İngilizce Must Modal Verb ve Örnekler


Bir şeyin gerekli ya da zaruri olduğu durumlarda must kullanılır. Must örnek cümlesini inceleyelim:

I must go to bank now.
Şimdi bankaya gitmeliyim.

İngilizcede Must’ın Genel Yapısı

Özne + must + esas fiil

Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil  
I must go work.
You must visit us.
We must stop now.


Have to ’nun Kullanımı

Genel olarak ingilizcede must, kişisel olan zaruri, mecburi durumlar için kullanılır. Kişinin kendi fikrini içerir. Nesnel bir yapıdadır. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

I must stop smoking.
Sigarayı bırakmalıyım.

------------------------------

You must visit us today.
Bugün bizi ziyaret etmelisin.

------------------------------

They must study harder.
Daha sıkı ders çalışmalılar.

------------------------------

Yukarıdaki must örnek cümlelerinde zorunluluk durumu kişinin fikrine göredir. İngilizcede Must/mustn`t kullanımında dışarıdan bir zorunluluk yoktur, "Have to" da ise bunun tam tersidir. Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir.

Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

  Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil Mastar  
geçmiş zaman I   have to get up early yesterday.
geniş zaman I   had to get up early today.
gelecek zaman I will have to get up early tomorrow.
şimdiki zaman She is having to wait.  
present perfect We have had to get up on the time.
modal(may) They may have to do it again.


Must not - Mustn’t

You mustn’t do it.

İngilizcede must not, birşeye izin verilmediğini anlatmak istediğimizde kullanılır.

You must not smoke indoor.
Kapalı yerlerde sigara içmemelisin.


Must not’ın Genel Yapısı

Özne + must not + esas fiil

Subject Yardımcı Fiil Esas Fiil  
I mustn’t forget my keys.
You mustn’t interrupt him.
Student must not be late.


Önemli: ingilizcede must’dan sonra to gelmez! Örnek cümleyi inceleyelim:

You mustn’t arrive late. ( You mustn’t to arrive late. değil!)


Must not’ın Kullanımı

Must not yasaklı durumları anlatmak için kullanılır. Yapılmasına izin verilmeyen, müsade edilmeyen durumlarda. Yasak nesnel de olabilir öznel de olabilir.

Örnek cümleleri inceleyelim:

I mustn’t eat so much fatty food.
Çok fazla yağlı yiyecekler yememeliyim.

------------------------------------------

Students must not speak in class.
Öğrenciler sınıfta konuşmamalı.

------------------------------------------

Drivers must not drink while driving.
Sürücüler araba sürerken içki içmemeli.

------------------------------------------

Geçmişten söz ederken must not kullanılmaz. Diğer modal verbler kullanılır.

Örnek cümleleri inceleyelim:

You are not allowed for voting
Oy kullanmak içi izniniz yok.

------------------------------------------

I couldn’t park inside the hospital.
Hastanenin içine park edemedim.

Admin

Taglar: İngilizceMustModalVerbÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin