Farklı İngilizce Cümle Kalıpları


İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

1. İngilizce bir cümle aşağıdaki 4 kalıpdan herhangi birisiyle oluşturulabilir:

İfade kalıbı: The shops close at 7 tonight. (Dükkanlar bu gece 7’de kapatıyor.)
Soru kalıbı: Do the shops close at 7 tonight? (Dükkanlar bu gece 7’de mi kapatıyor?)
Emir kalıbı: Shut the door. (Kapıyı kapat.)
Ünlem kalıbı: What a slow train this is! (Ne yavaş bir tren.)


2. İngilzce cümle oluştururken büyük harfle başlamalı ve nokta (.), soru işareti (?) ya da ünlem işareti ile bitirmeliyiz.

Aşağıdaki cümlelerin sonlarında cümlenin hangi kalıpla oluşturulduğunu belirten harfler koyacağız.
İfade = (İ), Soru = (S), Emir = (E), Ünlem = (Ü)

Don’t spill the coffee. (E)

Have you seen today’s paper? (S)

How to nice to meet you! (Ü)

Where did you put mu umbrella? (S)

The train arrived fifteen minutes late. (İ)

The plane won’t arrive on time. (İ)

I can’t play this electricity bill. (İ)

Please open the door for me. (E)

’Where’s the nearest hotel?’ he asked. (S)

Düzenli çoğul yapısına göre isimlerin sonunda bazı değişikler yapılır.


Admin

Taglar: FarklıİngilizceCümleKalıpları

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

İngilizce Cümle Yapısı - The Sentence

İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsim Örnekleri

İngilizcede bir çok isim hem sayılabilen hem de sayılamayan isim olarak kullanılabilir. Burada fark oluşturan nokta, anlamdaki farklılıktır.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (countable and uncountable nouns)

Bu konumuzda sizlere ingilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimleri açıklamaya çalışacağız. İngilizce karşılığı: countable and uncountable nouns.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin