İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları


İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik eki konusuna karşılık gelir.

Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:


That’s my daughter.
Şu benim kızım.

-----------------------------------

Is this your book?
Bu senin kitabın mı?

-----------------------------------

This is her office.
Bu onun ofisi.

-----------------------------------

I’ve got their phone number.
Telefon numaralarını unuttum.


Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.
Kişi Zamirleri Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları

 

 
I - Ben My - Benim

 

 
You - Sen Your - Senin

 

 
He - O (Erkek) His - Onun

 

 
She - O (Dişi) Her - Onun

 

 
It - O (Cansız, Cinssiz) Its - Onun

 

 
We - Biz Our - Bizim

 

 
You - Siz Your - Sizin

 

 
They - Onlar Their - Onların

 

 

"my, your, her, his, its, our, their" tekil ya da çoğul kullanımlarda değişime uğramadan aynen kalır.Here’s my book.
Kitabım burada.

-----------------------------------

Here are my books.
Kitapların burada.

-----------------------------------

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

Alison is doing her homework.
Alison ödevini yapıyor. (onun ödevini)

--------------------------------------------

Do you live with your parents?
Ailenle mi yaşıyorsun? (senin ailen)

--------------------------------------------

We love our new house.
Yeni evimizi seviyoruz. (bizim yeni evimiz)

--------------------------------------------

He’s in his office.
Ofisinde. (onun ofisinde)

--------------------------------------------

The children are with their grandmother.
Çocuklar büyük anneleriyle beraberler. (onların büyük anneleri)

--------------------------------------------

I like my new job.
Yeni işimi seviyorum. (benim yeni işimi)

--------------------------------------------

Amsterdam is famous for its canals.
Amsterdam kanallarıyla meşhurdur. (onun kanalları)

--------------------------------------------

She’s with her boyfriend.
Erkek arkadaşıyla birlikte. (onun erkek arkadaşı)

--------------------------------------------

They haven’t got their umbrellas.
Şemsiyeleri yok. (onların şemsiyeleri)

--------------------------------------------

She’s in her bedroom.
Yatak odasında. (onun yatak odasında)

--------------------------------------------

He’s looking for his shoes.
Ayakkabılarını arıyor. (onun ayakkabıları)

Admin

Taglar: İngilizcePossessiveAdjectivesİngilizceİyeliksıfatları

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin