İngilizce Sıfatlar ve Zıt Anlamları


Bu yazımızda, İngilizcede çok kullanılan bazı sıfatarı ve bu sıfatlara zıt anlamlı olan sıfatları göreceğiz.
Sıfat Türkçesi Zıt Anlamlısı Türkçesi
beautiful güzel ugly çirkin
easy kolay difficult zor
wide geniş narrow dar
fat şişman thin zayıf
fast hızlı slow yavaş
tall uzun short kısa
light aydınlık dark karanlık
strong güçlü weak zayıf
young genç old yaşlı
clean temiz dirty kirli
happy mutlu unhappy/sad üzgün
sharp keskin blunt körelmiş
rough pürüzlü smooth düzgün
open açık closed/shut kapalı
old eski new yeni
wet ıslak dry kuru
high yüksek low alçak
big, large büyük small küçük
full dolu empty boş
hard sert soft yumuşak
cheap ucuz expensive/dear pahalı

Aşağıdaki örnek cümlelerde koyu harflerle yazılmış sıfatlar, birbirinin zıt anlamlılarıdır.

Nothing seems to fit me these days! This dress is too tight and the other one’s too loose. (sıkı-dar)

The swimming pool is deep at this end but shallow at the other. (derin-sığ)

Most of today’s tame animals were once wild. (evcil - vahşi)

Peter Pan is an imaginary character, I tell you! He is not real. (hayali-gerçek)

I want the names of everyone who was present at the meeting and everyone who was absent. (mevcut-yok)

It is nice to have a quiet weekend after a week of noisy parties. (sessiz-gürültülü)

He asked me if I was married or single. (evli-bekar)

Is there a big difference between amateur and professional boxing? (amatör-profesyonel)

Are Scottish people supposed to be generous or mean. (cömert-cimri)

This loaf is stale. I’d better go out and buy a fresh one. (bayat-taze)

Admin

Taglar: İngilizceSıfatlarZıtAnlamları

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin