İngilizce Olumsuz Soru Cümlesi Yapma


Bu noktada iki durum söz konusudur. Konuşma esnasında kullanılan yapı ile resmi dilde kullanılan yapılar söz konusudur.

Konuşma dilinde kullanılan yapı şu şekildedir:

Why isn’t it ready yet?
Bu cümlede görüldüğü gibi ’not’ olumsuzluk eki, yardımcı fiilden hemen sonra geldi. Bir kaç örneğe daha bakalım:


Aren’t I next?

Doesn’t she know?
Resmi dildeki kullanımda ise, ’not’ olumsuzluk eki özneden sonra gelir:

Why is it not ready yet?

Does she not know?Aşağıdaki örnekler, konuşma dilindeki kullanıma çevrilmiştir. İnceleyelim:

Are you not well? Aren’t you well?

Can you not swim? Can’t you swim?

Do you not speak Spanish? Don’t you speak Spanish?

Were the shops not open? Weren’t the shops open?

Has Ali not arrived? Hasn’t Ali arrived?

Did she not know him? Didn’t she know him?


Olumsuz soru cümlesi yapısını işlerin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek için kullanırız:

I think you went to Scotland last week. Didn’t you go to Scotland last week?

I think that’s Bill over there. Isn’t that Bill over there?

I think you can speak Arabic. Can’t you speak Arabic?

I believe you studied at Oxford. Didn’t you study at Oxford?

I think your mother is a doctor.

Isn’t your mother a doctor?

Negatif soru cümlelerini ünlem bildiren durumlarda kullanırız:

Isn’t it cold!

Doesn’t your hair look nice!

Weren’t those children noisy!

Isn’t it surprising!

Doesn’t she look tired!

Admin

Taglar: İngilizceOlumsuzSoruCümlesiYapma

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin