İngilizce İyelik Eki: ’s


’s kullanılarak bir objenin bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu söyleyebiliriz. "Apostrophe s" yani üst tırnak olarak da bilinen bu yapı ile bazı kısaltmalar karıştırılmamalı.


Örnek bazı cümleler:

This is Derek’s bike.
Bu Derek’in bisikleti.

--------------------------------------------------

Anne’s paintings are beautiful.
Anne’nin tabloları güzel.

--------------------------------------------------

The doctor’s surgery is in that street.
Doktorun muayenehanesi bu caddede.

--------------------------------------------------

That’s the cat’s bowl.
Bu kedinin kasesi.

--------------------------------------------------

Tekil bir kişi adı ya da isimden sonra gelen iyelik eki daima ’s dir:

This is Sue’s bag.
These are Sue’s bags.

--------------------------------------------------

Eğer isim çoğul ise ve -s ile bitiyorsa, iyelik eki olarak üst tırnak gelir :

My parents’ flat is quite small.
Anne babamın dairesi epey küçük.

--------------------------------------------------

The girls’ bedroom is upstairs.
Kızların yatak odası üst katta.

--------------------------------------------------

İsim çoğul ise ama -s ile bitmiyorsa ’s gelir:

The children’s coats are here.
Çocukların paltoları burada.

--------------------------------------------------

The men’s toilets are closed.
Erkeklerin tuvaleti kapalı.

--------------------------------------------------

Emma and Paul’s car is outside.
Emma ve Paul’un arabası dışarıda.

--------------------------------------------------

Zaman ifade eden kelimelerle de ’s kullanılır:

A week’s holiday, today’s weather, yesterday’s newspaper
Bir haftanın tatili, Bugünün havası, dünün gazetesi

Örnek cümleler:

These are her books. (Anne) These are Anne’s books.
Bunlar onun kitapları. Bunlar Anne’nin kitapları.

--------------------------------------------------

Where is his coat? (Andrew) Where is Andrew’s coat?
Onun ceketi nerde? Andrew’in ceketi nerde?

--------------------------------------------------

Is that his car? (your brother) Is that your brother’s car?
Şu onun arabası mı? Şu senin erkek kardeşinin arabası mı?

--------------------------------------------------

It’s on her desk. (the teacher) It is on the teacher’s desk.
O onun masasındaç O öğretmenin masasında.

--------------------------------------------------

Its dinner is here. (the dog) The dog’s dinner is here.
Onun akşam yemeği burda. Köpeğin akşam yemeği burda.

--------------------------------------------------

Her children are at school now. (Judy) Judy’s children are at school now.
Onun çocukları şuan okulda. Judy’nin çocukları şuan okuldalar.

--------------------------------------------------

It’s her idea. (my wife) It is my wife’s idea.
O onun fikri. O benim eşimin fikri.

Admin

Taglar: İngilizceİyelik’s

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin