Mezhepler Tarihinin Diğer İlimlerle İlişkisi


Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur

İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir. İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır

Dinler Tarihi: karşılıklı etkileşim. İslam alemindeki diğer dinler ve islamın onlarla münasebeti ve bu münasebetten doğan itikadî fikirlerle ilgilenir İMT. Sonradan müslüman olanlar eski din, kültür ve medeniyetlerini de birlikte getirir

Din fenomenolojisi: Din’in görünür alanıyla ilgilenir. İMT DF’nin metodolojisinden faydalanır

Din Sosyolojisi: Söz konusu grupların nasıl ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiği hakkında veriler verir. İMT’ye kaynak ve metod sunar

Din Psikolojisi: Liderlerin mezhep kurucusu olan önderlerin psikolojisi ve grup mensupları için ehemmiyeti

Mezhepler Tarihi’nin kaynakları:

* Mezhepler tarihinden ve gelişiminden öte yazarla ilgilidir.

* 73 Fırka Hadisi esasa alınmıştır, bu eserleri kaleme almada.

* Kimisi bu hadisi kendine çeker, kimisi ise bu hadisi reddeder, uydurma hadis’dir der.

* Kullanılan yöntemler aynı değildir.

Admin

Taglar: MezheplerTarihininDiğerİlimlerleİlişkisi

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haricilerin Temel Görüşleri

İman Nazariyyesi, Menzile beynel Menzileteyn, Ru’yetullah, Halku’l Kur’an, Tevella ve Teberra, İmamet

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İlk Mezhep - Haricilik

İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)

İslam Mezhepler Tarihi Özet

Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

Şia (Şii) 12 İmam

Hz. Ali (600-661), Hasan b. Ali b. Ebi Talib (624-680), Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib (626-680), Zeynel Abidin (Ali b. Hüseyin) (658-712), Muhammed Bakır (677-732)Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin