İngilizce’de Future Tense Anlamında Kullanılan Cümle Çeşitleri


a) Present Continuous Tense (Future anlamda)
I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)
He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.)


b) Simple Present Tense (Future anlamda)(Çok ender anlatımlarda kullanılır.)
I join a coach tour next week. (Gelecek hafta otobüs turuna katılacağım.)
He spends Wednesday night in Paris. (Çarşamba akşamını Paris’te geçirecek.)


c) be to emir, mecburiyet bildiren Future anlamında kullanılır.
You are to come tomorrow. (Yarın gelmek zorundasın.)
I am to teach him before school. He is to be here on time.


d) Yeterlilik (will be able to) cümleleri
I shall be able to see the Houses of Parliament at last. (Nihayet parlamento binalarını görebileceğim.)
Ayşe can’t speak English well yet, but she will be able to speak it in two years’ time. (Ayşe henüz İngilizce’yi güzel konuşamıyor ama iki yıl içinde konuşabilecek.)
When you come to Istanbul you’ll be able to visit most of the museums. (İstanbul’a geldiğinde müzelerin çoğunu ziyaret edebileceksin.)


e) Mecburiyet cümleleri (will have to)
If you miss the bus, you will have to walk to school. (Otobüsü kaçırırsan okula yürüyerek gitmek zorunda kalacak)
Our car is very old, so we’ll have to buy a new orte next year. (Arabamız çok eski bu nedenle gelecek yıl yenisini almak zorunda kalacağız.)
She has got a terrible toothache, she will have to go to the dentist. (Dişi müthiş ağrıyor, dişçiye gitmek zorunda kalacak.)
If you want to watch the match, you’ll have to get in the queue. (Eğer maçı seyretmek istiyorsan kuyruğa girmek zorunda kalacaksın.)


Soru - Cevap örnekleri
Yes — No cevaplan isteyen sorular:
 Will John leave tomorrow?
— Yes, he will’leave tomorrow.

Will you pay the rent on time?
— Yes, I shall/pay it on time.

Shall we fly to London first?
— No, we shanVfly to London first.

Will the plan come off?
— No, It won’t come off.


Soru kelimeleriyle sorulan sorular:
How will Paul go to France? (by bus)
— He’ll go there by bus.

What shall we have for dinner? (chicken)
— We shall have chicken for dinner.

When will they have an interview? (on Friday)
— They’ll have an interview on Friday.

Where will the bus stop for tea? (Düzce)
— It’ll stop in Düzce for tea.

Who will meet us at the terminal? (Jack)
— Jack will meet us at the terminal.

Who will Mr. Green have lunch with? (Barbara)
He’ll have lunch with Barbara.


Exercise:
Cümleleri örnekteki gibi, a) olumsuz, b) soru, c) olumsuz soru şekline çeviriniz
Örnek:
I shall leave this word out.
a) I shan’t leave this word out,
b) Shall I leave this word out?
c) Shan’t I leave this word out?

1. Paul will wait for the next bus.
2. I shall stay away from bad friends.
3. The servant will do up the rooms.
4. John will have to go to the party.
5. We shall be able to visit you then.


Sorulara, a) Yes, b) No ile cevap veriniz.
1. Will the car break down?
2. Will the plan fall through?
3. Will you call on your girl friend?
4. Shall we leave it as it is?
5. Will they be able to come here this weekend?


Sorulara örnekteki gibi kısa cevap veriniz.
Örnek:
The police will catch the thief, won’t they? — Yes, they will.

1. You will have to go to the party, won’t you?
2. We shall buy him a present, shan’t we?
3. Richard won’t buya new tie, will he?
4. Mrs. Wright won’t sell her car, will she?
5. The car will keep going, won’t it?


Sorulara cevap veriniz.
1. When will your friends be here? (tomorrow)
2. Who will use your car when you go abroad? (my wife)
3. How shall we invite him? (ring up)
4. What time will you wake him up? (at 6.00)
5. How long will Mary he able to stay here? (two weeks)
6. Where shall we take my friend? (Bodrum)

Admin

Taglar: İngilizce’deFutureTenseAnlamındaKullanılanCümleÇeşitleri

İngilizce Kalıplar - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geniş Zaman (Simple Present Tense) Kullanım Amaçları

“Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş Zaman” a karşılık gelir. “Simple Present Tense” kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir:

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek Cümleler

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek cümleler ve kalıplar

A few, few, very few & quite a few Farkı ve Kullanımı

A few, few, very few & quite a few cümle içerisinde kullanımı ve aralarındaki farklar

A little ve very little Farkı ve Kullanımı

A little ve very little cümle içerisinde kullanımı ve aralarındaki farklar

A lot of, lots of ve plenty of Farkı ve Kullanımı

A lot of, lots of ve plenty of arasındaki farklar, doğru kullanımları ve örnek cümlerler ile anlatılmasıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin