İngilizce Pasif Cümlelerde by Kullanımı


Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin:

The missing child has been found.

German is spoken in Austria.


Eğer eylemi yapanın kim olduğundan söz edeceksek, by kullanırız:

The missing child was found by a French family.

Urdu is spoken by a lot of people in London.

Thousands of fish were killed by the chemicals.


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

The name of the new school is being decided by a committee of parents and governers.

Most of the cost of universisty education is paid by the government.

I’m being taught how to use a computer by granddaughter.

The window was broken by a tree that fell over in the storm.


Pasif soru cümlelerinde ise şu yapıyı tercih ederiz:

Who... by?

I really like the statue in the square. Who was it made by?

Who were you invited by?


Aşağıdaki cümlelerde Who ...by? soru yapısını inceleyelim:

Look at this beautiful photo.(take)

Dune is my favorite science fiction book. (write) Who was it written by?

Do you remember that song Over the Rainbow? (sing) Who was it sung by?

That is a wonderful picture. (paint) Who was it painted by?

Casablanca is the greatest film of all time. (direct) Who was it directed by?

Our village school is a beautiful building. (build) Who was it built by?

I really like the name of the new school. (choose) Who was it chosen by?

Admin

Taglar: İngilizcePasifCümlelerdeKullanımı

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
İngilizce Gerund And Infinitive

A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

İngilizce Pasif Yapı mı Yoksa Aktif Yapı mı? Hangi Zaman?

Cümle kurarken, bu cümlenin aktif mi yoksa pasif bir cümle mi olacağınan karar veririz ve cümleye, hakkında konuşacağımız nesne ya da kişi ile başlarız.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin