Mimar Sinan’ın Eserleri


  Başlık
  Başlık
  Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu Tosya'da)
  Abdüsselâm Câmii'nin (İzmit’te) yenilenmesi
  Ağazâde Medresesi (İstanbul’da)
  Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)
  Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da)
  Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da)
  Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te)
  Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda)
  Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp’te)
  Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında)
  Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te)
  Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te)
  AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da)
  Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de)
  Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda)
  Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da)
  Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de)
  Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da)
  Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te).
  Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da)
  Anbar (Has Bahçe Yalısında)
  Anbar (sarayda)
  Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da)
  Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda)
  Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında)
  Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta)
  Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)
  Bend Kemeri (Kağıthâne’de)
  Beykoz Hamamı
  Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da)
  Buğday mahzeni (Galata Köşesinde)
  Büyükçekmece Köprüsü
  Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de)
  Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da)
  Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de)
  Çocukları için inşâ ettiği türbe
  Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de)
  Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de)
  Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde)
  Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)
  Dere Hamamı (Eyüp’te)
  Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)
  Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)
  Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da)
  Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında)
  Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da)
  Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de)
  Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da)
  Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da)
  Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında)
  Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)
  Firdevs Bey Câmii (Isparta’da)
  Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da)
  Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)
  Gözlüce Kemeri (Cebeciköy’de)
  Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da)
  Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da)
  Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te)
  Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)
  Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de)
  Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)
  Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)
  Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da)
  Hamam (Çatalca’da)
  Hamam (Eyüp’te)
  Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da)
  Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda)
  Haseki Camii (İstanbul)
  Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).
  Haseki Külliyesi
  Haseki Sultan Câmii (Edirne Mustafa Paşa Köprüsü başında)
  Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de)
  Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında)
  Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da)
  Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde)
  Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de)
  Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de)
  Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda)
  Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te)
  Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te)
  Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda)
  Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te)
  HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de)
  Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da)
  Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)
  Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de)
  Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da)
  Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da)
  Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da)
  Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te)
  Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de)
  Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
  Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da)
  Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de)
  Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de)
  İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da)
  İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da)
  İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).
  İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)
  İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da)
  İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)
  İki adet anbar (Cebehâne yakınında)
  İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında)
  İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da)
  İskender Paşa Hamamı
  İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da)
  İstanbul Şehzâdebaşı Câmii
  İstanbul Süleymâniye Câmii
  Kâbe-i şerîf'in kubbelerinin tâmiri
  Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)
  Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).
  Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)
  Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de)
  Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da)
  Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da)
  Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece'de)
  Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da)
  Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da)
  Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de)
  Kara Camii - (Sofya)
  Karcı Süleyman Bey Medresesi
  Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)
  Kasım Paşa Medresesi
  Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de)
  Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)
  Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te)
  KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda)
  Kervansaray (Büyükçekmece’de)
  Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında)
  Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de)
  Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da)
  Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de)
  Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de)
  Kiliseden dönme Eski Câmi'nin (İznik’te)
  Kırık Kemer
  Kirmasti Medresesi
  Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de)
  Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).
  Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da)
  Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de)
  Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da)
  Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)
  Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de)
  Mahzen (Unkapanı’nda)
  Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de)
  Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te)
  Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).
  Mehmed Bey Câmii (İzmit’te)
  Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te)
  Mehmed Paşa İmâreti (Bosna’da)
  Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz’da)
  Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa’da)
  Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da)
  Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında)
  Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da
  Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de)
  Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga’da)
  Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında Rüstem Çelebi Çiftliğinde)
  Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar’da)
  Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı’da)
  MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de)
  MehmedPaşa Hamamı (Galata’da)
  MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da)
  MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da)
  MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te)
  MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da)
  Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da)
  Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında)
  Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).
  Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar)
  Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da)
  Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da)
  Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da)
  Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da)
  Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da)
  Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de)
  Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)
  Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında)
  Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da)
  Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
  Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında)
  Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da)
  Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de)
  Muradiye Camii (Avlonya'da)
  Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da)
  Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de).
  Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da)
  Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde)
  Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de)
  Mutbak ve kiler (sarayda)
  Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de)
  Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te)
  Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te)
  Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de)
  Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)
  Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da)
  Orhan Câmii'nin (Kütahya’da) yenilenmesi
  Osman Paşa Câmii (Kayseri’de)
  Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da)
  Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)
  Pertev Paşa Câmii (İzmit’te)
  Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da)
  Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında)
  Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında)
  Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te)
  Piyale Paşa Camii
  Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da)
  Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de)
  Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta)
  Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da)
  Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da)
  Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de)
  Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de)
  Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta)
  Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da)
  Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da)
  Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde)
  Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da)
  Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da)
  Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da)
  Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da)
  Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde)
  Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da)
  Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da)
  RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da)
  RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta)
  RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de)
  RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta)
  Şah Sultan Camii - Eyüp
  Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında)
  Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da)
  Şahkulu Medresesi (İstanbul’da)
  Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de)
  Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta)
  Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da)
  Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da)
  Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de)
  Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da)
  Şehzâde Sultan Mehmed Türbesi (Şehzâdebaşı’nda)
  Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da)
  Şehzâdeler Türbesi (Ayasofya’da)
  Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te)
  Selimiye Camii - Edirne
  Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de)
  Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da)
  Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da)
  Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da)
  Silivri Köprüsü (Sultan Süleyman Köprüsü)
  Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)
  Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta)
  Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta)
  Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta)
  SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda)
  Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da)
  Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da)
  Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da)
  Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te)
  Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te)
  Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te)
  Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa’da)
  Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da)
  Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
  Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da Edirne)
  Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da)
  Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da)
  Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda)
  Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında)
  Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te)
  Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)
  Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda)
  Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede)
  Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da)
  Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii'nin (Çorum’da) yenilemesi
  Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de)
  Sultan Hamamı (Manisa'da)
  Sultan Murâd Câmii (Manisa’da)
  Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da)
  Sultan Selim Câmii (Karapınar’da)
  Sultan Selim İmâreti (Karapınar’da)
  Sultan Selim Medresesi (Edirne’de)
  Sultan Süleymân Câmii (Şam Gök Meydanda)
  Sultan Süleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de)
  Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de)
  Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul’da)
  Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu’da)
  Sultan Süleymân İmâreti (Şam’da)
  Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de)
  Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası'nda)
  Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da)
  Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de)
  Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de)
  SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında)
  SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da)
  Taş Köprü (Lüleburgaz)
  Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için Edirne’de)
  Tatar Han Câmii (Kırım Gözleve’de)
  Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te)
  Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında)
  Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında)
  Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te)
  Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te)
  Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da)
  Uzun Kemer (Kemerburgaz’da)
  Uzunköprü (Edirne)
  Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da)
  Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)
  Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da)
  Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da)
  Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında)
  Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da)
  Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)
  Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da)
  Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında)
  Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta)
  Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta)
  Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de)
  Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)
  Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da)
  Yunus Bey Câmii (Balat’ta)
  Yunus Bey Medresesi (Draman’da)
  Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te)
  Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede)

Mesaj / Bildirim Gönderin