Past Continuous Tense (Devam Eden Geçmiş Zaman)


Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır.

Past Continuous Tense ile cümle nasıl kurulur?

Past Continuous Tense’in yapısı şu şekildedir:

Özne + was/were/ + esas fiil + -ing


Past continuous tense ile ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:

Bütün cümlelerde (olumlu-olumsuz-soru) yardımcı fiil vardır: was/were

Bütün çekimlerinde fiil -ing takısı alır.

  Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil    
+ I was   watching TV.  
+ You were   working hard.  
             
- He, she, it was not helping Mary.  
- We were not joking    
             
? Were you   being silly?    
? Where they   playing football?  


Past Continuous Tense’i hangi durumlarda kullanırız:

Past Continuous Tense, geçmişte, belirli bir zamanda olmuş bir olayı anlatırken kullanılır. Olay bu "belli" zamandan önce başlamıştır ama o zamanda bitmemiştir, halen devam etmektedir.

Örneğin, dün TV’de bir filim izledim. Filim 7’de başladı ve 9’da bitti. Filmi izlerken kapı çalındı. Film izleme eylemi hala devam ediyor.


At 8pm, I was in the middle of watching TV.

8’de TV seyretme eyleminin ortasındaydım.


Past continuous tense’i kullandığımız zaman, dinleyici hangi zamandan bahsettiğimizi bilmekte ya da anlamaktadır. Şu örneklere bakalım:


He was studying at 8pm last night.
Geçen gece 8’de ders çalışıyordu.

---------------------------------------------

What were you doing when he arrived?
O vardığında ne yapıyordun?

---------------------------------------------

We were having dinner when it started to rain.
Yağmur yağmaya başladığında akşam yemeğini yiyorduk.
Hikayelerde arkaplanı açıklamak için past Past Continuous Tense kullanılabilir.

Örnek cümle :
James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..."
James Bond arabayla şehre doğru geliyordu. Yağmur yağıyordu. Rüzgar sert esiyordu. Caddelerde kimsecikler yoktu. Aniden Bond telefon kulübesinde katili gördü.


Past Continuous Tense + Simple Past Tense


Past continuous tense ve Simple past tense sıklıkla birlikte kullanılırlar. Uzun süren bir eylemi aktarırken past continuous tense kullanılır. Bu uzun eylemin ortalarınde bir yerlerde olan kısa eylemi aktarırken de simple past tense’i kullanırız. Bu iki durum while ve when ile birbirine bağlanabilir. Aşağıdaki örnekte 2 tane eylem söz konusudur:


Uzun eylem (watching TV), past continuous tense ile ifade edilmiştir.

Kısa eylem ise (telephoned), simple past tense ile ifade edilmiştir.

Uzun eylem: "I was watching TV at 8pm."
Saat sekizde TV seyrediyordum.

Kısa eylem: You telephoned at 8pm.
8’de telefon açtın.

Bu iki eylemi when ile de birleştirebiliriz.

"I was watching TV when you telephoned."
Sen telefon açtığın zaman TV seyrediyordum.


Yani kısaca:

when + short action(uzun eylem, simple past tense)

while + long action (kısa eylem, past continuous tense)

4 temel kombinasyondan söz edebiliriz:

 
I was walking past the car when it exploded.

 

 

 

 
When the car exploded
 
I was walking past it.

 

 

 

 

 
The car exploded while I was walking past it.

 

 

 

 
While I was walking past the car
 
it exploded.

 

 

 

 

Kısa eylem ve uzun eylemler göreceli kavramlardır:

"TV seyretme" bir kaç saat sürebilir ama "telefonun çalması" bir kaç saniye alır.

Arabanın yanından geçmek bir kaç saniye sürer ama arabanın patlaması bir kaç milisaniye sürer.
Admin

Taglar: PastContinuousTenseDevamEdenGeçmişZaman

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin