İngilizce Zaman Edatları Konu Anlatımı: At, In, On


at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır.


I will see you at 4:15.
Seninle saat 4:15’de görüşeceğim.

---------------------------------

The plane leaves at six.
Uçak saat 6’da kalkacak.

---------------------------------

Call me at lunchtime.
Beni öğlen vaktinde ara. (lucnhtime: yemek vakti anlamına da gelir.)


Önemli: Zaman ile ilgili soru sorarken şu yanlışı yapmayalım:

At what time ...?

Bu şekilde sorulmaz. Doğrusu şöyledir:

What time ...?
on Kullanımı: üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında


Zaman edatı olarak on, günlerde, tarihlerde ve Monday morning, Friday afternoon gibi ifadelerde kullanılır.


I’ll be at home on Tuesday.


Salı günü evde olacağım.


The meeting’s on June 23rd.


Toplantı haziranın 23’ünde yapılacak.


I had to work on Christmas Day.


Noel gününde de çalışmalıyım.


We get up late on Sundays.


Pazar günü geç kalkarız.


I’m always sleepy on Monday mornings.


Pazartesi sabahları daima uykulu olurum.
Aşağıdaki örnek cümlelerde at ve on zaman edatlarının kullanımlarını inceleyelim:


What are you doing on Saturday?


Can you wake me at 6:30?


The classes start on September 8th.


I’ll be at work late on Tuesday morning.


I have my guitar lessons at 10:00 on Wednesdays.


She got married on Easter Monday.


My new job starts on April 17th.


Can we meet at lunchtime on Tuesday?


In Kullanımı: de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri


In edatı, in the morning, in the afternoon, in the evening ile birlikte kullanılır.


Önemli: night ile birlikte in kullanılmaz, at kullanılır: At night


In edatı, haftaları, mevsimleri, ayları, yılları ve yüzyılları söylerken kullanılır.


We’re going to Denmark in the first week of May.


I always get unhappy in the winter.


Shakespeare died in 1616.


There were terrible wars in the 17th century.


My birthday’s in March.
Bunların yanında at the weekend, at Christmas, at Easter kullanımları da vardır.


What are you doing at the weekend?


Did you go away at Christmas?
Aşağıdaki örneklerde in, at ve on kullanımlarını inceleyelim:


We all went to Wales at the weekend.


I usually go skiing in February.


She finished school in 1996.


My mother usually comes to stay in Christmas.


I don’t like driving at night.


Our garden looks wonderful in the spring.


I usually stop work at 5:00 in the afternoon.


I will finish university in June.


I last saw her in 1998.


I’m never hungry early in the morning.
Önemli: This, next, last ve every gibi genel ifadelerden önce preposition-edat kullanmayız.


What are you doing this afternoon?


Googbye. See you next week.


Bill was here last Tuesday.


We go on holiday to the same place every year.
Bir işin ne kadar sürede biteceğinden söz ederken in kullanırız.


They built our house in three months.


Your soup will be ready in ten minutes.

Admin

Taglar: İngilizceZamanEdatlarıKonuAnlatımı

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin