Present Perfect Tense (Belirsiz Geçmiş Zaman)


Present Perfect Tense ile cümle nasıl kurulur?

Özne + have/has + esas fiil (3. Halde) + nesne

İngilizcede Present Perfect Tense önemli bir zamanlardan biridir. Öğrenilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni de bu zamanın Türkçe’de ve birçok dilde karşılığının olmamasıdır. Yapısı çok basittir. Kullanımıyla ilgili problem söz konusudur.
Present Perfect Tense ile ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:


İngilizcede Present Perfect Tense ile cümle kurarken esas fiile have ve has yardımcı fiilleri kullanılır.

Cümlenin esas fiili de 3. haliyle kullanılır. (past participle)

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

  Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil    
+ I have   seen ET.  
+ You have   eaten mine.  
 
- She has not been to Rome.  
- We have not played football.  
 
? Have   you   finished?  
? Have   they   done it?


Present Perfect Tense’i hangi durumlarda kullanırız:


Present perfect Tense’in 2 temel kullanımından bahsedebiliriz.

1. Geçmişte başlamış ve şu zamana kadar devam eden eylemleri anlatırken.

before(now), ever, never...before, up till now, so far gibi zaman zarflarıyla:

Örnek cümle: I have received 20 card so far. I have never tested papatya (before).

since/for ile birlikte:

I have lived here since 1980. I have lived here for 20 years.


2. Geçmişte olmuş ama zamanı bilinmeyen durumlardan söz ederken.

Örnek cümle: Have you passed your driving test? (Şuana kadar olan herhangi bir zamanda olmuş olabilir.)

just, recently, already, still, yet gibi zaman ifadeleriyle kurulan cümleler. İçinde bulunduğumuz ana çok yakın zamnaları karşılarlar.

I have just eaten.

Admin

Taglar: PresentPerfectTenseBelirsizGeçmişZaman

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin