İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful


İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz. Bunun yanında sıfatlar ve zarflar arasındaki ilişkilleri göreceğiz. Sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve anlamları konunun içerisinde yer alacak.

Sıfatlar, isimlerden önce kullanılan ve isimleri değişik yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.

İngilizcede de sıfatlar genellikle isimlerden önce kullanılırlar.

Bazı örnek cümleler:

It’s a beautiful day.
Güzel bir gün.

-----------------------------------

My teacher is very young.
Öğretmenim çok genç.

-----------------------------------

It’s an expensive restaurant.
O pahalı bir restoran.

-----------------------------------

They’re very friendly people.
Onlar çok sıcakkanlı insanlar.


Sıfatlar “to be” fiilinden sonra da kullanılabilirler.

My teacher is very young.
Öğretmenim çok genç.

Sıfatlar kullanıldıkları yerlere göre, tekillik-çoğulluk durumlarına göre ya da erkek-kız kullanımına göre değişiklik göstermezler.


a clever girl – aklı bir kız
clever girls – akıllı kızlar

-----------------------------------

a clever boy – akıllı bir erkek çocuğu
clever boys – akıllı erkek çocuklarıAşağıdaki isim ve sıfatlarla ilgili örnek cümleler oluşturalım:

Small / rooms

The rooms are small. / They’re small rooms.
Odalar ufak. / Onlar ufak odalar.

-----------------------------------

Not / long / story

It’s not a long story. / The story’s not long.
Uzun bir hikaye değil. / Hikaye uzun değil.

-----------------------------------

Happy / children

The children are happy. / They’re happy children.
Çocuklar mutlu. / Onlar mutlu çocuklar.

-----------------------------------

Dirty / restaurant

The restaurant’s dirty. / It’s a dirty restaurant.
Restoran kirli. Kirli bir restoran.

-----------------------------------

Heavy / books

The books are heavy. / They’re heavy books.
Kitaplar ağır. / Onlar ağır kitaplar.

-----------------------------------

Old / house

The house is cold. / It’s a cold house.
Ev eski. / O eski bir ev.

-----------------------------------

Quiet / village

The village is quiet. / It’s a quiet village.
Kasaba sessiz. / O sessiz bir kasaba.

-----------------------------------

pretty / garden

The garden’s pretty. / It’s a pretty garden.
Bahçe çok güzel. / O güzel bir bahçe.

Admin

Taglar: İngilizceSıfatlarnicebeautiful

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.

İngilizce Cümle Yapısı - The Sentence

İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin