Sözlükteki Kısaltmalar ve Anlamları


Sözlükteki Kısaltmalar ve Anlamları
No Kısaltma Anlamı
1 AA Anadolu Ajansı
2 A Alay
3 AA Anadolu Ajansı
4 AADFI bk. AKBB
5 AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
6 AAFSE bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)
7 AB 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
8 ABB Avrupa Birliği Bankası
9 ABD Ana bilim dalı
10 ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
11 ABKF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
12 ABÖ Afrika Birliği Örgütü
13 ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
14 ACU bk. ATB (Asian Clearing Union)
15 ACÜ Acıbadem Üniversitesi
16 AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
17 ADB bk. AKB (African Development Bank)
18 ADFD bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)
19 ADKF Abu Dabi Kalkınma Fonu
20 ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
21 ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi
22 ADYÜ Adıyaman Üniversitesi
23 AEGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
24 AEİBÖ Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
25 AEK bk. BMAEK
26 AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
27 AEÜ Ahi Evran Üniversitesi
28 AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
29 AFFB Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
30 AFİF Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
31 AFP bk. FBA (Agence France Press)
32 age. Adı geçen eser
33 AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
34 AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
35 AGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
36 agm. Adı geçen makale
37 agy. Adı geçen yayın
38 AI bk. UAT (Amnesty International)
39 AİBÖ Avrupa İş Birliği Örgütü
40 AİBÜ Abant İzzet Baysal Üniversitesi
41 AİÇÜ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
42 AID bk. UKA (Agency for International Development)
43 AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
44 AİHAD Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
45 AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
46 AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
47 AİK Afrika İktisat Komisyonu
48 AİKB Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
49 AİPB Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
50 AK Avrupa Konseyi
51 AKB Afrika Kalkınma Bankası
52 AKBB Afrika Kalkınma Bankaları Birliği
53 AKBİL Akıllı bilet
54 AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
55 AKD Akdeniz Üniversitesi
56 AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
57 AKM Atatürk Kültür Merkezi
58 AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
59 AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
60 AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
61 ALADI bk. LABB
62 Alb. Albay
63 ALES Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı
64 Alm. Almanca
65 AMB 1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası
66 AMEX bk. AB (American Stock Exchange)
67 AMF bk. APF (Arab Monetary Fund)
68 AMK Amerikan Merkez Komutanlığı
69 ANAM Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
70 anat. Anatomi
71 ANAÜ Anadolu Üniversitesi
72 ANT Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
73 ant. Antropoloji
74 AO Anonim ortaklık
75 AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
76 AÖB Avrupa Ödemeler Birliği
77 AÖF Açıköğretim Fakültesi
78 AP ABD Haber Ajansı (Associated Press)
79 APA Avrupa Para Anlaşması
80 APB Avrupa Para Birliği
81 APE Avrupa Para Enstitüsü
82 APEC bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)
83 APF Arap Para Fonu
84 APİİB Asya Pasifik İktisadi İş Birliği
85 APÖ Avrupa Parlamenterler Örgütü
86 APS Acele Posta Servisi
87 Apt. Apartman, apartmanı
88 Ar. Arapça
89 AREL İstanbul Arel Üniversitesi
90 AR-GE Araştırma geliştirme
91 ark. Arkeoloji
92 Arş. Gör. Araştırma Görevlisi
93 As. Asker, askerî, askerlik
94 As. İz. Askerî İnzibat
95 ASAL Asker Alma Dairesi Başkanlığı
96 Asb. Astsubay
97 ASEAN bk. GAUT
98 ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii
99 ASF Avrupa Sosyal Fonu
100 ASİGM Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
101 ASK Avrupa Standartlar Komitesi
102 ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
103 ASO Ankara Sanayi Odası
104 AST Ankara Sanat Tiyatrosu
105 ASTB 1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği
106 astr. Astronomi
107 astrol. Astroloji
108 ASÜ Aksaray Üniversitesi
109 Anonim şirket
110 AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
111 AT Avrupa Topluluğu
112 ATAD Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
113 ATAM Atatürk Araştırma Merkezi
114 ATATÜRK ÜNİ Atatürk Üniversitesi
115 ATB Asya Takas Birliği
116 Atğm. Asteğmen
117 ATK Adli Tıp Kurumu
118 atm. Atmosfer
119 ATO Ankara Ticaret Odası
120 ATÜ Atılım Üniversitesi
121 ATYGF Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
122 AUA Avrupa Uzay Ajansı
123 1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi
124 Av. Avukat
125 AVM Alışveriş merkezi
126 AYB 1. Avrupa Yayın Birliği 2. Avrupa Yatırım Bankası
127 AYİM Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
128 AYM Anayasa Mahkemesi
129 B 1. Batı 2. Bay
130 BADET Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
131 BAE Birleşik Arap Emirlikleri
132 bağ. Bağlaç
133 BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
134 BAKB Batı Afrika Kalkınma Bankası
135 BASAGM Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
136 BAT bk. TBB (The Banks Association of Turkey)
137 BATO Batı Afrika Takas Odası
138 BAÜ Balıkesir Üniversitesi
139 BAY ÜNİ Bayburt Üniversitesi
140 BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
141 BCG Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
142 Bçvş. Başçavuş
143 BD Bilim dalı
144 BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
145 BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
146 BE Büyükelçi
147 BERD bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)
148 BEÜ Bitlis Eren Üniversitesi
149 BİB Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
150 BİK Basın İlan Kurumu
151 BIS bk. UÖB (Bank for International Settlements)
152 bit. b. Bitki bilimi
153 biy. Biyoloji
154 bk. Bakınız
155 bl. Bilişim
156 Bl. Bölük
157 BM Birleşmiş Milletler
158 BMAEK Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
159 BMÇYT Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı
160 BMEBKT Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
161 BMSKÖ Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
162 BMT Birleşmiş Milletler Teşkilatı
163 BMTKK Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
164 BMYRİ Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
165 Bn. Bayan
166 Bnb. Binbaşı
167 BOAD bk. BAKB
168 BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
169 bot. bk. bit. b.
170 BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
171 Böl. Bölüm
172 BRT Bartın Üniversitesi
173 bs. Baskı, basım
174 BSEC bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)
175 BSTDB bk. KTKB
176 Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
177 BTF Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
178 BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
179 BTÜ Batman Üniversitesi
180 BUE bk. ABB (Bank of Union European)
181 Bul. Bulvar, bulvarı
182 Bulg. Bulgarca
183 1. Bahçeşehir Üniversitesi 2. Başkent Üniversitesi 3. Bilecik Üniversitesi 4. Bingöl Üniversitesi 5. Boğaziçi Üniversitesi 6.Bozok Üniversitesi
184 BÜMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
185 BVÜ Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
186 BYEGM Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
187 C Cilt
188 CACM bk. OAOP (Central American Common Market)
189 Cad. Cadde, caddesi
190 CAEC bk. AKPM (Consultative Assembly of European Council)
191 CAO bk. SHÖ (Civil Aviation Organization)
192 CARICOM bk. KTOP
193 CBÜ Celâl Bayar Üniversitesi
194 CC Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
195 CD 1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
196 CDB bk. KKB (Caribbean Development Bank)
197 CDH bk. AİHAD (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)
198 CE bk. AK (Council of Europe)
199 CEAP bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)
200 CECA bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)
201 CEDH bk. AİHM (European Court of Human Rights)
202 CEE bk. AET (European Economic Community)
203 CEI bk. BDT (Commonwealth of Independent States)
204 CEN bk. ASK
205 CENTCOM bk. AMK
206 CENTO bk. MAÖ (Central Treaty Organization)
207 CERN bk. ANAM (Conseil européen pour la recherche nucléaire, European Organization for Nuclear Research)
208 CGS Uluslararası fizik birimleri sistemi
209 CIA bk. MHAT (Central Intelligence Agency)
210 CIF Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
211 CİGM Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
212 CIJ bk. UAD (International Court of Justice)
213 CIOS bk. UBOK (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)
214 CIP 1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2.Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
215 CIS bk. BDT (Commonwealth of Independent States)
216 CJCE bk. ATAD (European Court of Justice)
217 cm Santimetre
218 CMEA bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)
219 CMK Ceza Muhakemesi Kanunu
220 CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
221 CNRS bk. UBAM (Centre National de la Recherche Scientifique)
222 coğ. Coğrafya
223 COMCEC bk. İSEDAK (Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Conference)
224 COMECON bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)
225 COMESA bk. GDAOP (Common Market For Eastern and Southern Africa)
226 cos Kosinüs
227 CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
228 CTC bk. UŞM (Center on Transnational Corporations)
229 CTE Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
230 Cum. Bşk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
231 Cumhuriyet Üniversitesi
232 ÇAĞ ÜNİ Çağ Üniversitesi
233 ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
234 ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
235 ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
236 çev. Çeviren
237 ÇGM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
238 ÇNÜ Çankırı Karatekin Üniversitesi
239 ÇOMÜ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
240 ÇS Çimento Sanayisi
241 ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
242 ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
243 ÇÜ 1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi
244 Çvş. Çavuş
245 ÇYGM 1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
246 D Doğu
247 DAGM Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
248 DAKB Doğu Afrika Kalkınma Bankası
249 dal Dekalitre
250 dam Dekametre
251 DAP Doğu Anadolu Projesi
252 DAT Doğu Afrika Topluluğu
253 DB Dünya Bankası
254 db. Dil bilgisi
255 DBAFİT Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu
256 DDB Dernekler Dairesi Başkanlığı
257 DDT Böcek öldü­rücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
258 DDY Devlet Deniz Yolları
259 DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası
260 DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
261 DFİF Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
262 DFMHÖ Dünya Fikrî Mülkiyet Hakları Örgütü
263 dg Desigram
264 DGK Dünya Gıda Konseyi
265 DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi
266 DGÖ Dünya Gümrük Örgütü
267 DGS Dikey Geçiş Sınavı
268 DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
269 DİB Diyanet İşleri Başkanlığı
270 DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
271 dil b. Dil bilimi
272 DİYİH Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
273 dk. Dakika
274 DKK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
275 DKMP Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
276 dl Desilitre
277 DLH Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
278 dm Desimetre
279 DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
280 DMO Devlet Malzeme Ofisi
281 DNA Deoksirübo nükleik asit
282 DOBGM Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
283 Doç. Doçent
284 doğ. Doğum tarihi
285 DOÜ Doğuş Üniversitesi
286 DÖGM Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
287 DÖSİM Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
288 DPB Devlet Planlama Başkanlığı
289 DPT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
290 DPÜ Dumlupınar Üniversitesi
291 Dr. Doktor
292 drl. Derleyen
293 DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
294 DSO Devlet Sanayi Ofisi
295 DSÖ Dünya Sağlık Örgütü
296 DT Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
297 DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
298 DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı
299 DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
300 Dicle Üniversitesi
301 DVD bk. SYD (Digital Versatile Disc)
302 Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri 
303 Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
304 dzl. Düzenleyen
305 E Eczane
306 EAC 1. bk. AİBÖ (European Association for Cooperation) 2. bk. DAT (The East African Community)
307 EADB bk. DAKB (East African Development Bank)
308 EAEC bk. AAET (European Atomic Energy Community)
309 EAGGF bk. ATYGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)
310 EAT Eski Anadolu Türkçesi
311 EBK Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
312 EBRD bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development
313 EBU bk. AYB (European Broadcasting Union)
314 EBWE bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)
315 EC bk. AT (European Community)
316 ECB bk. AMB (European Central Bank)
317 ECE bk. BMAEK (United Nations Economic Commission for Europe)
318 ECHR bk. AİHM (European Court of Human Rights)
319 ECJ bk. ATAD (European Court of Justice)
320 ECLA bk. LAKEK (The Economic Commission for Latin America and Caribbean)
321 ECOWAS bk. BADET (Economic Community of West African States)
322 ECSC bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)
323 Ecz. Eczacı
324 ed. 1. Edebiyat 2. Editör
325 e.  Edat
326 EEC bk. AET (European Economic Community)
327 EEG Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
328 EFT Bankalar arası para aktarımı (Electronic fond transfer)
329 EFTA bk. ASTB (European Free Trade Area/Association)
330 EGM Emniyet Genel Müdürlüğü
331 EGMR bk. AİHM (European Court of Human Rights)
332 EGO Ankara Belediyesi Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri
333 EĞİTEK Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
334 EIB bk. AYB (European Investment Bank)
335 EİBKT Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı
336 EİBÖ Ekonomik İş Birliği Örgütü
337 EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
338 EKG Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
339 ekon. Ekonomi
340 EMG Kas akım grafiği (Electromyographie)
341 EMI bk. APE (European Monetary Institute)
342 EMK Elektromotor kuvvet
343 EMU bk. AİPB (European Monetary Union)
344 Ens. Enstitü, enstitüsü
345 EPA bk. APÖ (European Parliamentary Association)
346 EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
347 EPU bk. AÖB (European Payments Union)
348 ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
349 ERDF bk. ABKF (European Regional Development Fund)
350 Erm. Ermenice
351 ERÜ Erciyes Üniversitesi
352 ESA bk. AUA (European Space Agency)
353 ESF bk. ASF (European Social Fund)
354 ESGM Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
355 ESHOT İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri
356 ESOGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
357 ET Eski Türkçe
358 ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
359 ETOGM Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
360 EU bk. AB (European Union)
361 EuGH bk. ATAD (European Court of Justice)
362 EURATOM bk. AAET (European Atomic Energy Community)
363 1. Ege Üniversitesi 2. Erzincan Üniversitesi
364 EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi
365 EWG bk. AET (European Economic Community)
366 EXİMBANK Türkiye İhracat ve Kredi Bankası
367 f. Fiil
368 F Fiyat, fiyatı
369 FAB Federal Araştırma Bürosu
370 FAC bk. YİBF
371 Fak. Fakülte
372 Fak-Fuk Fon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
373 FAO bk. GTÖ (United Nations Food and Agricultural Organization)
374 Far. Farsça
375 FBA Fransız Basın Ajansı
376 FBI bk. FAB (Federal Bureau of Investigation)
377 fel. Felsefe
378 FIBA bk. UBF (Fédération Internationale de Basketball Association)
379 FIDE bk.USF (Fédération Internationale des Échecs)
380 FIDES bk. İSKYF
381 FIFA bk. UFF (Fédération Internationale de Football Association)
382 fil. Filoloji, filolojisi
383 FILA bk. UAGF (Fédération Internationale des Luttes Associées)
384 FIR Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
385 FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
386 fiz. Fizik
387 fizy. Fizyoloji
388 FKB Fizik, kimya, biyoloji
389 FM Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
390 FMVIÜ Işık Üniversitesi
391 fob Malın belirlenen limanda gemi üzerindeki teslim fiyatı (free on board)
392 Fr. Fransızca
393 FRB bk. AMB (Federal Reserve Bank)
394 FSMVÜ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
395 FTAA bk. ASTB (Free Trade Area of the Americas)
396 1. Fatih Üniversitesi 2. Fırat Üniversitesi
397 g Gram
398 G Güney
399 GAMHK Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri
400 GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
401 GAPBKİ GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
402 GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi
403 GAUT Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu
404 GAZÜ Gaziantep Üniversitesi
405 GB 1. Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte) 2. Güneybatı 3.Gümrük Birliği
406 GBT Genel Bilgi Taraması
407 GD Güneydoğu
408 GDAOP Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı
409 GDZÜ Gediz Üniversitesi
410 Gen. General
411 geom. Geometri
412 GİB Gelir İdaresi Başkanlığı
413 GİGM Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
414 gn. Genel
415 Gnkur. Genelkurmay
416 GOÜ Gaziosmanpaşa Üniversitesi
417 Gön. Gönderen
418 gr. Gramer
419 Grt Groston
420 GSGM 1.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
421 GSM Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
422 GSMH Gayrisafi millî hasıla
423 GSÜ Galatasaray Üniversitesi
424 GSYH Gayrisafi yurt içi hasıla
425 GTÖ Gıda ve Tarım Örgütü
426 GUS bk. BDT (Commonwealth of Independent States)
427 1. Gazi Üniversitesi 2. Giresun Üniversitesi 3. Gümüşhane Üniversitesi
428 GYD Görüntülü yoğun disk
429 GYTE Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
430 GZK Gazikent Üniversitesi
431 H 1. Hicri 2. Hastane, hastanesi
432 HA Harp Akademisi
433 HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)
434 HACCP Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi
435 HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
436 hay. b. Hayvan bilimi
437 haz. Hazırlayan
438 HDD Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
439 hek. Hekimlik, hekim, hekimi
440 HGK Harita Genel Komutanlığı
441 HGM Haberleşme Genel Müdürlüğü
442 HIV AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
443 HİTÜ Hitit Üniversitesi
444 HKK Hava Kuvvetleri Komutanlığı
445 hl Hektolitre
446 hlk. Halk ağzı
447 HM Hazine Müsteşarlığı
448 hm Hektometre
449 HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
450 HO Harp Okulu
451 HRÜ Harran Üniversitesi
452 Hs. Uzm. Hesap Uzmanı
453 HSSGM Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
454 HUK Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
455 huk. Hukuk
456 Hacettepe Üniversitesi
457 Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
458 Hv. Kuv. K. Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
459 Hz. öz. Hizmete özel
460 Hz. 1. Hazret, Hazreti 2. Hizmet, hizmette
461 IĞDÜ Iğdır Üniversitesi
462 IAAF bk. UAAF (International Amateur Athletic Federation)
463 IAEA bk. UAEA (International Atomic Energy Agency)
464 IATA bk. UHTB (International Air Transport Association)
465 İAÜ İstanbul Aydın Üniversitesi
466 IBEC bk. UEİBB (International Bank for Economic Corporation)
467 İbr. İbranice
468 IBRD bk. UİKB (International Bank for Reconstruction and Development)
469 İBÜ İstanbul Bilim Üniversitesi
470 İBÜN İstanbul Bilgi Üniversitesi
471 ICAO bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)
472 ICC bk. UTO (International Chambers of Commerce)
473 ICIC bk. UHİK (Islamic Committee of the International Crescent)
474 ICJ bk. UAD (International Court of Justice)
475 ICRC bk. UKK (International Committee of the Red Cross)
476 ICSID bk. UYAÇM (International Center of the Settlement of Investment Disputes)
477 IDA bk. UKA (International Development Agency)
478 IDB bk. İKB (Islamic Development Bank)
479 İDBÜ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
480 İDT İktisadi Devlet Teşekkülleri
481 IEA bk. UEA (International Energy Agency)
482 İEGM İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
483 İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
484 İEÜ İzmir Ekonomi Üniversitesi
485 IFAD bk. UTKF (International Fund for Agricultural Development)
486 IFC bk. UFK (International Finance Corporation)
487 IFOAM bk. UETHF (International Federation of Organic Agriculture Movements)
488 İGB Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı
489 İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
490 IGH bk. UAD (International Court of Justice)
491 İGM İlköğretim Genel Müdürlüğü
492 İHB İnsan Hakları Başkanlığı
493 İKB İslam Kalkınma Bankası
494 İKBÜ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
495 İKÖ İslam Konferansı Örgütü
496 İKÜ İstanbul Kültür Üniversitesi
497 İKV İktisadi Kalkınma Vakfı
498 İLBANK İller Bankası Genel Müdürlüğü
499 ILO bk. UÇÖ (International Labor Organization)
500 IMF bk. UPF (International Monetary Fund)
501 İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
502 IMO bk. UDÖ (International Maritime Organization)
503 İng. İngilizce
504 INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
505 İO İlköğretim okulu
506 IOC bk. UOK (International Olympic Committee)
507 IPI bk. UBE (International Press Institute)
508 IRO bk. UMT (International Refugee Organization)
509 is. İsim
510 ISBN Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)
511 İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
512 İSEDAK İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi
513 İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
514 İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
515 İSKYF İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları
516 ISMN Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)
517 ISO bk. USÖ (International Organization for Standardization)
518 İSO İstanbul Sanayi Odası
519 İsp. İspanyolca
520 ISSN Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)
521 İŞKUR Türkiye İş Kurumu
522 işl. İşleyen
523 İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
524 İt. İtalyanca
525 İTB İstanbul Ticaret Borsası
526 ITC bk. UTM (International Trade Center)
527 İTG İç Ticaret Genel Müdürlüğü
528 İTİCÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi
529 ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)
530 İTO İstanbul Ticaret Odası
531 İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
532 İÜ 1. İnönü Üniversitesi 2. İstanbul Üniversitesi
533 IWF bk. UPF (International Monetary Fund)
534 İYTE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
535 İZTB İzmir Ticaret Borsası
536 İZTO İzmir Ticaret Odası
537 İZÜ İzmir Üniversitesi
538 J Jandarma
539 JAL bk. JHY (Japan Airlines)
540 Jap. Japonca
541 jeol. Jeoloji
542 JGK Jandarma Genel Komutanlığı
543 JHY Japon Hava Yolları (Japan Airlines)
544 K 1. Kuzey 2. Komutan, komutanlığı
545 kal Kalori
546 KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikaları
547 KASTB Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
548 KAÜ Kafkas Üniversitesi
549 KB Kuzeybatı
550 KBB Kulak, Burun, Boğaz
551 KBÜ Karabük Üniversitesi
552 KD Kuzeydoğu
553 KDV Katma değer vergisi
554 KED Kablosuz Erişim Düzeneği
555 KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
556 KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği
557 KEYK Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi
558 kg Kilogram
559 KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)
560 KGM Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü
561 KHK Kanun hükmünde kararname
562 KHÜ Kadir Has Üniversitesi
563 KHz Kilohertz
564 KİBİB Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği
565 KİK 1. Kamu İhale Kurumu 2. Kamu İktisadi Kuruluşları
566 kim. Kimya
567 KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
568 KİYÜ Kilis 7 Aralık Üniversitesi
569 KKB Karayip Kalkınma Bankası
570 KKGM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
571 KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı
572 KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
573 KLÜ Kırklareli Üniversitesi
574 km Kilometre
575 KMS Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı
576 KMÜ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
577 KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme
578 KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi
579 koor. Koordinasyon
580 Kor. Kolordu
581 Kora. Koramiral
582 Korg. Korgeneral
583 KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
584 KOÜ Kocaeli Üniversitesi
585 KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
586 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı
587 kr. Kuruş
588 krş. Karşılaştırınız
589 KSDB Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı
590 KSGM Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
591 KSÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
592 KTKB Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
593 KTO-KÜ KTO Karatay Üniversitesi
594 KTOP Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı
595 KTÖGM Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
596 KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
597 KUGM Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü
598 Kur. Kurmay 
599 Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı
600 1. Kastamonu Üniversitesi 2. Kırıkkale Üniversitesi 3. Koç Üniversitesi
601 KVMGM Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
602 KYGM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
603 l Litre
604 LABB Latin Amerika Bütünleşme Birliği
605 LAFTA bk. LASTB (Latin America Free Trade Area)
606 LAIA bk. LABB (Latin American Integration Association)
607 LAKEK Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu
608 LASTB Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
609 Lat. Latince
610 LCV Lütfen cevap veriniz
611 LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
612 LP Uzunçalar (long play)
613 LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)
614 Ltd. Limitet
615 LYS Lisans Yerleştirme Sınavı
616 m Metre
617 M Miladi
618 Mac. Macarca
619 Mah. 1. Mahalle, mahallesi 2. Mahkeme, mahkemesi
620 MAKÜ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
621 man. Mantık
622 MAÖ Merkezî Antlaşma Örgütü
623 MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
624 mat. Matematik
625 MAÜ 1. Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Muş Alparslan Üniversitesi
626 MB 1. Maliye Bakanlığı 2. Bilgisayarda bellek birimi (megabyte)
627 Md. Müdür, müdürlük, müdürlüğü
628 MEB Millî Eğitim Bakanlığı
629 mec. Mecaz
630 MEÜ Mersin Üniversitesi
631 MGK Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
632 MGM 1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
633 MĞÜ Muğla Üniversitesi
634 MHAT Merkezî Haber Alma Teşkilatı
635 MHz Megahertz
636 MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü
637 MİLE Millî Emlak Genel Müdürlüğü
638 mim. Mimarlık
639 min. Mineraloji
640 MİT Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
641 MK Medeni Kanun
642 MKB Millî Kütüphane Başkanlığı
643 MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
644 MKS Metre-Kilogram-Saat
645 MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi
646 MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
647 mm Milimetre
648 MOBESE Bölgesel güvenlik sistemi (Mobil Elekronik Sistem Entegrasyonu)
649 MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü
650 Milattan önce
651 MPİ Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
652 MPM Millî Prodüktivite Merkezi
653 MR Manyetik rezonans görüntüleme
654 MS Milattan sonra
655 MSB Millî Savunma Bakanlığı
656 MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
657 MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
658 1. Maltepe Üniversitesi 2. Marmara Üniversitesi 3. Melikşah Üniversitesi
659 Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik
660 Mür. Müracaat
661 müz. Müzik
662 MYK 1. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2. Mülteciler Yüksek Komiserliği
663 NAFTA bk. KASTB (North American Free Trade Area)
664 NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi(National Aeronautics and Space Administration)
665 NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)
666 NEÜ Nevşehir Üniversitesi
667 NĞÜ Niğde Üniversitesi
668 NKÜ Namık Kemal Üniversitesi
669 No. Numara
670 NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)
671 Nö. Nöbetçi
672 Nö. Sb. Nöbetçi subayı
673 NVİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
674 OACI bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)
675 OAE bk. ABÖ (Organization of African Unity)
676 OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
677 OAOP Orta Amerika Ortak Pazarı
678 OAPEC bk. PİEAÜÖ (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)
679 OAU bk. ABÖ (Organization of African Unity)
680 OBESİD Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
681 OCDE bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)
682 OCI bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)
683 ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
684 ODÜ Ordu Üniversitesi
685 OECD bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)
686 OEEC bk. AEİBÖ (Organization for European Economic Cooperation)
687 OGM 1. Orman Genel Müdürlüğü 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
688 OIC bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)
689 OIEC bk. UİİBÖ (Organization for International Economic Cooperation)
690 OKAN Okan Üniversitesi
691 OKÖNEGM Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
692 Okt. Okutman
693 OKÜ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
694 OMC bk. DTÖ (World Trade Organization)
695 OMI bk. UDÖ (International Maritime Organization)
696 OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
697 Onb. Onbaşı
698 OPEC bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)
699 OPEP bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)
700 Opr. Operatör
701 Or. Ordu
702 Ora. Oramiral
703 Ord. Ordinaryüs
704 Org. Orgeneral
705 ORKÖY Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
706 Ort. Ortaklık, ortakları, ortaklığı
707 OSB Organize Sanayi Bölgesi
708 Osm. T. Osmanlı Türkçesi
709 OSZE bk. AGİT (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)
710 OUA bk. ABÖ (Organization of African Unity)
711 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
712 OYEGM Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
713 ÖÇKKB Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
714 ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
715 öl. Ölüm tarihi
716 ÖÖKGM Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
717 ör. Örnek
718 ÖRGM Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
719 ÖSGM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü
720 ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
721 ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
722 ÖTV Özel tüketim vergisi
723 ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu
724 ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
725 öz. Özel
726 ÖZİ Özürlüler İdaresi Başkanlığı
727 ÖZÜ Özyeğin Üniversitesi
728 PAÜ Pamukkale Üniversitesi
729 ped. Pedagoji
730 PEN bk. UYB (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
731 PETKİM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
732 PİEAÜÖ Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
733 PİEÜT Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
734 PİGM Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
735 PK Posta kutusu
736 PO Petrol Ofisi
737 POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
738 Port. Portekizce
739 Prof. Profesör
740 psikol. Psikoloji
741 PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
742 RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)
743 RC Kızılhaç (Red Cross)
744 RCD bk. KİBİB (Regional Cooperation for Development)
745 RK Rekabet Kurumu
746 RNA Ribo nükleik asit
747 ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
748 Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (Rolon-roloff)
749 RSHM Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
750 RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
751 Rum. Rumca
752 Rus. Rusça
753 Rize Üniversitesi
754 S Sayı
755 s. Sayfa
756 sa. Saat
757 SAS Su Altı Savunma (Komandoları)
758 SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)
759 SATEM Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi
760 SAÜ Sakarya Üniversitesi
761 Sb. Subay
762 SB Sağlık Bakanlığı
763 SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
764 SBS Seviye Belirleme Sınavı
765 SDIF bk. TMSF (Savings Deposit Insurance Fund)
766 SDÜ Süleyman Demirel Üniversitesi
767 SEFD Bşk. Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı
768 SEK Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
769 SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
770 sf. Sıfat
771 SG Sahil Güvenlik
772 SGK 1.Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı
773 SGM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
774 SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
775 SHGM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
776 SHÖ Sivil Havacılık Örgütü
777 SİÜ Siirt Üniversitesi
778 SKT Son kullanma tarihi
779 Sl. Slavca
780 SMWK bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)
781 Sn. 1. Sayın. 2. Saniye
782 snt. Santral
783 SNÜ Sinop Üniversitesi
784 Sok. Sokak
785 SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)
786 sos. Sosyoloji
787 sp. Spor
788 SPA bk. SUGES (Salus per aquam)
789 SPK Sermaye Piyasası Kurulu
790 Srp. Sırpça
791 SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
792 SSDB Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı
793 SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
794 SSM Savunma Sanayi Müsteşarlığı
795 STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
796 STK Sivil Toplum Kuruluşu
797 STÖ Sivil Toplum Örgütü
798 SUGES Sudan gelen sağlık
799 1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi
800 SWIFT bk. DBAFİT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
801 SYD Sayısal yoğun disk
802 SYDGM Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
803 Ş Şirket
804 Şb. Şube
805 ŞEHİR İstanbul Şehir Üniversitesi
806 ŞÜ Şırnak Üniversitesi
807 t Ton
808 T. Türkçe
809 T.C. Türkiye Cumhuriyeti
810 TAA Türkiye Adalet Akademisi
811 TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
812 TAGEM Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
813 TAI bk. THS (Turkish Aerospace Industry)
814 TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
815 tar. Tarih
816 TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
817 TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
818 TAŞ Türk Anonim Şirketi
819 TAU Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
820 Tb. Tabur
821 TBB 1. Türkiye Bankalar Birliği 2. Türkiye Barolar Birliği
822 TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
823 TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
824 TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
825 TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
826 TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
827 TDÇİ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
828 TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri
829 TDK Türk Dil Kurumu
830 TEAE Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü
831 TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi
832 TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
833 TEDGEM Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
834 TEFE Toptan eşya fiyatları endeksi
835 TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
836 TEK Türkiye Elektrik Kurumu
837 tek. Teknik, teknoloji
838 tel. Telefon
839 telg. Telgraf
840 TEM Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
841 TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii
842 TETAŞ Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
843 TFF Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
844 TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
845 TGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
846 TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
847 Tğm. Teğmen
848 THA Türk Haberler Ajansı
849 THK 1. Türk Hava Kurumu 2. Türk Hukuk Kurumu
850 THS Türk Havacılık Sanayii
851 THSGM Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
852 THY Türk Hava Yolları
853 TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)
854 tic. Ticaret
855 TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
856 TİKA Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
857 TİM Türkiye İhracatçılar Merkezi
858 TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
859 tiy. Tiyatro
860 TK bk. BTK (Telekomünikasyon Kurumu)
861 TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
862 TKB 1. Türkiye Kalkınma Bankası 2. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3. Türk Kadınlar Birliği
863 TKF Toplu Konut Fonu
864 TKGM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
865 TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
866 TL Türk lirası
867 tlks. Teleks
868 tls. Telsiz
869 TM Türk malı
870 TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
871 TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
872 TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
873 TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
874 TNCÜ Tunceli Üniversitesi
875 TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
876 TOBB ETÜ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
877 TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
878 TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
879 TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
880 Top. Topçu
881 TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi
882 TÖÜ Turgut Özal Üniversitesi
883 TP Türk Petrolleri
884 TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
885 TPE Türk Patent Enstitüsü
886 TR Türkiye
887 TRGM Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
888 TRKGM Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
889 TRS Toros Üniversitesi
890 TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
891 TSE Türk Standartları Enstitüsü
892 TSİ Türkiye saati ile
893 TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
894 TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
895 TT Türkiye Türkçesi
896 TTB Türk Tabipleri Birliği
897 TTK 1. Türk Tarih Kurumu 2.Türkiye Taşkömürü Kurumu
898 TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
899 TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
900 TUBİM Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
901 Tug. Tugay
902 Tuğa. Tuğamiral
903 Tuğg. Tuğgeneral
904 TURKSTAT bk. TÜİK (Turkish Statistic Institution)
905 TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
906 Trakya Üniversitesi
907 TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
908 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
909 TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi
910 TÜFE Tüketici fiyatları endeksi
911 TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
912 TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
913 TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi
914 Tüm. Tümen
915 Tüma. Tümamiral
916 Tümg. Tümgeneral
917 TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
918 TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi
919 TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu
920 TÜRKİYE KOOP Türkiye Millî Kooperatifler Birliği
921 TÜRKKOOP Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
922 TÜRKSAT Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi
923 TÜRKŞEKER Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
924 TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
925 TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
926 TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi
927 TV Televizyon
928 TYDTA Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
929 TZDK Türkiye Zirai Donatım Kurumu
930 TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği
931 UA Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
932 UAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu
933 UAD Uluslararası Adalet Divanı
934 UAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
935 UAGF Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu
936 UAT Uluslararası Af Teşkilatı
937 UBAK Ulaştırma Bakanlığı
938 UBAM Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi
939 UBB Uluslararası Basın Birliği
940 UBE Uluslararası Basın Enstitüsü
941 UBF Uluslararası Basketbol Federasyonu
942 UBOK Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi
943 UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü
944 UDÖ Uluslararası Denizcilik Örgütü
945 UE bk. AB (European Union)
946 UEA Uluslararası Enerji Ajansı
947 UEFA bk. AFFB (Union of European Football Associations)
948 UEİBB Uluslararası Ekonomik İş Birliği Bankası
949 UETHF Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu
950 UFF Uluslararası Futbol Federasyonu
951 UFK Uluslararası Finansman Kurumu
952 UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
953 UHF Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
954 UHİK Uluslararası Hilal İslam Komitesi
955 UHTB Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
956 UİİBÖ Uluslararası İktisadi İş Birliği Örgütü
957 UİKB Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
958 UKA Uluslararası Kalkınma Ajansı
959 UKK Uluslararası Kızılhaç Komitesi
960 UMT Uluslararası Mülteci Teşkilatı
961 UN bk. BM (United Nations)
962 UNAC bk. BMÇYT (United Nations Aid to Children)
963 UNCTAD bk. BMTKK (United Nations Conference on Trade and Development)
964 UNCTC bk. UŞM (United Nations Centre on Transnational Corporations)
965 UNESCO bk. BMEBKT (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
966 UNHCR bk. MYK
967 UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu(United Nations International Children’s Emergency Fund)
968 UNIDO bk. BMSKÖ (United Nations Industrial Development Organisation)
969 UNO bk. BMT (United Nations Organization)
970 UNRRA bk. BMYRİ (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
971 UOK Uluslararası Olimpiyat Komitesi
972 UÖB Uluslararası Ödemeler Bankası
973 UPB Uluslararası Posta Birliği
974 UPF Uluslararası Para Fonu
975 UPI bk. UBB (United Press International)
976 UPU bk. UPB (Universal Postal Union)
977 USAŞ Uçak Sanayi Anonim Şirketi
978 USF Uluslararası Satranç Federasyonu
979 USHÖ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
980 USÖ Uluslararası Standartlar Örgütü
981 UŞM Ulusötesi Şirketler Merkezi
982 UTKF Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
983 UTM Uluslararası Ticaret Merkezi
984 UTO Uluslararası Ticaret Odası
985 1. Ufuk Üniversitesi 2. Uludağ Üniversitesi
986 UYAÇM Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi
987 UYB Uluslararası Yazarlar Birliği
988 Uzm. Uzman
989 Ü Üniversite
990 ÜAK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
991 Üçvş. Üstçavuş
992 ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
993 ÜFE Üretici fiyatları endeksi
994 ünl. Ünlem
995 ÜT Üretim tarihi
996 Ütğm. Üsteğmen
997 vb. Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
998 VCD bk. GYD (Video Compact Disc)
999 vd. Ve devamı, ve diğerleri
1000 VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1001 Vet. Veteriner
1002 VGM 1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2. Verimlik Genel Mü
1003    
1004   dürlüğü
1005 VHF Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
1006 VIP Çok önemli kişi (Very Important Person)
1007 vs. Vesaire
1008 w Elektrik güç birimi (Watt)
1009 WACH bk. BATO (West African Clearing House)
1010 WADB bk. BAKB (West African Development Bank)
1011 WAP bk. KED (Wireless Application Protocol)
1012 WCO bk. DGÖ (World Customs Organization)
1013 WFC bk. DGK (World Food Council)
1014 WHO bk. DSÖ (World Health Organization)
1015 WIPO bk. DFMHÖ (World Intellectual Property Organisation)
1016 WTO bk. DTÖ (World Trade Organization)
1017 Y. Mim. Yüksek mimar
1018 Y. Müh. Yüksek mühendis
1019 Yay. Yayını, yayınları
1020 Yb. Yarbay
1021 YD Yoğun disk
1022 Yd. Sb. Yedek subay
1023 YDK Yüksek Denetleme Kurulu
1024 YDS Yabancı Dil Sınavı
1025 YEÖGM Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü
1026 YİBF Yardım ve İş Birliği Fonu
1027 YİGM 1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
1028 YKr Yeni kuruş
1029 YÖGM Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
1030 YÖK Yükseköğretim Kurulu
1031 YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
1032 Yrd. Doç. Yardımcı Doçent
1033 YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
1034 YSK Yüksek Seçim Kurulu
1035 YTL Yeni Türk lirası
1036 YTÜ 1. Yeditepe Üniversitesi 2. Yıldız Teknik Üniversitesi
1037 Yun. Yunanca
1038 YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
1039 1. Yalova Üniversitesi 2. Yaşar Üniversitesi
1040 yy. Yüzyıl
1041 YYÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1042 Yzb. Yüzbaşı
1043 zf. Zarf
1044 ZKÜ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
1045 zm. Zamir
1046 ZMO Ziraat Mühendisleri Odası
1047 zool. Zooloji
1048 ZRV Zirve Üniversitesi

Admin

Taglar: SözlüktekiKısaltmalarAnlamlarıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin