İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri


İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

Kişi Zamirleri Fiil Nesne Zamirleri
I see them.
She knows me.
We don’t like it.


Bunun yanında “object pronouns” yani nesne zamirleri prepozisyonlarla birlikte de kullanılırlar:

Do you live with them?
Onlarla mı yaşıyorsun?

-----------------------------------------

Jenny works with him.
Jenny onunla çalışıyor.


 

Kişi Zamirleri - Subject pronouns

I Ben
You Sen
He O - Erkekler için kullanılır
She O - Kızlar için kullanılır
It O - Cansız varlıklar için kullanılır.
We Biz
You Siz
They Onlar

 

 

Nesne Zamirleri - Object Pronouns

I Ben
You Sana-seni
Him Ona-onu - Erkekler için kullanılır
Her Ona-onu - Kızlar için kullanılır
It Ona-onu - Caznsız varlıklar için kullanılır.
Us Bizi-Bize
You Sizi-Size
Them Onları-Onlara


Örnek Cümleler ve Türkçeleri:


Can you help us with these bags?
Bu çantaları taşımamızda bize yardım edermisiniz?

-----------------------------------------

We usually see them at the weekend.
Onları genelde hafta sonları görürüz.

-----------------------------------------

How did you teach him to read?
Ona okumayı nasıl öğrettin?


Dikkat edilirse ’kişi zamirleri - subject pronouns’ öznelerin, yani eylemi gerçekleştirenlerin yerine kullanılır.


I write to her once a month.
Ona ayda bir yazarım.

-----------------------------------------

He loved her very much but she didn’t love he.
O onu (kızı) çok sevdi ama o (kız) onu sevmedi.

-----------------------------------------

Why did you ask them to come? I don’t like them.
Neden onlardan gelip gelmeyeceklerini sordun? Onlardan hoşlanmıyorum.

-----------------------------------------

Please don’t wait for us.
Lütfen bizim için beklemeyin.

-----------------------------------------

Did they tell her the news?
Ona olan biteni anlattılar mı ?

-----------------------------------------

Would you like to come with me?
Benimle gelmek istermisin ?


Aşağıdaki cümlelerde nesne zamirlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyim. Nesne zamirlerinin neye karşılık geldikleri koyu harflerle yazıldı.


I can’t open this door. Could you open it for me, please?
Kapıyı açamadım. Benim için onu açarmısın lütfen?

-------------------------------------------------------

I can’t do this homework. Can you help me?
Bu ev ödevini yapamam. Bana yardım edermisin?

-------------------------------------------------------

I asked you a question but you didn’t answer me.
Sana bir soru sordum ama sen bana cevap vermedin.

-------------------------------------------------------

We’re not ready. Please give us some more time.
Hazır değiliz. Lütfen bize biraz daha zaman verin.

-------------------------------------------------------

She speaks very quickly. I can’t understand her.
Çok hızlı konuşuyor. Onu anlayamıyorum.

-------------------------------------------------------

I’m sorry about your birthday. I’m afraid I forgot about it.
Doğum gününden dolayı üzgünüm. Korkarım onu unuttum.

-------------------------------------------------------

Jill’s a very nice woman. Do you know her?
Jill çok iyi bir kadın. Onu tanıyormusun?

Admin

Taglar: İngilizceKişiNesneZamirleri

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin