İngilizce Should Modal Verb ve Örnekler


Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır:

Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken.

Mecburiyetlerden söz ederken.

Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

Should’un Genel Yapısı

Özne + should + esas fiil

  Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil
+ He should go to bed.
- He should not go to bed.
? Should He go to bed?


Should ’un Kullanımı

Tavsiye verirken should kullanılır.

Örnek cümleler:

You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.

-----------------------------

You should visit your parents.
Anne babanı ziyaret etmelisin.

-----------------------------

You should take care of your children.
Çocuklarınla ilgilenmelisin.

-----------------------------


Zorunluluk durumlarında should kullanılır.

Örnek cümleler:

You should be at work now.
Şu anda işte olmalısın.

-----------------------------

You should brush your teeth after each meal.
Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.

-----------------------------

You should not drive fast.
Hızlı araba sürmemelisin.

-----------------------------

Olasılık içeren durumlarda should kullanılır.

Örnek cümleler:


The bus should be here soon.
Otobüs birazdan burda olmalı.
 
-----------------------------

They should be here by noon.
Öğlenleyin burda olabilirler.

-----------------------------

Koşullu durumlarda should kullanılır:

Örnek cümleler:


If Tom should phone while I am out, tell him I’ll phone him back later.
Ben dışardayken eğer Tom ararsa , onu sonra arayacağımı söyle. ("If Tom phones..." ile aynı anlamlı. Should kullanılmasının nedeni, Tom’un arama olasılığının düşük olması.)

-----------------------------

I have left the clothes outside. If it is should rain, can you bring it in?
Elbiseleri dışarda bıraktım. Eğer yağmur yağarsa, onları içeri alırmısın?

-----------------------------

"If I were you I should..." Eğer yerinde olsaydım ...

If I were you i should buy that car.
Yerinde olsaydım o arabayı satın alırdım.

-----------------------------

If I were you i shouldn’t eat it.
Yerinde olsaydım onu yemezdim.

Admin

Taglar: İngilizceShouldModalVerbÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin