İngilizce Reported Requests: Dolaylı İstekler


Dolaylı istekler (birisinden sizin için bir şey yapmasını istemeniz), dolaylı emirler (reported commands) konusunda olduğu gibi aynı gramer yapısına sahiptir.

Direct: "Would you open the door, please?"

Reported: She asked me to open the door.

Direct: "Could you lend me some money, please?"

Reported: He asked me to lend him some money.


Reported request (dolaylı istek) durumunda genellikle ask fiilini kullanırız.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

1- "Would you pass my suitcase, please?" he asked.
He asked me to pass his suitcase.

--------------------------------------

2- "Would you like some coffee?" she asked.
She asked if I would like some coffee.

--------------------------------------

3- "Would you take the children to school for me?" he asked.
He asked me to take the children to school for him.

--------------------------------------

4- "Would you sit down, please?" she asked.
She asked me to sit down.

--------------------------------------

5- "Would you talk more quietly, please?" he asked.
He asked me to talk more quietly.

--------------------------------------

6- "Would you like a lift into town?" she asked.
She asked if I would like a lift into town.

--------------------------------------

7- "Would you like to go out at the weekend? He asked.
He asked if I would like to go out at the weekend.

--------------------------------------

8- "Would you turn on the radio, please?" she asked.
She asked me to turn on the radio.

--------------------------------------

9- "Would you move your car, please?" he asked.
He asked me to move my car.

--------------------------------------

10- "Would you like to eat in the hotel or in a restaurant?" she asked.
She asked if I would like to eat in the hotel or in a restaurant.

--------------------------------------

11- "Would you pass my cup, please?" he asked.
He asked me to pass his cup.

--------------------------------------

12- "Would you check the oil for me, please?" he asked.
She asked me to check the oil.

--------------------------------------

13- "Would you turn the car engine off, please?" he asked.
He asked me to turn the car engine off.

--------------------------------------

14- "Would you like to stay with us?" she asked.
She asked if I would like to stay with them.

--------------------------------------

15- "Would you check the bill for me, please?" he asked.
He asked me to check the bill for him.

Admin

Taglar: İngilizceReportedRequestsDolaylıİstekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin