Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)


İngilizcede geçmiş zamandan bahsederken bir çok farklı grammer zaman yapısı kullanırız. Bunlar içinde en çok kullanılanı Simple Past Tense’dir.


Simple Past Tense Cümle Yapısı

Fiilin Geçmiş Zaman Formu ya da;
yardımcı fiil did + fiilin 1. hali

Burada bazı düzenli ve düzensiz fiilleri görebiliyoruz:

  V1(1. Hali) V2(2. Hlai-Geşmiş) V3(3. Hali-past participle)  
Düzenli Fiil work
explode
like
worked
exploded
liked
worked
exploded
liked
Düzenli fiiller geçmiş zamanda kullanılınca -ed ile biterler.
 
Düzensiz Fiiller go
see
sing
 
went
saw
sang
gone
seen
sung
Düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini ezberlemelisiniz.
      Geçmiş Zamanda fiillerin 3. halleri kullanılmaz.
Konuyu tamamlamak için burda verildi.
 

Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız:

özne + fiil (geçmiş zaman formuyla kullanılır)

Örnek cümle: I worked today.Negatif cümlelerde ise "did" yardımcı fiili kullanılır ve fiil 1. Haldedir:

özne + yardımcı fiil did + not + esas fiil (1. halde).

Örnek cümle: I did not work today.


Soru cümlesi yaparken de "did" başa gelir ve fiil 1. halde kullanılır: did + özne + fiil (1. halde)
Örnek cümle:did you work today?


örnek cümleler tablosu

  Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil  
+ I     went to school.
+ You     worked very hard.
 
- She did not go with me.
- We did not work yesterday.
 
? Did you   go to London?
? Did they   work at home?(I was, you were, he/she/it was, we were, they were).

  Özne Esas Fiil    
+ I,
He / She / It
was   here.
+ You, We, They were   in London.
 
- I,
He / She / It
was not there.
- You, We, They were not happy.
 
? Was I,
He / She / It
  right?
? Were You, We, They   late?


Durum bildiren ve geçmişte olan olaylar için "to be" kullanılır.

Örnek: I was a student.

Öğrenciydim.

Admin

Taglar: SimplePastTenseGeçmişZaman

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin