İngilizce Have to Modal Verb ve Örnekler


You have to do it.

Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken have to kullanılır.

I have to go to hospital.
Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)


Have to’nun Genel Yapısı

Özne + yardımcı fiil + have + mastar (to ile)

  Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil infinitive(to ile)  
+ He   has to work  
- I do not have to see the doctor.
? Did they have to go to school?


Have to ’nun Kullanımı

Genel olarak have to, kişisel olmayan zorunlulukları anlatırken kullanılır. Yapılması zorunlu olan şeyler, yasalarla ya da okul kuralları gibi kurallarla zorunlu tutulan şeylerdir.

In England, you have to drive on the left.
İngilterede arabayı sol şeritten sürmelisiniz.

-----------------------------------------

In Turkey, school children have to wear a uniform.
Türkiye’de okula giden çocuklar üniforma giymek zorundadır.

-----------------------------------------

Ahmet has to wear a tie at work.
Ahmet işte kravat takmak zorundadır.


Yukarıdaki örneklerde zorunluluk durumu kişinin fikrine göre değil dışardan bir etkiyle oluşmuştur.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir.

Şu örnekleri inceleyelim:

  Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil Mastar  
geçmiş zaman I   had to get up early yesterday.
geniş zaman I   have to get up early today.
gelecek zaman I will have to get up early tomorrow.
şimdi zaman She is having to wait.  
present perfect We have had to get up on the time.
modal (may) They may have to go to school.

Admin

Taglar: İngilizceHaveModalVerbÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin