İngilizce Nobody, Never Gibi Kelimelerle Kurulan Olumsuz cümleler


İngilizcede nobody, nothing, nowhere, never, no, hardly gibi kelimeleri kullanarak olumsuz cümle oluşturabiliriz. Bu kelimeleri kullandığımız cümlelerde not kullanmayız.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Nobody loves me.
Beni hiçkimse sevmez. Bu cümlenin anlamı olumsuzdur.

He said nothing.

She never writes to me.

I have got no money.

I can hardly understand him.


Aşağıdaki cümlelerin nasıl değiştirildiğini inceleyelim:

She didn’t say anything. She said nothing.

I didn’t see anybody. I saw nobody.

We didn’t have any trouble. We have no trouble.

My parents don’t go out. My parents never go out.

I didn’t eat anything yesterday. I ate nothing yesterday.

It didn’t rain for three months. It rained hardly for three months.


Aşağıdaki cümlelerin nasıl olumsuz cümle yapıldıklarına bakalım:

I drink coffee. I don’t drink coffee.

I drink coffee. I never drink coffee.

Somebody telephoned. Nobody telephoned.

My grandmother drives fast. My grandmother never drives fast.

Andrew plays the guitar. Andrew doesn’t play guitar.

I like Ann’s new shoes. I don’t like Ann’s new shoes.

I watch TV. I hardly watch TV.

Something happened this morning. Nothing happened this morning.

Somebody wants to play tennis. Nobody wants to play tennis.

Admin

Taglar: İngilizceNobodyNeverGibiKelimelerleKurulanOlumsuzcümleler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin