İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns)


İngilizcede bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar ve zamirlerdir.

This: Tekil ve yakınımızda olan nesneleri göstermek için kullanılır.

This book is really good.
Bu kitap gerçekten eski.

----------------------------------

This game will be hard.
Bu oyun zor olacak.That: Tekil ve uzakta olan nesneleri gösterme için kullanılır.

That house is beautiful.
Şu ev güzel.

----------------------------------
 

I don’t understand that word.
Şu kelimeyi anlamadım.These: Konuşmacının yakınında olan, çoğul nesneleri gösterirken ya da onlardan bahsederken kullanılır.

These chips are cold.
Bu kızartmalar soğuk.

----------------------------------

I am enjoying there lessons.
Bu derslerden zevk alıyorum.Those: Uzağımızda olan çoğul nesnelerden bahsederken kullanılır.

What are those birds?
Şu kuşlar nedir?

----------------------------------

Those potatoes weren’t very nice.
Şu patatesler hoş değil.Here: Yakınımızda olan şeylerden söz ederken here kullanırız.

Here is the pencil in my hand.
Kalem elimde.There: Bizden uzak olan nesneler için there kullanırız.

Could you bring me the seat over there?
Bana oradaki sandalyeyi getirirmisin?

----------------------------------

I am living the house over there.
Oradaki evde yaşıyorum."That, this, these ve those" işaret sıfatlarını isimsiz olarak kullandığımızda da "pronoun" yani zamir yerine geçerler:

Bir kaç örnek:

This is my friend Doris.
Bu benim arkadaşım Doris.

----------------------------------

Those are very nice.
Şunlar çok hoş.

----------------------------------

That is my car.
Bu benim arabam.

Admin

Taglar: İngilizceİşaretSıfatlarıZamirleriDemonstrativeadjectivespronouns

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin