İngilizce Superlative Adjectives (Üstünlük Derecesi Bildiren) Sıfatlar


Bu yazımızda, ingilizce superlative adjectives yapısının kullanımını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Üstünlük bildiren yani superlative yapısında, yer isimlerinden önce genellikle in kullanılır

Everest is the highest mountain in the world.
Everest Dünyadaki en yüksek dağdır.

-------------------------------------------

Ahmet is the most intelligent person in the office.
Ahmet ofisteki en akıllı kişidir.

-------------------------------------------

Ayrıca, bir grup insan içindeki bir kişiden bahsederken de in getirilir:

Sam is the youngest player in the orchestra.
Sami orkestradaki en genç çalan kişidir.

-------------------------------------------

Ahmet is the oldest minister in this government.
Ahmet, bu hükümetteki en yaşlı bakandır.

-------------------------------------------

Bir çok durumda da, superlative sıfattan sonra after getirilir.

Ayşe is the tallest of the three sisters.
Sami orkestradaki en genç çalan kişidir.

-------------------------------------------

This is the shortest day of the year.
Bu yılın en kısa günüdür.

Admin

Taglar: İngilizceSuperlativeAdjectivesÜstünlükDerecesiBildirenSıfatlar

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin