İngilizce’de Hem Sıfat Hem de Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler - fast, hard, late


İngilizcede bazı kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılırlar. Bunlara bazı örnekler verirsek: fast, hard, late, early, daily, weekly, monthly

Örnek bazı cümleler:

He has got a fast car. (sıfat)
Hızlı bir arabası var.

--------------------------------

He drives fast. (zarf)
Hızlı araba sürer.

--------------------------------

It is hard work. (sıfat)
O zor bir iş.

--------------------------------

She works hard. (zarf)
O sıkı çalışır.

--------------------------------

The train was late. (sıfat)
Tren geç kaldı.

--------------------------------

Trains are running late. (zarf)
Trenler geç çalışıyor.

--------------------------------

I have got an early flight. (sıfat)
Erkenden bir uçağım var.

--------------------------------

I went home early. (zarf)
Eve erken gittim.

--------------------------------

It is a weekly paper. (sıfat)
O haftalık bir rapor.

--------------------------------

I buy it weekly. (zarf)
Onu haftalık satın alırım.


Hardly ve lately, hard ve late’den farklı anlamlara sahiptirler:

hardly : neredeyse hiç - lately : geçenlerde


He hardly works these days
O bugünlerde hemen hemen hiç çalışamıyor.

--------------------------------

Have you heard from Ahmet lately?
Son zamanlarda Ahmet’ten ne haber?


Well kelimesi bazen sıfat (haslatın zıttı ’iyi’ anlamında), bazen de zarf (kötü bir şekildenin zıttı anlamında) olarak kullanılabilir:

’How are you?’ ’Very well, thanks.’
’Nasılsın?’ ’Çok iyiyim, teşekkürler.’

--------------------------------

The team are playing well.
Takım iyi oynuyor.


Friendly, lonely, lovely, silly sıfat olarak kullanılırlar, zarf değil:

She gave me a friendly smile.
Bana dostça gülümsedi.

--------------------------------

He was very lonely.
O çok yalnızdı.

--------------------------------

Her voice is lovely.
Onun sesi güzel.

Admin

Taglar: İngilizce’deSıfatZarfOlarakKullanılanKelimelerfasthardlate

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin