İngilizce Zarflar - Adverbs Konu Anlatımı ve Örnekler


Bu yazımızda, ingilizce zarflar - adverbs konusunu göreceğiz. İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile anlatmaya çalışacağız.

İngilizcede sıfatlar, isimlerle ve zamirlerle bağlantılı yapılardır. Sıfatlar, genellikle insanlar hakkında ya da nesnler hakkında biz birşeyler anlatırlar.

ingilizcede sıfatlar isimlerden önce ya da be, seem, look gibi fiillerden sonra kullanılırlar. Zarflar ise, bir şeylerin ’nasıl ve ne şekilde’ gerçekleştiğini anlatır. Zarflar genellikle -ly eki ile sonlanırlar.


Örnek Bazı Cümleler

It’s an easy language.
O kolay bir dil.

Bu örnek cümlede görüleceği gibi, ’easy’ sıfatı, bir isimden önce gelmiş ve o ismi ’kolaylık’ yönünden nitelemiştir.

-----------------------------------------------

You can learn this language easily.
Sen bu dili kolayca öğrenebilirsin.

Bu örnek cümlede ise, dilin ne şekilde öğrenileceği anlatılmıştır. Yani ’easily’ burada zarfdır.

-----------------------------------------------

The music is slow
Müzik yavaş. (Sıfat)

-----------------------------------------------

The pianist is playing slowly.
Piyanist yavaşça çalıyor. (Zarf)

-----------------------------------------------

Joe looked hungry
Joe aç görünüyor. (Sıfat)

-----------------------------------------------

Joe ate hungrily
Joe çok acıkmış gibi yemek yedi. (Zarf)

-----------------------------------------------

This is a slow train.- It stops everywhere.
Bu yavaş bir tren. Heryerde duruyor. (Zarf)

-----------------------------------------------

You walked away quickly.
Hızlıca uzaklaştın. (Zarf)

-----------------------------------------------

You have cooked the meat beautifully.
Eti çok güzel pişirmişsin.(Zarf)

-----------------------------------------------

I sing very badly.
Ben çok kötü şarkı söylüyorum. (Zarf)

-----------------------------------------------

Could you talk more quietly, please?
Daha yavaşça konuşurmusun lütfen? (Zarf)

Yukarıdaki örneklerle, ingilizcede zarf ve sıfat arasındaki farkı, her ikisinin de cümle içinde nasıl kullanıldıklarını öğrenmiş olduk.


Zarflara -ly Eki Nasıl Getirilir -ly Eki Alma Kuralları

Genellikle sıfatlara -ly getirilir ve zarf yapılırlar:

quick - quickly real - really complete - completely

-y ile biten sıfatlarda, -y düşer ve -ily getirilir ve zarf yapılmış olur:

easy - easily happy - happily

-ble ile biten sıfatlarda, -e düşer, -y getirilir.

possible - possiblyAşağıdaki örnekleri inceleyelim:

wrong - wrongly
final - finally
sincere - sincerely
loud - loudly
thirsty - thirstily
probable - probably
usual - usually
nice - nicely
wonderful - wonderfully


Yer - Zaman Zarfları

İngilizcede bazı zarflar, size, bir şeylerin nerede ya da ne zaman olduğunu anlatır:

Örneğin:

I am going away tomorrow.
We ran downhill.
The accident happened there.


Miktar Zarfları

Bunun yanında bazı zarflar da miktar bakımından bilgi verir: much, a lot, a bit Örneğin

We don’t go out much.
I watch TV a lot.
I play the guitar a bit.
He sings a little.


Burada dikkat ederseniz, ’nerede, ne zaman, nasıl ya da ne kadar’ sorularına cevaplar veren zarflar, cümlenin sonunda yer almaktadırlar.

She speaks English well.
O iyi İngilizce konuşur.

--------------------------------------

They make very good bread here.
Onlar burada çok iyi ekmek yaparlar.

--------------------------------------

I bought a lot of clothes yesterday.
Dün çok fazla elbise satın aldım.

--------------------------------------

We didn’t enjoy holiday much.
Tatilden çok fazla hoşlanmadık.

Admin

Taglar: İngilizceZarflarAdverbsKonuAnlatımıÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin