İngilizce Düzenli Çoğul Yapılar


Genelde isimlerin sonuna -s eki getirilir.

Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
dog dogs köpek
apple apples elma
boy boys erkek çocuk
girl girls kız çocuk
pencil pencils kurşun kalem
cup cups fincan
boy boys erkek çocuk-ss, -ch, -sh, -x, -s ile biten isimlere ise -es ekini ekleriz.


Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
match matches kibrit
box boxes kutu
brush brushes fırça
glass glasses bardak
bus buses otobüsEğer isim -o ile bitiyosa, -es eki getirilir.

Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
potato potatoes patates
tomato tomatoes domates
İsim "sessiz harf + y" ile bitiyorsa, -y gider yerine -ies gelir.

Örnek Kelimeler:
Tekil Çoğul Anlamı
baby babies bebek
cherry cherries kiraz


Düzensiz Çoğul Yapıları

İngilizcede bazı isimler çoğul yapılırken, yukarıda saydığımız kurallara uymazlar. Bunlar düzensiz yapılardır.

Tekil Çoğul Anlamı
man men adam
woman women kadın
child children çocuk
person people insan
foot feet ayak
tooth teeth diş

Admin

Taglar: İngilizceDüzenliÇoğulYapılar

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce Cümle Yapısı - The Sentence

İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsim Örnekleri

İngilizcede bir çok isim hem sayılabilen hem de sayılamayan isim olarak kullanılabilir. Burada fark oluşturan nokta, anlamdaki farklılıktır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin