Atasözleri Sözlüğü (Türkçe)


  Adı
  Adı
  Aba Vakti Yaba, Yaba Vakti Aba
  Abanın Kadri Yağmurda Bilinir
  Abdal Ata Binince Bey Oldum Sanır, Şalgam Aşa Girince Yağ Oldum Sanır
  Abdal Düğünden, Çocuk Oyundan Usanmaz
  Abdal Tekkede, Hacı Mekkede Bulunur
  Abdala kar Yağıyor Demişler, titremeye Hazırım (durmuşum) Demiş
  Abdala Malum Olur
  Abdalın Dostluğu Köy Görününceye Kadar
  Abdalın Karnı Doyunca Gözü Pabucundadır (yolda Olur)
  Abdalın Yağı Çok Olursa Gâh Borusuna Çalar, Gâh Gerisine
  Abdestsiz Sofuya Namaz Mı Dayanır
  Aç Aç İle Yatınca Arada Dilenci Doğar
  Aç Aman Bilmez, Çocuk Zaman Bilmez
  Aç Aslandan Tok Domuz Yeğdir
  Aç At Yol Almaz, Aç İt Av Almaz
  Aç Ayı Oynamaz
  Aç Domuz Darıdan Çıkmaz
  Aç Doymam, Tok Acıkmam Sanır
  Aç Elini Kora Sokar
  Aç Esner, Âşık Gerinir
  Aç Gözünü, Açarlar Gözünü
  Aç İle Dost Olayım Diyen Peşin Karnını Doyursun
  Aç İle Eceli Gelen Söyleşir
  Aç İt Fırın Duvarını Deler
  Aç Kalmak, Borçlu Olmaktan İyidir
  Aç Köpek Fırın Deler
  Aç Kurt Aslana Saldırır
  Aç Kurt Yavrusunu Yer
  Aç Mezarı Yoktur
  Aç Ne Yemez, Tok Ne Demez
  Aç Ölmez Gözü Kararır, Susuz Ölmez Benzi Sararır
  Aç Tavuk Kendini Arpa (buğday) Ambarında Sanır
  Aç Tokun Gözüne Bakmakla Doymaz
  Aç Yanında Sarpın Kurcalanmaz
  Aç Yeri Başka, Acı Yeri Başka
  Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler, Yine Uyuyamamış
  Acele İle Menzil Alınmaz
  Acele İle Yürüyen Yolda Kalır
  Acele İşe Şeytan Karışır
  Acele İşin Sonu Pişmanlık
  Acemi Katır Kapı Önünde Yük İndirir
  Acemi Nalbant Gâvur Eşeğinde Öğrenir
  Acı (kötü) Söz İnsanı (adamı) Dinden Çıkarır, Tatlı Söz Yılanı İnden Çıkarır
  Acı Acıyı Keser, Su Sancıyı
  Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz
  Açık Ağız Aç Kalmaz
  Açık Göte Herkes Tükürür
  Açık Kaba İt Değer (siyer)
  Açık Yaraya Tuz Ekilmez
  Acıkan Doymam Sanır, Susayan Kanmam Sanır
  Acıkan Ne Olsa Yer, Acıyan Ne Olsa Söyler
  Acıkan Ne Yemez, Acıyan Ne Demez
  Acıkanın Yanağından, Susayanın Dudağından Belli Olur
  Acıklı Başta Akıl Olmaz
  Acıkmış Kudurmuştan Beterdir
  Açılan Solar, Ağlayan Güler
  Açın Gözü Ekmek Teknesinde Olur
  Açın İmanı Olmaz
  Açın Karnı Doyar, Gözü Doymaz
  Açın Koynunda (karnında) Ekmek Durmaz (eğleşmez)
  Açın Kursağına Çörek Dayanmaz
  Açın Uykusu Gelmez
  Acından Kimse Ölmemiş
  Acındırırsan Arsız Olur, Acıktırırsan Hırsız Olur
  Acıyan Uyumuş, Acıkan Uyumamış
  Açlık İle Tokluğun Arası Yarım Yufka
  Açma Sırrını Dostuna, Dostunun Dostu Vardır O Da Söyler Dostuna
  Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü
  Açtırma Kutuyu, Söyletme Kötüyü
  Ada Bana, Adayım Sana
  Adam Adama (gene, Her Zaman) Gerek Olur
  Adam Adama Yük Değil, Can Gövdeye Mülk Değil
  Adam Adamdan Korkmaz, Utanır
  Adam Adamdır Olmasa Da Pulu, Eşek Eşektir Atlastan Olsa Çulu
  Adam Adamı Bir Kere Aldatır
  Adam Olacak Çocuk Bokundan Belli Olur
  Adam Olana Bir Söz Yeter
  Adamak Kolay, Ödemek Zordur
  Adamakla Mal Tükenmez
  Adamın (kimsenin) Adı Çıkmadansa Canı Çıkması (yeğdir)
  Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın
  Adamın İyisi İşbaşında (alışverişte) Belli Olur
  Adamın Kötüsü Olmaz, Meğer Züğürt Ola
  Adamın Yere Bakanından, Suyun Yavaş Akanından Kork
  Adamlık Sen De Kalsın
  Ağa Borç Eder, Uşak Harç
  Ağaç Kökünden Yıkılır
  Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Ermez
  Ağaç Ucuna Yel Değer, Güzel Kişiye Söz Değer
  Ağaç Yaprağıyla Gürler (güzeldir)
  Ağaç Yaş (fidan) İken Eğilir
  Ağaç Yeşert Meyve Getirsin, Oğlan Büyüt Ekmek Getirsin
  Ağaca Balta Vurmuşlar sapı Bedenimden Demiş
  Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur
  Ağaca Çıksa Pabucu Yerde Kalmaz
  Ağaca Dayanma Kurur, Adama (insana) Dayanma Ölür
  Ağacı Kurt, İnsanı Dert Yer
  Ağacın Kurdu İçinde Olur
  Ağacın Meyvesi Olunca, Başını Aşağı Salar
  Ağaçtan Maşa Olmaz
  Ağaçtan Maşa, Abdaldan Paşa Olmaz
  Ağalık (beylik) Vermekle, Yiğitlik Vurmakla
  Ağanın Alnı Terlemezse ırgadın Burnu Kanamaz
  Ağanın Eli Tutulmaz
  Ağanın Gözü Ata Tımardır
  Ağanın Gözü Öküzü (ineği) Semiz Eder
  Ağanın Gözü, Yiğidin Sözü
  Ağanın Malı Çıkar, Uşağın Canı
  Ağaran Baş, Ağlayan Göz Gizlenmez
  Ağası Güçlü Olanın Kulu Asi Olur
  Ağası Güçlü Olanın, Kulu Suçlu Olur
  Ağası Yiğit Olanın Etbaı Sarhoş Gezer
  Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter
  Ağır Ağır Demeli, Çabuk Çabuk Yemeli
  Ağır Basar Yeğni Kalkar
  Ağır Git Ki Yol Alasın
  Ağır Kazan Geç Kaynar
  Ağır Ol, Batman Gel
  Ağır Otur Ki Bey (ağa, Molla) Desinler
  Ağır Taş Batman Döver
  Ağır Taş Yerinden Oynamaz
  Ağır Yongayı Yel Kaldırmaz
  Ağız Yemese, Yüz Utanmaz
  Ağız Yer, Yüz Utanır
  Ağızdan Burun Yakın, Kardeşten Karın Yakın
  Ağlama Ölü İçin Ağla Diri İçin
  Ağlama Ölü İçin, Ağla Deli İçin
  Ağlamakla Yâr Ele Girmez
  Ağlamayan Çocuğa Meme Vermezler
  Ağlarsa Anam Ağlar, Başkası (kalanı) Yalan Ağlar
  Ağlatan Gülmez
  Ağlayanın Malı Gülene Hayretmez
  Ağlayıp Da Gözden Mi Olayım?
  Ağrılardan Göz Ağrısı, Her Kişinin Öz Ağrısı
  Ağrısız Baş Mezarda Gerek
  Ağustosta Gölge Kovan Zemheride Karnın Ovar
  Ağustosta Yatanı, Zemheride Büvelek Tutar
  Ağustosun Yarısı Yaz Yarısı Kıştır
  Ağzı Eğri, Gözü Şaşı Ensesinden Belli Olur
  Ağzına Bir Zeytin Verir, Altına (ardına) Tulum Tutar
  Ağzına Vur, Lokmasını Al
  Ağzından Hayır Çıkmazsa Bari Şer Söyleme
  Ah Alan Onmaz
  Ahbap Kusuruna Bakan Ahbapsız Kalır
  Ahlatın İyisini Ayılar Yer
  Ahlatın İyisini Dağda Ayılar Yer
  Ahmağa Yüz, Abdala Söz Vermeye Gelmez
  Ahmak Gelin Yengeyi Halayığı Sanır
  Ahmak Misafir Ev Sahibini Ağırlar
  Ak Akçe Kara Gün İçindir
  Ak Göt (don, Bacak) Kara Göt (don, Bacak) Kara Geçit Başında (hamamda) Belli Olur
  Ak Gün Ağartır, Kara Gün Karartır
  Ak Köpeğin (itin) Pamuk Pazarına (pamuğa, Pamukçuya) Zararı Vardır
  Ak Koyunu Gören İçi Dolu Yağ Sanır
  Ak Koyunun Kara Kuzusu Da Olur
  Akacak Kan Damarda Durmaz
  Akan Su Yosun Tutmaz
  Akarsu Çukurunu Kendi Kazır
  Akarsu Pislik Tutmaz
  Akarsuya İnanma, Eloğluna Dayanma
  Akçe Akıl Öğretir, Don Yürüyüş
  Akı Karası Geçitte Belli Olur
  Akıl (göz) Var, İzan (mantık, Yakın) Var
  Akıl Adama Sermayedir
  Akıl Akıl, Gel Çengele Takıl
  Akıl Akıldan Üstündür
  Akıl İçin Yol (tarik) Birdir
  Akil İsen Açma Sırrın Dostuna, Çünkü Dostun Dostu Vardır, O Da Söyler Dostuna
  Akıl Kişiye (adama) Sermayedir
  Akıl Olmayınca Ne Yapsın Sakal?
  Akıl Para İle Satılmaz
  Akıl Yaşta Değil, Baştadır
  Akıllar Gelin Olmuş, Herkes Kendininkini Beğenmiş
  Akılları Pazara Çıkarmışlar, Herkes Yine Kendi Aklını Almış
  Akıllı Düşman Akılsız Dosttan Hayırlıdır
  Akıllı Düşününceye Kadar Deli Çocuğunu (oğlunu) Everir
  Akıllı Köprü Arayıncaya Dek Deli Suyu Geçer
  Akıllı Oğlan Neyler Ata Malını, Akılsız Oğlan Neyler Ata Malını
  Akıllı, Sözünü Akılsıza Söyletir
  Akılsız Başın Cezasını (zahmetini) Ayak Çeker
  Akılsız Köpeği (ahmak İti) Yol Kocatır
  Akın (beyazın) Adı (var), Karanın (esmerin) Tadı (var)
  Akla Gelmeyen Başa Gelir
  Aklı Başa Yaş Getirir
  Aklın Yolu Birdir
  Aklına Geleni İşleme, Her Ağacı Taşlama
  Aklınla Rezil Olursun, Aklınla Vezir Olursun
  Akmasa Da Damlar
  Akraba İle Ye, İç Alışveriş Etme
  Akşam İse Yat, Sabah İse Git
  Akşam Oldu Kon, Sabah Oldu Göç
  Akşama Karşı Gitme, Tana Karşı Yatma
  Akşamın Hayrından Sabahın Şerri İyidir (yeğdir)
  Akşamın İşini Sabaha (yarına) Bırakma
  Al Aslan Tutar, Güç Sıçan Tutmaz
  Al Giyen Alınır
  Al Gömlek Gizlenmez
  Al İle Aslan Tutulur, Güç İle Sıçan (gücüğen) Tutulmaz
  Al Kaşağıyı Gir Ahıra, Yarası (yağırı) Olan Gocunur (gocunsun)
  Al Malın İyisini, Çekme Kaygısını
  Ala Keçi Her Vakit Püsküllü Oğlak Doğurmaz
  Ala Keçiyi Gören İçi Dolu Yağ Sanır
  Alacağım Olsun Da Alakargada Olsun
  Alacakla Verecek (borç) Ödenmez
  Alakargada Alacağım Olsun, Alamazsam Gözümü Oysun
  Alçacık Eşeğe Herkes Biner
  Alçak Eşek Binmeye Kolay, Öksüz Çocuk Dövmeye Kolay
  Alçak Uçan Yüce Konar, Yüce Uçan (konan) Alçak Konar (uçar)
  Alçak Yer Yiğidi Hor Gösterir
  Alçak Yerde Tepecik Kendisini Dağ Sanır
  Alçak Yerde Yatma Sel Alır, Yüksek Yerde Yatma Yel Alır
  Aleme Verir Talkını (telkini), Kendi Yutar Salkımı
  Alemin Ağzı Torba Değil Ki Büzesin
  Alet İşler, El Övünür
  Alıcı Kuşun Ömrü Az Olur
  Alim Unutmuş, Kalem Unutmamış
  Alimden Zalim Doğar
  Alışmadık Götte Don Durmaz
  Alışmış Kudurmuştan Beterdir
  Alışmış Kursak Bulamacını İster
  Allah Bal Mumu Yakana Bal Mumu, Yağ Mumu Yakana Yağ Mumu Verir
  Allah Bana, Ben De Sana
  Allah Bilir Ama Kul Da Sezer
  Allah Çam İsteyene Çam, Mum İsteyene Mum Verir
  Allah Dağına Göre Kar Verir
  Allah Gümüş Kapıyı Kaparsa Altın Kapıyı Açar
  Allah Kardeşi Kardeş Yaratmış, Kesesini Ayrı Yaratmış
  Allah Kulundan Geçmez
  Allah Kulunu Kısmeti İle Yaratır
  Allah Sabırlı Kulunu Sever
  Allah Sağ Gözü (eli) Sol Göze (ele) Muhtaç Etmesin
  Allah Sevdiğine Dert Verir
  Allah Uçamayan Kuşa Alçacık Dal Verir
  Allah Verince Kimin Oğlu, Kimin Kızı Demez
  Allah Verirse El Getirir, Sel Getirir, Yel Getirir
  Allaha Bir Can Borcu Var
  Allahın Bildiği Kuldan Saklanmaz
  Allahın Ondurmadığını Peygamber Sopa İle Kovar
  Alma Alı, Sat Yağızı, Bin Doruya, Besle Kırı
  Alma Mazlumun Ahını Çıkar, Aheste Aheste
  Almadan Vermek Allaha Mahsus
  Almadığın Hayvanın Kuyruğunu Tutma
  Alt Değirmen Güçlü Akar
  Altı Aylık Seyislikle Kırk Yıllık Fışkı Karıştırılmaz
  Altı Olur, Yedi Olur, Hep Allahın Dediği Olur
  Altın Adı Pul Oldu, Kız Adı Dul Oldu
  Altın Anahtar Her Kapıyı Açar
  Altın Ateşte, İnsan Mihnette Belli Olur
  Altın Eli Bıçak Kesmez
  Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaç Olur
  Altın Pas Tutmaz
  Altın Tutsa Toprak Olur (altına Yapışsa Elinde Bakır Kesilir)
  Altın Yerde Paslanmaz, Taş Yağmurdan ıslanmaz
  Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz
  Altını Saklamak Değil, Kuruşu Saklamak Hünerdir
  Altının Kadrini Sarraf Bilir
  Altının Kıymetini Sarraf Bilir
  Altta Kalanın Canı Çıksın
  Aman Diyene Kılıç Kalkmaz
  Amasyanın Bardağı, Biri Olmazsa Biri Daha
  Amcamla Dayım, Hepsinden Aldım Payım
  An Beni Bir Kozla, O Da Çürük Çıksın
  An İti, Kap Sopayı
  Ana Gibi Yâr Olmaz, Bağdat Gibi Diyar Olmaz
  Ana İle Kız, Helva İle Koz
  Ana Kızına Taht Kurar, Kız Bahtı Kocadan Arar
  Ana Kızına Taht Kurmuş, Baht Kuramamış
  Anamın (babamın) Öleceğini Bilseydim Kulağı Dolu Darıya Satardım
  Anan Güzel İdi Hani Yeri, Baban Güzel İdi Hani Evi
  Ananın Bahtı Kızına
  Ananın Bastığı Yavru (civciv) İncinmez (ölmez)
  Anasına Bak, Kızını Al, Kenarına (kıyısına, Tarağına) Bak, Bezini Al
  Anca Beraber, Kanca Beraber
  Anlatışa Göre Verirler Fetvayı
  Anlayana Sivrisinek Saz, Anlamayana Davul Zurna Az
  Ar Dünyası Değil, Kâr Dünyası
  Ar Kadar Eri Olanın, Dağ Kadar Yeri Olur
  Ar Yılı Değil, Kâr Yılı
  Araba Devrilince (kırıldıktan Sonra, Kırılınca) Yol Gösteren Çok Olur
  Araba İle Tavşan Avlanmaz
  Arabanın Ön Tekerleği Nereden Geçerse Art Tekerleği De Oradan Geçer
  Aramakla Bulunmaz
  Arayan Mevlasını Da Bulur, Belasını Da
  Ardıcın Közü Olmaz, Yalancının Sözü Olmaz
  Ardında Yüz Köpek Havlamayan Kurt, Kurt Sayılmaz
  Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir
  Arı Bey Olan Kovana Üşer
  Arı Gibi Eri Olanın Dağ Kadar Yeri Olur
  Arı Kızdıranı Sokar
  Arife Günü Yalan Söyleyenin (oruç Yiyenin) Bayram Günü Yüzü Kara Çıkar (olur)
  Arığa Su Gelene Kadar Kurbağanın Gözü Patlar
  Arık Ata Kuyruğu Da Yüktür
  Arık Etten Yağlı Tirit Olmaz
  Arık Öküze Bıçak Olmaz (çalınmaz)
  Arkadaşını Söyle, Kim Olduğunu Söyleyeyim
  Arlı Arından, Huylu Huyundan Vazgeçmez
  Armudu Soy Ye, Elmayı Say Ye
  Armudun İyisini (dağda) Ayılar Yer
  Armudun Önü Kirazın Sonu
  Armut Dalının Dibine Düşer
  Arpa Eken Buğday Biçmez
  Arpa Samanıyla, Kömür Dumanıyla
  Arpa Verilmeyen At, Kamçı Zoruyla Yürümez
  Arpacıya Borç Eden Ahırını Tez Satar
  Arşın Malı Kantar İle Satılmaz
  Arsız Neden Arlanır, Çul Da Giyer Sallanır
  Arsızın Yüzüne Tükürmüşler yağmur Yağıyor Demiş
  Arslanın Adı Çıkmış, Çakallar Baş Keser
  Artık Mal Göz Çıkarmaz
  Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz
  Aş Tuz İle, Tuz Oran İle
  Aşı Pişiren Yağ Olur, Gelinin Yüzü Ağ Olur
  Aşığa Bağdat Sorulmaz
  Aşığa Bağdat Uzak (ırak) Değil (gelmez)
  Aşığın Gözü Kördür
  Aşık Alemi Kör, Dört Yanını Duvar Sanır
  Aşık Daima Bey Oturmaz
  Asıl Azmaz, Bal Kokmaz
  Asil İle Taş Taşı, Bedasıl İle Yeme Aşı
  Aşını, Eşini, İşini Bil
  Aşk Ağlatır, Dert Söyletir
  Aşk Olmayınca Meşk Olmaz
  Aslan Kocayınca Sıçan Deliği Gözetir
  Aslan Kükrerse Atın Ayağı Kösteklenir
  Aslan Postunda, Gönül Dostunda
  Aslan Yatağından (yattığı Yerden) Bellidir (belli Olur)
  Aslını Saklayan (inkâr Eden) Haramzadedir
  Astar Bol Olmayınca Yüze Gelmez
  Aşure Yemeye Giden Kaşığını Cebinde Taşır
  At Arıklıkla, Yiğit Gariplikle
  At At Oluncaya Kadar Sahibi Mat Olur
  At Beslenirken Kız İstenirken
  At Binenin, Kılıç Kuşananın
  At Binicisine (sahibine) Göre Kişner (eşinir)
  At Binicisini Bilir (tanır)
  At Bulunur Meydan Bulunmaz, Meydan Bulunur At Bulunmaz
  At Görür Aksar, Su Görür Susar
  At İle Avrat Yiğidin Bahtına
  At Ölür Meydan (nalı) Kalır, Yiğit Ölür Şan (namı) Kalır
  At Ölür, İtlere Bayram Olur
  At Olur, Meydan Olmaz (bulunmaz), Meydan Olur (bulunur), At Olmaz (bulunmaz)
  At Var, Meydan Yok
  At Yedi Günde, İt Yediği Günde (belli Olur, Semirir)
  At Yiğidin Yoldaşıdır
  At, Adımına Göre Değil, Adamına Göre Yürür
  Ata Arpa, Yiğide Pilav
  Ata Binen Nalını, Mıhını Arar
  Ata Binersen Allahı, Attan İnersen Atı Unutma
  Ata Da Soy Gerek, İte De
  Ata Dost Gibi Bakmalı, Düşman Gibi Binmeli
  Ata Dostu Oğla Mirastır
  Ata Eyer Gerek, Eyere Er Gerek
  Ata Malı Mal Olmaz, Kendin Kazanmak Gerek
  Atalar Çıkarayım Der Tahta, Döner Dolaşır Gelir Bahta
  Atalar Sözünü Tutmayanı Yabana Atarlar
  Atanın Sanatı Oğla Mirastır
  Atasını Tanımayan Allahını Tanımaz
  Ateş Demekle Ağız Yanmaz
  Ateş Düştüğü Yeri Yakar
  Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz
  Ateş Olsa Cirmi Kadar Yer Yakar
  Ateşle Barut Bir Yerde Durmaz (olmaz)
  Atı Atasıyla, Katırı Anasıyla
  Atılan Ok Geri Dönmez
  Atım Tepmez, İtim Kapmaz Deme
  Atın Bahtsızı Arabaya Düşer
  Atın Dorusu, Yiğidin Delisi
  Atın Ölümü Arpadan Olsun
  Atın Tepmezi, İtin Kapmazı Olmaz
  Atın Ürkeği, Yiğidin Korkağı
  Atın Varken Yol Tanı, Ağan Varken El Tanı
  Atına Bakan Ardına Bakmaz
  Atlar Nallanırken Kurbağalar Ayak Uzatmaz
  Atlar Tepişir, Arada Eşekler Ezilir
  Atlıya Saat Olmaz
  Atta Karın, Yiğitte Burun
  Atta, Avratta Uğur Vardır
  Attan Düşene Yorgan Döşek, Eşekten Düşene Kazma Kürek
  Av Avlanmış, Tav Tavlanmış
  Av Avlayanın, Kemer Bağlayanın
  Av Köpeği Avdan Kalmaz
  Av Vuranın Değil, Alanın
  Ava Gelmez Kuş Olmaz, Başa Gelmez İş Olmaz
  Ava Giden Avlanır
  Avcı Ne Kadar Hile (al) Bilse Ayı O Kadar Yol Bilir
  Avradı Eri Saklar, Peyniri Deri
  Avrat (kadın) Malı, Kapı Mandalı
  Avrat Tuz Dedi Mi Ciğeri Cız Der
  Avrat Var Ev Yapar, Avrat Var Ev Yıkar
  Avrat Var, Arpa Unundan Aş Yapar Avrat Var, Buğday Unundan Keş Yapar
  Ay (gün) Var Yılı Besler, Yıl Var Ayı (günü) Beslemez
  Ay Ayakta Çoban Yatakta, Ay Yatakta Çoban Ayakta
  Ay Aydın, Hesap Belli
  Ay Görmüşün Yıldıza Minneti (itibarı) Yoktur
  Ay ışığında Ceviz Silkilmez
  Ayağa Değmedik Taş Olmaz, Başa Gelmedik İş Olmaz
  Ayağı Yürüten Baştır
  Ayağında Donu Yok, Fesleğen İster (takar) Başına
  Ayağını Sıcak Tut, Başını Serin Gönlünü Ferah Tut, Düşünme Derin
  Ayağını Yorganına Göre Uzat
  Ayağının Bastığı Yerde Ot Bitmez
  Ayak Almadık Taş Olmaz, Başa Gelmedik İş Olmaz
  Ayı Gördüm, Yıldıza İtibarım (minnetim) Yok
  Ayı Görmeden Bayram Etme
  Ayı Sevdiği Yavrusunu Hırpalar
  Ayının Kırk Türküsü Var, Kırkı Da Ahlat Üstüne
  Ayıpsız Yâr Arayan (dost İsteyen), Yârsız (dostsuz) Kalır
  Ayıyı (maymunu) Fırına (ateşe) Atmışlar, Yavrusunu Ayağının Altına Almış
  Ayyar Tilki Art Ayağından Tutulur
  Az Ateş Çok Odunu Yakar
  Az El Aş Kotarır, Çok El İş Kotarır
  Az Eli Aşta Gör, Çok Eli İşte Gör
  Az Kaz, Uz Kaz, Boyunca Kaz
  Az Olsun, Uz (öz) Olsun
  Az Söyle Çok Dinle
  Az Tamah Çok Ziyan Getirir
  Az Veren Candan, Çok Veren Maldan
  Az Yiyen Az Uyur, Çok Yiyen Güç Uyur
  Aza Kanaat Etmeyen Çoğu Hiç Bulamaz
  Aza Sormuşlar: nereye?, çoğun Yanına Demiş
  Azan Kurda Kızan Köpek
  Azı Bilmeyen Çoğu Hiç Bilmez
  Azıcık Aşım, Ağrısız (kaygısız) Başım
  Azıksız Yola Çıkanın Gözü El Torbasında Kalır
  Azmış Kudurmuştan Beterdir
  Azrail Gelince Oğul, Uşak Sormaz
  Baba (evlat, Oğul) Ekmeği Zindan Ekmeği, Koca (er) Ekmeği Meydan Ekmeği
  Baba Himmet, Oğul Hizmet
  Baba Kırk Oğul Beslemiş, Kırk Oğul Bir Babayı Beslememiş
  Baba Koruk (erik) Yer, Oğlunun Dişi Kamaşır
  Baba Malı Tez Tükenir, Evlat Gerek Kazana
  Baba Oğluna Bir Bağ Bağışlamış Oğul Babaya Bir Salkım Üzüm Vermemiş
  Baba Vergisi Görümlük, Koca Vergisi Doyumluk
  Babamın Adı Hıdır, Elimden Gelen Budur
  Babanın Sanatı Oğla Mirastır
  Babasından Mal Kalan, Merteği İçinden Bitmiş Sanır
  Babayla Oğlanın Pabucu Bir Olunca Evde Kavga Eksik Olmaz
  Baca Eğri De Olsa Dumanı Doğru Çıkar
  Bacak Kadar Boyu Var, Türlü Türlü Huyu Var
  Bağ Babadan, Zeytin Dededen Kalmalı
  Bağ Bayırda, Tarla Çayırda
  Bağa Bak, Üzüm Olsun, Yemeye Yüzün Olsun
  Bağı Ağlayanın Yüzü Güler
  Bağın Taşlısı, Karının Saçlısı
  Bahşiş (beleş) Atın Dişine (yaşına) Bakılmaz
  Baht (akıl) Olmayınca Başta, Ne Kuruda Biter Ne Yaşta
  Bahtsızın Bağına Yağmur, Ya Taş Yağar Ya Dolu
  Bakan Göze Bağ (yasak) Olmaz
  Bakan Yemez, Kapan Yer
  Bakarsan Bağ Olur, Bakmazsan Dağ (olur)
  Bakmakla Usta Olunsa (öğrense), Köpekler (kediler) Kasap Olurdu (kasaplığı Öğrenirdi)
  Baktın Kar Havası, Eve Gel Kör Olası
  Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz
  Bal İle Kaymak Yenir Ama Her Keseye Göre Değil
  Bal Olan Yerde Sinek De Olur (bulunur)
  Bal Tutan Parmağını Yalar
  Balcı Kızı Daha Tatlı
  Balcının Var Bal Tası, Oduncunun Var Baltası
  Balı Dibinden, Yağı Yüzünden
  Balı Olan Bal Yemez Mi?
  Balı Parmağı Uzun Yemez, Kısmetlisi Yer
  Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir
  Balık Baştan Avlanır
  Balık Baştan Kokar
  Balık Demiş Ki etimi Yiyen Doymasın, Avımı Yapan Gülmesin (onmasın)
  Balın Âlâsı (tazesi) Oğlun Tazesinden
  Balta Değmedik Ağaç Olmaz
  Bana Dokunmayan (beni Sokmayan) Yılan Bin Yaşasın
  Barutla Ateş Bir Yerde Durmaz
  Baş Ağır Gerek, Kulak Sağır
  Baş Başa Bağlı, Baş Da Şeriata (yasaya, Padişaha)
  Baş Dille Tartılır
  Baş Kes Yaş Kesme
  Baş Kırılır (yarılır) Fes (börk) İçinde, Kol Kırılır Yen (kürk) İçinde
  Baş Nereye Giderse Ayak Da Oraya Gider
  Baş Ol Da Eşek Başı (soğan Başı) Ol
  Baş Ol Da İstersen Soğan Başı Ol
  Baş Olan Boş Olmaz
  Baş Sağlığı, Dünya Varlığı
  Baş Sallamakla Kavuk Eskimez
  Baş Yastığı Baş Derdini Bilmez
  Başa Gelen Çekilir
  Başa Gelmeyince Bilinmez
  Başın Başı Var, Başın Da Başı Var
  Başın Sağlığı, Dünyanın Varlığı
  Başına Gelen Başmakçıdır
  Başını Acemi Berbere Teslim Eden Cebinden Pamuğu Eksik Etmez (etmesin)
  Baskıdaki Altından Askıdaki Salkım Yeğdir
  Baskın Basanındır
  Baskısız Tahtayı Yel Alır, Yel Almazsa Sel Alır
  Baskısız Yongayı Yel Alır Sahipsiz Tarlayı Sel Alır
  Battı Balık Yan Gider
  Baykuşun Kısmeti Ayağına Gelir
  Bayramda Borç Ödeyene Ramazan Ağır (kısa) Gelir
  Baz Bazla, Kaz Kazla, Kel Tavuk Topal Horozla
  Bazı Dingil Döner Bazı Teker
  Bedava Sirke Baldan Tatlıdır
  Bekâr Gözü, Kör Gözü
  Bekâra Karı Boşaması Kolaydır
  Bekârın Parasını İt Yer, Yakasını Bit
  Bekârlık Maskaralık
  Bekârlık Sultanlık(tır)
  Benim Oğlum Bina Okur, Döner Döner Yine Okur
  Benzeye Benzeye Yaz, Benzeye Benzeye Kış Olur
  Berber Berbere Benzer Ama Başın Allaha Emanet
  Berberin Solumazı, Tellağın Terlemezi, Kahvecinin Söylemezi
  Beş Parmağın Hangisini Kessen Acımaz?
  Beş Parmak (parmağın) Bir (biri) Olmaz
  Beş Tavuğa Bir Horoz Yeter
  Besle Kargayı, Oysun Gözünü
  Besledik Büyüttük Danayı, Şimdi Tanımaz Oldu Anayı
  Beslemeyi Eslemeden Alma
  Beterin Beteri Var
  Bey Ardından Çomak Çalan Çok Olur
  Bey Aşı Borç, Düğün Aşı Ödünç
  Bey Mi Yaman, El Mi Yaman
  Beyazın (akın) Adı (var), Esmerin (karanın) Tadı (var)
  Beyde Bulunmayan Elde Neler Var
  Beyler Buyruğu Yoksula Kan Ağlatır
  Beylik Fırın Has Çıkarır
  Bez Alırsan Mısırdan (musuldan), Kız Alırsan Asilden
  Bezirgân Züğürtleyince Geçmiş Defterleri Yoklar
  Bıçağı Kestiren Kendi Suyu, İnsanı Sevdiren Kendi Huyu
  Bıçak Kınını Kesmez
  Bıçak Yarası Geçer (onulur), Dil Yarası Geçmez (onulmaz)
  Bıldır Yediği Hurmalar, Bu Yıl Götünü Tırmalar
  Bilmemek Ayıp Değil, Öğrenmemek (sormamak) Ayıp
  Bin Bilsen De Bir Bilene Danış
  Bin Dost Az, Bir Düşman Çok
  Bin İşçi, Bir Başçı
  Bin Nasihatten Bir Musibet Yeğdir
  Bin Ölçüp Bir Biçmeli
  Bin Tasa Bir Borç Ödemez
  Binicinin Sağı Solu Olmaz
  Bir Abam (postum) Var Atarım, Nerede Olsam Yatarım
  Bir Adama Kırk Gün (deli Dersen Deli, Akıllı Dersen Akıllı Olur) Ne Dersen O Olur
  Bir Ağaçta Gül De Biter, Diken De
  Bir Ağaçtan Okluk Da Çıkar, Bokluk Da
  Bir Ağızdan Çıkıp (çıkan) Bin Dile (ağza) Yayılır
  Bir Anaya Bir Kız, Bir Kafaya Bir Göz
  Bir Avuç Altının Olacağına Bir Avuç Toprağın Olsun
  Bir Baba Dokuz Evladı Besler, Dokuz Evlat Bir Babayı Beslemez
  Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur
  Bir Buldu İki İster, Akça Buldu Çıkın İster
  Bir Çiçekle Bahar (yaz) Olmaz
  Bir Deli Kuyuya Bir Taş Atar, Kırk Akıllı Çıkaramazmış
  Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter
  Bir Dokun Bin Ah İşit (dinle) (kâseifağfurdan)
  Bir Dönüm Güzlük On Dönüm Yazlığa Bedeldir
  Bir El Bir Eli Yıkar, İki El Bir Yüzü Yıkar
  Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var
  Bir Elin Sesi Çıkmaz
  Bir Ev (gemi) Donanır, Bir Kız (çıplak) Donanmaz
  Bir Evde İki Kız, Biri Çuvaldız Biri Biz
  Bir Felaket Bin Nasihatten Yeğdir
  Bir Fit Bin Büyü Yerini Tutar (yerine Geçer)
  Bir Görüş Bir Kör Biliş
  Bir Göz Ağlarken Öbür Göz Gülmez
  Bir Günlük Beylik Beyliktir
  Bir İnat, Bir Murat
  Bir Kararda Bir Allah
  Bir Karıyla Bir Koca, Dırdır Eder Her Gece
  Bir Kimsenin Adı Çıkacağına Canı Çıksın
  Bir Kızı Bin Kişi İster, Bir Kişi Alır
  Bir Koltuğa İki Karpuz Sığmaz
  Bir Korkak Bir Orduyu Bozar
  Bir Kötünün Yedi Mahalleye Zararı Vardır (dokunur)
  Bir Mıh Bir Nal Kurtarır, Bir Nal Bir At Kurtarır
  Bir Mum Al Da Derdine Yan
  Bir Selam Bin Hatır Yapar
  Bir Söyle On Dinle
  Bir Sürçen Atın Başı Kesilmez
  Bir Tepe Yıkılır, Bir Dere Dolar
  Bir Tutam Ot Deveye Hendek Atlatır
  Bir Uyuz Keçi Bir Sürüyü Boklar
  Bir Varmış Bir Yokmuş
  Bir Vuruşla Ağaç Devrilmez
  Bir Yemem Diyenden Kork, Bir Oturmam Diyenden
  Biri Bilmeyen Bini Hiç Bilmez
  Biri Yer Biri Bakar, Kıyamet Ondan Kopar
  Birlikten Kuvvet Doğar
  Bitli Baklanın Da Kör Alıcısı Olur
  Biz Attık Kemik Diye, El Kaptı İlik Diye
  Biz Bize Benzeriz
  Biz Kırk Kişiyiz, Birbirimizi Biliriz
  Bizim Gelin Bizden Kaçar, Tutar Ellere Başını Açar
  Bodur Tavuk Her Gün (dem) Piliç
  Boğaz Dokuz Boğumdur
  Bok Boku Kenefte Bulur
  Boka Nispetle Tezek Amberdir
  Bol Bol Yiyen Bel Bel Bakar
  Borç Ödemekle (vermekle), Yol Yürümekle Tükenir
  Borç Ödenir, Kira Ödenmez
  Borç Uzayınca Kalır, Dert Uzayınca Alır
  Borç Vermekle, Düşman Vurmakla
  Borç Yiğidin Kamçısıdır
  Borç Yiyen Kesesinden Yer
  Borçlu Ölmez, Benzi Sararır
  Borçlunun Dili Kısa Gerek
  Borçlunun Duacısı Alacaklısıdır
  Borçlunun Yalımı Alçak Olur
  Borçsuz Çoban Yoksul Beyden Yeğdir
  Borçtan Korkan Kapısını Büyük Açmaz (küçük Açar)
  Borcun İyisi Vermek, Derdin İyisi Ölmek
  Borcun Yoksa Kefil Ol, İşin Yoksa Şahit Ol
  Boş Başağın Başı Dik Olur
  Boş Başak Dik Durur
  Boş Çuval Ayakta (dik) Durmaz
  Boş Eşek Yorga Gider
  Boş Gezmekten Bedava Çalışmak Yeğdir
  Boş İte Menzil Olmaz
  Boş Torba İle At Tutulmaz
  Boşa Kodum Dolmadı, Doluya Kodum Almadı
  Boşboğazı Ateşe Atmışlar, Odunum Yaş (az) Demiş
  Bostan Gök İken Pazar(lık) Yapılmaz
  Bostana Dadanan Eşeğin Kuyruğu, Kulağı Olmaz
  Böyle Başa Böyle Tıraş
  Böyle Gelmiş Böyle Gider
  Boynuz Kulaktan Sonra Çıkar, Ama Kulağı Geçer
  Boyuma Göre (boyumca) Boy Buldum, Huyuma Göre (huyumca) Huy Bulmadım
  Bozacının Şahidi Şıracı
  Bu Abdestle Daha Çok Namaz Kılınır
  Bu Kadar Kusur Kadı Kızında Da Bulunur
  Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu!
  Bu Sıcağa Kar Mı Dayanır?
  Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar
  Buğday Ekmeğin Yoksa Buğday Dilin De Mi Yok?
  Buğday İle Koyun, Geri Yanı (kalanı) Oyun
  Buğdayım Var Deme Ambara Girmeyince, Oğlum Var Deme Yoksulluğa Ermeyince (düşmeyince)
  Bugün Bana İse Yarın Sana
  Bugünkü (akşamın) İşini Yarına (sabaha) Bırakma (koyma)
  Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir
  Bükemediğin Eli Öp Başına Ko
  Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar, ah Vatanım Demiş
  Bülbülün Çektiği Dili Belası
  Buldukça Bunar (bulmuş Da Bunuyor)
  Buldum Bilemedim, Bildim Bulamadım
  Büyük Başın Derdi Büyük Olur
  Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme
  Çabalama Kaptan Ben Gidemem
  Çağrılan Yere Erinme, Çağrılmayan Yere Görünme
  Çağrılan Yere Git, Ar Eyleme Çağrılmadığın Yere Gidip Yerini Dar Eyleme
  Cahile Söz (laf) Anlatmak Deveye Hendek Atlatmaktan Güçtür (zordur)
  Cahilin Dostluğundan Arifin Düşmanlığı Yeğdir
  Çalı İdi Çırpı İdi, Evim İdi Ya, Ayı İdi Uyu İdi, Kocam İdi Ya
  Çalma Elin Kapısını, Çalarlar Kapını
  Çam Ağacından Ağıl Olmaz, El Çocuğundan Oğul Olmaz
  Çam Sakızı Çoban Armağanı
  Cambaz İpte Balık Dipte Gerek
  Cami Ne Kadar Büyük Olsa İmam Gene Bildiğini Okur
  Caminin (mescidin) Mumunu Yiyen Kedinin Gözü Kör Olur
  Can Boğazdan Gelir (geçer)
  Can Bostanda Bitmez
  Can Candan Şirindir (tatlıdır)
  Can Canın Yoldaşıdır
  Can Çekişmektense Ölmek Yeğdir
  Can Çıkmayınca (çıkmadan) Huy Çıkmaz
  Can Cümleden Aziz
  Cana Gelecek Kaza (zarar) Mala Gelsin
  Cana Gelecek Mala Gelsin
  Çanağa Ne Doğrarsan Kaşığında O Çıkar
  Çanakta Balın Olsun, Yemenden (bağdattan) Arı Gelir
  Candan Ahbap, Kandan Şarap Olmaz
  Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır
  Canı Yanan Eşek Attan Yüğrük Olur
  Canımı Sokakta Bulmadım
  Çarşı İti Ev Beklemez
  Çatal Kazık Yere Batmaz (geçmez, Çakılmaz)
  Çay Kuşu, Çay Taşı İle Vurulur
  Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez
  Çekişilmeyince Pekişilmez
  Cemaat Ne Kadar Çok Olsa İmam Gene Bildiğini Okur
  Çengi Ölüsü Çalgı (daire, Tef) İle Kalkar
  Çerçi Kızı Boncuğa Âşık(tır)
  Çeşmeye Gitse Çeşme Kuruyacak
  Ceviz Gölgesi Yavuz Gölgesi, Söğüt Gölgesi Yiğit Gölgesi
  Çift Edersen Bağlanırsın, Bağ Edersen Eğlenirsin
  Çift İle Koyun, Gerisi Oyun
  Çiftçinin Karnını Yarmışlar, Kırk Tane gelecek Yıl Çıkmış
  Çiftçiye Yağmur, Yolcuya Kurak Cümlenin Muradını Verecek Hak
  Çifte Gelmeyen Öküz Olsun, İşe Gitmeyen Oğlun
  Çıkmadık Canda Umut Var
  Çıkmadık Candan Umut Kesilmez
  Cin Tutana Bir Muska Yeter
  Çıngıraklı Deve Kaybolmaz
  Cins Cinse Çeker
  Cins Horoz Yumurtada Öter
  Cins Kedi Ölüsünü Göstermez
  Çıra Dibi Karanlık Olur
  Civcivde Gözün, Et Yemeye Yüzün Olsun
  Çivi Çiviyi Söker
  Çoban Aldı Bağa Gitti, Kurt Aldı Dağa Gitti
  Çoban Armağanı Çam Sakızı
  Çobana Verme Kızı, Ya Koyun Güttürür Ya Kuzu
  Çobanın Gönlü Olursa (olunca) Tekeden Yağ (süt, Köremez) Çıkarır
  Çobanın Yağı Çok Olursa Çarığına Sürer
  Çobansız Koyunu Kurt Kapar
  Çocuğa İş Buyuran, Ardınca Kendi Gider
  Çocuğa İş, Ardına Sen Düş
  Çocuğu İşe Sal, Ardınca Sen Var
  Çocuğun Bulunduğu Yerde Dedikodu Olmaz
  Çocuğun Yediği Helal, Giydiği Haram
  Çocuk Düşe Kalka Büyür
  Çocuk Seversen Beşikte, Koca Seversen Döşekte
  Çocuktan Al Haberi
  Çoğu Gitti, Azı Kaldı
  Çoğu Zarar, Azı Karar
  Çok Bilen (söyleyen) Çok Yanılır
  Çok El Ya Yağmaya Ya Yolmaya
  Çok Gezen Çok Bilir
  Çok Gezen Tavuk Ayağında Pislik Getirir
  Çok Havlayan Köpek ısırmaz
  Çok Koşan Çabuk (çok, Tez) Yorulur
  Çok Naz Âşık Usandırır
  Çok Söyleme Arsız Edersin, Aç Bırakma Hırsız Edersin
  Çok Söz (laf) Yalansız, Çok Para (mal) Haramsız Olmaz
  Çok Yaşayan (okuyan) Bilmez, Çok Gezen Bilir
  Cömert Derler Maldan Ederler, Yiğit Derler Candan Ederler
  Cömertle Nekesin Harcı Birdir
  Çöreğin Büyüğü, Hamurun (unun) Çoğundan Olur
  Çul İçinde Arslan Yatar
  Cumhura Muhalefet Kuvveihatadandır
  Çürük Tahta Çivi (mıh) Tutmaz
  Çuvaldız Yurdusu (gözü) Kadar Yerden Deve Denli Soğuk Girer
  Dağ Başına Kış Gelir, İnsanın Başına İş Gelir
  Dağ Başından Duman Eksik Olmaz
  Dağ Dağ Üstüne Olur, Ev Ev Üstüne Olmaz
  Dağ Dağa Kavuşmaz, İnsan İnsana Kavuşur
  Dağ Doğura Doğura Bir Fare Doğurmuş
  Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Yol Üstünden Aşar
  Dağ Yürümezse Abdal Yürür
  Dağ, Ovanın Süt Anasıdır
  Dağda Bağın Var, Yüreğinde Dağın Var
  Dağda Gez Belde Gez, İnsafı Elden Bırakma
  Dalmasını Bilmeyen Ördek, Kıçından Dalar
  Dam Dolusu Tükenmiş, Damlayan Tükenmemiş
  Dam Üstünde Saksağan, Vur Beline Kazmayı
  Dam Yandı, İçindeki Sıçan Da (birlikte) Yandı
  Damdan Düşen Damdan Düşenin Hâlinden (hâlini) Bilir
  Damlaya Damlaya Göl Olur
  Danışan Dağı Aşmış, Danışmayan Düz Yolda Şaşmış
  Danışan Dağı Aşmış, Danışmayanın Yolu Şaşmış
  Davacın Kadı Olursa Yardımcın Allah Olsun
  Davacısı Kadı Olanın Yardımcısı Allah Olsun
  Davetsiz Gelen Döşeksiz Oturur
  Davetsiz Yere Kedilerle Köpekler Gider
  Davul Birinin Boynunda, Tokmak Bir Başkasının Elinde
  Davul Dengi Dengine Diye Çalar
  Davulu Biz Çaldık, Parsayı Başkası Topladı
  Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir
  Dayak Cennetten Çıkmıştır
  Dazlayan Daza Düşer, Kel Başlı Kıza Düşer
  Dede (dedesi) Koruk Yer, Torununun Dişi Kamaşır
  Değirmen İki Taştan, Muhabbet İki Baştan
  Değirmen Taşının Altından Diri Çıkar
  Değirmenden Gelenden Poğaça Umarlar
  Değirmene Gelen Nöbet Bekler
  Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?
  Değirmi Yurt Tutmaya Değirmi Göt İster
  Değme Sarhoşa Yıkılana Kadar Gitsin
  Deli Arlanmaz, Soyu Arlanır
  Deli Deli Akanı Bura Bura Tıkarlar
  Deli Deliden Hoşlanır, İmam Ölüden
  Deli Deliyi Görünce Çomağını (değneğini) Saklar (gizler)
  Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun
  Deli İle Çıkma Yola, Başına Getirir Bela
  Deli Kız Düğün Etmiş, Kendi Baş Sedire Geçmiş
  Deliden Al Uslu Haberi
  Delikli Boncuk (taş) Yerde Kalmaz
  Delilsiz Cennete Bile Girilmez
  Deliye Bal Tattırmışlar, Çarşıda Katran Bırakmamış
  Deliye Göre Her Gün Bayram
  Deliye Her Gün Bayram
  Deliye Taş Atma, Başını Yarar
  Demir ıslanmaz, Deli Uslanmaz
  Demir Nemden, İnsan Gamdan Çürür
  Demir Tavında Dövülür
  Demir Tavında, Dilber Çağında
  Demiri Tavında Dövmeli
  Deniz Dalgasız Olmaz, Gönül Sevdasız Olmaz
  Deniz Dalgasız Olmaz, Kapı Halkasız
  Deniz Kenarında Dalga Eksik Olmaz
  Denizdeki Balığın Bini Bir Paraya
  Denizdeki Balığın Pazarı (pazarlığı) Olmaz
  Denize Düşen Yılana (yosuna) Sarılır
  Derdi Veren Devasını Da Verir
  Derdin Yoksa Söylen, Borcun Yoksa Evlen
  Derdini Söylemeyen (saklayan) Derman Bulamaz
  Derede Tarla Sel İçin, Tepede Harman Yel İçin
  Dereyi (çayı, ırmağı) Geçerken At Değiştirilmez
  Dert Ağlatır, Aşk Söyletir
  Dert Gider Amma Yeri Boş Kalmaz
  Dert Gitmez, Değişir
  Dert, Çekene Göredir
  Dertsiz Baş (kul) Olmaz
  Dertsiz Baş Terkide Gerek
  Dervişe bağdatta Pilav Var Demişler, yalan Değilse ırak Değil Demiş
  Dervişin Fikri Ne İse Zikri De Odur
  Destursuz Bağa Gireni Sopa İle Kovarlar
  Destursuz Bağa Girenin Yediği Sopayı Mevla Bilir
  Deve Bir Akçeye, Deve Bin Akçeye
  Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş
  Deve Büyüktür Amma Beşini Bir Eşek Yeder
  Deve Deve Yerine Çöker
  Deve Kâbeye Gitmekle Hacı Olmaz
  Deve Yerine Deve Çöker
  Deveci İle Görüşen Kapısını Yüksek Açmalı
  Deveci İle Konuşan Kapısını Büyük Açar
  Deveden Büyük Fil Var
  Devenin Derisi Eşeğe Yük Olur
  Deveye Bindikten Sonra Çalı Ardına Gizlenilmez
  Deveye Burç Gerek Olursa Boynunu Uzatır
  Deveye inişi Mi Seversin, Yokuşu Mu? Demişler düz Yere Mi (düze Kıran Mı) Girdi? Demi
  Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur
  Devlet Adama Ayağıyla Gelmez
  Devlet Oğul, Mal Tahıl, Mülk Değirmen
  Devletin Malı Deniz, Yemeyen Domuz
  Devletli Gözü Perdeli Olur
  Devletli İle Deli Bildiğini İşler
  Devletli Yanını Kaşısa Yoksul Para Verecek Sanır
  Devletliye Dokun Geç, Fukaradan Sakın Geç
  Dibi Görünmeyen Sudan Geçme
  Dibi Görünmeyen Tastan Su İçme
  Dibi Kırmızı Mumla (bal Mumuyla) Mı Çağırdım
  Diken Battığı Yerden Çıkar
  Dikensiz Gül Olmaz
  Dil Ebsem (olsa) Baş Esen (esendir)
  Dilden Gelen Elden Gelse, Her Fukara Padişah Olur
  Dile Gelen Ele Gelir
  Dilenci Bir Olsa Şekerle Beslenir
  Dilencinin Torbası Dolmaz
  Dilenciye Borçlu Olma, Ya Düğünde İster Ya Bayramda
  Dilenciye Hıyar Vermişler De Eğri Diye Beğenmemiş
  Dili Olsa Da Söylese (anlatsa)
  Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim, Başıma Geleni Senden Bileyim
  Dilin Cirmi Küçük, Cürmü Büyük
  Dilin Kemiği Yok
  Dilini Eşek Arısı Soksun
  Dille Düğümlenen, Dişle Çözülmez
  Dilsizin Dilinden Anası Anlar
  Dinsizin Hakkından İmansız Gelir
  Dipsiz Kile, Boş Ambar
  Dişi Köpek Kuyruğunu Sallamayınca, Erkek Köpek Ardına Düşmez
  Dişi Yalanmazsa Erkek Dolanmaz
  Doğan Anası Olma, Doğuran Anası Ol
  Doğmadık Çocuğa Don Biçilmez
  Doğru Bilinmeyince Eğri Bilinmez
  Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar
  Doğru Söyleyenin Bir Ayağı Üzengide Gerek
  Doğru Söyleyenin Tepesi Delik Olur
  Doğru Söz Acıdır
  Doğru Söz Yemin İstemez
  Doğruluk Minarede Kalmış Onun Da İçi Eğri
  Doğrunun Yardımcısı Allahtır
  Doğuran Avrat Azraili Yenmiş
  Dökme Su İle Değirmen Dönmez
  Dokuz At Bir Kazığa Bağlanmaz
  Domuz Derisi Post Olmaz Eski Düşman Dost Olmaz
  Domuzdan Toklu Çıkmaz (doğmaz)
  Domuzun Kuyruğunu Kes Yine Domuz
  Donsuzun Gönlünden Dokuz Top Bez Geçer
  Dört Göz Bir Evlat İçin
  Dost (akraba) İle Ye, İç, Alışveriş Etme
  Dost (iyi Dost) Kara Günde Belli Olur
  Dost Acı Söyler
  Dost Ağlatır, Düşman Güldürür
  Dost Başa, Düşman Ayağa Bakar
  Dost Bin İse Azdır, Düşman Bir İse Çoktur
  Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler
  Dost Dostun Eyerlenmiş Atıdır
  Dost Sözü Acıdır
  Dostluk Başka, Alışveriş Başka
  Dostluk Kantarla, Alışveriş (hesap) Miskalle
  Dostluk Okkayla, Alışveriş Dirhemle
  Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz
  Düğün Aşıyla Dost Ağırlanmaz
  Düğün Olur İki Kişiye, Kaygısı Düşer Deli Komşuya
  Düğünü Okuyucu Boklar
  Dumansız Baca Olmaz, Kahırsız Koca Olmaz
  Dün Cin Olmuş, Bugün Adam Çarpıyor
  Dün Öleni Dün Gömerler
  Dünya Bir, İşi Bin
  Dünya Malı Dünyada Kalır
  Dünya Ölümlü, Gün Akşamlı
  Dünya Süleymana Bile Kalmamış
  Dünya Tükenir, Yalan Tükenmez
  Dünya Yıkılsa Umurunda Değil
  Dünyanın Ucu Uzundur
  Dünyayı Sel Bassa Ördeğe Vız Gelir
  Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu
  Düş Uykudan Sonra Olur (gelir)
  Düşenin Dostu Olmaz
  Düşenin Dostu Olmaz Hele Bir Düş De Gör
  Düşmana Yarak (silah) Gerek, Ya Düşmandan ırak Gerek
  Düşmanın Karınca İse De Hor Bakma
  Düşmanın Karınca Olsa Kendini Merdane Tut
  Düşmez Kalkmaz Bir Allah
  Düşün Düşün, Boktur İşin
  Düt Demeye Dudak Gerek (ister)
  Dut Kurusu İle Yâr Sevilmez
  Dut Yaprağı Açtı, Soyun Döktü Giyin
  Duvarı Nem, İnsanı Gam Yıkar
  Ecel Geldi Cihana, Baş Ağrısı Bahane
  Ecele Çare Bulunmaz
  Eceli Gelen (yaklaşan) Köpek Cami (mescit) Duvarına (avlusuna) Siyer (işer)
  Eceli Gelen Fare Kedi Taşağı Kaşır
  Edebi Edepsizden Öğren
  Eden Bulur, İnleyen Ölür
  Eğilen Baş Kesilmez
  Eğreti Ata Binen Tez İner
  Eğri Düzü Beğenmez, Bu Da Bizi Beğenmez
  Eğri Oturup Doğru Konuşalım
  Ek Tohumun Hasını, Çekme Yiyecek Yasını
  Eken Biçer, Konan Göçer
  Ekmeden Biçilmez
  Ekmeği Ekmekçiye Ver, Bir Ekmek De Üste Ver
  Ekmeğin Büyüğü, Hamurun Çoğundan Olur
  Ekmeğini Ekmekçiye Ver, Yarısını Yerse Helal Olsun
  Ekmek Aslanın Ağzında
  Ekmekle Oynayanın Ekmeğiyle Oynanır
  Ekmekten Kaşık Olur Ama Her Yoğurdun Hakkına Değil
  Ekşi Yüzlünün Balı Acı Olur
  El Ağzına Bakan, Karısını Tez Boşar
  El Beğenmezse Yer Beğensin
  El El İle, Değirmen Yel İle
  El El Üstünde Olur, Ev Ev Üstünde Olmaz
  El Elden Kalmaz, Dil Dilden Kalmaz
  El Elden Üstündür (ta Arşa Kadar)
  El Eli Yıkar, İki El Yüzü
  El Elin Aynasıdır
  El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar
  El Elin Eşeğini Yırlaya Yırlaya, Kendi Eşeğini Terleye Terleye Arar
  El Elin Nesine, Gülerek Gider Yasına
  El Eliyle Yılan Tut, Onu Da Yalan Tut
  El Eliyle Yılan Tutan, Yarısını Yalan Tutar
  El Eliyle Yılan Tutulur
  El Ermez, Güç Yetmez
  El İçin Ağlayan Gözden Olur
  El İçin Kuyu Kazan, Evvela Kendisi Düşer
  El İçin Yanma Nâra, Yak Çubuğunu Bak Keyfine
  El İle Gelen Düğün Bayram
  El Kazanı İle Aş Kaynamaz
  El Mi Yaman Bey Mi Yaman? El Yaman!
  El Öpmekle Ağız Aşınmaz
  El Terazi, Göz Mizan
  El Üstünde Gömlek Eskimez
  El Vergisi, Gönül Sevgisi
  El Yarası Onulur, Dil Yarası Onulmaz
  El Yumruğu Yemeyen Kendi Yumruğunu Değirmen Taşı Sanır
  El Yumruğunu Yemeyen, Kendi Yumruğunu Bozdoğan Armudu Sanır
  Elçiye Zeval Olmaz
  Elde Bulunan Beyde Bulunmaz
  Eldeki Yara, Yarasıza Duvar Deliği
  Elden Gelen Öğün Olmaz, O Da Vaktinde Bulunmaz
  Elden Vefa, Zehirden Şifa
  Ele Verir Talkını (telkini), Kendi Yutar Salkımı
  Eli Boşa ağa Uyur Derler Eli Doluya ağa Buyur Derler
  Elifin Hecesi Var, Gündüzün Gecesi Var
  Elin Ağzı Torba Değil Ki Büzesin
  Elinle Ver, Ayağınla Ara
  Elmanın Dibi Göl, Armudun Dibi Yol
  Elmayı Çayıra, Armudu Bayıra
  Elmayı Say Da Ye, Armudu Soy Da Ye
  Elmayı Soy Da Ye, Armudu Say Da Ye
  Elti Eltiden Kaçar, Görümceler Bayrak Açar
  Elti Eltiye Eş Olmaz, Arpa Unundan Aş Olmaz
  Emanet Ata Binen Tez İner
  Emanet Eşeğin Yuları Gevşek Olur
  Emanet Hayvanın (eşeğin) Kuskunu (paldımı) Yokuşta Kopar
  Emanete Hıyanet Olmaz
  Emek Olmadan Yemek Olmaz
  Emmim Dayım Kesem, Elimi Soksam Yesem
  Er Ekmeği Er Kursağında Kalmaz
  Er Ekmeği, Meydan Ekmeği
  Er Giden, İşine Geç Giden, Boşuna
  Er Kocar, Gönül Kocamaz
  Er Lokması Er Kursağında Kalmaz
  Er Olan Ekmeğini Taştan Çıkarır
  Er Oyunu Üçe Kadar
  Erdiğine Erer, Ermediğine Taş Atar
  Erenlerin Sağı Solu Olmaz
  Ergen Gözüyle Kız Alma, Gece Gözüyle Bez Alma
  Erim Er Olsun Da Yerim Çalı Dibi Olsun
  Erine Göre Bağla Başını, Tencerene Göre Kaynat (pişir) Aşını
  Erinenin Oğlu Kızı Olmamış
  Erkeğin Kalbine Giden Yol Midesinden Geçer
  Erkek Arslan Arslan Da Dişi Arslan Arslan Değil Mi?
  Erkek Getirmeyi, Kadın Yetirmeyi Bilmeli
  Erkek Koyun Kasap Dükkânına Yakışır
  Erkek Sel, Kadın (avrat) Göl
  Erkekliğin Onda Dokuzu Kaçmaktır
  Erkeklik Öldü Mü?
  Erkeklik Sende Kalsın!
  Erken Kalkan (çıkan) Yol Alır, Er Evlenen Döl Alır
  Erken Kalktım İşime, Şeker Kattım Aşıma
  Eşeğe Altın Semer Vursalar Yine Eşektir
  Eşeğe Cilve Yap Demişler, Çifte Atmış
  Eşeği Dama Çıkaran Yine Kendi İndirir
  Eşeği Düğüne Çağırmışlar, ya Odun Eksik Ya Su Demiş
  Eşeği Düğüne Çağırmışlar, ya Su Lazımdır Ya Odun Demiş
  Eşeği Süren (tırmalayan) Osuruğuna Katlanır
  Eşeği Yoldan Çıkaran Sıpanın Oynaması
  Eşeğin Kuyruğunu Kalabalıkta Kesme Kimi Uzun Der, Kimi Kısa
  Eşeğin Ölümü Köpeğe Ziyafettir (düğündür)
  Eşeğin Sahibinin Dediği Yere Bağla Da Varsın Kurt Yesin
  Eşek (eşkin) Eve Gelmiş, Yorga Yolda Kalmış
  Eşek At Olmaz, Ciğer Et Olmaz
  Eşek Bile Bir Düştüğü Yere Bir Daha Düşmez
  Eşek Çamura Çökerse Sahibinden Gayretlisi Olmaz
  Eşek Eşeği Ödünç Kaşır
  Eşek Hoşaftan Ne Anlar (suyunu İçer, Tanesini Bırakır)
  Eşek Kocamakla Tavla Başı Olmaz
  Eşek Kulağı Kesilmekle Küheylan Olmaz
  Eşek Kuyruğu Gibi Ne Uzar Ne Kısalır
  Esirgenen (sakınan) Göze Çöp Batar
  Eski Çamlar Bardak Oldu
  Eski Dost Düşman Olmaz Olsa Da Dürüst Olmaz
  Eski Dost Düşman Olmaz, Yenisinden Vefa Gelmez
  Eski Düşman Dost Olmaz
  Eskisi Olmayanın Yenisi (acarı) Olmaz
  Eşkıyanın (ihtiyarın, Fukaranın) Düşkünü, Beyaz (hasa) Giyer Kış Günü
  Esmere Al Bağla, Karşısına Geç Ağla
  Et Kanlı Gerek, Yiğit Canlı
  Et Kokarsa Tuzlanır, Ya Tuz Kokarsa Ne Yapılır?
  Et Ne Kadar Arık Olsa Üstüne Ekmek Yaraşır
  Et Tırnaktan Ayrılmaz
  Etek Öpmekle Dudak Aşınmaz
  Eti Senin, Kemiği Benim
  Etle Tırnak Arasına Girilmez
  Etme Bulursun, İnleme Ölürsün
  Etme Bulursun, İnleye İnleye Ölürsün
  Ev Alanla Evlenene Allah Yardım Eder
  Ev Alma, Komşu Al
  Ev Sahibi Mülk Sahibi, Hani Nerede Bunun İlk Sahibi
  Ev Sahibinin Bir Evi, Kiracının Bin Evi Var
  Evdeki Pazar (hesap) Çarşıya Uymaz
  Evi Ev Eden Avrat
  Evimiz Bezden, Ne Umarsın Bizden
  Evladı Ben Doğurdum Ama Gönlünü Ben Doğurmadım
  Evladın Var Mı, Derdin Var
  Evlenenle Ev Alana Allah Yardım Eder
  Evli Evine, Köylü Köyüne
  Evlinin Bir Evi Var, Kiracının Bin Evi Var
  Evvel Hesap, Sonra Kasap
  Evvel Yediğim Hurmalar, Bugün Kıçımı Tırmalar
  Evvela Can, Sonra Canan
  Eyere De Gelir Semere De
  Fakirlik Ayıp Değil, Tembellik Ayıp
  Fala İnanma, Falsız Kalma
  Fare Çıktığı Deliği Bilir
  Fare Deliğe Sığmamış, Bir De Kuyruğuna (kıçına) Kabak Bağlamış
  Faydasız Baş Mezara Yaraşır
  Fazla Mal Göz Çıkarmaz
  Felek, Kimine Kavun Yedirir Kimine Kelek
  Fırsat Her Vakit Ele Geçmez
  Fırsat Sakal Altından Geçer
  Fukara Tavuğu Bir Yumurtlar
  Fukaranın Düşkünü, Beyaz Giyer Kış Günü
  Fukaranın Tavuğu Tek Tek Yumurtlar
  Fukaranın Tavuğu, Zenginin Atı Kıymetli Olur
  Gafile Kelam, Nafile Kelam
  Gailesiz Baş, Yerin Altında
  Gammaz Olmasa Tilki Pazarda Gezer
  Garibe Bir Selam Bin Altın Değer
  Garip İtin Kuyruğu Bacağı Arasında (götünde, Kıçına Kısık) Gerek (olur)
  Garip Kuşun Yuvasını Allah Yapar
  Gâvurun Ekmeğini Yiyen Gâvurun Kılıcını Çalar
  Geç Olsun Da Güç Olmasın
  Geceler Gebedir
  Geçme Namert Köprüsünden, Ko Aparsın Su Seni
  Geçmişe Mazi, Yenmişe Kuzu Derler
  Gel Demesi Kolay Ama Git Demesi Güçtür
  Gel Denilen Yere Gitmeye Ar Eyleme, Gelme Denilen Yere Gidip Yerini Dar Eyleme
  Geldik Yüze, Çıktık Düze
  Geleceği Varsa Göreceği De Var
  Gelen Ağam Giden Paşam
  Gelen Gidene Rahmet Okutur
  Gelen Gideni Aratır
  Gelene Git Denilmez
  Gelin Altın Taht Getirmiş, Çıkmış Kendisi Oturmuş
  Gelin Eşikte, Oğlan Beşikte
  Gelin Girmedik Ev Olur, Ölüm Girmedik Ev Olmaz
  Gelini Ata Bindirmişler ya Nasip Demiş
  Gem Almayan Atın Ölümü Yakındır
  Gemisini Kurtaran Kaptan
  Gençliğin Kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir
  Gençlikte Para Kazan, Kocalıkta Kur Kazan
  Gençlikte Taş Taşı, Kocalıkta Ye Aşı
  Gezen Ayağa Taş Değer (dolar)
  Gezen Kurt Aç Kalmaz
  Giden Gelse Dedem Gelirdi
  Gidilmeyen Yer Senin Değildir
  Gidip De Gelmemek Var, Gelip De Görmemek (bulmamak) Var
  Gizlide Gebe Kalan Aşikârede Doğurur
  Göğe Direk, Denize Kapak Olmaz
  Gökten Ne Yağdı Da Yer Kabul Etmedi
  Gökyüzünde Düğün Var Deseler Kadınlar Merdiven Kurmaya Kalkar
  Göle Su Gelinceye Kadar Kurbağanın Gözü Patlar
  Gön Yufka Yerinden Delinir
  Gönlün Yazı Var, Kışı Var
  Gönül Bir Sırça Saraydır, Kırılırsa Yapılmaz
  Gönül Kimi Severse Güzel Odur
  Gönül Kocamaz
  Gönül Var Otluğa, Gönül Var Bokluğa (konar)
  Gönül Verme Evliye, Eve Gider Unutur
  Gönüller Bir Olunca Samanlık Seyran Olur
  Gönülsüz Namaz Göğe Ağmaz
  Gönülsüz Yenen Aş, Ya Karın Ağrıtır Ya Baş
  Gördün Deli, Savul Geri!
  Gören Gözün Hakkı Vardır
  Görgülü Kuşlar Gördüğünü İşler, Görmedik Kuşlar Ne Görsün Ki Ne İşler?
  Görmemiş Görmüş, Güle Güle Ölmüş
  Görmemişin Oğlu Olmuş (çekmiş, Çükünü Koparmış)
  Göründü Sivasın Bağları
  Görünen Dağın (köyün) Uzağı Olmaz
  Görünen Köy Kılavuz İstemez
  Götüne Güvenen Borazancıbaşı
  Göz Gördüğünü (ağız Yediğini) İster
  Göz Görmeyince Gönül Katlanır
  Göz Görür, Gönül İster (çeker)
  Göz Görür, Gönül Katlanır
  Göz Terazi, El Mizan
  Gözden ırak Olan Gönülden De ırak Olur
  Göze Yasak Olmaz
  Gözlüye Gizli Yoktur
  Gözü Göz Değil
  Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz
  Gül Dalından Odun, Beslemeden Kadın Olmaz
  Gül Dikensiz Olmaz
  Gülme Komşuna, Gelir Başına
  Gülü Seven Dikenine Katlanır
  Gümüş Sağ Olsun, Altın Gidekosun
  Gün Bugün
  Gün Doğmadan Kimliği Söylenmez
  Gün Doğmadan Neler Doğar
  Gün Geçer, Kin Geçmez
  Gün Güne Uymaz
  Gün Olur Yılı Besler, Yıl Olur Günü Beslemez
  Günah Benden Gitti (gitsin)
  Gündüzün Mum Yakan Geceleyin Bulamaz
  Güne Göre Kürk Giyinmek Gerek
  Güneş Balçıkla Sıvanmaz
  Gürültü İstemeyen Kazancı (bakırcı) Dükkânına Girmez (hırkasını Başına Çeker)
  Güttüğüm Domuzu Bana Öğretme
  Güvenme (inanma) Dostuna, Saman Doldurur Postuna
  Güvenme Varlığa, Düşersin Darlığa
  Güzel Bürünür, Çirkin Görünür
  Güzele Bakmak Sevaptır
  Güzele Kırk Günde Doyulur, İyi Huyluya Kırk Yılda Doyulmaz
  Güzeli Herkes Sever
  Güzellerin Talihi Çirkin Olur
  Güzellik Ondur, Dokuzu Dondur
  Hacı Hacı Olmaz Gitmekle Mekkeye, Dede Dede Olmaz Gitmekle Tekkeye
  Hacı Hacıyı Mekkede, Derviş Dervişi Tekkede Bulur
  Haddini Bilmeyene Bildirirler
  Hak Deyince Akan Sular Durur
  Hak Söz Ağıdan Acıdır
  Haklı Söz, Haksızı Bağdattan Çevirir
  Hâl Hâlin Yoldaşıdır
  Halayıktan Kadın Olmaz, Gül Ağacından Odun
  Halka Verir Talkını (telkini), Kendi Yutar Salkımı
  Hamama Giren Terler
  Hancı Sarhoş Yolcu Sarhoş
  Hangi Akla Hizmet Ediyor?
  Hangi Dağda Kurt Öldü?
  Hangi Gün Vardır Akşam Olmadık
  Hangi Rüzgâr Attı?
  Hangi Taş Pekse (katıysa), Başını Ona Vur
  Hangi Taşı Kaldırsan, Altından Çıkar
  Hanım Kırarsa Kaza, Halayık Kırarsa Ceza
  Haramın Temeli Olmaz
  Haramzade Pazar Bozar, Helalzade Pazar Yapar
  Harman (harmanını) Yakarım Diyen Orağa Yetişmemiş
  Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz
  Harman Sonu Dervişlerindir
  Harman Yel İle, Düğün El İle
  Harmanda Dirgen Yiyen Sıpa, Yılına Kadar Acısını Unutmaz
  Hasta Ol Benim İçin, Öleyim Senin İçin
  Hasta Olmayan, Sağlığın Kadrini Bilmez
  Hastalık Kantarla Girer, Miskalle Çıkar
  Hastalık Sağlık Bizim İçin
  Hastaya Bakmaktan Hasta Olması Yeğdir
  Hastaya Döşek Sorulmaz
  Hatasız Kul Olmaz
  Haydan Gelen Huya Gider
  Hayır Dile Komşuna, Hayır Gele Başına
  Hayırlı Evlat Neylesin Malı, Hayırsız Evlat Neylesin Malı
  Hayvan Koklaşa Koklaşa, İnsan Konuşa Konuşa
  Hayvan Koklaşa Koklaşa, İnsan Söyleşe Söyleşe
  Hayvan Yularından, İnsan İkrarından (sözünden) Tutulur
  Hayvanın Alacası Dışında, İnsanın Alacası İçinde
  Hazıra Dağlar Dayanmaz
  Hekimden Sorma, Çekenden Sor
  Hekimsiz, Hâkimsiz Memlekette Oturma
  Helalzade Barıştırır, Haramzade Karıştırır
  Hem Kaçar Hem Davul Çalar
  Her Ağaç Kökünden Kurur (çürür)
  Her Ağacın Meyvesi Olmaz
  Her Ağaçtan Kaşık Olmaz
  Her Çiçek Koklanmaz
  Her Çok Azdan Olur
  Her Dağın Derdi Kendine Göre
  Her Damardan Kan Alınmaz
  Her Deliğe Elini Sokma, Ya Yılan Çıkar Ya Çıyan
  Her Düşüş, Bir Öğreniş
  Her Firavunun Bir Musası Çıkar
  Her Gönülde Bir Arslan Yatar
  Her Gün Baklava Börek Yense Bıkılır
  Her Gün Bir Olmaz
  Her Gün Papaz Pilav Yemez
  Her Güzelin Bir Kusuru Vardır
  Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter
  Her İşin (şeyin) Başı Sağlık
  Her İşte Bir Hayır Vardır
  Her Kaşığın Kısmeti Bir Olmaz
  Her Kimin Bağı Var, Yüreğinde Dağı Var
  Her Koyun Kendi Bacağından Asılır
  Her Kuşun Eti Yenmez
  Her Sakaldan Bir Tel Çekseler Köseye Sakal Olur
  Her Şeyin Yenisi, Dostun Eskisi
  Her Şeyin Yokluğu Yokluktur
  Her Taşın Altına Elini Sokma, Ya Yılan Çıkar, Ya Çıyan
  Her Yerde Okka Dört Yüz Dirhem
  Her Yiğidin Bir Yoğurt Yiyişi Vardır
  Her Yiğidin Gönlünde Bir Aslan Yatar
  Her Yokuşun Bir İnişi, Her İnişin Bir Yokuşu Vardır
  Her Zaman Eşek Ölmez, On Köfte On Paraya Olmaz
  Her Zaman Gemicinin İstediği Rüzgâr Esmez
  Her Ziyan Bir Öğüttür
  Herkes Aklını Pazara Çıkarmış, Yine Kendi Aklını Almış
  Herkes Bildiğini Okur
  Herkes Davul Çalar Ama Çomağı Makama Uyduramaz
  Herkes Ektiğini Biçer
  Herkes Evinde Ağadır
  Herkes Gider Mersine, Biz Gideriz Tersine
  Herkes Kaşık Yapar Ama Sapını Ortaya (doğru) Getiremez
  Herkes Kendi Ayıbını Bilmez
  Herkes Kendi Ölüsü İçin Ağlar
  Herkes Ne Ederse Kendine Eder
  Herkes Sakız Çiğner Ama, Çingene Kızı Tadını Çıkarır
  Herkesin Ağzı Torba Değil Ki Büzesin
  Herkesin Aklı Bir Olsa Koyuna Çoban Bulunmaz
  Herkesin Arşınına Göre Bez Vermezler
  Herkesin Bir Derdi Var, Değirmencininki Su
  Herkesin Ettiği Yoluna Gelir
  Herkesin Gönlünde Bir Aslan Yatar
  Herkesin Hamuru Ekmeğine Göredir
  Herkesin Tenceresi Kapalı Kaynar
  Herkesin Yorulduğu Yere Han Yapılmaz
  Hesabı Pak Olanın, Yüzü Ak Olur
  Hesabını Bilmeyen Kasap, Ne Satır Bırakır Ne Masat
  Hikmetinden Sual Olunmaz
  Hile İle İş Gören Mihnet İle Can Verir
  Hırsıza Beyler De Borçlu
  Hırsıza Kilit Olmaz
  Hırsızlık Bir Ekmekten, Kahpelik Bir Öpmekten
  Hısım Hısımının Ne Öldüğünü İster, Ne Onduğunu
  Hıyar Akçesiyle Alınan Eşeğin Ölümü Sudan Olur
  Hızlı Sağanak Tez Geçer
  Hocanın Dediğini Yap (söylediğini Dinle), Yaptığını Yapma
  Horoz Evlenir, Tavuk Tellenir
  Horoz Ölür, Gözü Çöplükte Kalır
  Horozu Çok Olan Köyde Sabah Geç Olur
  Huy Canın Altındadır
  Huylu Huyundan Teneşirde Vazgeçer
  Huylu Huyundan Vazgeçmez
  İbadet De Gizli, Kabahat De
  İç Güveyisi İç Ağrısı
  İçi Beni Yakar, Dışı Eli (seni) Yakar
  İğneyi Kendine, Çuvaldızı Başkasına Batır
  İhtiyarın Düşkünü, Beyaz Giyer Kış Günü
  İki At Bir Kazığa Bağlanmaz
  İki Baş Bir Kazanda Kaynamaz
  İki Cambaz Bir İpte Oynamaz
  İki Çıplak Bir Hamama Yakışır
  İki Deliye Bir Uslu Koymuşlar
  İki El Bir Baş İçindir
  İki Emini Bir Yemin Aralar
  İki Gönül Bir Olunca Samanlık Seyran Olur
  İki Kardeş Savaşmış, Ebleh Buna İnanmış
  İki Kişi Dinden Olursa Bir Kişi Candan Olur
  İki Ölç, Bir Biç
  İki Serçeden Börek Olur
  İki Testi Tokuşunca Biri Elbet Kırılır
  İki Tımar Bir Yem Yerine Geçer
  İkisini Bir Kazana Koysalar Kaynamazlar
  İlk Vuran Okçudur
  İmam Evinden Aş, Ölü Gözünden Yaş Çıkmaz
  İmam Osurursa, Cemaat Sıçar
  İmece Günü Bulutlu, Görmeyene Ne Mutlu
  İncir Babadan, Zeytin Dededen
  İneğin Sarısı, Toprağın Karası
  İnek Gibi Süt Vermeyen, Öküz Gibi Kutan Sürer
  İnsan (adam) Kıymetini İnsan (adam) Bilir
  İnsan Ayaktan, At Tırnaktan Kapar
  İnsan Beşer, Kuldur Şaşar
  İnsan Çeşit Çeşit, Yer Damar Damar
  İnsan Doğduğu Yerde Değil, Doyduğu Yerde
  İnsan Gönlünün Artığını Söyler
  İnsan Göre Göre, Hayvan Süre Süre (alışır)
  İnsan İnsanın Şeytanıdır
  İnsan Kendini Beğenmezse Çatlar (ölür)
  İnsan Kıymetini İnsan Bilir
  İnsan Konuşa Konuşa, Hayvan Koklaşa Koklaşa
  İnsan Sözünden (ikrarından), Hayvan Yularından Tutulur
  İnsan Yedisinde Ne İse Yetmişinde De Odur
  İnsan Yükü (eti) Ağırdır
  İnsanın (adamın) Alacası İçinde, Hayvanın Alacası Dışındadır
  İnsanın Adı Çıkacağına Canı Çıksın
  İnsanın Eti Yenmez, Derisi Giyilmez Tatlı Dilinden Başka Nesi Var
  İnsanın Kötüsü (fenası) Olmaz Meğer Ki Parası Olmaya
  İnsanlık Sen De Kalsın
  İnsanoğlu Çiğ Süt Emmiş
  İp İnceldiği Yerden Kopar
  İp Kırıldığı (koptuğu) Yerden Ulanır (bağlanır)
  İp Koptuğu Yerden Bağlanır
  ırak Yerin Haberini Kervan Getirir
  ırmak Kenarına Çeşme Yapılmaz
  ırmaktan Geçerken At Değiştirilmez
  ırz İnsanın Kanı Pahasıdır
  İş Amana Binince Kavga Uzamaz
  İş Anlatılıncaya Kadar Baş Elden Gider
  İş Bilenin Kılıç Kuşanın
  İş İnsanın Aynasıdır
  İş Olacağına Varır
  İsayı Küstürdü, Muhammedi Memnun Edemedi
  İşemekle Deniz Pis Olmaz
  İsin Yanına Varan İs, Misin Yanına Varan Mis Kokar
  İşin Yoksa Şahit Ol, Paran Çoksa Kefil Ol
  İşine Hor Bakan Boynuna Torba Takar
  İşini Kış Tut Da Yaz Çıkarsa Bahtına
  ısıracak İt (köpek) Dişini (dişlerini) Göstermez
  ısıramadığın (bükemediğin) Eli Öp Başına Ko
  İşkilli Büzük Dingilder
  ıslanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz
  İşleyen Demir Pas Tutmaz (ışıldar)
  İslim Arkadan Gelsin
  ısmarlama Hac, Hac Olmaz
  ıssız Eve İt Buyruk
  İştah Dişin Dibindedir
  İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir
  İstemem Diyenden Korkmalı
  İşten Artmaz, Dişten Artar
  İstenmeyen Aş, Ya Karın Ağrıtır Ya Baş
  İsteyenin Bir Yüzü, Vermeyenin İki Yüzü Kara
  İstim Arkadan Gelsin
  İt Ağzını Kemik Tutar
  İt Değmekle (işemekle) Deniz Pis Olmaz
  İt Derisinden Post Olmaz
  İt İte (buyurur), İt De Kuyruğuna
  İt İti ısırmaz
  İt İti Suvatta Bulur
  İt İtin Ayağına (kuyruğuna) Basmaz
  İt İtle Gezer
  İt Kağnı Gölgesinde Yürür De Kendi Gölgesi Sanırmış
  İt Sürü, Para Kazan
  İt Ulur, Birbirini Bulur
  İt Ürür, Kervan Yürür
  İti (köpeği) Öldürene Sürütürler
  İti An, Taşı Eline Al (çomağı Hazırla)
  İtin (köpeğin) Duası Kabul (makbul) Olsa (-ydı) Gökten Kemik Yağar (-dı)
  İtin Ahmağı Baklavadan Pay Umar
  İtin Ölümü Gelirse Cami Duvarına İşer
  İtle Çuvala Girilmez
  İtle Dalaşmaktan Çalıyı Dolaşmak Yeğdir
  İtle Yatan Bitle Kalkar
  İven Kız Ere Varmaz, Varsa Da Baht Bulmaz
  İyi Evlat Babayı Vezir, Kötü Evlat Rezil Eder
  İyi Gitmeyince Kişinin İşi, Muhallebi Yerken Kırılır Dişi
  İyi İnsan Sözünün Üstüne Gelir
  İyi İş Altı Ayda Çıkar
  İyi Nasihat Verilir, İyi Ad Verilemez
  İyi Olacak Hastanın, Doktor Ayağına Gelir
  İyiliğe İyilik Her Kişinin Kârı, Kötülüğe İyilik Er Kişinin Kârı
  İyiliğe İyilik Olsaydı, Koca Öküze Bıçak Olmazdı
  İyiliğe nereye Gidiyorsun Demişler, kötülüğe Demiş
  İyilik Eden İyilik Bulur
  İyilik Et Kele, Övünsün Ele
  İyilik İki Baştan Olur
  Kabahat Samur Kürk Olsa Kimse Sırtına Almaz
  Kabiliyetli Çırak Ustayı Geçer
  Kaçan Balık Büyük Olur
  Kaçanı Kovmazlar, Yıkılanı Vurmazlar
  Kaçanın Anası Ağlamamış
  Kader Olmayınca Kadir Bilinmez
  Kadı Anlatışa Göre Fetva Verir
  Kadı Kızında Bile Kusur Olur
  Kadının Fendi, Erkeği Yendi
  Kadının Şamdanı Altın Olsa Mumunu Dikecek Erkektir
  Kadının Yüzünün Karası Erkeğin Elinin Kınası
  Kalaylı Bakır Küflenmez
  Kalbi Yıkmak Kolay, Yapmak Zordur
  Kalbin Yolu Mideden Geçer
  Kalendere kış Geliyor Demişler, titremeye Hazırım Diye Cevap Vermiş
  Kalın İncelene Kadar İnce Süzülür
  Kalıp Kıyafetle Adam Adam Olmaz
  Kalp Kazanır, Kaltaban Gönenir
  Kambersiz Düğün Olmaz
  Kanaat Gibi Devlet Olmaz
  Kanatsız Kuş Uçmaz
  Kanı Kanla Yumazlar, Kanı Suyla Yurlar
  Kanlı Gömlek Gizlenmez
  Kapı Arkası Bile Gurbet
  Kâr Eden Ar Etmez
  Kar Kuytuda, Para Pintide Eğleşir
  Kar Ne Kadar Çok Yağsa Yaza Kalmaz
  Kar Susuzluk Kandırmaz
  Kâr, Zararın Kardeşidir (ortağıdır)
  Kara Gün Kararıp Kalmaz
  Kara Haber Tez Duyulur
  Kara Kışta Karlar, Martta Yağmaz, Nisanda Durmazsa Değme Çiftçinin Keyfine
  Kara Yaslanma Kar Erir, Ere Yaslanma Er Ölür
  Karada Ölüm Yok
  Karadenizde Gemilerin Mi Battı?
  Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu
  Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin
  Kardeş Kardeşi Bıçaklamış, Dönmüş Yine Kucaklamış
  Kardeş Kardeşin Ne Öldüğünü İster, Ne Onduğunu
  Kardeşim Olsun Da Kanlım Olsun
  Kardeşten Karın Yakın (kulaktan Burun Yakın)
  Karga İle Gezen Boka Konar
  Karga Kekliği Taklit Edeyim Derken Kendi Yürüyüşünü Şaşırmış
  Karga Mandayı Babası Hayrına Bitlemez
  Karga Yavrusuna Bakmış benim Ak Pak Evladım Demiş
  Karı Koca Bir Sözle Yakın, Bir Sözle Uzaktır
  Karı Malı Hamam Tokmağıdır
  Karınca, Zevali Gelince Kanatlanır
  Karıncadan İbret Al, Yazdan Kışı Karşılar
  Karından Kardeş Yakın
  Karının Saçlısı, Tarlanın Taşlısı
  Karnı Tok İt Gölgede Yatar
  Karpuz Kabuğunu Görmeden Denize Girme
  Karpuz Kesmekle Hararet Sönmez
  Kartala Bir Ok Değmiş, Yine Kendi Yeleğinden
  Kaş İle Göz Gerisi Söz
  Kasap Et Derdinde, Koyun Can Derdinde
  Kasap, Yağı Bol Bulunca Gerisini Yağlar
  Kasavetsiz Ağız Anahtarsız Açılır
  Kasım Yüz Elli, Yaz Belli
  Kasımdan On Gün Evvel Ek, On Gün Sonra Ekme
  Katıra baban Kim? Demişler, dayım At Demiş
  Katrandan Olmaz Şeker, Olsa Da Cinsine Çeker
  Katranı Kaynatsan Olur Mu Şeker?
  Kavak, Yaprağını Tepeden Dökerse Kış Çok Olur
  Kavga Bizim Yorganın Başına İmiş
  Kavgada Kılıç Ödünç Verilmez
  Kavgada Yumruk Sayılmaz
  Kavun Kökeninde Büyür
  Kavurga Karın Doyurmaz
  Kaya Uçmazsa, Dere Dolmaz
  Kaybolan (zayi Olan) Koyunun Kuyruğu Büyük Olur
  Kayış Bilir Kotan Ne Çeker
  Kaymağı Seven Mandayı Yanında Taşır
  Kaynana Öcü, Oğlu Cici
  Kaynana Pamuk İpliği Olup Raftan Düşse Gelinin Başını Yarar
  Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz
  Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez
  Kaz Kazla, Daz Dazla, Kel Tavuk Kel (topal) Horozla
  Kaza Geliyorum Demez
  Kazanırsan Dost Kazan, Düşmanı Anan Da Doğurur
  Kazanmayanın Kazanı Kaynamaz
  Kazma Elin Kuyusunu, Kazarlar Kuyunu
  Keçi Geberse De Kuyruğunu İndirmez
  Keçi Kurttan Kurtulsa Gergedan Olur
  Keçi Nereye Çıkarsa Oğlağı Da Oraya Çıkar
  Keçinin Uyuzu, Çeşmenin Gözünden Su İçer
  Keçiye Can Kaygısı, Kasaba Yağ Kaygısı
  Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur
  Kedi Götünü Görmüş, yaram Var Demiş
  Kedi Kıçına Bakar Da yaram Var Dermiş
  Kedi Yavrusunu Yerken Sıçana Benzetir
  Kedi Yetişemediği (uzanamadığı) Ciğere Pis (murdar) Dermiş
  Kedinin Boynuna Ciğer Asılmaz
  Kedinin Gideceği Samanlığa Kadar
  Kedinin Kabahatini Önüne Koyarlar, Öyle Döverler
  Kedinin Kanadı Olsaydı, Serçenin Adı Kalmazdı
  Kedinin Usluluğu Sıçan Görünceye Kadar
  Kediye bokun Kimya Demişler, Üstünü Örtmüş
  Kediyi Sıkıştırırsan Üstüne Atılır
  Kefen Alacak Adam Yüzünden Belli Olur
  Kel Başa Şimşir Tarak
  Kel İlaç Bilse Kendi Başına Sürer
  Kel Ölür, Sırma Saçlı Olur, Kör Ölür Badem Gözlü Olur
  Kel Yanında Kabak Anılmaz
  Kele Köseden Yardım Olmaz
  Kelin Ayıbını Takke Örter
  Kelin Medarı Olsa Kendi Başına Olur
  Kelin Merhemi Olsa Başına Sürer
  Kelle Sağ Olsun Da Külah Bulunur
  Kenarın Dilberi Nazik De Olsa Nazenin Olmaz
  Kendi Düşen Ağlamaz
  Kendi Söyler Kendi Dinler
  Kepenek Altında Er Yatar
  Kes Parmağını Çık Pazara, Em (merhem, İlaç) Buyuran Çok Olur
  Keseye Danış, Pazarlığa Sonra Giriş
  Kesilen Baş Yerine Konmaz
  Keskin Sirke Küpüne (kabına) Zarar
  Keskin Zekâ Keramete Kıç Attırır
  Kestane Kabuğundan Çıkmış Da Kabuğunu Beğenmemiş
  Keyif Benim, Köy Mehmet Ağanın
  Kılavuzu Karga Olanın Burnu Boktan Kalkmaz
  Kılıç Kınını Kesmez
  Kılık Kıyafet Köpeklere Ziyafet
  Kılık Kıyafetle Adam Adam Olmaz
  Kimi Köprü Bulamaz Geçmeye, Kimi Su Bulamaz İçmeye
  Kimin Arabasına Binerse Onun Türküsünü Çağırır
  Kimin Ki Bağı Var, Yüreğinde Dağı Var
  Kimin Tavuğuna Kış Demişiz
  Kimine Hay Hay, Kimine Vay Vay
  Kiminin Parası, Kiminin Duası
  Kiminle Dans Ettiğini Biliyor Musun?
  Kimse Bilmez, Kim Kazana Kim Yiye
  Kimse Kendi Memleketinde Peygamber Olmaz
  Kimse Yoğurdum Ekşi Demez
  Kimseden Kimseye Hayır Yok (gelmez)
  Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz
  Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan
  Kırk Gün Taban Eti, Bir Gün Av Eti
  Kırk Hırsız Bir Çıplağı Soyamamış
  Kırk Yıl Kıran Olmuş, Eceli Gelen Ölmüş
  Kırkından Sonra At Olup Da Kuyruk Mu Sallayacak
  Kırkından Sonra Azanı Teneşir Paklar
  Kırkından Sonra Saza Başlayan Kıyamette Çalar
  Kırkyıllık Yani, Olur Mu Kâni
  Kırlangıcın Zararını Biberciden Sor
  Kış Kışlığını, Kuş Kuşluğunu Gösterir
  Kış Kışlığını, Puşt Puştluğunu Gösterir
  Kısa Günün Kârı Az Olur
  Kişi Arkadaşından Bellidir
  Kişi Ektiğini Biçer
  Kişi Ne Yaparsa Kendine Yapar
  Kişi Refikinden Azar
  Kişinin Kendine Ettiğini Kimse Edemez
  Kişiyi Nasıl Bilirsin, Kendin Gibi
  Kişiyi Vezir Eden De Karısı, Rezil Eden De
  Kısmet İse Gelir Hintten Yemenden, Kısmet Değilse Ne Gelir Elden
  Kısmetinde Ne Varsa Kaşığında O Çıkar
  Kısmetsiz Köpek, Sabaha Karşı Uyuyakalır
  Kısmetten Fazlası Olmaz
  Kız Beşikte (kundakta), Çeyiz Sandıkta
  Kız Kucakta, Çeyiz Bucakta
  Kızı Gönlüne Bırakırsan Ya Davulcuya Kaçar (varır) Ya Zurnacıya
  Kızım Sana Söylüyorum (dedim) Gelinim Sen Anla (işit)
  Kızını Dövmeyen, Dizini Döver
  Koç Yiğit Bunalıp Ölmez
  Koça Boynuzu Yük Değil
  Kocana Göre Bağla Başını, Harcına Göre Pişir Aşını
  Komşu Boncuğunu Çalan Gece Takınır
  Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur
  Komşu Hakkı, Tanrı Hakkı Gibidir
  Komşu İti Komşuya Ürümez
  Komşu Kızı Almak, Kalaylı Kaptan (tastan) Su İçmek Gibidir
  Komşu Komşunun Külüne (tütününe) Muhtaçtır
  Komşuda Pişer, Bize De Düşer
  Komşunu İki İnekli İste Ki Kendin Bir İnekli Olasın
  Komşunun Tavuğu, Komşuya Kaz Görünür (karısı Kız Görünür)
  Köpeğe Dalaşmaktan Çalıyı Dolanmak Yeğdir
  Köpeğe Gem Vurma, Kendini At Sanır
  Köpeği Dövmeli Ama Sahibinden Utanmalı
  Köpeğin Ahmağı Baklavadan Pay Umar
  Köpek Bile Yal Yediği Kaba Pislemez
  Köpek Ekmek Veren (yediği) Kapıyı Tanır
  Köpek Sahibini ısırmaz
  Köpek Sürünmekle Etek Kesilmez
  Köpek Suya Düşmeyince Yüzmeyi Öğrenmez
  Köpekle Dalaşmaktan Çalıyı Dolaşmak Yeğdir
  Köpekle Yatan Pire İle Kalkar
  Köpeksiz Köy Bulmuş Da Çomaksız (değneksiz) Geziyor
  Köpeksiz Sürüye (köye) Kurt Girer (iner)
  Köprüden (köprüyü) Geçinceye Kadar Ayıya Dayı Derler
  Köprünün (köprülerin) Altından Çok Su (sular) Aktı (geçti)
  Kör (kesmez) Bıçak Ele (yavuz), İş Bilmeyen Avrat Dile (yavuz)
  Kör Allaha Nasıl Bakarsa Allah Da Köre Öyle Bakar
  Kör Görmez, Sezer
  Kör Kuşun Yuvasını Allah Yapar
  Kör Ölür Badem Gözlü Olur, Kel Ölür Sırma Saçlı Olur
  Kör Pazara Varmasın, Pazar Körsüz Kalmasın
  Köre Renkten Bahsolunmaz
  Kork Allahtan Korkmayandan
  Kork Aprilin Beşinden, Öküzü Ayırır Eşinden
  Korkak Bezirgân Ne Kâr Eder Ne Zarar (ziyan)
  Korku Dağları Bekler (aşırır)
  Korkulu Rüya (düş) Görmektense Uyanık Yatmak Evladır (yeğdir)
  Korkunun Ecele Faydası Yoktur
  Körle Yatan Şaşı Kalkar
  Körler Memleketinde Şaşılar Padişah Olur
  Körler Memleketinde Tek Gözlü Kraldır
  Körün İstediği Bir Göz, Allah Verdi İki Göz
  Körün İstediği Bir Göz, İki Olursa Ne Söz
  Körün İstediği İki Göz, Biri Ela Biri Boz
  Körün Yanına Varırsan, Sen De Bir Gözünü Kapa
  Kös Dinleyen, Davula Kulak Vermez
  Köşe Taşı Köşede Yakışır
  Köseyle Alay Edenin Top Sakalı Kara Gerek
  Kötü Haber Tez Duyulur
  Kötü Komşu İnsanı Hacet Sahibi Eder
  Kötü Söyleme Eşine, Ağı Katar Aşına
  Kötü Söz İnsanı Dininden Çıkarır
  Kötülük Her Kişinin Kârı, İyilik Er Kişinin Kârı
  Kötürümden Aksak, Hiç Yoktan Torlak Yeğdir
  Koy Avucuma, Koyayım Avucuna
  Köylü, Misafir Kabul Etmeyiz Demez, Konacak Konak Yoktur Der
  Köylünün Kahve Cezvesi Karaca Amma Sürece
  Koyma Akıl, Akıl Olmaz
  Koyun Can Derdinde, Kasap Yağ Derdinde
  Koyun Güden Kurdu Görür
  Koyunu Yüze Yetir, El Onu Bine Yetirir
  Koyunun Bulunmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler
  Koz Gölgesi Kız Gölgesi, Söğüt Gölgesi Yiğit Gölgesi, Dut Gölgesi İt Gölgesi
  Kucağı Dolu Olanın, Ocağı Yanar
  Küheylan At, Çul İçinde De Bellidir
  Kul Azmayınca Hak Yazmaz
  Kul Hatasız Olmaz
  Kul Kullanan, Bir Gözünü Kör, Bir Kulağını Sağır Etmeli
  Kulaktan Burun Yakın, Kardeşten Karın Yakın
  Külhancının Beyliği Hamamcılık Demişler
  Kuma Gemisi Yürümüş, Elti Gemisi Yürümemiş
  Kumarda Kaybeden Aşkta Kazanır
  Kurban Etiyle Köpek Tavlanmaz
  Kurcalama Sivilceyi (sivilceyi Kurcalama) Çıban Edersin
  Kurda Konuk (komşu) Giden, Köpeğini Yanında Götürür
  Kurda neden Boynun (ensen) Kalın? Demişler, işimi Kendim Görürüm De Ondan Demiş
  Kurdun Adı Yaman Çıkmış, Tilki Vardır (tilkicik Var) Baş Keser
  Kurdun Oğlu Akıbet Kurt Olur
  Kürk İle Börk İle Adam Olunmaz
  Kürkçünün Kürkü Olmaz, Börkçünün Börkü
  Kürkü Orak Vaktinde, Orağı Kürk
  Kurt Dumanlı Havayı Sever
  Kurt Kocayınca Köpeğin Maskarası Olur
  Kurt Komşusunu Yemez
  Kurt Köyünü (tüyünü) Değiştirir, Huyunu Değiştirmez
  Kurtla Görüşürsen Köpeği Yanından Ayırma
  Kurtla Koyun, Kılıçla Oyun Olmaz
  Kurtla Ortak Olan Tilkinin Hissesi, Ya Tırnaktır Ya Bağırsak
  Kurtlu Baklanın Kör Alıcısı Olur
  Kuru Gayret Çarık Eskitir
  Kurunun Yanında Yaş Da Yanar
  Kuş Kanadına Kira İstemez
  Kuş Mu Konduracak?
  Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez
  Kuş Vardır Eti Yenir, Kuş Vardır Et Yedirilir
  Kuşa Kafes Lazım, Boruya Nefes
  Kuşa Süt Nasip Olsa Anasından Olurdu
  Kuşkulu Uyku Evin Bekçisidir
  Küstüğün Dağın Odununu Kesme
  Kuşu Kuşla Avlarlar
  Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır
  Kusursuz Güzel Olmaz
  Kutlu Gün Doğuşundan Bellidir
  Kutsuz Kuşun Yuvası Doğan Yanında Olur
  Kuzguna Yavrusu Şahin (anka, Güzel) Görünür
  Laf Lafı Açar
  Laf Lafı Açar, Laf Da Tabakayı Açar
  Laf Torbaya Girmez
  Lafla Peynir Gemisi Yürümez
  Latife Latif Gerek
  Leyleği Kuştan Mı Sayarsın, Yazın Gelir, Kışın Gider
  Leyleğin Ömrü (günü) Laklakla Geçer
  Lokma Karın Doyurmaz, Şefkat Artırır
  Mahkeme Kadıya Mülk Değil
  Maksat Muhabbet Olsun
  Mal Adama Hem Dost, Hem Düşmandır
  Mal Canı Kazanmaz, Can Malı Kazanır
  Mal Canın Yongasıdır
  Mal Da Yalan Mülk De Yalan, Var Biraz Da Sen Oyalan
  Mal Melameti Örter
  Malı Ongun Olanın Adı Angın Olur
  Malın İyisi Boğazdan Geçer
  Malın İyisi Suya Yakın, Daha İyisi Eve Yakın
  Malını Yemesini Bilmeyen Zengin, Her Gün Züğürttür
  Marifet İltifata Tabidir
  Mart Ayı Dert Ayı
  Mart Çıkmadıkça Dert Çıkmaz
  Mart Dokuzunda Çıra Yak, Bağ Buda
  Mart Kapıdan Baktırır, Kazma Kürek Yaktırır
  Mart Kuruluk, Nisan Yağmurluk
  Martta Tezek Kuruya, Nisanda Seller Yürüye
  Martta Yağmaz, Nisanda Dinmezse Sabanlar Altın Olur
  Maşa Varken Elini Ateşe Sokma
  Mayasız Yoğurt Tutmaz
  Mektepten Çıkan Eşek Marsıvandan Çıkmaz
  Merak İnsanı Mezara Sokar
  Meramın Elinden Bir Şey Kurtulmaz
  Merdiven Ayak Ayak (basamak Basamak) Çıkılır
  Merhametten Maraz Doğar (hasıl Olur)
  Mermer İyi Taştan, İyilik İki Baştan
  Mescite Gerek Olan Meyhaneye Haramdır
  Meyhaneciden Şahit İstemişler, Bozacıyı Göstermiş
  Meyhanecinin Yüzünü Bayram Topu Güldürür
  Meyve Veren Ağaç Taşlanır
  Meyveli Ağacı Taşlarlar
  Mezar Taşı İle Övünülmez
  Milletin Ağzı Torba Değil Ki Büzesin (dikesin)
  Minare De Doğru, Ama İçi Eğri
  Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar
  Minareyi Yaptırmayan Yerden Bitmiş Sanır (bitti Beller)
  Miras Helal Hele (ele) Al Demişler
  Mirî Malı Balık Kılçığıdır, Yutulmaz
  Misafir Kısmeti İle Gelir
  Misafir Misafiri (dilenci Dilenciyi) İstemez (sevmez), Ev Sahibi İkisini De
  Misafir On Kısmetle Gelir, Birini Yer Dokuzunu Bırakır
  Misafir Üç Gün Misafirdir
  Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer
  Misafirin Umduğu Ev Sahibine İki Öğün Olur
  Misafirlik Üç Gündür
  Mısıra yağmur Geliyor Demişler, çapan Birlik Mi? Demiş
  Misk Yerini Belli Eder
  Miyancının Kesesi Bol Olur
  Mızrak Çuvala Girmez (sığmaz)
  Müflis Bezirgân Eski Defterleri Karıştırır
  Müft Olsun Da Zift Olsun
  Mühür Kimde İse Süleyman Odur
  Mum Dibine ışık Vermez
  Mum Yanmayınca Pervane Dönmez (yanmaz)
  Mürüvvetsiz Adam, Suyu Çekilmiş Değirmene Benzer
  Namaza Meyli Olmayanın Kulağı Ezanda Olmaz
  Nasihat İstersen Tembele İş Buyur
  Ne Dağda Bağım Var, Ne Çakaldan Davam
  Ne Dilersen Eşine O Gelir Başına
  Ne Doğrarsan Aşına, O Çıkar Kaşığına
  Ne Ekersen Onu Biçersin
  Ne Karanlıkta Yat, Ne Kara Düş Gör
  Ne Oldum Dememeli, Ne Olacağım Demeli
  Ne Sakala Minnet Ne Bıyığa
  Ne Şeytanı Gör Ne Salavat Getir
  Ne Şiş Yansın Ne Kebap
  Ne Verirsen Elinle O Gider Seninle
  Ne Yârden Geçilir Ne Serden
  Ne Yavuz Ol Asıl Ne Yavaş Ol Basıl
  Nefesine Güvenen Borazancıbaşı Olur
  Nekesle Cömerdin Harcı Birdir
  Nerede Birlik, Orda Dirlik
  Nerede Bu Bolluk
  Nerede Çokluk, Orada Bokluk
  Nereye Gitsen Okka Dört Yüz Dirhem
  Nikâhta Keramet Vardır
  Nisan Yağar Sap Olur, Mayıs Yağar Çeç Olur
  Nisan Yağmuru Altın Araba, Gümüş Tekerlek
  Niyet Hayır, Akıbet Hayır (selamet)
  Öcün İyisi, Bağışlamaktır
  Od İle Su, Dilsiz Yağıdır
  Oduncunun Gözü Omçada
  Oduncunun Gözü Omçada, Dilencinin Gözü Çömçede
  Öfke Baldan Tatlıdır
  Öfke İle Kalkan Ziyanla (zararla) Oturur
  Oğlan Anası Kapı Arkası, Kız Anası Minder Kabası
  Oğlan Atadan (babadan) Öğrenir Sofra Açmayı, Kız Anadan Öğrenir Biçki Biçmeyi
  Oğlan Dayıya, Kız Halaya Çeker
  Oğlan Doğuran Övünsün, Kız Doğuran Dövünsün
  Oğlan Yetir, Kız Yetir Ağır Yükü Sen Götür
  Oğlanınki Oğul Balı, Kızınki Bahçe Gülü
  Oğlum Deli Malı Neylesin, Oğlum Akıllı Malı Neylesin
  Oğlumu (evladımı) Ben Doğurdum Amma Gönlünü Ben Doğurmadım
  Okka Her Yerde Dört Yüz Dirhem
  Öksüz Güler Mi Meğer Yanıla
  Öksüz Hırsızlığa Çıkarsa Ay İlk Akşamdan Doğar
  Öksüz Kuzu Toklu (öveç) Olmaz
  Öksüz Neden Güler? Yanılır Da Güler
  Öksüz Oğlan (çocuk) Göbeğini Kendi Keser
  Öksüz Oynaşa Çıkmış, Ay Akşamdan Doğmuş
  Öksüzün Karnına Vurmuşlar (öksüzü Dövmüşler) vay Arkam Demiş
  Öküz Öldü, Ortaklık Bozuldu (bitti)
  Öküz, Yem Bitince Çifte Gideceğini Bilir
  Öküze Boynuzu Yük Olmaz (ağır Gelmez)
  Olacakla Öleceğe Çare Bulunmaz
  Olan Dört Bağlar, Olmayan Dert Bağlar
  Ölenle Ölünmez
  Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz
  Ölme Eşeğim, Ölme (yaza Yonca Bitecek)
  Ölmek Var, Dönmek Yok!
  Ölmüş De Ağlayanı Yok
  Ölmüş Koyun (eşek) Kurttan Korkmaz
  Olsa İle Bulsayı Ekmişler, Yel İle Yuf Bitmiş
  Olsayı Bulsaya Vermişler, Hiç Doğmuş
  Ölü Evinde Ağlamasını, Düğünevinde Gülmesini Bilmeli
  Ölüm Bir Kara Devedir Ki Herkesin Kapısına Çöker
  Ölüm Dirim (kalım) Bizim İçin
  Ölüm Hak Miras Helal
  Ölüm Ölüm De, Hırlamaya Ne Borcum Var?
  Ölüm Var Dirim Var
  Ölüm Yüz Aklığı (-dır)
  Ölümden Öte Köy Yoktur
  Ölüme Çare Bulunmaz
  Ölümle Öç Alınmaz
  Ölümü Gören Hastalığa Razı Olur
  Ölümün Yüzü Soğuktur
  Ölürse Yer Beğensin, Ölmezse El Beğensin
  On Beşinde Kız, Ya Erde Gerek Ya Yerde
  Ön Tekerlek Nereye Giderse Art Tekerlek De Oraya Gider
  Önce Baldın, Pekmez Oldun Şimdi Para Etmez Oldun
  Önce Can Sonra Canan
  Önce İğneyi Kendine Batır, Sonra Çuvaldızı Ele
  Önde Giden Yorulur, Arkada Kalan Soyulur
  Onmadık (talihsiz) Hacıyı Deve Üstünde (arafatta) Yılan Sokar
  Onmadık Yılın Yağmuru Harman Vakti Yağar
  Önüne Geleni Kapar, Ardına Geleni Teper
  Öpmeye Niyeti Olmayan yanağın Nerede Diye Sorar
  Öpülecek El ısırılmaz
  Ortak Gemisi Yürümüş, Elti Gemisi Yürümemiş
  Ortaklık Öküzden, Başlı Başına Buzağı Yeğdir
  Osurgan (osuruklu) Göte Arpa Ekmeği Bahane
  Otu Çek, Köküne Bak
  Otuz İki Dişten Çıkan, Otuz İki Mahalleye Yayılır
  Oynaşına İnanan Avrat, Ersiz Kalır
  Padişahın Bile Arkasından Kılıç Sallarlar
  Pahalı Alan Aldanmaz
  Palamut Çok Biterse, Kış Erken Olur
  Papaz Her Gün Pilav Yemez
  Para İle Değil, Sıra İle
  Para İle İmanın Kimde Olduğu Bilinmez
  Para İsteme Benden, Buz Gibi Soğurum Senden
  Para Parayı Çeker
  Para Peşin, Kırmızı Meşin
  Paran Çoksa (borcun Yoksa) Kefil Ol, İşin Yoksa Şahit Ol
  Paran Gitti Mi Diye Sormazlar, İşin Bitti Mi Diye Sorarlar
  Paran Varsa Cümle Âlem Kulun, Paran Yoksa Tımarhane Yolun
  Paranın Gittiğine Bakma, İşinin Bittiğine Bak
  Parası (akçesi) Ucuz Olanın Kendisi Kıymetli Olur
  Parayı Veren Düdüğü Çalar
  Parayı Zaptetmek Deliyi Zaptetmekten Zor
  Parayla Dost Bulunmaz
  Pazar, İlk Pazardır
  Pehlivan, Kispetinin Yağından Bellidir
  Pek Yaş Olma, Sıkılırsın Pek De Kuru Olma, Kırılırsın
  Pekmez Gibi Malın Olsun, Antakyadan Sinek Gelir
  Pekmezi Küpten, Kadını Kökten Al
  Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir
  Pilav Yiyen Kaşığını Yanında (belinde) Taşır
  Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın
  Pulsuz İş, Yolsuz İş
  Rağbet Güzel İle Zenginedir
  Rahat Ararsan Mezarda
  Rahvan At Kendini Yorar
  Ramazanda Yalan Söyleyenin (oruç Yiyenin) Bayramda Yüzü Kara Olsun
  Rençber Kırk Yılda, Tüccar Kırk Günde
  Rüşvet Kapıdan Girince İnsaf (iman) Bacadan (pencereden) Çıkar
  Rüzgâr Eken Fırtına Biçer
  Rüzgâr Esemeyince Yaprak Oynamaz (dal Kımıldamaz)
  Rüzgâra (karşı) Tüküren, Kendi Yüzüne Tükürür
  Rüzgârın Önüne Düşmeyen, Yorulur
  Rüzgârlı Havanın Kuytusu, Yağmurlu Havanın Uykusu
  Sabah Ola, Hayrola
  Sabah Sürçen, Geceye Dek Sürçer
  Sabahın Kızıllığı Akşamı Kış Eder, Akşamın Kızıllığı Sabahı Güz Eder
  Sabahtan Karnını Doyuran, Küçükken Evlenen Aldanmamış
  Sabanın Tutağına Yapışan El Aç Kalmaz
  Sabır Acıdır, Meyvesi Tatlıdır
  Sabırla Koruk Helva Olur, Dut Yaprağı Atlas
  Sabreden Derviş Muradına Ermiş
  Sabreyle İşine, Hayır Gelsin Başına
  Sabrın Sonu Selamettir
  Saç Sefadan, Tırnak Cefadan Uzar
  Saçın Ak Mı Kara Mı, Önüne Düşünce Görürsün
  Sade Pirinç Zerde Olmaz, Bal Gerektir Kazana Baba Malı Tez Tükenir Evlat Gerek Kazana
  Sadık Dost Akrabadan Yeğdir
  Sağ (sağlam) Baş Yastık İstemez
  Sağ Olsun Da Dağ Ardında Olsun
  Sağılır İneğin Buzağısı Kesilmez
  Sağır İçin İki Kere Keramet Olmaz
  Sağır İşitmez (duymaz) Uydurur (yakıştırır)
  Şahin İle Deve Avlanmaz
  Şahin Küçük Ama Payını Ele Vermez
  Şahin Küçüktür Ama Koca Turnayı Havadan İndirir
  Sahipsiz Eve İt Buyruk
  Sakal Bıyığa Denk Olmayınca Berber Ne Yapsın?
  Sakalım Yok Ki Sözüm Dinlensin
  Sakınılan Göze Çöp Batar
  Sakla Samanı, Gelir Zamanı
  Saksağan, Danayı Babası Hayrına Bitlemez
  Sana Taşla Vurana Sen Aşla (ekmekle, Pamukla) Var (dokun)
  Sana Vereyim Bir Öğüt, Kendi Ununu Kendin Öğüt
  Sanat Altın Bileziktir
  Sanatı Ustadan Görmeyen (öğrenmeyen) Öğrenmez
  Sanatına Hor Bakan (sanatını Hor Gören) Boğazına Torba Takar
  Sanatını Hor Gören Boğazına Torba Takar
  Sandığına Olmaz, Sakındığına Olur
  Sap Döner, Keser Döner, Gün Gelir Hesap Döner
  Şap İle Şeker Bir Değil
  Şaraptan Bozma Sirke Keskin Olur
  Sarhoşa Dokunma, Kendi Yıkılsın
  Sarhoştan, Deli Bile Korkar
  Sarımsağı Gelin Etmişler De Kırk Gün Kokusu Çıkmamış
  Sarımsağını Hesap Eden Paçayı Yiyemez
  Sarımsak Da Acı Ama Evde Lazım Bir Dişi
  Sarımsak İçli Dışlı, Soğan Yalnız Başlı
  Sarımsak Yemedim Ki Ağzım Koksun
  Şaşı, Çakır Demektense Kör De, Kurtul
  Şaşkın Misafir, Ev Sahibini Ağırlar
  Şaşkın Ördek Başını Bırakır, Kıçından Dalar
  Satılık Ziftin Olsun, Selânikten Kel Gelir
  Say Beni, Sayayım Seni
  Sayılı Günler (gün) Tez (çabuk) Geçer
  Sayılı Koyunu Kurt Kapmaz (yemez)
  Sebepsiz Kuş Bile Uçmaz
  Sebepsiz Ölüm Olmaz
  Sefa İle Yenen Cefa İle Kazanılır
  Sel Gider Kum Kalır, Kişi Ettiğini Bulur
  Sel Gider, Kum Kalır
  Sel İle Gelen Yel İle Gider
  Selam Para, Kelam Para
  Selam Verdik, Borçlu Çıktık
  Selden Gelen Suya Gider
  Selin Ağzı Tutulur, Elin Ağzı Tutulmaz
  Sen Ağa Ben Ağa, Koyunları (inekleri) Kim Sağa?
  Sen Bilirsin Deyince (değirmende) Kavga Olmaz
  Sen Dede Ben Dede, Bu Atı Kim Tımar Ede
  Sen Dost Kazan, Düşman Ocağın Başından Çıkar
  Sen İşten Korkma, İş Senden Korksun
  Sen Zot Ben Zot, Ata Kim Vere Ot
  Senden Devletliye Ortak Olma
  Seninki Can Da Benimki Patlıcan Mı?
  Serçeden Korkan Darı Ekmez
  Şeriatın Kestiği Parmak Acımaz
  Serkeş Öküz (son) Soluğu Kasap Dükkânında Alır
  Sermayen Bir Yumurtaysa Taşa Çal
  Sev Beni, Seveyim Seni
  Sev Seni Seveni, Hâk İle Yeksan İse Sevme Seni Sevmeyeni, Mısıra Sultan İse
  Sevda Geçer Yalan Olur, Sonra Sokar Yılan Olur
  Sevenin Kuluyum, Sevmeyenin Sultanı
  Şeyh Uçmaz, Müridi Uçurur
  Seyrek Git Sen (sıkça Varma) Dostuna, Kalksın Ayak Üstüne
  Şeytanın Dostluğu Darağacına Kadardır
  Şeytanla Kabak Ekenin Kabak Başına Patlar
  Şeytanla Ortak Buğday Eken Samanını Alır
  Sıcağa Kar Mı Dayanır?
  Sıçan Çıktığı Deliği Bilir
  Sıçan Deliğe Sığmamış, Bir De Kuyruğuna Kabak Bağlamış
  Sıçan Geçer Yol Olur
  Sık Gidersen Dostuna, Yatar Arka
  Şık Şık (çık Çık) Eden Nalçadır, İş Bitiren Akçedir
  Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez
  Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır
  Sinek Pekmezciyi Tanır
  Sırça Köşkte Oturan Komşusuna Taş Atmamalı
  Sirkesini, Sarımsağını Sayan Paçayı Yiyemez
  Sırrını Açma Dostuna, O Da Söyler Dostuna
  Sitteisevir Her Saati Bir Devir
  Sitteisevir Kapıyı Çevirir
  Sofrada Elini, Mecliste Dilini Sakla
  Sofu Soğan Yemez, Bulunca Sapını Komaz
  Soğanın Acısını Yiyen Bilmez, Doğrayan Bilir
  Şöhret Afettir
  Sokma Akıl Sekiz Adım Gider
  Son Pişmanlık Fayda Vermez (etmez)
  Sona Kalan Dona Kalır
  Sonradan Gelen Devlet Devlet Değildir
  Sonradan Görme, Gâvurdan Dönme
  Sora Sora Bağdat (kâbe) Bulunur
  Soran Yanılmamış (yorulmamış)
  Sorma Kişinin Aslını, Sohbetinden Bellidir
  Soy Asma, Soyuna Çeker
  Soydur Çeker, Boktur Kokar
  Söyleyenden Dinleyen Arif Gerek
  Söyleyene Bakma, Söyletene Bak
  Söz Ağızdan Çıkar
  Söz Dediğin Yaş Deridir, Nereye Çekersen Oraya Gider
  Söz Gümüşse Sükût Altındır
  Söz Sözü Açar
  Söz Var Dağa Çıkarır, Söz Var Dağdan İndirir
  Söz Var Gelir Geçer, Söz Var Deler Geçer
  Söz Var İş Bitirir, Söz Var Baş Yitirir
  Sözü Söyle Alana, Kulağında Kalana
  Su Akarken Testiyi Doldurmalı (doldur)
  Su Aktığı Yere (yine) Akar
  Su Başından (bendinden) Kesilir (bağlanır)
  Su Bulanmayınca Durulmaz
  Su İçene Yılan Bile Dokunmaz
  Su Küçüğün, Söz (sofra, Yemek) Büyüğün
  Su Testisi Su Yolunda Kırılır
  Su Uyur, Düşman Uyumaz
  Su Yatağını Bulur
  Suç Samur Kürk Olsa Kimse Üstüne Almaz
  Suçu Gelin Etmişler, Kimse Güveyi Girmemiş
  Sür Git Dememişler, Gör Geç Demişler
  Sürüden Ayrılanı (ayrılan Koyunu, Kuzuyu) Kurt Kapar
  Sürüyü Güden Kurdu Görür
  Sütle Giren Huy, Canla Çıkar
  Sütlüyü Sürüden Çıkarmazlar
  Sütsüz Koyun Meleyen Olur
  Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu (ayranı) Üfleyerek Yer (içer)
  Suyu Getiren De Bir, Testiyi Kıran Da
  Suyu Görünce Teyemmüm Bozulur
  Suyun Duru Akanından, İnsanın Yere Bakanından Korkmalı
  Suyun Sessizinden, İnsanın Sözsüzünden Korkmalı
  Suyun Yavaş Akanından, İnsanın Yere Bakanından Kork (sakın)
  Şüyuu Vukuundan Beter
  Tabak Sevdiği Deriyi Taştan Taşa (yerden Yere) Çalar
  Takke Düştü, Kel Göründü
  Talihsiz Hacıyı Arafta Yılan Sokar
  Talihsiz Hacıyı Deve Üstünde Yılan Sokar
  Tamah Olmasa, Müflis Acından Ölmez
  Tamah Varken Müflis Acından Ölür
  Tan Yeri Ağarınca Hırsızın Gözü Kararır
  Tarlada Çayırda, Bağ Bayırda
  Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Sözü (yüzü) Olmaz
  Tarlanın İyisi Suya Yakın, Daha İyisi Eve Yakın
  Tarlanın Taşlısı, Karının (kadının) Saçlısı
  Tarlanın Taşlısı, Kızın Saçlısı, Öküzün (ineğin) Başlısı
  Tarlayı Düz Al, Kadını Kız Al
  Tarlayı Koçan Zapt Etmez, Saban Zapt Eder
  Tarlayı Taşlı Yerden, Kızı Kardaşlı Yerden
  Tarlayı Taşlı, Kızı Kardeşli Yerden Almalı
  Taş Altında Olmasın Da Dağ Ardında Olsun
  Taş Düştüğü Yerde Ağırdır (kalır)
  Taş Ne Kadar ıslanırsa, Deli O Kadar Uslanır
  Taş Taş Üstünde Olur, Ev Ev Üstünde Olmaz
  Taş Yerinde Ağırdır
  Taşa Çıkan Keçinin Ağaca Çıkan Oğlağı Olur
  Taşıma Su İle Değirmen Dönmez
  Tatarın Kılavuza İhtiyacı Yok (-tur)
  Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır
  Tatlı Söz Can Azığı, Acı Söz Baş Kazığı
  Tatlı Söz Dinletir, Tatsız Söz Esnetir
  Tatlı Tatlı Yemenin Acı Acı Geğirmesi Olur
  Tatsız Aşa Su Neylesin, Akılsız Başa Söz Neylesin
  Tavşan Dağa Küsmüş, Dağın Haberi Olmamış
  Tavuk Kaza Bakarsa Kıçı Yırtılır
  Tavuk Kaza Bakmış Da Kıçını Yırtmış
  Tay Yetişmedikçe Ata Paha Biçilmez
  Tayfanın Akıllısı, Geminin Dümeninden Uzak Durur
  Taze Bardağın Suyu Soğuk Olur
  Tazı O Tazı Ama Çulu Değişmiş
  Tebdilimekânda Ferahlık Vardır
  Tek Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var
  Tek Kanatla Kuş Uçmaz
  Tekerlek Kırıldıktan Sonra Yol Gösteren Çok Olur
  Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer
  Tembele Dediler kapını Ört, Dedi yel Eser Örter
  Tembele İş Buyur, Sana Akıl Öğretsin
  Temiz İş Altı Ayda Çıkar
  Temsilde Hata Olmaz
  Tencere (çömlek) Demiş dibim Altın, Kaşık (kepçe) Demiş Ben Neredeyim? (girdim, Çıkt
  Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara
  Tencere Tava, Herkeste Bir Hava
  Tencere Tencereye yüzün Kara Demiş, Çömlek Utancından Yere Geçmiş
  Tencere Yuvarlanmış, Kapağını Bulmuş
  Terazi Tartıyla, Her Şey Vaktiyle
  Terazi Var, Tartı Var, Her Şeyin Bir Vakti Var
  Terlemeden Para Kazanılmaz, Solumadan Can Verilmez
  Terzi Kendi Söküğünü Dikemez
  Terzinin İşi Kötü, Ayıbını Örten Ütü
  Terziye dinlen Demişler, Ayağa Kalkmış
  Terziye göç Demişler, iğnem Başımda (yanımda) Demiş
  Teşbihte Hata Olmaz (olmasın)
  Testi Kırılsa Da Kulpu Elde Kalır
  Testiyi Kıran Da Bir, Suyu Getiren De
  Tevekkelin Gemisi Batmaz (eşeğini Kurt Yemez)
  Teyze, Ana Yarısıdır
  Tilki Tilkiliğini Anlatıncaya Kadar Post Elden Gider
  Tilkinin Dönüp Dolaşıp Geleceği Yer Kürkçü Dükkânıdır
  Tilkiye tavuk Kebabı Yer Misin? Demişler, adamın Güleceğini Getiriyorsunuz Demiş
  Tıngır Elek Tıngır Saç, Elim Hamur Karnım Aç
  Tırnağın Varsa Başını Kaşı
  Tok Açın Hâlinden Bilmez
  Tok Ağırlaması (ağırlamak) Güçtür (güç Olur)
  Tok İken Yemek Yiyen, Mezarını Dişiyle Kazar
  Top Otu Beylikten Olunca, Güllesi Bağdata Gider
  Topalla Gezen, Aksamak Öğrenir
  Toprağı İşleyen, Ekmeği Dişler
  Tüccar Züğürtleyince Eski Defterleri Karıştırır
  Tüccar Züğürtleyince Geçmiş Defterleri Yoklar
  Türk Karır, Kılıcı Karımaz
  Turpun Sıkısından Seyreği İyidir
  Tutulmayan Hırsız Beyden Büyüktür
  Tutulmayan Uğru, Beyden Doğru
  Tuz Ekmek Hakkını Bilmeyen Kör Olur
  Üç Göç, Bir Yangın Yerini Tutar
  Uçan Kuş Aç Kalmaz
  Üçlenmemiş Eken, Olmamış Eker
  Ucuz Alan, Pahalı Alır
  Ucuzdur Vardır İlleti, Pahalıdır Vardır Hikmeti
  Ufak At Da Civcivler Yesin
  Uğru, Kalana Yanar Mal Sahibi Gidene
  Ulu Ağacın Gürültüsü Dal İle, Mutlu Evin Yakışığı Döl İle
  Ulu Sözü Dinlemeyen, Uluyakalır
  Ulular Köprü Olsa, Basıp Geçme
  Ulularla Urgan Çekişme
  Ummadığın Taş Baş Yarar
  Umut, Fakirin (garibin) Ekmeğidir
  Ürümesini Bilmeyen Köpek Sürüye Kurt Getirir
  Ürüyen Köpek ısırmaz
  Uşağı İşe Koş, Sen De Ardına Düş
  Üşenenin Oğlu Kızı Olmamış
  Usta Maymun Kamçı İstemez
  Usta Yanında Perende Atılmaz
  Ustamın Adı Hıdır, Elimden Gelen Budur
  Ustanın Çekici Bin Altın
  Utananın Oğlu Kızı Olmamış
  Utanma Pazar, Dostluğu Bozar
  Utanma Pazar, Mideyi Bozar
  Üvey, Öz Olmaz Kemha, Bez Olmaz
  Üveye Etme, Özünde Bulursun Geline Etme, Kızında Bulursun
  Uzak Menzile Yavaş Gitmeli
  Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır
  Üzümünü Ye De Bağını Sorma
  Vakit, Nakittir
  Vakitsiz Öten Horozun Başını Keserler
  Var Eli Titremez
  Var Evi Kerem Evi, Yok Evi Verem (elem) Evi
  Var Ne Bilsin Yok Hâlinden
  Var Varlatır, Yok Söyletir
  Vardığın Yer Körse, Sen De Bir Gözünü Kapa
  Varını Veren Utanmamış
  Varışına Gelişim, Tarhana Aşına Bulgur Aşım
  Varsa (var Mı) Pulun Herkes Kulun Yoksa (yok Mu) Pulun Dardır Yolun
  Vasiyet Ölüm Getirmez
  Ver Yiğidi Yiğide, Mevla Rızkın Yetire
  Ver Yiyeyim, Ört Uyuyayım Gözle, Canım Çıkmasın
  Veren El, Alandan Üstündür
  Veren Eli Herkes Öper
  Veresiye (borca) Şarap İçen, İki Kez (kere) Sarhoş Olur
  Verirsen Doyur, Vurursan Duyur
  Verirsen Veresiye, Batarsın Kara Suya
  Vermeyince (vermemiş) Mabut, Neylesin Sultan Mahmut
  Vücut Kocar, Gönül Kocamaz
  Vurduğunu Öldür, Yedirdiğini Doyur
  Ya Bu Deveyi Gütmeli Ya Bu Diyardan Gitmeli
  Ya Deve Ya Deveci (deve Üstündeki Hacı)
  Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
  Yabancı Koyun Kenara Yatar
  Yabancı Kuşun Başı Kanadı Altında Olur
  Yad Elde Beylik Sürmeden, Yurtta Züğürt Gezme Yeğdir
  Yağ Yiyen Köpek Tüyünden Belli Olur
  Yağına Kıymayan Çöreğini Yoz (kuru) Yer
  Yağmur Yağsın Da Varsın Kerpiççi Ağlasın
  Yakın (hayırlı) Dost (komşu) Uzak (hayırsız) Hısımdan (akrabadan) Yeğdir (iyidir)
  Yalancının Evi Yanmış, Kimse İnanmamış
  Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar
  Yalnız Kalanı Kurt Yer
  Yalnız Öküz Çifte (boyunduruğa) Koşulmaz
  Yalnız Taş, Duvar Olmaz
  Yalnızlık, Allaha Mahsustur (yaraşır)
  Yaman Komşu, Yaman Avrat, Yaman At Birinden Göç, Birin Boşa, Birin Sat
  Yanık Yerin Otu Tez Biter
  Yanlış Hesap Bağdattan Döner
  Yanmış Harmanın Öşrü Alınmaz
  Yapı Taşı Yerde Kalmaz
  Yapı Taşı, Yapıdan (yerde) Kalmaz
  Yâr Beni Ansın Bir Koz İle, O Da Çürük Çıksın
  Yar, Yakıldığı Gün Tozar
  Yara Sıcakken Sarılır
  Yaralı Kuşa Kurşun Sıkılmaz
  Yarası Olan Gocunur (gocunsun)
  Yârden Mi Geçersin, Serden Mi?
  Yarım Elma, Gönül (hatır) Alma
  Yarım Hekim Candan Eder, Yarım Hoca Dinden Eder
  Yarınki Kazdan Bugünkü Tavuk (yumurta) Yeğdir
  Yaş Kesen Baş Keser
  Yaş Yetmiş İş Bitmiş
  Yaşı At Pazarında Sorarlar
  Yaşın Arasında (yanında) Kuru Da Yanar
  Yatan (hasta Yatan) Ölmez, Eceli Yeten Ölür
  Yatan (yatar) Aslandan (kurttan), Gezen (yeler) Tilki Yeğdir (iyidir)
  Yatan Ölmez, Yeten Ölür
  Yatanın Yürüyene Borcu Var
  Yatsının Faziletini Güveyden Sormalı
  Yavaş Atın Tekmesi Yavuz Olur
  Yavaş Tükürüğün Sakala Zararı Var
  Yavru Kuş, Yuvada Gördüğünü Yapar
  Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır
  Yayı, Atıcısına Vermeli
  Yaz Yalan, Kış Gerçek
  Yaza Çıkardık Danayı, Beğenmez Oldu Anayı
  Yazın Araması, Kışın Taraması Olmazsa Herkes Besler Mandayı
  Yazın Başı Pişenin, Kışın Aşı Pişer
  Yazın Gölge Hoş, Kışın Çuval Boş
  Yazın Gölge Kovan, Kışın Karın Ovar
  Yedi Adım Yolun, Bir Yudum Suyun Hakkı Vardır
  Yeğniyi Yel Alır, Ağır Yerinde Kalır
  Yel Gibi Gelen Sel Gibi Gider
  Yel Kayadan Ne Koparır (alır, Anlar, Aparır)
  Yel Üfürdü, Sel (su) Götürdü
  Yem İstemez, Su İstemez
  Yemeyenin Malını Yerler (demine Hu Çekerler) (üstüne Bir Bardak Su İçerler)
  Yemin Etsem Başım Ağrımaz
  Yemişsiz Ağaca Taş Atmazlar
  Yengece niçin Yan Yan Gidersin? Demişler, serde Kabadayılık Var Demiş
  Yeni Dosttan Vefa Gelmez
  Yenice Eleğim, Seni Nerelere Asayım?
  Yenik Pehlivan Güreşten Bıkmaz
  Yenik Pehlivan, Oyuna Doymaz
  Yerde Yatan Yumurta, Gökte Uçan Kuş Olur
  Yerdeki Yüze Basılmaz (kimse Basmaz)
  Yerdiğin Oğlan (küçük) Yer Tutar
  Yerin Kulağı Var
  Yerine Düşmeyen Gelin Yerine Yerine, Boyuna Düşmeyen Esvap Sürüne Sürüne Eskir
  Yerini Bilmeyen, Yılda Bir Kat Urba Eskitir
  Yersen Kap Açık, Yemezsen Kapı Açık
  Yetimi Okşamışlar, Vay Sırtım Demiş
  Yetişemediğin Köyün Alt Tarafında (beri Yanında) Yat
  Yiğidim Yiğit Olsun Da Yerim Çalı Dibi Olsun
  Yiğidin Malı Meydandadır
  Yiğidin Sözü, Demirin Kertiği
  Yiğit Başından Devlet ırak Değildir
  Yiğit Bin Yaşar, Fırsat Bir Düşer
  Yiğit Ekmeğiyle Yiğit Beslenir
  Yiğit Meydanda Belli Olur
  Yiğit Yarasına Yiğit Katlanır
  Yiğit Yiğide At Bağışlar
  Yıl Uğursuzun
  Yılan Sokan Uyumuş, Aç Kalan Uyumamış
  Yılana Yumuşak Diye El Sunma
  Yılanın Başı Küçükken Ezilir
  Yılanın Sevmediği Ot, Deliğinin Ağzında Biter
  Yılın Eksiğini Nisan Getirir, Nisanın Eksiğini Yıl Getirmez
  Yırtıcı Kuşun Ömrü Az Olur
  Yiyen Bilmez, Doğrayan Bilir
  Yoğun İncelene Kadar, İnce Süzülür
  Yoğurdum (ayranım) Ekşidir Diyen Olmaz
  Yoksul Âlâ Ata Binse Selam Almaz
  Yoksul, Ata Binse Selam Almaz
  Yoktan Yonga Çıkmaz
  Yol Bilen Kervana Katılmaz
  Yol Bilenle Yürüyen, Yorulmaz
  Yol İle Giden Yorulmaz
  Yol Sormakla Bulunur
  Yol Yürümekle, Borç Ödemekle (vermekle) (tükenir) (biter)
  Yolcu Yolunda Gerek
  Yoldan Giden Yorulmaz
  Yoldan Kal, Yoldaştan Kalma
  Yorgan Gitti, Kavga Bitti
  Yorgun Eşeğin (öküzün) Çüş (ıslık) Canına Minnet
  Yük Altında (yüklü) Eşek Anırmaz
  Yük Altında Eşek Kalır
  Yularsız Ata Binilmez
  Yularsız Deve Yedilmez
  Yumurtadan Çıkan Yine Yumurta Çıkarır
  Yumurtlayan Tavuk Bağırgan Olur
  Yumuşak Huylu Atın Çiftesi Pek Olur
  Yurdun Otlusundan Kutlusu Yeğdir
  Yürük At Kamçı Değdirmez
  Yürük Ata Kamçı Olmaz
  Yürük Ata Paha Olmaz
  Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz
  Yuvayı Dişi Kuş Yapar
  Yuvayı Yapan Dişi Kuştur
  Yüz Verme Arsız Olur, Az Verme Hırsız Olur
  Yüz Yüzden Utanır
  Yüzü Güzel Olanın Huyu (da) Güzel Olur
  Zahirenin (çiftçinin) Ambarı Sabanın Ucundadır
  Zahmetsiz Rahmet Olmaz
  Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy
  Zararın Neresinden Dönülse Kârdır
  Zayi Olan Koyunun Kuyruğu Büyük Olur
  Zemheride Sür De Çalı Sür
  Zemheride Yoğurt İsteyen Cebinde Bir İnek Taşır
  Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Fakir Düz Ovada Yolunu Şaşırır
  Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Züğürt Ovada Yolunu Şaşırır
  Zengin Kesesini Döver, Züğürt Dizini
  Zenginin Horozu Bile Yumurtlar
  Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar
  Zenginin Sermayesi Kasasında, Âlimin Sermayesi Kafasında
  Zeyrek Kuş İki Ayağından Tutulur
  Zırva Tevil Götürmez
  Zor Kapıdan Girerse, Şeriat Bacadan Çıkar
  Zor Oyunu Bozar
  Zora Dağlar Dayanmaz
  Zora, Beylerin Borcu Var
  Zorla Güzellik Olmaz
  Züğürt Bezirgân Eski Defterleri Karıştırır
  Züğürt Olup Düşmektense Uyuz Olup Kaşınmak Yeğdir
  Züğürtleyen Bezirgân, Eski Defterleri Yoklar
  Züğürtlük, Zadeliği Bozar
  Zürefanın Düşkünü, Beyaz Giyer Kış Günü
  Zurnada Peşrev Olmaz, Ne Çıkarsa Bahtına

Mesaj / Bildirim Gönderin