İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma - Comparative Adverbs


Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle öğreneceğiz.

İngilizcede zarflar (adverbs) kullanılarak karşılaştırma yaparken, genellikle şu yapı kullanılır: more + adverb (...than)


Örnek cümlelere bakalım:

Can you speak more quietly, please?
Lütfen daha sessiz konuşabilir misin?

--------------------------------------

Ahmet writes more clearly than Veli.
Ahmet Veli’den daha anlaşılır yazar.

--------------------------------------

I’m working more slowly today than yesterday.
Bugün dünden daha yavaş çalışıyorum.

--------------------------------------

Mustafa drives more dangerously than Mehmet.
Mustafa Mehmet’ten daha tehlikeli bir şekilde araba sürer.


Early, late, fast, hard, near, soon gibi zarflar ile karşılaştırma yaparken ise, sıfatlarda olduğu gibi -er eki getirilir:


I got to the station earlier than Veli.
İstasyona Veli’den daha önce vardım.

--------------------------------------

Ali lives nearer to school than Ahmet, so He gets up later.
Ali, okula Ahmet’ten daha yakın bir yerde oturur. Bundan dolayı O daha geç kalkar.


Düzensiz sıfatların karşılaştırma ve derecelendirme (comparative and superlative) formları ise şöyle yapılır:

well - better, badly - worse, far - further/farther

little - less, a lot/much - more


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

My mother drives better than my father.
Annem, babamdan daha iyi araba kullanır.

--------------------------------------

He sings badly, but I sing worse.
O kötü şarkı söyler ama ben daha kötü söylerim.

--------------------------------------

She talks less than he does, but she thinks more.
O, ondan daha az konuşur ama daha çok düşünür.

--------------------------------------

I live further from the centre than you.
Ben sana göre merkezden daha uzakta yaşıyorum.

Admin

Taglar: İngilizceZarflarKonusundaKarşılaştırmaComparativeAdverbs

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin