. Askeri - Military

  Askeri - Military / İngilizce Kelimeler; aircraft carrier-uçak gemisi, ammunition-mühimmat, armor-zırh, army-ordu, arrest-tutuklama

 203. İngilizce Meyve ve Gıdalar - Fruits and Food

  İngilizce Meyve ve Gıdalar - Fruits and Food; Benim bir çileğim var - I have a strawberry. Benim bir kivim ve bir kavunum var - I have a kiwi and a melon. Benim bir portakalım ve bir greyfurtum var - I have an orange and a grapefruit.

 204. Kelime Öğrenme - Sağlık Problemleri

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Sağlık Problemleri / Health Problems

 205. Lesson 15 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 15 - Practical Beginner English Drama / Ders 15 - Pratik İngilizce

 206. Lesson 15 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 15 - Practical Elementary English Drama / Ders 15 - Pratik İngilizce

 207. Simple Present Tense - İngilizce Geniş Zaman

  1. Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı. 2. Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil. 3. Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.

 208. Boş vakit - Leisure

  Boş vakit - Leisure / İngilizce Kelimeler; angler-balıkçı, aquarium-akvaryum, bath towel-banyo havlusu, beach ball-plaj topu, belly dance-göbek dansı

 209. İngilizce Renkler - Colors

  İngilizce Renkler - Colors; Kar beyazdır - Snow is white. Güneş sarıdır - The sun is yellow. Portakal turuncudur - The orange is orange.

 210. Kelime Öğrenme - Hastane Kelimeleri

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Hastane ve kelimeleri / Hospital verbs

 211. Lesson 14 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 14 - Practical Beginner English Drama / Ders 14 - Pratik İngilizce

 212. Lesson 14 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 14 - Practical Elementary English Drama / Ders 14 - Pratik İngilizce

 213. İngilizce Faaliyetler - Activities

  İngilizce Faaliyetler - Activities; Martha ne yapıyor? - What does Martha do? O büroda çalışıyor - She works at an office. O bilgisayarda çalışıyor - She works on the computer

 214. İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns)

  İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns) (this, that, these, those, Here, There). İngilizcede bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar ve zamirlerdir.

 215. Kelime Öğrenme - Okuldaki Gereçler

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Okuldaki Gereçler / School Supplies

 216. Lesson 13 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 13 - Practical Beginner English Drama / Ders 13 - Pratik İngilizce

 217. Lesson 13 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 13 - Practical Elementary English Drama / Ders 13 - Pratik İngilizce

 218. Meyveler - Fruits

  Meyveler - Fruits / İngilizce Kelimeler; almond-badem, apple-elma, apricot-kayısı, banana-muz, berry-dut, blackberry-böğürtlen

 219. İngilizce İçecekler - Beverages

  İngilizce İçecekler - Beverages; Ben çay içiyorum - I drink tea. Ben kahve içiyorum - I drink coffee. Ben madensuyu içiyorum - I drink mineral water

 220. İngilizce İyelik Eki ’Of’

  Yaygın olarak kullanılan isimlerle birlikte "of" kullanmak gereksiz. front, back, side, top, bottom, end, beginning ’dan sonra daima "of" kullanırız. "It is in the car sport." şeklinde kullanmayız!

 221. Kelime Öğrenme - Okuldaki Konular

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Okuldaki Konular / School Subjects

 222. Lesson 12 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 12 - Practical Beginner English Drama / Ders 12 - Pratik İngilizce

 223. Lesson 12 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 12 - Practical Elementary English Drama / Ders 12 - Pratik İngilizce

 224. Trafik - Traffic

  Trafik - Traffic / İngilizce Kelimeler; accident-kaza, barrier-bariyer, bicycle-bisiklet, boat-tekne, bus-otobüs, cable car-teleferik

 225. Araçlar - Tools

  Araçlar - Tools / İngilizce Kelimeler; anchor-çapa, anvil-örs, blade-falçata, board-kalas, bolt-civata, bottle opener-şişe açacağı

 226. İngilizce Aylar - Months

  İngilizce Aylar - Months; Ocak - January, Şubat - February, Mart - March, Nisan - April, Mayıs - May, Haziran - June

 227. İngilizce İyelik Eki: ’s

  ’s kullanılarak bir objenin bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu söyleyebiliriz. "Apostrophe s" yani üst tırnak olarak da bilinen bu yapı ile bazı kısaltmalar karıştırılmamalı.

 228. Kelime Öğrenme - Okul

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; Okul / School

 229. Lesson 11 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 11 - Practical Beginner English Drama / Ders 11 - Pratik İngilizce

 230. Lesson 11 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 11 - Practical Elementary English Drama / Ders 11 - Pratik İngilizce

 231. YKS İngilizce Konuları

  Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers), Cloze Test (5 Soru), Cümleyi Tamamlama (8 Soru), İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru), Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığı

 232. İngilizce Dün, Bugün, Yarın - Yesterday, Today, Tomorrow

  İngilizce Dün, Bugün, Yarın - Yesterday, Today, Tomorrow; bugün pazar, yarın pazartesi

 233. İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları

  İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

 234. Kelime Öğrenme - Evin Parçaları

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; evin parçaları. House - Parts of the house

 235. Lesson 10 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 10 - Practical Beginner English Drama / Ders 10 - Pratik İngilizce

 236. Lesson 10 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 10 - Practical Elementary English Drama / Ders 10 - Pratik İngilizce

 237. Paketleme - Packaging

  Paketleme - Packaging / İngilizce Kelimeler; aluminum foil-alüminyum folyo, basket-sepet, bottle-şişe, box-kutu

 238. Çevre - Environment

  Çevre - Environment / İngilizce Kelimeler; agriculture-tarım, air pollution-hava kirliliği, anthill-karınca yuvası, canal-kanal

 239. İngilizce Haftanın Günleri - Days of the Week

  İngilizce Haftanın Günleri - Days of the Week / Konuşma Kalıpları; pazartesi, salı, çarşamba, haftanın ilk günü pazartesidir.

 240. İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri

  İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

 241. Kelime Öğrenme - Hobi ve İlgiler

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; hobi ve ilgiler. Hobby and Interest- What do you like doing?

 242. Lesson 9 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 9 - Practical Beginner English Drama / Ders 9 - Pratik İngilizce

 243. Lesson 9 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 9 - Practical Elementary English Drama / Ders 9 - Pratik İngilizce

 244. İngilizce "There is - There are" Yapısı

  İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

 245. İngilizce Saatler - The Time

  İngilizce Saatler - The Time / Konuşma Kalıpları; saat kaç? saat beş, saat dokuz.

 246. Kelime Öğrenme - Günlük Rutinler

  Çocuklar İngilizce kelime öğrenme; günlük rutin yapılanlar. Çocukların bir günü. Daily Routine - My Day

 247. Lesson 8 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 8 - Practical Beginner English Drama / Ders 8 - Pratik İngilizce

 248. Lesson 8 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 8 - Practical Elementary English Drama / Ders 8 - Pratik İngilizce

 249. Zaman - Time

  Zaman - Time / İngilizce Kelimeler; alarm clock-çalar saat, antique-antika, break-mola, calendar-takvim, century-yüzyıl

 250. 2018 YDT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

  Almanca Testi, İngilizce Testi, Fransızca Testi, Rusça Testi ve Arapça Testi

 251. İngilizce Sayılar - Numbers

  İngilizce Sayılar - Numbers / Kelime Kalıpları; bir, iki, üç, on, yüz, İngilizce saymak.

 252. İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful

  İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz.

 253. İnsanlar - People

  İnsanlar - People / İngilizce Kelimeler; age-yaş, aunt-teyze, brother-erkek kardeş, couple-çift, daughter-kız çocuğu

 254. Kelime Öğrenme - Meslekler

  Çocuklar İçin İngilizce; çocuklar meslekleri öğrenin.

 255. Lesson 7 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 7 - Practical Beginner English Drama / Ders 7 - Pratik İngilizce

 256. Lesson 7 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 7 - Practical Elementary English Drama / Ders 7 - Pratik İngilizce

 257. İçkiler - Beverages

  İçkiler - Beverages / İngilizce Kelimeler; fruit juice-meyve suyu, kettle-su ısıtıcısı, orange juice-portakal suyu

 258. İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

  İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.

 259. İngilizce Okumak ve Yazmak - Reading and Writing

  İngilizce Okumak ve Yazmak - Reading and Writing; Konuşma Kalıpları, ben okurum, sen okursun, ben cümle yazarım.

 260. İngilizce’de Future Tense Anlamında Kullanılan Cümle Çeşitleri
 261. Lesson 6 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 6 - Practical Beginner English Drama / Ders 6 - Pratik İngilizce

 262. Lesson 6 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 6 - Practical Elementary English Drama / Ders 6 - Pratik İngilizce

 263. İngilizce Düzenli Çoğul Yapılar

  Genelde isimlerin sonuna -s eki getirilir. İngilizcede bazı isimler çoğul yapılırken, yukarıda saydığımız kurallara uymazlar. Bunlar düzensiz yapılardır.

 264. İngilizce Ülkeler ve Diller - Countries and Languages

  İngilizce Ülkeler ve Diller - Countries and Languages; Konuşma kalıpları. Fransa Avrupada, Mısır Afrikada

 265. Lesson 5 - Do you speak English?

  Lesson 5 - Do you speak English? / Ders 5 - İngilizce biliyor musunuz?

 266. Lesson 5 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 5 - Practical Beginner English Drama / Ders 5 - Pratik İngilizce

 267. Lesson 5 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 5 - Practical Elementary English Drama / Ders 5 - Pratik İngilizce

 268. Ofis - Office

  Ofis - Office / İngilizce Kelimeler; briefcase-evrak çantası, conference-konferans, file-dosya, marker-işaretleyici

 269. Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

  İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

 270. İngilizce Okulda - At School

  İngilizce Okulda - At School; okul, ders, öğretmen, sınıf, sınıf arkadaşı, öğrenmek.

 271. Lesson 4 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 4 - Practical Beginner English Drama / Ders 4 - Pratik İngilizce

 272. Lesson 4 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 4 - Practical Elementary English Drama / Ders 4 - Pratik İngilizce

 273. Müzik - Music

  Müzik - Music / İngilizce Kelimeler; accordion-akordeon, drum-tambur, drums-davul, keyboard-klavye

 274. İngilizce Cümle Yapısı - The Sentence

  İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.

 275. İngilizce Tanımak, Öğrenmek, Anlamak - Getting to Know Others

  İngilizce Tanımak, Öğrenmek, Anlamak / Getting to Know Others; merhaba, iyi günler, nasılsınız? nerelisiniz? adresiniz nedir?

 276. Lesson 3 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 3 - Practical Beginner English Drama / Ders 3 - Pratik İngilizce

 277. Lesson 3 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 3 - Practical Elementary English Drama / Ders 3 - Pratik İngilizce

 278. Sporlar - Sports

  İngilizce Sporlar - Sports; acrobatics - akrobasi, aerobics - aerobik, athletics - atletizm

 279. Hayvanlar - Animals

  Hayvanlar - Animals / İngilizce Kelimeler; beaver-kunduz, bite-ısırık, boar-domuz, calf-buzağı

 280. İngilizce Aile - Family Members

  İngilizce aile - family members konuşma kalıpları; anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, amca, dayı, hala, teyze

 281. Lesson 2 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 2 - Practical Beginner English Drama / Ders 2 - Pratik İngilizce

 282. Lesson 2 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 2 - Practical Elementary English Drama / Ders 2 - Pratik İngilizce

 283. Much & Many Farkı ve Kullanımı

  İngilizce de Much & Many cümle içerisinde kullanımları ve aralarındaki farklar

 284. Sayılabilen ve Sayılamayan İsim Örnekleri

  İngilizcede bir çok isim hem sayılabilen hem de sayılamayan isim olarak kullanılabilir. Burada fark oluşturan nokta, anlamdaki farklılıktır.

 285. Çocuklar İngilizce Eğitimine Ne Zaman Başlamalı

  İngilizce global bir dil bu nedenle aileler çocuklarının iyi derecede İngilizce öğrenebilmesi için okul öncesinden itibaren yabancı dil eğitimine önem vermeye başlıyor.

 286. En Çok Kullanılan İngilizce Cümleler

  Gündelik hayatta kullanılan İngilizce cümlelerin Türkçe karşılıkları. En çok kullanılan 1000 e yakın İngilizce cümle

 287. Feelings - Duygular

  Feelings - Duygular / İngilizce Kelimeler; sevgi-affection, öfke-anger, can sıkıntısı-boredom, güven-confidence...

 288. İngilizce Kişiler - People

  İngilizce kişiler konuşma kalıpları; ben, sen, o, biz, siz, onlar. Erkek, kadın, çocuk, aile. People; I, you, he, she, we, they, you

 289. İngilizce Muhasebe Terimleri Listesi

  Muhasebesel işlemlerde en çok kullanılan binden fazla İngilizce terim.

 290. Lesson 1 - Practical Beginner English Drama

  Lesson 1 - Practical Beginner English Drama / Ders 1 Pratik İngilizce

 291. Lesson 1 - Practical Elementary English Drama

  Lesson 1 - Practical Elementary English Drama / Ders 1 - Pratik İngilizce

 292. Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (countable and uncountable nouns)

  Bu konumuzda sizlere ingilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimleri açıklamaya çalışacağız. İngilizce karşılığı: countable and uncountable nouns.


 1. Bandırma » Bandırma Özel Amerikan Kültür Derneği Erken İngilizce Etüd Merkezi

  Paşakonak Mah. Hamit Kaplan Cad. Amerikan Kültür Dernegı Blok No: 62 Bandırma / Balıkesir

 2. Merkez » Dil Merkezi İngilizce Kursu

  Dumlupınar Mah. Dumlupınar 2. Cad. Birey Dersanesi Sitesi Birey Dershanesi Blok No: 11 İç Kapı No: 101 Merkez / Afyonkarahisar

 3. Konak » Özel (yds) Yüksek Düzey Ve Sonuç Açık Öğretim Ve İngilizce Kursu

  İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 18 İç Kapı No: 201 Konak / İzmir

 4. Nilüfer » Özel Adadil İngilizce Kursu

  Konak Mah. Yasemin(120) Sk. Kaptan Neşat Coşkun Blok No: 11 İç Kapı No: 1 Nilüfer / Bursa

 5. Konak » Özel Adres İngilizce Kursu

  Akdeniz Mah. Gazi Bul. No: 59 İç Kapı No: 601 Konak / İzmir

 6. Karşıyaka » Özel Adres İngilizce Kursu Karşıyaka Şubesi

  Aksoy Mah. Cemal Gürsel Cad. No: 386a Karşıyaka / İzmir

 7. Şişli » Özel Akıcı Ve Hızlı İngilizce Kursu

  Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Kugu ıs Merkezı Blok No: 81 İç Kapı No: 12 Şişli / İstanbul

 8. Bahçelievler » Özel Aktif İngilizce Öğrenim Dil Kursu

  Şirinevler Mah. Meriç Sk. No: 19a Bahçelievler / İstanbul

 9. Merkez » Özel Ali Hoca İngilizce Dil Kursu

  Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeşilpark Plaza Kat:8 No:43-46

 10. Çankaya » Özel Altın Grup İngilizce Ve Meslek Edindirme Kursu

  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:51 / 4-5-6-7-8 -10-11 Kat : 1-2-3 Çankaya / ankara

 11. Seyhan » Özel Altıneller Bilgisayar Açıköğretim Ve İngilizce Kursu

  Çınarlı Mah. 61006 Sk. Kazım Karabekir Sitesi No: 1 Seyhan / Adana

 12. Odunpazarı » Özel Amaç Sistematik Eğitim Modeli Kaliteli İngilizce Doğru Sistem Dil Kursu

  Arifiye Mah. Postane Sk. No: 11 Odunpazarı / Eskişehir

 13. Çankaya » Özel Ankara Can İngilizce Dil Kursu

  Sancak Mah. Turan Güneş Bul. No: 17a Çankaya / Ankara

 14. Odunpazarı » Özel Ardil Daktilo Ve İngilizce Kursu

  Arifiye Mah. Postane Sk. No: 5 Odunpazarı / Eskişehir

 15. Buca » Özel Artı İngilizce Yabancı Dil Kursu

  Barış Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 127 İç Kapı No: 1 Buca / İzmir

 16. Çankaya » Özel Aryanet Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Kızılay Mah. Elgün Sk. No: 2 Çankaya / Ankara

 17. Yenişehir » Özel Asodak Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Kooperatifler Mah. Cami Sk. Ensari Sitesi No: 15 İç Kapı No: 1 Yenişehir / Diyarbakır

 18. Efeler » Özel Aydın Uzman Bilgisayar İngilizce Ve Açıköğreim Kursları

  Veysi Paşa Mah. Hükümet Bulv.no:37 Kat:2 / 3 Aydın

 19. Konak » Özel Ayla Sabuncu İngilizce Kursu

  Kültür Mah. Talatpaşa Bul. No: 3 İç Kapı No: Z1 Konak / İzmir

 20. Başakşehir » Özel Bahçeşehir Beste İngilizce Kursu

  Bahçeşehir 1. Kısım Mah.aşık Mahsuni Şerif Cad. Defne 04 Villa 17 No:40 A Kat:zemin-1-çatı Başakşehir / İstanbul

 21. Bakırköy » Özel Bakırköy Akademi İletişim İktisat Ve İngilizce Kursu

  Zeytinlik Mah. Halkçı Sk. Yavuz İş Hanı Blok No: 30 İç Kapı No: 87 Bakırköy / İstanbul

 22. Karesi » Özel Balıkesir İdeal Muhasebe İktisat Matematik Ve İngilizce Kursu

  Yıldırım Mah. Paşasaray Sk. No: 1b İç Kapı No: 1 Karesi / Balıkesir

 23. Karesi » Özel Balıkesir Pegem İngilizce Ve Pegem Kpss Akademi Kursu

  Eski Kuyumcular Mah. Abdulgafur Efendi Cad. No: 5a İç Kapı No: 1 Karesi / Balıkesir

 24. Bandırma » Özel Bandırma İhtiyaç Akademi Kpss Açıköğretim Ve İngilizce Kursu

  Haydar Çavuş Mah. Haydar Çavuş Sk. No: 10 Bandırma / Balıkesir

 25. Çankaya » Özel Başak Yalçın İngilizce Kursu

  Dodurga Mah. Odabaşı Cad. Platin Sitesi 1.blok No: 9-1b Çankaya / Ankara

 26. Çankaya » Özel Batıfen Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Meşrutiyet Mah. Karanfil Sk. Nurettin Bey İş Hanı Blok No: 1 İç Kapı No: 501 Çankaya / Ankara

 27. Karesi » Özel Baycan Bilgisayar İngilizce Kursu

  Eski Kuyumcular Mah.duvak Sk.no: 13 / b Balıkesir

 28. Beylikdüzü » Özel Beylikdüzü Erken İngilizce Yabancı Dil Kursu

  Büyükşehir Mah. Atatürk Bul. - Sitesi Çarşı Blok No: 38a İç Kapı No: 49 Beylikdüzü / İstanbul

 29. Beylikdüzü » Özel Beylikdüzü Sadece İngilizce Yabancı Dil Kursu

  Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde Keleşoğlu İş Merkezi No:3 Kat:3 Daire:53-54-55-56

 30. Kocasinan » Özel Bilgi Birikim Sistemi İngilizce Kursu

  Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Caddesi Kadımahmut Vakfı Blokları 14.blok 21 / b

 31. Merkez » Özel Bilgin İngilizce Kursu

  Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. Vakıfbank Blok No: 15 Merkez / Zonguldak

 32. Bakırköy » Özel Bilimsel Dil Eğitim İngilizce Kursu

  Cevizlik Mah. Ebuziya Cad. No: 31 Bakırköy / İstanbul

 33. Gebze » Özel Bilir İngilizce Kursu

  Hacıhalil Mah. Atatürk Cad. No: 55 İç Kapı No: 1 Gebze / Kocaeli

 34. Kadıköy » Özel Bostancı Modern İngilizce Kursu

  Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. Bostancı ıs M. Blok No: 5 İç Kapı No: 13 Kadıköy / İstanbul

 35. Nilüfer » Özel Buket İngilizce Dil Kursu

  Çamlıca Mahallesi, Güldeste Sokak,no:36

 36. Tepebaşı » Özel Burs İngilizce Ve Bilgisayar Kursu

  Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 38 İç Kapı No: 2 Tepebaşı / Eskişehir

 37. Osmangazi » Özel Bursa İhtiyaç Akademi Açıköğretim Ve İngilizce Kursu

  Reyhan Mah. Cumhuriyet Cad. No: 140 İç Kapı No: 2 Osmangazi / Bursa

 38. Çankaya » Özel Büyük Kampüs Bilgisayar Açıköğretim Ve İngilizce Kursu

  Kızılay Mah. İzmir 1 Cad. No: 26 İç Kapı No: 28 Çankaya / Ankara

 39. Büyükçekmece » Özel Büyükçekmece İngilizce Dünyası Yabancı Dil Kursu

  Batıköy Mahallesi Çarmıklı Caddesi No:28 Kat:1-2 Mimaroba-büyükçekmece / istanbul

 40. Konak » Özel Çağdaş Akademi İngilizce Kursu

  İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No: 15 İç Kapı No: 52 Konak / İzmir

 41. İzmit » Özel Can İngilizce Kursu

  Alikahya Fatih Mahallesi Fener Sokak No:23 İzmit

 42. Merkez » Özel Çanakkale Bilgi Pınarı İngilizce Kursu

  Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Barbaros Evleri Altı No:131 A Blok No:7

 43. Merkez » Özel Ceylan İngilizce Kursu

  Cevat Paşa Mah. Bahriye Üçok Cad. No: 24 İç Kapı No: 1 Merkez / Çanakkale

 44. Bornova » Özel Çınar İngilizce Ve Bilgisayar Kursu (bornova Şb.)

  Erzene Mah. 8 Sk. Taşdemirler İşhanı Blok No: 1 İç Kapı No: 201 Bornova / İzmir

 45. Körfez » Özel Dahi Şen Hafıza Teknikleri İngilizce Kursu

  Güney Mahallesi Fetih Caddesi No:44 Körfez / kocaeli

 46. Defne » Özel Defne İngilizce Dil Kursu

  Sümerler Mahallesi Güzel Sokak No: 5 Zemin Kat, 1. Kat, 2. Kat

 47. Nilüfer » Özel Denklem İngilizce Dil Kursu

  Konak Mahallesi Yasemin Sokak No: 9 Nilüfer / bursa

 48. Ümraniye » Özel Dil Bilim İngilizce Kursu (ümraniye Şubesi)

  Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Enginsoy Apartmanı A Blok No: 128 İç Kapı No: 7 Ümraniye / İstanbul

 49. Kadıköy » Özel Dil Bilim İngilizce Kursu Kadıköy 2. Şubesi

  Osmanağa Mah. Vahapbey Sk. No: 13 İç Kapı No: A Kadıköy / İstanbul

 50. Şişli » Özel Dilbilim İngilizce Kursu (mecidiyeköy Şubesi)

  Fulya Mah. Büyükdere Cad. Altınova Apt. Blok No: 54 İç Kapı No: B01 Şişli / İstanbul

 51. Şişli » Özel Dilbilim İngilizce Kursu (şişli Şubesi)

  Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi Naci Kasım Sokak Önügören İş Merkezi A Blok No:7 Kat:1 Şişli / istanbul

 52. Yenişehir » Özel Diyarbakır Elit Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Kooperatifler Mah. Akkoyunlu-1.geçit Sk. İpek Sitesi Özel D.bakır Bilg. Kursu Blok No: 12f Yenişehir / Diyarbakır

 53. Dulkadiroğlu » Özel Dünya Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Yeni Şehir Mah. 74010. Sk. No: 6 İç Kapı No: 01 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

 54. Edremit » Özel Edremit Pisagor İngilizce Ve Matematik Kpss Kursu

  Soğanyemez Mah. Sıtkı Paşa Cad. Cumhuriyet Plaza Sitesi No: 1 İç Kapı No: 318 Edremit / Balıkesir

 55. Seyhan » Özel Efor İngilizce Kursu

  Kurtuluş Mah. 64019 Sk. Gülbahçesi Sitesi C Blok No: 27 İç Kapı No: 315 Seyhan / Adana

 56. Karşıyaka » Özel Ege Gelişim İngilizce Kursu

  Bahriye Üçok Mahallesi 1762 Sokak No:20 Kat:1 Daire:1 Karşıyaka / izmir

 57. Esenler » Özel Ek İngilizce Kursu

  Tuna Mah. Osman Gazi Cad. No: 56 İç Kapı No: 2 Esenler / İstanbul

 58. Antakya » Özel Ekin Matematik İktisat Ve İngilizce Kursu

  Hürriyet Cad.sayın Pasajı Kat:2 Hatay

 59. Merkez » Özel El Dil İngilizce Kursu

  Cumhuriyet Mah. 155 Sk. No: 13 İç Kapı No: 1 Merkez / Elazığ

 60. Merkez » Özel Elazığ Dil-mer İngilizce Bilgisayar Kursu

  İzzet Paşa Mah. Hacı Tevfik Efendi Sk. No: 12 İç Kapı No: 101 Merkez / Elazığ

 61. Pendik » Özel Elçi Bilgisayar,muhasebe Ve İngilizce Kursu

  Doğu Mah. 23 Nisan Cad. No: 12 Pendik / İstanbul

 62. Çankaya » Özel Elkan İngilizce Ve Bilgisayar Kursu

  Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. Koray İş Hanı Blok No: 1 İç Kapı No: 3 Çankaya / Ankara

 63. Çankaya » Özel Emek Ata İngilizce Kursu

  Emek Mah. 22 Sk. No: 17 İç Kapı No: 1 Çankaya / Ankara

 64. Çukurova » Özel Erkan Bilgisayar İngilizce Ve Açık Öğretim Kursu Baraj Şubesi

  Mahfesığmaz Mah. 79019 Sk. Sargut Apt Sitesi B Blok No: 4-2 İç Kapı No: 04 Çukurova / Adana

 65. Merkez » Özel Erken Amerikan İngilizce Eğitim Hizmetleri Yabancı Dil Kursu Ağrı Şubesi

  Leylek Pınar Mah. Vali Konağı Cad. Ahmet Deniz Aprt Blok No: 13 İç Kapı No: 10 Merkez / Ağrı

 66. Nilüfer » Özel Erken Yaşta İngilizce Dil Kursu

  Konak Mah. Ben Sk. No: 10a İç Kapı No: 1 Nilüfer / Bursa

 67. Odunpazarı » Özel Eskişehir Test İngilizce Dil Kursu

  İstiklal Mah. Adalar Sk. No: 16 Odunpazarı / Eskişehir

 68. Odunpazarı » Özel Eskişehir Yüksek Düzey Ve Sonuç İngilizce Kursu

  İstiklal Mahallesi Reşadiye Sokak No:12 Odunpazarı / Eskişehir

 69. Çankaya » Özel Etkili İngilizce Ve İktisat Kursu

  Meşrutiyet Mah. Karanfil Sk. No: 8 İç Kapı No: 2 Çankaya / Ankara

 70. Beşiktaş » Özel Etkin Sadece İngilizce Yabancı Dil Kursu

  Sinanpaşa Mah. Sinanpaşa Köprüsü Sk. Kartal Han Blok No: 6 İç Kapı No: 2 Beşiktaş / İstanbul

 71. Bornova » Özel Evren Kent İngilizce Kursu

  162 Sokak No:6 / 1 Bornova İzmir

 72. Avcılar » Özel Evrensel İngilizce Ve Bilgisayar Kursu

  Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. Halkbank Sitesi Halkbank Blok No: 52 İç Kapı No: 4 Avcılar / İstanbul

 73. Fethiye » Özel Fethiye Kervan Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Taşyaka Mah. 142. Sk. No: 3 İç Kapı No: 2 Fethiye / Muğla

 74. Pendik » Özel Ful İngilizce Dil Kursu

  Doğu Mah.ihlamur Sok.no:31 Kat:2-3 Pendik İstanbul

 75. Haliliye » Özel Gap İngilizce Lisan Kursu

  Hamidiye Mah. 266 Sk. Kılıç Apt. Blok No: 5 İç Kapı No: 2 Haliliye / Şanlıurfa

 76. Gebze » Özel Gebze İhtiyaç Bilgisayar Ve İngilizce Kursu

  Hacıhalil Mah. 1225. Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Gebze / Kocaeli

 77. Gebze » Özel Gebze İngilizce Dünyası Yabancı Dil Kursu

  Sultanorhan Mah. İlyasbey Cad. 1112 / 1 Sokak No:1 / 2 Gebze Kocaeli

 78. Şahinbey » Özel Genç Akademi Kpss İngilizce Kursu

  Yeditepe Mah. 85204 Nolu Sk. No: 7 İç Kapı No: 1 Şahinbey / Gaziantep

 79. Çekmeköy » Özel Gezer İngilizce Kursu

  Mehmet Akif Mah. Recep Ayan Cad. No: 29 İç Kapı No: 3 Çekmeköy / İstanbul

 80. Gönen » Özel Gönen Kariyer İngilizce Kursu

  Altay Mah. Bezciler Cad. Babayaka İşhanı Sitesi No: 33 İç Kapı No: 2 Gönen / Balıkesir

 81. Battalgazi » Özel Görsel Bilgisayar İngilizce Kursu

  Yenihamam Mah. Teze Camii Sk. No: 1a Battalgazi / Malatya

 82. Nilüfer » Özel Görükle İhtiyaç Açıköğretim Ve İngilizce Kursu

  Görükle Mah.,asımbey Cad.,no:12 / 3-4-5 A Blok

 83. Çeşme » Özel Günebakan İngilizce Kursu

  Musalla Mah. 1090 Sk. Kaymakam Evi Apt Sitesi No: 1 İç Kapı No: 1 Çeşme / İzmir

 84. Bornova » Özel Has İngilizce Yabancı Dil Kursu

  Evka 3 Mah. 101 Sk. No: 22-1 Bornova / İzmir

 85. Antakya » Özel Hatay Gökdil İngilizce Kursu

  Kışla Saray Mah. Hürriyet Cad. Vakıf İşhanı Sitesi B-blok No: 4 İç Kapı No: 203 Antakya / Hatay

 86. Çankaya » Özel Hekimler İngilizce Ve Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlık Kursu

  Milli Müdafaa Cad. Kalemci İş Merkezi No:16 / 6-7-8 Kızılay Çankaya / ankara

 87. Beşiktaş » Özel Hep Orada İngilizce Okunur Yabancı Dil Kursu

  Akat Mah. Ebru Sk. 1.söltaş Evleri Blok No: 5 Beşiktaş / İstanbul

 88. Konak » Özel Hızlı İngilizce Kursu

  Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. No: 37 İç Kapı No: Mustakil Konak / İzmir

 89. Nilüfer » Özel İkinci Anadilim İngilizce Kursu

  19 Mayıs Mah. Dostluk Cad. E Blok No: 8e İç Kapı No: 1 Nilüfer / Bursa

 90. Çorlu » Özel İngilizce Dünyası İngilizce Kursu

  Muhittin Mah. Bağlariçi 1. Sk. Mine Sitesi A Blok No: 8 İç Kapı No: 7 Çorlu / Tekirdağ

 91. Şişli » Özel İngilizce Eğitim Sistemleri Ve Pratik (esp) Kursu

  Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sk. Alphan Blok No: 3 İç Kapı No: 5 Şişli / İstanbul

 92. Gölcük » Özel İngilizce Evi Dil Kursu

  Donanma Mah. Anafartalar Cad. İngilizce Evi Sitesi No: 14 / 1 Gölcük / Kocaeli

 93. Kadıköy » Özel İngilizce Evi Yabancı Dil Kursu

  Osmanağa Mah. Serasker Cad. No: 110 İç Kapı No: 2 Kadıköy / İstanbul

 94. Çankaya » Özel İngilizce Kasabası Yabancı Dil Kursu

  Alacaatlı Mah. Alacaatlı Cad. No: 33 Çankaya / Ankara

 95. Kadıköy » Özel İngilizce Kültür Yabancı Dil Kursu

  19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Sasmaz Blok No: 135 İç Kapı No: 7 Kadıköy / İstanbul

 96. Çekmeköy » Özel İngilizce Merkezi Dil Kursu

  Mimar Sinan Mah. Bosna Cad. No: 14 İç Kapı No: 4 Çekmeköy / İstanbul

 97. Tepebaşı » Özel İngilizce Test Yabancı Dil Kursu

  Hoşnudiye Mah. Porsuk Bulvarı Sahilyolu Sk. No: 80 İç Kapı No: 1 Tepebaşı / Eskişehir

 98. İlkadım » Özel İngilizce Zamanı Dil Kursu

  19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesi No:27 / 8-9-10 İlkadım / samsun

 99. İpekyolu » Özel İngilizce Zamanı Dil Kursu

  Bahçivan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi 1771 / 14 Soydan İş Merkezi Kat:4 İpekyolu / van

 100. Beyoğlu » Özel İngilizce Zamanı Dil Kursu (beyoğlu 2. Şubesi)

  Katipmustafa Çelebi Mah. İstiklal Cad. No: 87 İç Kapı No: 1 Beyoğlu / İstanbul


 1. İngilizce'de hindiye niçin Turkey deniliyor?

  Özellikle ABD'de Hıristiyanların şükran günlerinin önemli bir sembolü olan hindi aslında AMesaj / Bildirim Gönderin