İngilizce Sıfatlar (Adjectives) ve Örnekler


ngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır konusunu da (sıfatların sıralanışı) örnek cümlelerle anlatacağız.

Sıfatlar, daima isimlerden önce gelirler:

a long journey (’a journey long’ şeklinde değil!)

loud music (’music loud’ şeklinde değil!)


Sıfatlar, tekil ya da çoğul şeklinde değişikliğe uğramazlar: a fast car

fast car (’fasts cars’ şeklinde değil:)

İsimden önce, birden fazla sıfat kullanılıyorsa, bunların arasına ’and’ gelmez: big bad wolf (’a big and bad wolf’ şeklinde değil)

Renk bildiren sıfatlar, genellikle diğer sıfatlardan sonra gelirler: beautiful red apples (’red beautiful apples’ şeklinde değil)

Aşağıda yer alan, parantez içindeki sıfatların, nasıl kullanıldığına bakalım. Sıralanışa dikkat edelim:
Kelime Sıralanış
One day, a time ago, (long fine) One fine day, a long time ago
a girl (beautiful, little) a beautiful little girl
in a coat (red) in a red coat
though a forest (dark) though a dark forest
with a bag (big) with a big bag
of apples (red, wonderful) of wonderful red apples
to see her grandmother. (old) to see her old grandmother
Under a tree (tall green) Under a tall green tree
she saw a wolf (big, bad) she saw a big bad wolfYukarıdaki örneklerde, sıfatların kullanım şekillerini, sıralarını ve temel özelliklerini görmüş olduk.

Aşağıdaki örnekde ise, sıfatları düzgün şekilde kullanarak bir hikayenin nasıl tamamlandığını görüyoruz. Sol taraftaki kelimeleri, sağ tarafta düzelterek, hikayenin içinde sıfatları kullanmış olduk.
Kelimeler Cümle
’ good little, girl morning’, said Good morning, little girl’, said
big the bad wolf the big bad wolf.
’going you where are that with bag heavy’ ’Where are you going with that heavy bag’
day this fine on? on this fine day?
’going my see to grandmother I’m old’ ’I’am going to see my old grandmother’
girl the said littler. said the littler girl.
’lives small she in house a new the supermarket near.’ ’She lives in a small house near the new supermarket.’


İngilizcede sıfatlar, be, become, get, seem, look ve feel fiillerinden sonra kullanılabilirler.

Örnek cümleler:

The wather is cold.
Su soğuk.

---------------------------------------

Everything became clear.
Herşey tertemiz oldu.

---------------------------------------

It’s getting late.
Geç oluyor.

---------------------------------------

You seem tired.
Yorgun görünüyorsun.

---------------------------------------

Yukarıdaki fiilleri kullanırken, eğer birden çok sıfat kullanacaksak, son sıfattan önce ’and’ bağlacı getiririz:

He was tall, dark and handsome.
You look well and hapy.

Admin

Taglar: İngilizceSıfatlarAdjectivesÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin