İngilizce Pasifler (Passives) Konu Anlatımı ve Örnekler


Eğer ortada bir eylem var ve bundan etkilenen 2 kısım varsa, bu noktada iki durumdan söz edebiliriz:

aktif ve pasif

Eğer eylemi gerçekleştiren, cümlede özne ise, o zaman aktif kullanım söz konusudur. Eğer eylemden etkilenen, özne ise, o zaman da pasif kullanım söz konusudur. Örnekleri inceleyelim:

Mrs Fatma cooks our meals.
Bu cümlede Fatma hanım yemekleri pişirmiştir. Cümlenin de öznesi konumunda olduğundan bu cümle aktif cümledir.


Our meals are cooked by Mrs Fatma.
Bu cümlede ise yemeklerin, Bayan Fatma tarafından pişirildiğini söylüyor. Cümlenin öznesi yemekler olduğundan pasif kullanım söz konusudur.

Somebody saw her in Belfast. Aktif Kullanım.

She was seen in Belfast. Pasif Kullanım.


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

English is spoken in Australia.

This window was broken by your little boy.

Her clothes are made in Paris.

This book was written by my brother.

She was stopped by the police.

Admin

Taglar: İngilizcePasiflerPassivesKonuAnlatımıÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin