Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Notları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Notları

 1. İnsan ve Din

  İnsanın evrendeki konumu. İnsanın doğası ve din. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi. İnanmanın çeşitli biçimleri. Tek tanrıcılık, çok tanrıcılık, tanrı tanımazlık

 2. Allah İnancı

  Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Nedenleri. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir. Allah’ın Zati Sıfatları.

 3. İnsan ve Kaderi

  Kaza ve Kader Kavramları. İnsan İradesi ve Kader. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar; Ecel ve ömür, hayır ve şer, afet, sağlık ve hastalık

 4. Dünya Hayatı ve Ahiret

  Hayat Amaçsız Değildir. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. Ahirete UğurlamaTaglar: KültürüAhlakBilgisiDersNotları

Mesaj / Bildirim Gönderin