İngilizce Kişilik Sıfatları


Bu yazımızda, ingilizcede yer alan ve en çok kullanılan kişilik sıfatlarını ve onların Türkçe anlamlarını işledik.
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
affectionate sevecen bad-tempered aksi
big-headed iri bossy patronvari
brave cesur cheerful neşeli
childish çocuksu clever akıllı
cruel zalim easy-going rahat
forgetful unutkan friendly cana yakın
greedy açgözlü honest dürüst
impulsive düşüncesizce davranan lively neşeli
materialistic meddeci modest mütevazı
optimistic iyimser pessimistic kötümser
arrogant küstah cautious tedbirli
cowardly korkak dishonest sahtekar
frank açıksözlü kind iyiliksever
proud gururlu punctual dakik
reliable güvenilir self-confident özgüven sahibi
selfish bencil stubborn inatçı
sympathetic sıcakkanlı vain kibirli
talkative konuşkan sensitive duygusal

Admin

Taglar: İngilizceKişilikSıfatları

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin