İngilizce Soru Cümlesi ve Negatif Cümle Oluşturma


İngilizcede soru cümlesi oluşturmak için, yardımcı fiil öznenin başına getirilir.

John has gone. Has John gone?

She’s leaving. When is she leaving?


Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi soru cümlesi oluşturmak için genellikle yardımcı fiil öznenin başına getirilir.

Olumsuz cümle oluşturmak için ise, yardımcı fiilden sonra not ya da bunun kısaltılmışı olan n’t getirilir.

John is working. John is not working.

I could swim. I couldn’t swim.


Eğer cümlede bir yardımcı fiil yok ise, o zaman cümle geniş zamanlı ya da geçmiş zamanlı olabilir. O zaman da fiilin durumuna göre ya do-does ya da did yardımcı fiillerini kullanırız.

I live in Manchester. Where do you live?

He said ’Hello’. What did he say?

She likes cold weather. She doesn’t like cold weather.


Eğer soru kelimesi cümlenin öznesi ise yardımcı fiil kullanılmaz.

What happened?


Aşağıdaki cümleleri doğru kurulup kurulmadıkları yönünden inceleyelim. Doğru şekillerini yazalım.

I not speak English.
Burada olumsuz bir cümle kurulmak istenmiştir. Not’dan önce bir yardımcı fiil getirilmelidir.


Does she works in London?
Bu cümle yanlış kurulmuş bir soru cümlesidir. Geinş zamanda soru cümlesi kurulurken fiil -s eki almaz.


Play you tennis?
Bu cümle incelendiğinde, play fiilinin yanlış yerde kullanıldığını görürüz. Fiil özneden sonra gelmeliydi. Cümle, soru cümlesi olduğundan özneden önce zamana göre yardımcı fiil getirilmeliydi.


Why you are tired?
Bu cümlede yardımcı fiil özneden önce kullanılmalıydı.


What time does the film start?
Bu cümle doğru kurulmuş bir cümledir.


What is your new boyfriend like?
Bu cümle doğru kurulmuştur. Like, bu cümelde fiil anlamında değil, ’ne gibi, neye benziyor’ anlamlarına gelecek şekilde, edat olarak kullanılmıştır.

Admin

Taglar: İngilizceSoruCümlesiNegatifCümleOluşturma

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin