Hareket - Yön Bildiren Edatlar (Prepositions) ve Örnek Cümleler


İngilizcede hareket bildiren edatlar bize bir hareketin şeklini ya da nereye, hangi yöne doğru yapıldığını gösteren ifadelerdir. Aşağıda bunlardan bazılarını sıraladık:

across: karşısında, içinden, ortasından

along: boyunca

down: aşağıya doğru, boyunca

into: içine, içeriye

off: den, dan, dışında, haricinde

over: üstünde, üzerinde, üstüne, üzerinden, aracılığı ile, boyunca, baştan sona

out of: den dışarı, den, den dolayı, dolayı, dışında

past: ötesinde, öte, yanından geçerek

round: çevresinde, etrafında, yakında, yakınında

through: bir uçtan bir uca, sayesinde, içinden, arasından, yüzünden

under: altından, aşağısına

up: yukarı, yukarıya


Örnek ifadeler:

Across the river
Nehrin karşısında

---------------------------------

Along the yellow line
Sarı şerit boyunca

---------------------------------

Down the mountain
Dağdan aşağıya

---------------------------------

Into the river:
Nehrin içine

---------------------------------

Off the bike
Bisikletten aşağıya inmek

---------------------------------

Over the fence
Çitin üzerinden

---------------------------------

Out of the shop
Dükkandan dışarı

---------------------------------

Past the cafe
Kafenin yanından geçerek

---------------------------------

Round the corner
Köşenin etrafında

---------------------------------

Through the gate
Kapının içinden

---------------------------------

Under the bridge
Köprünün altından


Aşağıdaki cümlelerde geçen edatları inceleyelim:

I went up the stairs and along the passage.

Mrs Andrews got out of the taxi and ran across Oxford Street.

Alice walked down the steps to the river and over the bridge.

He walked slowly along the road for a few minutes, then he stopped and went through a small door into a garden.

Mary went up the stairs and into her office, took a letter off the table and started to read it.

Go past the supermarket, under the railway bridge, round the first corner, and the police station is on your right.

Admin

Taglar: HareketYönBildirenEdatlarPrepositionsÖrnekCümleler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin