İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu


Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

They gave Susan a prize.

ya da,

They gave a prize to Susan.

Bu tip cümlelerde 2 türlü pasif yapılabilir:

Susan was given a prize.
A prize was given to Susan.

Bu tip pasif cümlelerde kişinin önce yazıldığı (Susan was given...) daha çok tercih edilir.

Aşağıdaki cümleleri inceleyelim:

Everyone was lent skis fot the day.

Skis were lent to everyone for the day.

The younger children were given picture books.

The picture books were given to the younger children.

Anna and Joe were lent a car by the Watsons.

A car was lent to Anna and Joe by the Watsons.

Nathan was promised a new computer.

A new computer was promised to Nathan.

Some people were sent two invitations by mistake.

Two invitations were sent to some people by mistake.

Most of us were shown a film about Wales.

A film about Wales was shown to most of us.

Admin

Taglar: İngilizceİkiNesneliFiillerinPasifDurumu

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
İngilizce Gerund And Infinitive

A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

İngilizce Pasif Cümlelerde by Kullanımı

Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin: The missing child has been found. German is spoken in Austria.

İngilizce Pasif Yapı mı Yoksa Aktif Yapı mı? Hangi Zaman?

Cümle kurarken, bu cümlenin aktif mi yoksa pasif bir cümle mi olacağınan karar veririz ve cümleye, hakkında konuşacağımız nesne ya da kişi ile başlarız.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin