Deyimler Sözlüğü


  Adı
  Adı
  (... Etmenin) Âlemi Var Mı?
  (...) Aşağı (...) Yukarı
  (...) Belası
  (...) Hakkı Tanımak
  (...) Hâlini Almak
  (...) Hükmünde Olmak
  (...-masıyla ...-mesi) Bir Olmak
  (...-mesi) An Meselesi
  (...-mesi) Gün Meselesi
  (at) Tırısa Kalkmak
  (bir Davranışı Birine) Reva Görmek
  (bir Durum Birinin) Sinirine Dokunmak
  (bir Durum) Açığa Çıkmak
  (bir Durum) Gün ışığına Çıkmak
  (bir Durum, Düşüncenin) ışığı Altında
  (bir Durumu) Açığa Çıkarmak
  (bir Durumu) Açığa Vurmak
  (bir İş Ki) Değme Keyfine
  (bir İş Veya Durum) Tersine Dönmek
  (bir İş Veya Durum) Tersine Gitmek
  (bir İş) Aceleye Gelmek
  (bir İş) Akıl Kârı Olmamak
  (bir İş) Çorba Olmak (çorbaya Dönmek)
  (bir İş) Felce Uğramak
  (bir İş) Gâvur Orucu Gibi Uzamak
  (bir İş) Kâğıt Üzerinde (üstünde) Kalmak
  (bir İş) Medreseye Düşmek
  (bir İş) Sürüncemede Kalmak
  (bir İşe) Adı Karışmak
  (bir İşe) Burnunu Sokmak
  (bir İşe) Dört Elle Sarılmak (yapışmak)
  (bir İşe) Eli Yatmak
  (bir İşe) Kendini Vermek (vurmak Veya Çalmak)
  (bir İşi Birinin) Sütüne Havale Etmek
  (bir İşi) Aceleye Getirmek
  (bir İşi) Dallandırıp Budaklandırmak
  (bir İşi) Gözü Yememek
  (bir İşi) Pamuk İpliğiyle Bağlamak
  (bir İşi) Piç Etmek
  (bir İşi) Resmiyete Dökmek
  (bir İşi) Sürüncemede Bırakmak (tutmak)
  (bir İşi) Tatlıya Bağlamak
  (bir İşin Veya Bir Şeyin) Ucundan Tutmak
  (bir İşin) Alayında Olmak
  (bir İşin) Altı Yaş Olmak
  (bir İşin) Başında Olmak
  (bir İşin) Hamallığını Etmek (yapmak)
  (bir İşin) İçinden Çıkmak
  (bir İşin) Kolayına Bakmak (kaçmak)
  (bir İşin) Yolunu Yapmak
  (bir İşin, Bir Kimsenin) Arkasına Düşmek (takılmak)
  (bir İşin, Şeyin) Başına Oturmak
  (bir İşte) Eli Olmak
  (bir İşte) Methali Olmak
  (bir İşte) Parmağı Olmak
  (bir İşte) Saç Sakal Ağartmak
  (bir İşte) Yer Almak
  (bir İşten) Yüz (yüzünün) Akı İle Çıkmak
  (bir Kadın Bir Erkekte) Gözünü Açmak
  (bir Kıza) Dünür Düşmek
  (bir Olayın) Arası Soğumak
  (bir Şey Başka Bir Şeyi) Mumla Aratmak
  (bir Şey Birine) Haram Olmak
  (bir Şey Birinin) Aklını Başından Almak
  (bir Şey Birinin) Başının Altından Çıkmak
  (bir Şey Birinin) Belini Bükmek
  (bir Şey Birinin) Boyunu Aşmak
  (bir Şey Birinin) Gözünde Olmamak
  (bir Şey Birinin) Gücüne Gitmek
  (bir Şey Birinin) Tuhafına Gitmek
  (bir Şey Birinin) Zıddı Olmak
  (bir Şey Birinin) Zihnini Kurcalamak (tırmalamak)
  (bir Şey İçin Veya Bir Şeye) Deli Olmak
  (bir Şey İçin) Birebir Gelmek
  (bir Şey Olmaya) Yüz Tutmak
  (bir Şey Veya Bir Şeyi) Suya Düşmek
  (bir Şey) Abanoz Kesilmek
  (bir Şey) Aleyhe Dönmek
  (bir Şey) Ayağa Düşmek
  (bir Şey) Çok Gelmek
  (bir Şey) Dişe Dokunur (olmak)
  (bir Şey) El Değiştirmek
  (bir Şey) Elden Gitmek
  (bir Şey) Eli Altında Olmak
  (bir Şey) Gözüne İlişmek
  (bir Şey) Gözünü Almak
  (bir Şey) İçinde Yüzmek
  (bir Şey) İki Baştan Olmak
  (bir Şey) Kanına İşlemek
  (bir Şey) Kapak Atmak
  (bir Şey) Kir Götürmek
  (bir Şey) Kir Tutmak
  (bir Şey) Kursağında Kalmak
  (bir Şey) Mecrasında Gitmek
  (bir Şey) Muallakta Olmak (kalmak)
  (bir Şey) Su Sabun Görmemek
  (bir Şey) Suyu Nereden Geliyor?
  (bir Şey) Ters Gitmek
  (bir Şey) Yolunda Görünmek
  (bir Şey) Yüzü Görmemek
  (bir Şey, Bir Şeyi) Ağır Basmak
  (bir Şey, Bir) Vadiye Dökülmek
  (bir Şey, Birinin) Ağzının Kaşığı (kalıbı, Lokması) Olmamak
  (bir Şey, Birinin) Vazifesinden Olmak
  (bir Şeyde) Gözü Olmak
  (bir Şeyde) Gözü Olmamak
  (bir Şeyde) Hayır Kalmamak
  (bir Şeyde) İş Yok
  (bir Şeyde) Karar Bulmak
  (bir Şeyden) Baş Alamamak
  (bir Şeyden) Baş Almak
  (bir Şeyden) Başını Alamamak
  (bir Şeyden) Dem Vurmak
  (bir Şeyden) El Ayak (etek) Çekmek
  (bir Şeyden) Geçilmemek
  (bir Şeyden) Gözünü Ayırmamak
  (bir Şeyden) Hayır Görmemek
  (bir Şeyden) Hayır Yok
  (bir Şeyden) İleri Gelmek
  (bir Şeyden) Kâm Almak
  (bir Şeyden) Kapı Açmak
  (bir Şeyden) Mana (manası) Çıkmak
  (bir Şeyden) Söz Etmek
  (bir Şeyden) Zevk Almak (duymak)
  (bir Şeyden, Birinden) Geri Kalmamak
  (bir Şeye Şu Veya Bu) Nazarıyla Bakmak
  (bir Şeye) ... Gözüyle Bakmak
  (bir Şeye) Akıl Sır Ermemek
  (bir Şeye) Can Dayanmamak
  (bir Şeye) Can Gelmek
  (bir Şeye) Cila Vermek
  (bir Şeye) Doyum Olmamak
  (bir Şeye) Dürbünün Tersiyle Bakmak
  (bir Şeye) Düşkün Olmak
  (bir Şeye) Elini Sürmemek
  (bir Şeye) Gebe Olmak
  (bir Şeye) Gölge Düşürmek
  (bir Şeye) Gözü (gözleri) Takılmak
  (bir Şeye) Gözü Gitmek
  (bir Şeye) Haciz Koymak
  (bir Şeye) Hasret Bırakmak
  (bir Şeye) İmza Atmak
  (bir Şeye) Kanaat Getirmek
  (bir Şeye) Ket Vurmak
  (bir Şeye) Kul Olmak
  (bir Şeye) Kulak (kulaklarını) Tıkamak
  (bir Şeye) Kulak Vermek
  (bir Şeye) Kuvvet Vermek
  (bir Şeye) Merak Sarmak (duymak, Salmak)
  (bir Şeye) Renk Gelmek
  (bir Şeye) Sünger Çekmek
  (bir Şeye) Tuz Biber Ekmek
  (bir Şeye) Yatkın Bulmak
  (bir Şeye) Yüz Tutmak
  (bir Şeye) Yüzü Olmamak
  (bir Şeye) Yüzü Tutmamak
  (bir Şeye) Zihni Takılmak
  (bir Şeye, Bir Kimseye) Yazık Olmak
  (bir Şeye, Kimseye) Yazık Etmek
  (bir Şeyi Birine) Çok Görmek
  (bir Şeyi Birine) Haram Etmek
  (bir Şeyi) Abes Bulmak
  (bir Şeyi) Ağzına Sürmemek
  (bir Şeyi) Aklına Koymak
  (bir Şeyi) Aklında Tutmak
  (bir Şeyi) Arkada Bırakmak
  (bir Şeyi) Ayakta Tutmak
  (bir Şeyi) Başlangıç Tutmak (almak)
  (bir Şeyi) Bir Köşeye Atmak
  (bir Şeyi) Deve Yapmak (etmek)
  (bir Şeyi) Garanti Etmek
  (bir Şeyi) Gâvur Etmek
  (bir Şeyi) Geri Vermek
  (bir Şeyi) Gözü Gibi Sakınmak (saklamak Veya Esirgemek)
  (bir Şeyi) Hedef Almak
  (bir Şeyi) Hesaba Almak
  (bir Şeyi) Hesaptan Düşmek
  (bir Şeyi) İçi Kabul Etmemek
  (bir Şeyi) İçinde Duymak
  (bir Şeyi) İmza Etmek
  (bir Şeyi) Katık Etmek
  (bir Şeyi) Kendi Hâlinde Bırakmak
  (bir Şeyi) Kitaba (kitabına) Uydurmak
  (bir Şeyi) Kuvveden Fiile Çıkarmak
  (bir Şeyi) Masaya Yatırmak
  (bir Şeyi) Mesele Yapmak
  (bir Şeyi) Meslek Edinmek
  (bir Şeyi) Nefsine Yedirememek
  (bir Şeyi) Rafa Koymak (kaldırmak)
  (bir Şeyi) Sağlam Kazığa Bağlamak
  (bir Şeyi) Sokaktan Toplamak
  (bir Şeyi) Zimmetine Geçirmek
  (bir Şeyi, Bir Şeye) Nişan Koymak
  (bir Şeyi, Bir Yeri) Siper Almak
  (bir Şeyi, Kendini) Siper Etmek
  (bir Şeyin) Acısı Çıkmak
  (bir Şeyin) Altına İmza Atmak
  (bir Şeyin) Altında Kalmak
  (bir Şeyin) Altını Kapatmak
  (bir Şeyin) Aması Var
  (bir Şeyin) Âşığı Kesilmek
  (bir Şeyin) Başına Geçmek
  (bir Şeyin) Başında Beklemek (durmak)
  (bir Şeyin) Başını Beklemek
  (bir Şeyin) Çaresine Bakmak
  (bir Şeyin) Çivisi Çıkmak
  (bir Şeyin) Davasını Gütmek
  (bir Şeyin) Delisi (olmak)
  (bir Şeyin) Derdine Düşmek
  (bir Şeyin) Dibini Boylamak
  (bir Şeyin) Dibini Bulmak
  (bir Şeyin) Dümenini Elinde Tutmak
  (bir Şeyin) Eti Kemiği
  (bir Şeyin) Girdabına Kapılmak
  (bir Şeyin) Gözü Kör Olsun
  (bir Şeyin) Gözünü Çıkarmak
  (bir Şeyin) İlminden Anlamak
  (bir Şeyin) Kanını Emmek
  (bir Şeyin) Kaymağını Almak (yemek)
  (bir Şeyin) Kefaretini Ödemek
  (bir Şeyin) Keyfini Çıkarmak
  (bir Şeyin) Makarasını Çözmek
  (bir Şeyin) Muhasebesini Yapmak
  (bir Şeyin) Önünü Almak
  (bir Şeyin) Orucunda Olmak
  (bir Şeyin) Pençesine Düşmek
  (bir Şeyin) Rezili Çıkmak
  (bir Şeyin) Sınırlarını (sınırını) Zorlamak
  (bir Şeyin) Telaşına Dalmak
  (bir Şeyin) Üstüne Bir Bardak (soğuk) Su İçmek
  (bir Şeyin) Üstüne Gelmek
  (bir Şeyin) Üstüne Kapanmak
  (bir Şeyin) Üstüne Yatmak
  (bir Şeyin) Yanından Bile Geçmemiş
  (bir Şeyin) Yerini Tutmak
  (bir Şeyin) Yolunu Tutmak
  (bir Şeyin) Yüzü Açılmak
  (bir Şeyin) Yüzüne Hasret Kalmak
  (bir Şeyin) Zamanı Geçmek
  (bir Şeyin, Bir Kimsenin) Etrafını Almak (sarmak)
  (bir Şeyin, Bir Kimsenin) Üstüne Üstüne Gitmek
  (bir Şeyin, Kimsenin) Üstüne Toz Kondurmamak
  (bir Şeyle) Başa Çıkmak
  (bir Şeyle) Başı Hoş Olmamak
  (bir Söz, Birilerinin) Ağzında Çalkalanmak
  (bir Yer) Ayağının (ayaklar) Altında
  (bir Yer) Güneş Almak (görmek)
  (bir Yer) Kazan (biri) Kepçe
  (bir Yer) Örümcek Bağlamak
  (bir Yer) Zindan Kesilmek
  (bir Yer) Zindan Olmak
  (bir Yer, İşte) Yabancılık Çekmek
  (bir Yerde) Cinler Cirit (top) Oynamak
  (bir Yerde) Cirit Atmak
  (bir Yerde) Ecinniler Top Oynuyor
  (bir Yerde) Hazır Bulunmak (olmak)
  (bir Yerden) Ayağını Çekmek
  (bir Yerden) Ayağını Kesmek
  (bir Yerden) Kendini Dar Atmak
  (bir Yerden, Bir Şeyden) Elini Ayağını (eteğini) Kesmek (çekmek)
  (bir Yere) Abayı Sermek
  (bir Yere) Adım (adımını) Atmamak
  (bir Yere) Ayağı Alışmak
  (bir Yere) Başını Sokmak
  (bir Yere) Kakılıp Kalmak
  (bir Yere) Kapağı Atmak
  (bir Yere) Para Akmak
  (bir Yere) Parmak Basmak
  (bir Yere) Temel Kakmak
  (bir Yeri Birine) Zindan Etmek
  (bir Yeri) Ahıra Çevirmek
  (bir Yeri) Curcunaya Çevirmek (döndürmek Veya Vermek)
  (bir Yeri) ırgat Pazarına Döndürmek
  (bir Yeri) Komşu Kapısına Çevirmek
  (bir Yeri) Sel Götürmek
  (bir Yeri) Yol Etmek
  (bir Yeri, Bir Şeyi) Tozpembe Görmek
  (bir Yerin) İçinden Olmak
  (bir Yerin) Suyu Mu Çıktı?
  (bir Yerin) Üst Başı
  (bir Yerin, Bir Şeyin) Havasını Teneffüs Etmek
  (bir Yiyecek) Ağzında Büyümek
  (bir Yola) Baş Koymak
  (biri Bir Şeyle) Zihnini Bozmak
  (biri Birinin) Attığı Tırnak Kadar Olamamak
  (biri Biriyle) Zıt Gitmek
  (biri İçin) Kötü Söylemek
  (biri Ötekinin Yanında) Zemzemle Yıkanmış Olmak
  (biri Ötekinin) Eline Doğmak
  (biri Veya Bir Şey) Ortadan Kaybolmak
  (biri) Çok Olmak
  (biri) Fena Olmak
  (biri) Fitili Almak
  (biri) Hava Almak
  (biri, Bir Şey) Bir Yana Dünya Bir Yana
  (biri, Birine) Deli Divane Âşık Olmak
  (birinde Birinin) Havası Olmak
  (birinde) Akıl Terelelli (olmak)
  (birinde) Dil Bir Karış
  (birinde) Hoşafın Yağı Kesilmek
  (birinde) Şafak Atmak
  (birinde) Şeytan Tüyü Olmak
  (birinde) Yürek Selânik Olmak
  (birinden Veya Bir Şeyden) Cesaret Almak (bulmak)
  (birinden Veya Bir Şeyden) Pay Biçmek
  (birinden) Gözü Su İçmemek
  (birinden) Kan Gitmek
  (birinden) Öfkesini Çıkarmak (almak)
  (birinden) Ricada Bulunmak
  (birinden) Şeytan Elini Çekmiş
  (birinden) Tarafa Olmak (çıkmak)
  (birinden) Terbiye Almak (görmek)
  (birinden, Bir Şeyden) Ağzı Yanmak
  (birinden, Bir Şeyden) Aşağı Kalır Yeri (yanı) Yok
  (birinden, Bir Şeyden) Aşağı Kalmamak
  (birinden, Bir Şeyden) Sıdkı Sıyrılmak
  (birine Bir Şey) Vız Gelip Tırıs Gitmek
  (birine Bir Şey) Vız Gelmek
  (birine Göre) Hava Hoş
  (birine Karşı) Boynu Eğri Olmak
  (birine Veya Bir Şeye) Söz Geçirmek
  (birine Veya Bir Şeye) Taş Çıkarmak (çıkartmak)
  (birine Veya Biriyle) Ters Düşmek
  (birine) Abayı Yakmak
  (birine) Acı Vermek
  (birine) Ağzının Payını (ölçüsünü) Vermek
  (birine) Ateş Basmak
  (birine) Balta Olmak
  (birine) Beddua Sinmek
  (birine) Biliş Çıkmak
  (birine) Bok Yemek Düşmek
  (birine) Borçlu Bulunmak (olmak)
  (birine) Çamur Atmak (sıçratmak)
  (birine) Çelme Atmak (takmak Veya Vurmak)
  (birine) Cephe Almak
  (birine) Cesaret Vermek
  (birine) Çirkef Atmak
  (birine) Diş Bilemek
  (birine) Diş Geçirememek
  (birine) Dünyayı Zindan (zehir) Etmek (dünyayı Başına Dar Etmek)
  (birine) Felfelek Sokmak
  (birine) Fena Gözle Bakmak
  (birine) Fikir Danışmak
  (birine) Fit Vermek (sokmak)
  (birine) Gariplik Basmak
  (birine) Gözdağı Vermek
  (birine) Gözünün Üstünde Kaşın Var Dememek
  (birine) Gün Doğmak
  (birine) Haddini Bildirmek
  (birine) Hak Vermek
  (birine) Hayatı Cehennem Etmek
  (birine) İltimas Etmek (geçmek)
  (birine) İp Takmak
  (birine) İş Düşmek
  (birine) İş Etmek
  (birine) İşi Düşmek
  (birine) Kan Kusturmak
  (birine) Kanı Kaynamak
  (birine) Kara Çalmak
  (birine) Karşı Durmak
  (birine) Karşı Gelmek
  (birine) Kastı Olmak
  (birine) Kavuk Sallamak
  (birine) Kemik Atmak
  (birine) Kılçık Atmak
  (birine) Kıyak Yapmak
  (birine) Kol Kanat Olmak (germek)
  (birine) Kolaylık Göstermek
  (birine) Kollarını Açmak
  (birine) Koltuk Vermek
  (birine) Korku Salmak
  (birine) Korku Vermek
  (birine) Kredi Açmak
  (birine) Kucak (kucağını) Açmak
  (birine) Kul Köle Olmak
  (birine) Malum Olmak
  (birine) Meydanı Dar Etmek
  (birine) Müşkülat Çıkarmak
  (birine) Nazı Geçmek
  (birine) Öyle Gelmek
  (birine) Oyun Etmek
  (birine) Perestiş Etmek
  (birine) Pervane Olmak
  (birine) Rahat Batmak
  (birine) Sempati Duymak (beslemek)
  (birine) Silah Çekmek
  (birine) Sırtını Dayamak (vermek)
  (birine) Söz Düşmemek
  (birine) Söz Gelmek
  (birine) Söz Getirmek
  (birine) Tarziye Vermek
  (birine) Tepeden Bakmak
  (birine) Uşaklık Etmek
  (birine) Verip Veriştirmek
  (birine) Yağcılık Etmek
  (birine) Yuf Borusu Çalmak
  (birine) Yük Olmak
  (birine) Yukarıdan Bakmak
  (birine) Yüksekten Bakmak
  (birine) Zahmet Olmak
  (birine) Zar Atmak
  (birine) Zifos Atmak
  (birine) Zincir Vurmak
  (birine, Bir Şeye) Çekidüzen Vermek
  (birine, Bir Şeye) Kanat Germek
  (birine, Bir Şeye) Kendini Adamak
  (birine, Bir Şeye) Kıymet Vermek
  (birine, Bir Şeye) Pabuç Bırakmamak
  (birini Bir Şeye) Alet Etmek
  (birini Bir Şeye) Gark Etmek
  (birini Veya Bir Şeyi) Göklere Çıkarmak
  (birini Veya Bir Şeyi) Gölgede Bırakmak
  (birini Veya Bir Şeyi) Gözü Kesmek
  (birini Veya Bir Şeyi) Gözü Kesmemek
  (birini Veya Bir Şeyi) Gözü Tutmak
  (birini Veya Bir Şeyi) Kayıttan Düşmek
  (birini Veya Bir Şeyi) Kendi Hâline Bırakmak
  (birini Veya Bir Şeyi) Kurşun Tutmak
  (birini Veya Bir Şeyi) Tepe Tepe Kullanmak
  (birini) Açıkta Bırakmak
  (birini) Adam Yerine (hesabına) Koymak
  (birini) Adamdan Saymak
  (birini) Ahmak Yerine Koymak
  (birini) Altı Okka Etmek
  (birini) Anasından Doğduğuna Pişman Etmek
  (birini) Araya Koymak
  (birini) Arayıp Sormak
  (birini) Avucunun İçinde Tutmak
  (birini) Ayakta Tutmak
  (birini) Bir Pula Satmak
  (birini) Bozuk Para Gibi Harcamak
  (birini) Burnundan Yakalamak
  (birini) Çamurdan Çekip Çıkarmak
  (birini) Çarşamba Pazarına Çevirmek
  (birini) Çiğ Çiğ Yemek
  (birini) Çileden Çıkarmak
  (birini) Cin Tutmak
  (birini) Deniz Tutmak
  (birini) Dişine Kestirmek
  (birini) El Üstünde Tutmak
  (birini) Fena Etmek
  (birini) Gafil Avlamak
  (birini) Gaza Getirmek
  (birini) Gır Gıra Almak (getirmek)
  (birini) Gömleğinden (gömlekten) Geçirmek
  (birini) Gözüm Görmesin
  (birini) Haraca Kesmek
  (birini) Hor Tutmak
  (birini) İşe Almak
  (birini) İşe Koşmak
  (birini) Kanadı Altına Almak
  (birini) Karşısına Almak
  (birini) Komalık Etmek
  (birini) Koynuna Almak
  (birini) Kukla Gibi Oynatmak
  (birini) Kurşuna Dizmek
  (birini) Linç Etmek
  (birini) Maytaba Almak
  (birini) Mecbur Tutmak
  (birini) Minder Dışına Atmak
  (birini) On Paralık Etmek
  (birini) Paravan Yapmak
  (birini) Parmağında Oynatmak
  (birini) Rezil Etmek
  (birini) Sarakaya Almak
  (birini) Şaşkına Çevirmek
  (birini) Tefe Koymak
  (birini) Telaş Almak
  (birini) Teneşir Paklamak
  (birini) Terkisine Almak
  (birini) Yalancı Çıkarmak
  (birini) Yarı Yolda Bırakmak
  (birini) Zıvanadan Çıkarmak
  (birini, Bir Şeyi) Adam Etmek
  (birini, Bir Şeyi) Başıboş Bırakmak
  (birini, Bir Şeyi) Hor Görmek
  (birini, Bir Şeyi) İki Paralık Etmek
  (birini, Bir Şeyi) Musallat Etmek
  (birini, Bir Şeyi) Salık Vermek
  (birini, Bir Yeri) Haraca Bağlamak
  (birinin Bir Şey) Gözünü Bağlamak
  (birinin Önünde, Yanında) Perende Atamamak (atılmamak)
  (birinin Veya Bir Şeyin) Hasretini Çekmek
  (birinin Veya Bir Şeyin) Kıymetini Bilmek
  (birinin Veya Bir Şeyin) Kurbanı Olmak
  (birinin Veya Bir Şeyin) Posasını Çıkarmak
  (birinin Veya Bir Şeyin) Yüzü Suyu Hürmetine
  (birinin Veya Bir Şeyin) Yüzünü Unutmak
  (birinin) Açığı Çıkmak
  (birinin) Acısına Dayanamamak
  (birinin) Acısını Almak
  (birinin) Adaletine Sığınmak
  (birinin) Adını Ağzına Abdestle Almak
  (birinin) Adını Kirletmek (lekelemek)
  (birinin) Adını Taşımak
  (birinin) Adını Vermek
  (birinin) Afyonunu Patlatmak
  (birinin) Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak
  (birinin) Ağzından
  (birinin) Ağzından Kapmak
  (birinin) Ağzını Bağlamak
  (birinin) Ağzını Bıçak Açmamak
  (birinin) Ağzını Dilini Bağlamak
  (birinin) Ağzını Kapamak
  (birinin) Ağzını Kullanmak (satmak)
  (birinin) Ağzının İçine Bakmak
  (birinin) Ağzının İçine Girmek
  (birinin) Ağzının Kokusunu Çekmek
  (birinin) Ağzının Kokusunu Çekmek
  (birinin) Ahı Yerde Kalmamak
  (birinin) Ahını Almak
  (birinin) Ak Dediğine Kara Demek
  (birinin) Aklına Koymak
  (birinin) Aklını Çelmek
  (birinin) Aklını Karıştırmak
  (birinin) Aleyhine Dönmek
  (birinin) Anası Ağlamak
  (birinin) Anasını Ağlatmak
  (birinin) Ayağına Gitmek
  (birinin) Ayağının Türabı Olmak
  (birinin) Bam Teline Basmak (dokunmak)
  (birinin) Baş (başının) Belası Olmak
  (birinin) Başı İçin
  (birinin) Başına Çalmak
  (birinin) Başına Çıkmak
  (birinin) Başına Çorap Örmek
  (birinin) Başına Dikilmek
  (birinin) Başına Ekşimek
  (birinin) Başına Gaile Açmak
  (birinin) Başına Geçmek
  (birinin) Başına Gelmek
  (birinin) Başına Kalmak
  (birinin) Başını Yemek
  (birinin) Başının Etini Yemek
  (birinin) Bir Dediğini İki Etmemek
  (birinin) Bir Sözünü (dediğini) İki Etmemek
  (birinin) Bıraktığı (bağladığı) Yerde (çayırda) Otlamak
  (birinin) Bokunda Boncuk Bulmak
  (birinin) Borusunu Çalmak
  (birinin) Burnundan Ayrılmamak
  (birinin) Çalımından Geçilmemek
  (birinin) Can Damarına Basmak
  (birinin) Canı Yok Mu?
  (birinin) Çanına Ot Tıkmak (tıkamak)
  (birinin) Canını Acıtmak
  (birinin) Cemaziyelevvelini Bilmek
  (birinin) Çenesini Açtırmak
  (birinin) Çenesini Bıçak Açmamak
  (birinin) Cesaretini Kırmak
  (birinin) Ciğerine İşlemek
  (birinin) Ciğerini Okumak
  (birinin) Ciğerini Sökmek
  (birinin) Ciğerini Yakmak
  (birinin) Ciğerinin İçini Bilmek
  (birinin) Çukurunu Kazmak
  (birinin) Damarını Bulmak
  (birinin) Dediğine Gelmek
  (birinin) Derdi Başından Aşkın (olmak)
  (birinin) Derdi Günü
  (birinin) Derdini Deşmek (depreştirmek)
  (birinin) Diline Düşmek
  (birinin) Dilini Bağlamak
  (birinin) Dizginini Çekmek
  (birinin) Düğününde Kalburla (elekle) Su Taşımak
  (birinin) Dümen Suyunda Gitmek
  (birinin) Dümenini Bozmak
  (birinin) Ekmeğine Yağ Sürmek
  (birinin) Ekmeğiyle Oynamak
  (birinin) Eli Ayağı (olmak)
  (birinin) Elinde ... Var
  (birinin) Elinden (bir Şey) Düşmemek
  (birinin) Eline Bakmak
  (birinin) Eline Kalmak
  (birinin) Eline Su Dökemez
  (birinin) Emrine Girmek
  (birinin) Ensesine Yapışmak
  (birinin) Eteğini Toplamak
  (birinin) Etrafında Dört Dönmek (pervane Olmak)
  (birinin) Fikrini Çelmek
  (birinin) Geçmişlerini Karıştırmak
  (birinin) Geçtiği Yoldan Geçmek
  (birinin) Gırtlağına Basmak
  (birinin) Gırtlağına Sarılmak
  (birinin) Gönlünü Etmek (yapmak)
  (birinin) Gönlünü Hoş Etmek
  (birinin) Gözlerine Mil Çekmek
  (birinin) Gözü Önünde
  (birinin) Gözüne Girmek
  (birinin) Gözünü Açmak
  (birinin) Gözünü Korkutmak
  (birinin) Gözünün (gözlerinin) İçine Bakmak
  (birinin) Günahına Girmek (günahını Almak)
  (birinin) Günahını Çekmek
  (birinin) Güzel Hatırı İçin
  (birinin) Harcı Olmamak
  (birinin) Hatırı İçin
  (birinin) Hatırı Kalmak
  (birinin) Hatırından Çıkmamak
  (birinin) Havası Olmak
  (birinin) Hoşuna Gitmek
  (birinin) Huyuna Suyuna Gitmek
  (birinin) İçini Okumak
  (birinin) İçini Sarmak
  (birinin) İfadesini Almak
  (birinin) İpiyle Kuyuya İnilmez
  (birinin) İşi Rast Gitmek
  (birinin) İştahı Kabarmak
  (birinin) İzinden Yürümek
  (birinin) İzine Basmak
  (birinin) Kanı Kaynamak
  (birinin) Kanına Ekmek Doğramak
  (birinin) Kanına Susamak
  (birinin) Kanını Yerde Koymak
  (birinin) Kanlısı Olmak
  (birinin) Kapısını Aşındırmak
  (birinin) Kapısını Çalmak
  (birinin) Kârı Olmamak
  (birinin) Karışanı Görüşeni Olmamak
  (birinin) Karşısına Geçmek
  (birinin) Kellesini Vurdurmak
  (birinin) Kemiklerini Kırmak
  (birinin) Kestiği Tırnak Olamamak
  (birinin) Keyfini Kaçırmak (bozmak)
  (birinin) Keyfini Yapmak
  (birinin) Keyfinin Kâhyası Olmamak
  (birinin) Kılına Dokunmamak
  (birinin) Kirli Çamaşırlarını Ortaya Dökmek
  (birinin) Kızı Kısrağı
  (birinin) Koluna Girmek
  (birinin) Kolunda Altın Bileziği Olmak
  (birinin) Konuğu Olmak
  (birinin) Kucağına Oturmak
  (birinin) Kulağını Bükmek
  (birinin) Kulağını Çekmek
  (birinin) Kulağını Doldurmak
  (birinin) Künyesini Okumak
  (birinin) Kuyruğuna Basmak
  (birinin) Kuyruğuna Teneke Bağlamak
  (birinin) Kuyusunu Kazmak
  (birinin) Leşini Sermek
  (birinin) Lokmasını Dökmek
  (birinin) Lokmasını Saymak
  (birinin) Mahkemede Dayısı Olmak
  (birinin) Mahremiyetine Girmek
  (birinin) Maşası Olmak
  (birinin) Maskarası Olmak
  (birinin) Maskarasını Çıkarmak
  (birinin) Muzipliğine Uğramak
  (birinin) Nabzına Girmek
  (birinin) Nabzına Göre Şerbet Vermek
  (birinin) Nazını Çekmek
  (birinin) Notunu Vermek
  (birinin) Ocağına Düşmek
  (birinin) Ocağına İncir (darı) Dikmek (ekmek)
  (birinin) Onuruna ... Vermek
  (birinin) Parasını Çekmek
  (birinin) Parasını Yemek
  (birinin) Parmağı Ağzında Kalmak
  (birinin) Parmağını Aramak
  (birinin) Pastırmasını Çıkarmak
  (birinin) Peşinde Dolaşmak (gezmek)
  (birinin) Peşinde Gitmek
  (birinin) Pestilini Çıkarmak
  (birinin) Pirinci (çok) Su Kaldırmamak (götürmemek)
  (birinin) Pöstekisini Sermek
  (birinin) Sakalına Gülmek
  (birinin) Sakalının Altına Girmek
  (birinin) Şapkasını Giymek (taşımak)
  (birinin) Sesi Soluğu Çıkmamak (kesilmek)
  (birinin) Sinirleri Altüst Olmak
  (birinin) Sinirleri Gerilmek
  (birinin) Sinirlerini Germek
  (birinin) Sırtından (para) Kazanmak
  (birinin) Sırtından Geçinmek
  (birinin) Sırtını Yere Getirmek
  (birinin) Sözüne Gelmek
  (birinin) Sulbünden Gelmek
  (birinin) Tebdili Şaşmak
  (birinin) Tepesinde Bitmek
  (birinin) Tepesine Binmek (çıkmak)
  (birinin) Terbiyesini Vermek
  (birinin) Tırnaklarını Sökmek
  (birinin) Türküsünü Çağırmak
  (birinin) Tütününü Tüttürmek
  (birinin) Tüyleri Diken Diken Olmak
  (birinin) Tüylerini Diken Diken Etmek
  (birinin) Üstü Başı Dökülmek
  (birinin) Üstüne Gül Koklamamak
  (birinin) Üstüne Kalmak
  (birinin) Üstüne Sevmek
  (birinin) Üstüne Varmak
  (birinin) Üstüne Vazife Olmamak
  (birinin) Üstüne Yıkılmak
  (birinin) Üstüne Yıkmak
  (birinin) Üstüne Yürümek
  (birinin) Yâdını Uyandırmak
  (birinin) Yakasına Asılmak (yapışmak)
  (birinin) Yakasına Sarılmak
  (birinin) Yakasını Bırakmamak
  (birinin) Yalancısı Olmak
  (birinin) Yasını Tutmak
  (birinin) Yatağına Girmek
  (birinin) Yüreğine Oturmak
  (birinin) Yüreğini Tüketmek
  (birinin) Yuvasını Yapmak
  (birinin) Yüzü Kâğıt Gibi Olmak
  (birinin) Yüzüne Bağırmak
  (birinin) Yüzüne Karşı
  (birinin) Yüzünü Ağartmak
  (birinin) Yüzünü Gözünü Açmak
  (birinin) Yüzünü Güldürmek
  (birinin) Yüzünü Kızartmak
  (birinin) Zayiçesine Bakmak
  (birinin) Zebunu Olmak
  (birinin) Zihnine Girmek
  (birinin) Zihnini Çelmek
  (birinin, Bir İşin) Ardına (arkasına) Düşmek
  (birinin, Bir Şeyin) Akıbetine Uğramak
  (birinin, Bir Şeyin) Peşinde Olmak
  (birinin, Bir Şeyin) Tiryakisi Olmak
  (birinin, Birilerinin) Ağzına Düşmek
  (birinin, Birilerinin) Takdirini Kazanmak
  (biriyle) Alıp Verememek
  (biriyle) Arası Hoş (iyi) Olmamak
  (biriyle) Aşık Atmak
  (biriyle) Başa Çıkmak
  (biriyle) Boy Ölçüşmek
  (biriyle) Düşüp Kalkmak
  (biriyle) Geçmişi Olmak
  (biriyle) Gır Gır Geçmek
  (biriyle) Hesabı Kesmek
  (biriyle) İlişki Kurmak
  (biriyle) İlişkiye Girmek
  (biriyle) Kozunu Paylaşmak (pay Etmek)
  (biriyle) Merhabası Olmak
  (biriyle) Selam Yollamak (salmak)
  (biriyle) Selamı Sabahı Kesmek
  (biriyle) Temas Etmek
  (biriyle, Bir Şeyle) Baş Başa Kalmak
  (biriyle, Bir Şeyle) Baş Edebilmek
  (bu İşe) Rufailer Karışır
  (davayı) Nakzen Görmek
  (davayı) Nakzen İade Etmek
  (elinden Gelse, Bıraksalar) Bir Kaşık Suda Boğmak
  (gemi) Baş Tutamamak
  (her Biri Başka Bir) Hava Çalmak
  (her Şeye) Baş Sallamak
  (herhangi Bir Biçim) Kolayına Gelmek
  (herhangi Bir Nitelikte) Kalemi Olmak
  (herhangi Bir Şey) Pahasına
  (herhangi Bir Şeye) Talim Etmek
  (herhangi Bir Şeye) Varıncaya Kadar
  (herhangi Bir Şeyi) Şekle Sokmak (koymak)
  (herhangi Bir Şeyi) Sokakta Bulmamak
  (herhangi Bir Yerde) Ne Arıyor
  (herhangi Bir Yılın) Kurası Olmak
  (içinde) At Koşturmak
  (iş) Pot Gelmek
  (iş) Üç Nalla Bir Ata Kaldı
  (işi Veya Durumu) Duman Olmak
  (kızın) Boyu Bacadan Mı Aştı?
  (şuna Veya Buna) Kalsa (kalırsa)
  (şundan Veya Bundan) Kalır Yeri Yok
  (tavşan Boku Gibi) Ne Kokar Ne Bulaşır
  (üstüne) Kalem Çekmek
  (üzerine) Tüy Dikmek
  (vücudun Bir Yerine) Kan Oturmak
  ... Azmanı
  ... Bir Hâl Almak (hâle Girmek)
  ... Demeye Getirmek
  ... Demeye Kalmamak
  ... Duygusu Uyandırmak
  ... Elinden Çıkmak
  ... Fırın Ekmek Yemesi Lazım
  ... Gibi Yapmak
  ... Kim ... Kim
  ... Kisvesi Altında
  ... Nere ... Nere
  ... Nerede ... Orada
  ... Olsun ... Olsun
  ... Yaşını Sürmek
  ... Ziyafeti Çekmek
  Abanoz Gibi
  Abazan Kalmak
  Abdest Almak
  Abdest Tazelemek
  Abdestinden Şüphesi Olmamak
  Abdestsiz Yere Basmamak
  Abesle İştigal Etmek (uğraşmak)
  Abıhayat İçmiş
  Abliyi Kaçırmak (bırakmak, Koyuvermek)
  Ablukayı Yarmak
  Abuk Sabuk Konuşmak
  Aç Açık Kalmak
  Aç Kalmak
  Aç Susuz Kalmak
  Acem Kılıcı Gibi
  Acemilik Çekmek
  Acı Çekmek (duymak)
  Acı Gelmek
  Acı Söylemek
  Açığını Kapamak (kapatmak)
  Açık Düşmek
  Açık Kapamak
  Açık Kapı Bırakmak
  Açık Vermek
  Açıklığa Kavuşturmak
  Açıklık Getirmek
  Açıklık Kazanmak
  Açıkta Kalmak (olmak)
  Açıktan Almak
  Açılıp Saçılmak
  Acından Ölmek
  Acısı İçine (yüreğine) Çökmek (işlemek)
  Acısı Ortaya Çıkmak
  Acısını Almak
  Acısını Bağrına (içine) Basmak (gömmek)
  Acısını Çekmek
  Acısını Çıkarmak
  Âciz Kalmak
  Açlığını Öldürmek
  Açlıktan Gözü (gözleri) Dönmek (kararmak)
  Açlıktan Ölmek
  Açlıktan Ölmeyecek Kadar
  Açmaza Düşmek
  Açmaza Getirmek (düşürmek)
  Açtırma Ağzımı
  Acze Düşmek
  Ad Almak
  Ad Çekmeye Girmek
  Ad Takmak
  Adak Adamak
  Adalet Dağıtmak
  Adam Değilim
  Adam Gibi
  Adam İçine Çıkmak
  Adam İçine Karışmak
  Adam Kullanmak
  Adam Olana Çok Bile
  Adam Sen De!
  Adam Sırasına Geçmek (girmek)
  Adama Benzemek (dönmek)
  Adamına Göre
  Adan Zye (kadar)
  Aday Göstermek
  Adaylığını Koymak
  Âdet Yerini Bulsun Diye
  Adı (bile) Olmamak
  Adı Batmak
  Adı Bile Okunmamak
  Adı Çıkmak
  Adı Çıkmış Dokuza, İnmez Sekize
  Adı Deliye Çıkmak
  Adı Geçmek
  Adı Kaldırılmak
  Adı Kalmak
  Adı Sanı Olmak
  Adı Var
  Adım (adımını) Atmak
  Adımını Attırmamak
  Adımlarını Sıklaştırmak
  Adını ...-ye Çıkarmak
  Adını Ağzına Almamak
  Adını Bağışlamak
  Adını Çıkarmak
  Adını Koymak
  Adres Bırakmak (göstermek, Vermek)
  Affetmişsin
  Affını Dilemek (istemek)
  Affınıza Sığınarak
  Afi Kesmek (satmak, Yapmak)
  Afiş Yutmak
  Afişte Kalmak
  Afiyet (afiyet Şeker) Olsun
  Aforoz Etmek
  Afura Tafura Gelmemek
  Afyon Yutmak
  Afyonu Başına Vurmak
  Ağaç Olmak
  Ağı Gibi
  Ağır Durmak
  Ağır Gelmek
  Ağır Kaçmak
  Ağır Ol!
  Ağır Yara Almak
  Ağırdan Almak
  Ağırına Gitmek
  Ağırlığı Olmak
  Ağırlığını (ortaya) Koymak
  Ağırlık Basmak (çökmek)
  Ağırlık Olmak
  Ağız (ağzını) Açmak
  Ağız Açtırmamak
  Ağız Ağıza Vermek (konuşmak)
  Ağız Aramak (yoklamak)
  Ağız Birliği Etmek
  Ağız Burun Birbirine Karışmak
  Ağız Değiştirmek
  Ağız Etmek
  Ağız Kalabalığına Getirmek
  Ağız Kullanmak
  Ağız Tamburası Çalmak
  Ağız Yapmak
  Ağız Yaymak
  Ağızda Dağılmak
  Ağızda Sakız Gibi Çiğnemek
  Ağızdan Ağıza Dolaşmak (geçmek)
  Ağlama Duvarına Dönmek
  Ağrısız Başına Kaşbastı Bağlamak
  Ağza Alınmaz (alınmayacak)
  Ağza Almamak
  Ağza Tat, Boğaza Feryat
  Ağzı Açık (bir Karış Açık) Kalmak
  Ağzı Açık Ayran Delisi (budalası)
  Ağzı Açık Kalmak
  Ağzı Dili (ağzı) Kurumak
  Ağzı Dili Tutulmak
  Ağzı Dolu Dolu Konuşmak
  Ağzı Kilitlenmek
  Ağzı Köpürmek
  Ağzı Kulaklarına Varmak
  Ağzı Laf (lakırtı) Yapmak
  Ağzı Olan Konuşuyor
  Ağzı Sulanmak
  Ağzı Süt Kokmak
  Ağzı Teneke Kaplı
  Ağzı Var Dili Yok
  Ağzı Varmamak
  Ağzına Almak
  Ağzına Bir Kemik Atmak
  Ağzına Burnuna Bulaştırmak
  Ağzına Geleni Söylemek
  Ağzına Kadar
  Ağzına Kira İstemek
  Ağzına Sağlık
  Ağzına Sıçmak
  Ağzına Takılmak
  Ağzına Tıkmak
  Ağzına Verilmesini Beklemek (istemek)
  Ağzına Yakışmamak
  Ağzına Yüzüne Bulaştırmak
  Ağzında Yaş Kalmamak
  Ağzından Bal Damlamak (akmak)
  Ağzından Burnundan Getirmek
  Ağzından Çıkmak
  Ağzından Dökülmek
  Ağzından Düşmemek (düşürmemek)
  Ağzından Girip Burnundan Çıkmak
  Ağzından Kaçırmak
  Ağzından Lakırtı (laf) Almak (çekmek)
  Ağzını Açıp Gözünü Yummak
  Ağzını Aramak (yoklamak)
  Ağzını Bozmak
  Ağzını Burnunu Çarşamba Pazarına (çanağına) Çevirmek
  Ağzını Burnunu Dağıtmak (kırmak, Parçalamak)
  Ağzını Hayra Aç!
  Ağzını Kapamak (kilitlemek)
  Ağzını Kiraya Vermek
  Ağzını Koklamak
  Ağzını Mühürlemek
  Ağzını Toplamak
  Ağzını Tutmak
  Ağzının İçi Yangın Yerine Dönmek
  Ağzının İçine Baktırmak
  Ağzının Kâhyası Olmak
  Ağzının Payını (ölçüsünü) Almak
  Ağzının Perhizi Yok
  Ağzının Suyu Akmak
  Ağzının Tadı Bozulmak (kaçmak)
  Ağzının Tadını Bilmek
  Ağzının Tadını Kaçırmak
  Ağzıyla İçmesini Bilmek
  Ağzıyla Kuş Tutsa...
  Ah Çekmek
  Ah Etmek
  Ah Vah Etmek (demek)
  Ahbap Çıkmak
  Ahenk Vermek
  Ahfeşin Keçisi Gibi Başını Sallamak
  Ahı Gitmek Vahı Kalmak
  Ahını Yerde Koymamak
  Ahirette On Parmağı Yakasında Olmak
  Ahkâm Çıkarmak
  Ahkâm Kesmek
  Ahkâm Yürütmek
  Ahtapot Gibi
  Ak Sakaldan Yok Sakala Gelmek
  Akan Sular Durmak
  Akarı Kokarı Olmamak
  Akarına Bırakmak
  Akarsu Gibi
  Akı Ak Karası Kara
  Akideyi Bozmak (akidesi Bozulmak)
  Akıl Almamak
  Akıl Danışmak
  Akıl Durdurmak
  Akıl Erdirememek (ermemek)
  Akıl Erdirmek
  Akıl Etmek
  Akıl Havsala Almamak
  Akıl Hocalığı Taslamak
  Akıl İşi Değil
  Akıl Öğretmek
  Akıl Yürütmek
  Akıllı Geçinmek
  Akıllı Olmak
  Akıllılık Etmek
  Akım Derken Bokum Demek
  Akim Kalmak
  Akıntıya (akıntıya Karşı) Kürek Çekmek
  Akıntıya Kapılmak
  Akıp Gitmek
  Akis Uyandırmak
  Akla (akıllara) Durgunluk Vermek
  Akla Fenalık Vermek
  Akla Gelmemek
  Akla Hayale Gelmemek
  Akla Karayı Seçmek
  Akla Sığar Gibi
  Akla Sığmamak
  Aklı (bir Şeye) Takılmak
  Aklı Almamak
  Aklı Başına Gelmek
  Aklı Başından Gitmek
  Aklı Başka Yerde Olmak
  Aklı Bir (beş) Karış Yukarıda (havada) Olmak
  Aklı Bir Yerde Olmak
  Aklı Bokuna Karışmak
  Aklı Çıkmak
  Aklı Dağılmak
  Aklı Durmak
  Aklı Ermek
  Aklı Fikri Bir Şeyde Olmak
  Aklı Gitmek
  Aklı Kalmak
  Aklı Karışmak
  Aklı Kesmek
  Aklı Kesmemek
  Aklı Sonradan Gelmek
  Aklı Yatmak
  Aklıma Gelen Başıma Geldi
  Aklın Süzgecinden Geçirmek
  Aklına Düşmek
  Aklına Esmek
  Aklına Gelmek
  Aklına Getirmek
  Aklına Sığdırmak
  Aklına Sığmamak
  Aklına Takmak
  Aklına Turp Sıkayım
  Aklına Uymak
  Aklına Yatmak
  Aklına Yelken Etmek
  Aklında Kalmak
  Aklından Çıkarmamak
  Aklından Geçirmek
  Aklını (bir Şeyle) Bozmak
  Aklını Başına Almak (toplamak, Devşirmek)
  Aklını Başka Yere Vermek
  Aklını Kaçırmak
  Aklını Kullanmak
  Aklını Oynatmak
  Aklını Peynir Ekmekle Yemek
  Aklını Şaşırmak
  Aklını Yormak
  Aklının Ayarını Bozmak
  Aklının Bir Köşesine Yazmak
  Aklının Köşesinden Geçmemek
  Aklının Terazisi Bozulmak
  Aklınla Bin Yaşa
  Akraba Çıkmak
  Akrep Gibi
  Akşam Ahıra Sabah Çayıra
  Akşamdan Kalmış (kalma)
  Akşamdan Kavur, Sabaha Savur
  Akşamdan Sonra Merhaba
  Akşamı Akşam Etmek
  Akşamı Bulmak (etmek)
  Aksi Gibi
  Aksi Şeytan
  Aksiliği Tutmak
  Aksiliği Üstünde (olmak)
  Aküsü Bitmek
  Al (alın) ...
  Al Aşağı Vur Yukarı
  Al Benden De O Kadar
  Al Birini, Vur Ötekine (birine)
  Al Giymedim Ki Alınayım
  Al Gülüm Ver Gülüm
  Al Kanlara Boyanmak
  Al Kiraz Üstüne Kar Yağmış
  Al Sana Bir ... Daha
  Al Takke Ver Külah
  Alabora Olmak
  Alacağına Şahin, Vereceğine Karga (kuzgun)
  Alaka (alakasını) Çekmek (toplamak, Uyandırmak)
  Alakayı (alakasını) Kesmek
  Alarma Geçmek
  Alaşağı Etmek
  Alaya Almak
  Alaya Vurmak
  Albeni Vermek
  Alçacık Dağları Ben Yarattım Demek
  Aldı
  Aldı Sazı Eline
  Aldığı Abdest Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek
  Aldırış Etmemek
  Alet Olmak
  Alev Almak
  Alev Gibi Parlamak
  Aleyhe Dönmek
  Alı Al, Moru Mor
  Alı Alına, Moru Moruna
  Alıcı Çıkmak
  Alıcı Gözüyle Bakmak
  Alın Teri Dökmek
  Alinin Külahını Veliye, Velinin Külahını Aliye Giydirmek
  Alıp Sattığı Olmamak
  Alıp Vereceği Olmamak
  Alıp Vermek
  Alıp Yürümek
  Alışkanlıktan (alışkanlığından) Kopamamak
  Alışverişe Çıkmak
  Alkış Kopmak
  Alkış Tufanı Kopmak
  Alkış Tutmak
  Allah (allahı) Var
  Allah Allah!
  Allah Bana, Ben De Sana
  Allah Bilir
  Allah Bir Dediğinden Başka Sözüne İnanılmaz
  Allah Derim
  Allah İçin
  Allah Manda Şifalığı Versin
  Allah Ne Verdiyse
  Allah Övmüş De Yaratmış
  Allah Vere De
  Allah Yürü Ya Kulum Demiş
  Allah'a ısmarladık
  Allah'ın İşine Bak
  Allaha Emanet
  Allahın Evi
  Allahın Hikmeti
  Allahın Kulu
  Allahından Bulsun
  Allahını Seversen
  Allahlık Ali Bey
  Allahtan
  Allamelik Taslamak
  Alnı Açık Yüzü Ak
  Alnına Kara Sürmek
  Alnında Yazılmış Olmak
  Alnının Akıyla
  Alnının Kara Yazısı
  Alt Alta Üst Üste
  Alt Etmek
  Alt Perdeden Konuşmak
  Alt Yanı Çıkmaz Sokak
  Altı Alay Üstü Kalay
  Altı Kaval, Üstü Şişhane (şeşhane)
  Altıdan Yemek
  Altın Adını Bakır Etmek
  Altın Çağını Yaşamak
  Altın Gibi
  Altın Leğene Kan Kusmak
  Altın Yumurtlayan Tavuk
  Altın Yürekli Olmak
  Altına Etmek (kaçırmak)
  Altına İmza Koymak
  Altında Kalmamak
  Altından Çapanoğlu Çıkmak
  Altından Girip Üstünden Çıkmak
  Altından Kalkamamak
  Altını Çizmek
  Altını Üstüne Getirmek
  Altmışaltıya Bağlamak
  Altta Kalmak
  Alttan Almak
  Altüst Etmek
  Altüst Olmak
  Ama Ne
  Amaç Gütmek
  Aman Dedirtmek (amana Getirmek)
  Aman Derim!
  Aman Vermek
  Aman Vermemek
  Amana Gelmek
  Aması Maması Yok!
  Ameliyat (... Ameliyatı) Geçirmek
  Ameliyata Almak
  Ameliyata Girmek
  Amma Da Yaptın Ha!
  Ana Baba Eline Bakmak
  Ana Bir, Baba Ayrı
  Ana Rahmine Düşmek
  Anadan Doğmuşa Dönmek (anadan Yeni Doğmuş Gibi Olmak)
  Anafora Kaptırmak
  Anahtar Vermek
  Analı Kuzu, Kınalı Kuzu
  Anam Babam
  Anan Yahşi, Baban Yahşi
  Ananın (anasının) Ak Sütü Gibi (helal Olsun)
  Anası Turp (sarımsak), Babası Şalgam (soğan)
  Anasından Doğduğuna Bin Pişman
  Anasından Doğduğuna Pişman Olmak
  Anasından Emdiği Süt Burnundan (fitil Fitil) Gelmek
  Anasından Emdiği Sütü Burnundan Getirmek
  Anasını Bellemek
  Anasını Eşek Kovalasın!
  Anasını Sat! (satayım!)
  Anasının Gözü
  Anasının İpini Satmış (pazara Çıkarmış)
  Anasının Kızı
  Anasının Nikâhını İstemek
  Anasının Oğlu
  Andını Bozmak
  Angarya (angaryasını) Çekmek
  Angaryaya Koşmak
  Anız Bozmak
  Anladımsa Arap Olayım
  Anlam Çıkarmak
  Anlam Vermek
  Anlamazlıktan Gelmek (anlamazlığa Vurmak)
  Anlarsın Ya!
  Anlaşıldı Vehbinin Kerrakesi
  Anlaşmazlığa Düşmek
  Anlaşmazlık Çıkmak
  Anlayış Göstermek
  Ant İçmek
  Ant Verdirmek
  Ant Vermek
  Apışıp Kalmak
  Apoletleri Sökülmek
  Aportta Beklemek
  Aptal Yerine Koymak
  Aptallığa Vurmak
  Ar Damarı Çatlamış
  Ar Ve Hayâ Perdesi Yırtılmak
  Arabasını Düze Çıkarmak
  Aracı Koymak
  Arada Çıkarmak
  Arada Kalmak
  Arada Kaynamak
  Aradan Çekilmek
  Aradan Çıkarmak
  Aradan Çıkmak
  Aradan Sıyrılmak
  Arafatta Soyulmuş Hacıya Dönmek
  Araları Limoni Olmak
  Araları Şekerrenk (serin) Olmak
  Aralarına Kara Kedi Girmek
  Aralarında Dağlar Kadar Fark Olmak
  Aralarındaki Buzları Eritmek
  Aralarından Kara Kedi Geçmek
  Aralarından Su Sızmamak
  Aralık Vermek
  Arap Olayım
  Arap Uyandı (arapın Gözü Açıldı)
  Arapsaçına Dönmek
  Arası (araları) Açılmak (açık Olmak, Bozulmak)
  Arasını (aralarını) Açmak (bozmak)
  Arasını (aralarını) Bulmak
  Araya (aralarına) Soğukluk Girmek
  Araya Almak
  Araya Girmek
  Araya Gitmek
  Araya Kaynayıp Gitmek
  Arayı Açmak
  Arayıp Da Bulamamak
  Arazi Açmak
  Araziye Uymak
  Ardı Arası Kesilmemek
  Ardı Kesilmemek
  Ardından Gitmek
  Ardını Kesmek
  Arı Gibi
  Arif Olan Anlar (anlasın)
  Arifeyi Gösterip Bayramı Göstermemek
  Arık Çekmek
  Arına Dokunmak
  Arka (geri) Planda Kalmak
  Arka Arkaya Vermek
  Arka Çıkmak
  Arka Kapıdan Çıkmak
  Arka Plana Kaymak
  Arka Vermek
  Arkada Kalmak
  Arkadan Söylemek
  Arkadan Vurmak
  Arkadaş Değil, Arka Taşı
  Arkası Alınmak
  Arkasına (bile) Bakmadan Gitmek (kaçmak)
  Arkasına Almak
  Arkasında Dolaşmak (gezmek)
  Arkasından Koşmak
  Arkasından Teneke Çalmak
  Arkasından Zil Takıp Oynamak
  Arkasını (bir Şeye) Vermek
  Arkasını Getirememek
  Arkasını Sağlama Almak
  Arkaya Bırakmak (koymak)
  Arkaya Kalmak
  Arma Soymak
  Armudun Sapı Var, Üzümün (kirazın) Çöpü Var Demek
  Armut Piş Ağzıma Düş!
  Arpa Ektim, Darı Çıktı
  Arpacı Kumrusu Gibi Düşünmek
  Arpalık Yapmak
  Artist Gibi
  Arzu Duymak
  Arzusu Kalmak
  Asabına Dokunmak
  Aşağı (aşağısı) Kurtarmaz
  Aşağı Düşmek
  Aşağı Görmek
  Aşağı Tükürsem Sakal, Yukarı Tükürsem Bıyık
  Asayiş Berkemal
  Aşı Vurmak (yapmak)
  Asıda Olmak (kalmak)
  Aşinalık Göstermek
  Asıp Kesmek
  Aşka Gelmek
  Askıda Kalmak
  Askıya Almak
  Askıya Çıkarmak
  Askıya Çıkmak
  Aslan Gibi
  Aslan Kesilmek
  Aslı Çıkmak
  Aslı Faslı Olmamak
  Aslına Bakarsan
  Astarı Yüzünden Pahalı Olmak (pahalıya Gelmek)
  Astığı Astık, Kestiği Kestik
  At Çalındıktan Sonra Ahırın Kapısını Kapamak
  At İzi İt İzine Karışmak
  At Nalı Kadar
  At Oynatmak
  At Pazarında Eşek Osurtmuyoruz!
  Atbaşı (beraber) Gitmek
  Ateh Getirmek
  Ateş Almak
  Ateş Almaya Mı Geldin?
  Ateş Bacayı (saçağı) Sarmak
  Ateş Gibi
  Ateş Gibi Kesilmek
  Ateş Gibi Yanmak
  Ateş Kesilmek
  Ateş Kesmek
  Ateş Püskürmek
  Ateş Yağdırmak
  Ateşe Tutmak
  Ateşe Vermek
  Ateşe Vurmak
  Ateşe Vursa Duman Vermez
  Ateşi Çıkmak (yükselmek)
  Ateşi Uyandırmak
  Ateşini Almak
  Ateşler İçinde Yanmak
  Atı Alan Üsküdarı Geçti
  Atıp (atmak) Tutmak
  Atla Arpayı Dövüştürmek (dalaştırmak)
  Atladı Geçti Genç Osman!
  Atlama Taşı Yapmak
  Atma Recep, Din Kardeşiyiz
  Atsan Atılmaz, Satsan Satılmaz
  Attan İnip Eşeğe Binmek
  Avaz Avaz Bağırmak
  Avazı Çıktığı Kadar
  Avuç (avucunu) Açmak
  Avucu (avuçları) Kaşınmak
  Avucunu Yalamak
  Avucunun İçi Gibi Bilmek
  Avucunun İçine Almak
  Avukat Tutmak
  Avurt Satmak (avurt Zavurt Etmek)
  Avurtları Çökmek (birbirine Geçmek)
  Ayağa Fırlamak
  Ayağa Kalkmak
  Ayağı (ayakları) Dolaşmak
  Ayağı (ayakları) Suya Ermek
  Ayağı Almak
  Ayağı Düze Basmak
  Ayağı Gitmemek
  Ayağı İle Gelmek
  Ayağı Yerden Kesilmek
  Ayağına (ayaklarına) Kapanmak
  Ayağına Bağ Olmak
  Ayağına Çelme Takmak
  Ayağına Dolanmak (dolaşmak)
  Ayağına Düşmek
  Ayağına Gelmek
  Ayağına Getirmek
  Ayağına İp Takmak
  Ayağına Sağlık
  Ayağına Sıcak Su Mu, Soğuk Su Mu Dökelim?
  Ayağına Sıkmak
  Ayağına Üşenmemek
  Ayağını (ayaklarını) Öpeyim
  Ayağını (ayaklarını) Sürümek
  Ayağını Alamamak
  Ayağını Denk Almak
  Ayağını Kaydırmak
  Ayağını Tek Almak
  Ayağının (ayaklarının) Altını Öpeyim
  Ayağının Altına Karpuz Kabuğu Koymak
  Ayağının Bağını Çözmek
  Ayağının Pabucunu Başına Giymek
  Ayağının Tozu İle
  Ayak Açmak (vermek)
  Ayak Almak
  Ayak Atmak
  Ayak Bağı Olmak
  Ayak Basmak
  Ayak Basmamak
  Ayak Diremek
  Ayak Sürümek
  Ayak Tutmak
  Ayak Üstünde Olmak
  Ayak Uydurmak
  Ayak Vermek
  Ayak Yapmak
  Ayakaltına Almak
  Ayakaltında Bırakmak
  Ayakaltında Dolaşmak
  Ayakkabı Vurmak
  Ayakkabılarını Çevirmek
  Ayaklar Altına Almak
  Ayaklar Baş, Başlar Ayak Olmak
  Ayakları Geri Geri Gitmek
  Ayakları Üstünde Durmak
  Ayaklarına (ayağına) Kara Su (sular) İnmek
  Ayaklarını Yerden Kesmek
  Ayakta Kalmak
  Ayakta Uyumak
  Ayazda Kalmak
  Aydedeye Misafir Olmak
  Ayı Gibi
  Ayı Yavrusu İle Oynuyor
  Ayıkla Pirincin Taşını!
  Ayılıp Bayılmak
  Ayınları Çatlatmak
  Ayıp Kaçmak
  Ayıptır Söylemesi
  Ayıya Kaval Çalmak
  Ayıyı Vurmadan Postunu Satmak
  Aykırı Düşmek
  Aylak Adam İşidir
  Aylığa Geçmek
  Aylık Bağlamak
  Ayna Gibi
  Aynı Ağzı Kullanmak
  Aynı Kapıya Çıkmak
  Aynı Karede Yer Almak (bulunmak)
  Aynı Potada Erimek
  Aynı Yolun Yolcusu (olmak)
  Ayraç Açmak
  Ayranı Kabarmak
  Ayranı Yok İçmeye, Atla (tahtırevanla) Gider Sıçmaya
  Ayranım Budur, Yarısı Sudur
  Ayrı Baş Çekmek
  Ayrı Düşmek
  Ayrıcalık Gözetmek
  Ayrıcalık Tanımak (göstermek)
  Ayrıntıda Boğulmak
  Ayrıntıya İnmek
  Ayrısı Gayrısı Olmamak
  Ayvayı Yemek
  Ayvaz, Kasap Hep Bir Hesap
  Ayyuka Çıkmak
  Az Bulmak
  Az Buz Olmamak
  Az Değil
  Az Görmek
  Az Günün Adamı Olmamak
  Az Kaldı (kalsın)
  Azamet Satmak
  Azap Çekmek
  Azap Duymak
  Azap Vermek
  Azar İşitmek
  Azı Çoğa Saymak (tutmak)
  Azınlıkta Kalmak
  Azraile Bir Can Borcu Olmak (kalmak)
  Baba Değil, Tırabzan Babası
  Babalık Fırın Has İşler
  Babana Rahmet
  Babasının (babalarının) Çiftliği
  Babasının Hayrına
  Babasının Kızı
  Babasının Oğlu
  Babasız Oğlan Doğurmak
  Bacak Kadar
  Bacaklarını Uzatmak
  Bağın Vurmak
  Bağışıklık Kazanmak
  Bağlanıp Kalmak
  Bağlı Kalmak
  Bağrı Yanmak
  Bağrına Basmak
  Bağrına Taş Basmak
  Bağrını Ezmek
  Baharı Başına Vurmak
  Bahis Açmak
  Bahse Girmek (tutuşmak)
  Bahsi Geçmek
  Bahsi Kapamak
  Bahsi Kaybetmek
  Bahsi Kazanmak
  Bahsi Tazelemek
  Bahtı Açık Olmak
  Bahtı Açılmak
  Bahtı Bağlı Olmak
  Bahtı Kapanmak
  Bahtı Kara Olmak
  Bakır Çalmak
  Bakış Atmak
  Bakkala Bırakma!
  Baklava Börek Olsa Yemem
  Baklayı Ağzından Çıkarmak
  Baktıkça Alır
  Bal Alacak Çiçeği Bilmek (bulmak)
  Bal Dök De Yala
  Bal Gibi
  Bal Mumu Yapıştırmak
  Balo Vermek
  Balon Uçurmak
  Balon Yapmak
  Balta Değmemiş (girmemiş, Görmemiş)
  Balta Vurmak
  Baltası Kütükten Çıkmak
  Baltayı Taşa Vurmak
  Bana Bak!
  Bana Da ... Demesinler
  Bana Da Mı Lolo
  Bana Mısın Dememek
  Banda Almak
  Bankaya Yatırmak
  Banko Geçmek
  Bant Çözmek
  Bar Tutmak
  Barajı Aşmak
  Bardağı Taşıran Damla
  Bardağı Taşırmak
  Bardaktan Boşanırcasına Yağmak
  Barış Görüş Olmak
  Barut Fıçısı Gibi
  Barut Gibi
  Baş (başı) Çekmek
  Baş Ağrıtmak
  Baş Aşağı Düşmek
  Baş Aşağı Gitmek
  Baş Bağlamak
  Baş Başa Bırakmak
  Baş Başa Olmak
  Baş Başa Vermek
  Baş Bulmak
  Baş Çevirtmek
  Baş Döndürmek
  Baş Eğmek
  Baş Etmek
  Baş Gelmek
  Baş Göstermek
  Baş Göz Etmek
  Baş Kesmek
  Baş Kıç Vurmak
  Baş Koşmak
  Baş Olmak
  Baş Tacı Etmek
  Bas Tutmak
  Baş Üstünde Yeri Var
  Baş Vermek
  Baş Yemek
  Başa Baş Gelmek (kalmak)
  Başa Gelmek
  Başa Güreşmek
  Başa Vermek
  Başağrısı Olmak
  Başak Bağlamak (tutmak)
  Basamak Yapmak
  Başarı Göstermek (kazanmak)
  Başarısızlığa Uğramak
  Başı Ağrımak
  Başı Bağlanmak
  Başı Belada Olmak
  Başı Belaya Girmek (uğramak)
  Başı Dara Düşmek
  Başı Daralmak
  Başı Darda Kalmak
  Başı Derde Girmek
  Başı Dik Olmak
  Başı Dönmek
  Başı Kazan Gibi Olmak
  Başı Nâra Yanmak
  Başı Sıkılmak (sıkışmak)
  Başı Sıkıya Gelmek
  Başı Tutmak
  Başı Üstünde Yeri Olmak
  Başı Yastığa Düşmek
  Başıboş Kalmak
  Başım Gözüm Üstüne
  Başımla Beraber
  Başına (...) Gelmek
  Başına Balta Kesilmek (olmak)
  Başına Bela Açmak
  Başına Bela Almak
  Başına Bela Olmak (kesilmek)
  Başına Bir Hâl Gelmek
  Başına Çalsın!
  Başına Dert Açmak
  Başına Devlet (talih) Kuşu Konmak
  Başına Dikmek
  Başına Dünyanın Belasını Sarmak
  Başına Geçirmek
  Başına İş Açmak
  Başına İş Çıkarmak
  Başına İş Çıkmak
  Başına Kakmak (kakınç Etmek)
  Başına Kan Çıkmak
  Başına Vur, Ağzından Lokmasını Al
  Başına Vurmak
  Başına Yıkmak
  Başında Kavak Yeli Esmek
  Başında Paralansın
  Başından Almak
  Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek
  Başından Atmak
  Başından Büyük İşlere Girişmek (kalkışmak)
  Başından Geçmek
  Başından Korkmak
  Başından Savmak
  Başını Ağrıtmak
  Başını Alıp Gitmek
  Başını Bağlamak
  Başını Belaya Sokmak
  Başını Bir Yere Bağlamak
  Başını Derde Sokmak
  Başını Dinlemek
  Başını Döndürmek
  Başını Ezmek
  Başını Gözünü Yarmak
  Başını Kaldırmamak (kaldıramamak)
  Başını Kaşımaya (kaşıyacak) Vakti Olmamak
  Başını Koltuğunun Altına Almak
  Başını Kurtarmak
  Başını Ortaya Koymak
  Başının Çaresine Bakmak
  Başının Derdine Düşmek
  Başının Gözünün Sadakası
  Basıp Geçmek
  Basıp Gitmek
  Basireti Bağlanmak
  Başka İşi Yok Mu?
  Baskı Yapmak
  Baskıda Kalmak
  Baskın Çıkmak (gelmek)
  Baskın Vermek
  Baskın Yapmak
  Baskına Uğramak
  Başköşeye Kurulmak
  Başlama!
  Başlık Almak
  Başlık Vermek
  Başsağlığı Dilemek
  Başsız Bırakmak
  Başsız Kalmak
  Başta Gelmek
  Baştan Çıkarmak
  Baştan Çıkmak
  Baştan Kara Etmek
  Baştan Kara Gitmek
  Bastığı Yeri Bilmemek
  Baston (baston Yutmuş) Gibi
  Batağa Saplanmak
  Batkıya Uğramak
  Bayağı Kaçmak
  Baygınlık Geçirmek
  Baykuş Gibi
  Bayrak Açmak
  Bayrakları Açmak
  Bayram Değil, Seyran Değil (eniştem Beni Niye Öptü)
  Bayram Etmek (yapmak)
  Bayram Haftasını Mangal Tahtası Anlamak
  Bayram Havası Esmek
  Bayram Koçu Gibi
  Bebek Gibi
  Beğenmeyen Kızını (küçük Kızını) Vermesin
  Beka Bulmak
  Bekçi Kalmak
  Bekle Yârin Köşesini!
  Beklemeye Almak
  Bel Bağlamak
  Bel Vermek
  Bela Aramak
  Bela Getirmek
  Bela Kesilmek
  Belalar Mübareği
  Belasını Bulmak
  Belaya Çatmak (girmek, Uğramak)
  Belayı Satın Almak
  Belden Aşağı Vurmak
  Beleşe Konmak
  Belge Almak
  Beli Bükülmek
  Belini Doğrultmak
  Belini Kırmak
  Belini Vermek
  Belsoğukluğuna Uğratmak
  Bembeyaz Kesilmek (olmak)
  Ben Hancı, Sen Yolcu Oldukça
  Ben Şahımı (şeyhimi) Bu Kadar Severim
  Benden Paso
  Benden Söylemesi
  Bendeniz Cennet Kuşu
  Benim Diyen
  Benzetmek Gibi Olmasın
  Benzi Atmak
  Benzi Kül Gibi Olmak
  Benzi Sararmak
  Benzi Solmak
  Benzi Uçmak
  Benzine Kan Gelmek
  Beraatizimmet Asıldır
  Berabere Kalmak
  Bereket Ki (bereket Versin Ki)
  Bereket Versin
  Berhudar Ol!
  Beş Para Etmez
  Beş Paralık Etmek
  Beş Paralık Olmak
  Beş Parasız Kalmak
  Beşer Şaşar
  Beşiğini Sallamak
  Beşiklik Etmek
  Beşikten Mezara Kadar
  Besleme Gibi
  Beşlik Simit Gibi Kurulmak
  Besmele Çekmek
  Beti Benzi Atmak (solmak, Uçmak, Kül Kesilmek, Kireç Kesilmek)
  Beti Benzi Kalmamak
  Beti Bereketi Kalmamak (kaçmak)
  Beton Gibi
  Beyaz Sayfa Açmak
  Beyaza Çekmek
  Beyin Yıkamak
  Beyni Bulanmak
  Beyni Karıncalanmak
  Beyni Kaynamak
  Beyni Sıçramak
  Beyni Sulanmak
  Beyninde Şimşekler Çakmak
  Beyninden Vurulmuşa Dönmek
  Beynine Girmek
  Beynine Vurmak
  Beynini Kemirmek
  Bez Bağlamak
  Bezini Yıkamak
  Biber Gibi Yakmak
  Biber Gibi Yanmak
  Bıçak Atmak
  Bıçak Bıçağa Gelmek
  Bıçak Çekmek
  Bıçak Gibi Kesilmek
  Bıçak Gibi Kesmek
  Bıçak Gibi Saplanmak
  Bıçak Kemiğe Dayanmak
  Bıçak Suyu Kesiyor
  Biçim Almak
  Bigâne Düşmek
  Bıkkınlık Gelmek
  Bıkkınlık Vermek
  Bildiğinden Şaşmamak (kalmamak)
  Bildiğini Okumak
  Bildiğini Yapmak
  Bildiğini Yedi Mahalle Bilmez
  Bildik Çıkmak
  Bildim Bileli
  Bıldırcın Gibi
  Bile Bile Lades
  Bileğinin Hakkıyla (gücüyle, Kuvvetiyle, Zoruyla)
  Bilet Kesmek
  Biletini Kesmek
  Bilgi Tazelemek
  Bilgiçlik Satmak (taslamak)
  Bilincine Varmak
  Bilir Bilmez
  Billur Gibi
  Bilmece Gibi Konuşmak
  Bilmem Hangi (kaç, Kim, Nasıl, Ne)
  Bin Derde Deva
  Bin Dereden Su Getirmek
  Bin Kalıba Girmek
  Bin Pişman Olmak
  Binbir Ayak Bir Ayak Üstüne
  Bindiği Dalı Kesmek
  Bini Bir Paraya
  Binin Yarısı Beş Yüz (o Da Bizde Yok)
  Bir (aynı) Yastıkta Kocamak
  Bir ... Bir (bir De)
  Bir Araya Gelmek
  Bir Araya Getirmek
  Bir Arpa Boyu (gitmek, Yol Almak)
  Bir Aşağı Bir Yukarı
  Bir Atımlık Barutu Olmak (kalmak)
  Bir Avuç Toprak Olmak
  Bir Ayağı Çukurda Olmak
  Bir Ayak Üstünde Bin Yalan Söylemek
  Bir Ayak Üstünde Kırk Yalanın Belini Bükmek
  Bir Baltaya Sap Olamamak
  Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak
  Bir Baştan (uçtan) Bir Başa (uca)
  Bir Ben, Bir De Allah Bilir
  Bir Biçimine Getirmek
  Bir Boydan Bir Boya
  Bir Bu Eksikti
  Bir Çatı Altında (olmak, Bulunmak)
  Bir Çift Lakırtı Etmek
  Bir Çift Sözü Olmak
  Bir Çuval İnciri Berbat Etmek
  Bir Daha Mı
  Bir Dalda Durmamak
  Bir Dediği Bir Dediğini Tutmamak
  Bir Dereceye Kadar
  Bir Deri Bir Kemik (kalmak)
  Bir Dirhem Bal İçin Bir Çeki Keçiboynuzu Çiğnemek
  Bir Dostluk Kaldı!
  Bir Dudağı Yerde Bir Dudağı Gökte
  Bir Düşüncedir (düşünce) Almak
  Bir Eli Yağda Bir Eli Balda (olmak)
  Bir Elle Verdiğini Öbür Elle Almak
  Bir Elmanın Yarısı O, Yarısı Bu
  Bir Fende Kazık Kakmak (çakmak)
  Bir Gömlek Fazla Eskitmiş Olmak
  Bir Hâl Olmak
  Bir Hoşluğu Olmak
  Bir İçim Su (gibi)
  Bir İki Demeden (demeye Kalmadan)
  Bir İlke İmza Atmak
  Bir İş Olmak
  Bir İşi Başından Kesmek
  Bir İştir Oldu
  Bir Kalem Geçmek
  Bir Kenarda Durmak
  Bir Kıza Dünür Düşmek
  Bir Kol Çengi
  Bir Kolayını Aramak
  Bir Kolayını Bulmak
  Bir Köroğlu, Bir Ayvaz
  Bir Köşeye Atılmak
  Bir Köşeye Çekilmek
  Bir Köşeye Koymak
  Bir Koyundan İki Post Çıkarmak
  Bir Kulağından Girip Öbür Kulağından Çıkmak
  Bir Lokma Bir Hırka
  Bir O Kadar
  Bir O Yana, Bir Bu Yana
  Bir Olmak
  Bir Papel (pul) Etmemek
  Bir Paralık Etmek
  Bir Şey (şeyler) Olmak
  Bir Şey Sanmak
  Bir Şey Söylemek
  Bir Şeyler, Bir Şeyler
  Bir Sıkımlık Canı Olmak
  Bir Tarakta Bezi Olmamak
  Bir Taşla İki Kuş Vurmak
  Bir Tat, Bin Feryat
  Bir Tek Atmak
  Bir Yakadan Baş Çıkarmak
  Bir Yaşına Daha Girmek
  Bir Yiyip Bin Şükretmek
  Bir Yol Tutturmak
  Bir Yolunu Bulmak
  Bırak Allahını Seversen
  Bırak Ki
  Birbiri Üstüne Gelmek
  Birbirine Düşmek
  Birbirine Girmek
  Birbirine Katmak
  Birbirini Çekememek
  Birbirini Yemek
  Birbirinin Ağzına Tükürmek
  Birbirinin Gözünü Oymak
  Bire ... Vermek
  Bire Beş Katmak
  Bire Bin Katmak
  Biri Eşikte Biri Beşikte
  Birinci Elden Kaynağa Gitmek
  Birinci Gelmek (çıkmak)
  Birisinden Biri
  Birlik Olmak
  Bis Yapmak
  Bismillah Demek
  Bitap Düşmek
  Biti Kanlanmak
  Bitmek Tükenmek Bilmemek
  Bitmez (bitip) Tükenmez
  Bıyığı (bıyıkları) Terlemek
  Bıyığını Silmek
  Bıyık Altından Gülmek
  Bıyık Burmak (bükmek)
  Bize De Mi Lolo?
  Boca Etmek
  Bodur Kalmak
  Boğa Gibi
  Boğaya Çekmek
  Boğaz Açmak
  Boğaz Boğaza Gelmek
  Boğaz Durmaz
  Boğaz İçinde Kavga Var
  Boğaz Ola
  Boğaz Olmak
  Boğazı Kurumak
  Boğazına Bir Yumruk Tıkanmak (gelip Oturmak)
  Boğazına Dizilmek
  Boğazına Durmak
  Boğazına Kadar
  Boğazına Sarılmak
  Boğazında Düğümlenmek
  Boğazından Artırmak
  Boğazından Geçmemek
  Boğazından Kesmek
  Boğazını Sıkmak
  Boğuntuya Getirmek
  Bohçanın Dört Ucunu Bir Araya Getirememek
  Bohçasını Koltuğuna Almak
  Bok Etmek (bokunu Çıkarmak)
  Bok Karıştırmak
  Bok Soyu (bokun Soyu)
  Bok Yedi Başı
  Bok Yemek
  Bok Yemenin Arapçası
  Bok Yoluna Gitmek
  Bokuyla Kavga Etmek
  Bomba Gibi
  Bomba Gibi Patlamak
  Borç Almak
  Borç Bini Aşmak
  Borç Etmek (yapmak)
  Borç Harç Etmek
  Borca Batmak
  Borçlu Çıkmak
  Borcunu Bilmek
  Boru Değil
  Boru Mu Bu?
  Boş Atıp Dolu Tutmak (vurmak)
  Boş Bırakmamak
  Boş Bulunmak
  Boş Çıkmak
  Boş Dönmek
  Boş Durmak
  Boş Durmamak
  Boş Düşmek
  Boş Gezenin Boş Kalfası
  Boş Gezmek (gezinmek)
  Boş Kalmak
  Boş Konuşmamak
  Boş Ol (olsun)
  Boş Vermek
  Boşa Almak
  Boşa Çıkarmak
  Boşa Çıkmak
  Boşa Gitmek
  Boşa Koysan Dolmaz, Doluya Koysan Almaz
  Boşta Gezmek
  Boy Bos Yerinde
  Boy Göstermek
  Boy Vermek
  Boya Vurmak (çekmek, Sürmek)
  Boynu Kıldan İnce Olmak
  Boynuna Almak
  Boynuna Geçirmek
  Boynunda Kalmak
  Boynunu Bükmek
  Boynunu Kırmak
  Boynuz Çekmek
  Boynuz Dikmek
  Boynuz Eğmek
  Boynuz İsterken Kulaktan Olmak
  Boynuz Kulağı Geçmek
  Boynuz Takmak (takınmak, Taktırmak)
  Boyu Beraber
  Boyu Boyuna, Huyu Huyuna
  Boyu Devrilsin (devrilesi)
  Boyun Bir Karış Uzadı
  Boyun Eğmek
  Boyun Kesmek
  Boyun Kırmak
  Boyuna Bosuna Bakmadan
  Boyunduruğa Atmak (almak)
  Boyunduruk Altına Girmek
  Boyunun Ölçüsünü Almak
  Bozdur Bozdur Harca
  Bozguna Uğramak (vermek)
  Bozuk Çalmak
  Bozum Olmak
  Bozuntuya Vermemek
  Bucak Bucak Aramak
  Bucak Bucak Kaçmak
  Bugün Git, Yarın Gel
  Bugünden Tezi Yok
  Bugünkü Günde
  Buhar Olmak
  Bula Bula Bunu (onu, Bir Şeyi, Birini) Bulmak
  Bulantı Vermek
  Bulaşık Suyu Gibi
  Bülbül Gibi Konuşmak (okumak)
  Bülbül Gibi Konuşturmak (söyletmek)
  Bülbül Gibi Söylemek
  Bülbül Kesilmek
  Buldumcuk Olmak
  Bulunmaz Bursa (hint) Kumaşı
  Bulup Buluşturmak
  Bulut Olmak
  Buluttan Nem Kapmak
  Buna Değdi (idi) Buna Değmedi (idi) Demek
  Bunda Bir İş Var
  Bundan İyisi Can Sağlığı
  Burnu (bile) Kanamamak
  Burnu Büyümek
  Burnu Çenesine Değmek
  Burnu Kafdağına Çıkmak (varmak)
  Burnu Kafdağında (olmak)
  Burnu Sızlamak
  Burnu Sürtülmek
  Burnuna Karıncalar Dolmak
  Burnuna Koymak
  Burnunda Tütmek
  Burnundan (fitil Fitil) Gelmek
  Burnundan Gelmek
  Burnundan Getirmek
  Burnundan Kıl Aldırmamak
  Burnundan Solumak
  Burnunu Çekmek
  Burnunu Kırmak
  Burnunu Sıksan Canı Çıkacak
  Burnunu Sürtmek
  Burnunun Dikine (doğrusuna) Gitmek
  Burnunun Direği Kırılmak (düşmek)
  Burnunun Direği Sızlamak
  Burnunun Direğini Kırmak
  Burnunun Ucunu Görmemek
  Burnunun Yeli Harman Savurmak
  Burnunun Yeli Kırılmak
  Burun Bükmek
  Burun Buruna Gelmek
  Burun Kıvırmak
  Burusu Tutmak (tutulmak)
  Buyruğu Altına Girmek
  Büyü Bozmak
  Büyü Bozulmak
  Büyük (söz) Söylemek
  Büyük Görmek (bilmek, Tutmak)
  Büyük Oynamak
  Büyük Sözüme Tövbe!
  Büyük Yemin Etmek
  Büyükle Büyük, Küçükle Küçük Olmak
  Büyüklerin Ellerinden, Küçüklerin Gözlerinden Öpmek
  Büyüklük Göstermek
  Büyüklük Satmak
  Büyüklük Taslamak
  Büyümüş De Küçülmüş
  Buyur Etmek
  Buyurun Cenaze Namazına!
  Büyüsüne Kapılmak (tutulmak)
  Buz Gibi
  Buz Kesilmek
  Buz Kesmek
  Buz Tutmak
  Buz Üstüne Yazı Yazmak
  Buzdolabı Gibi
  Buzdolabına Kaldırmak
  Buzlar Çözülmek
  Büzülüp Oturmak (kalmak)
  Çaba Göstermek
  Çaba Harcamak
  Caddeyi Tutmak
  Cadı Gibi
  Cafcafından Geçilmemek
  Çağ Açmak
  Çağ Dışı Olmak (kalmak)
  Çağı Geçmek
  Çağı Yakalamak
  Çağın Gerisinde Kalmak
  Çağını Aşmak
  Çağlamadan Çatlamak
  Cahil Kalmak
  Caka Satmak
  Caka Yapmak
  Cakasından Geçilmemek
  Cakasını Bozmak
  Çakı Gibi
  Çakılı Kalmak
  Çakılıp Kalmak
  Çalım Satmak
  Çalımına Gelmek (getirmek)
  Çalıp Çırpmak
  Çalmadan Oynamak
  Çalyaka Etmek
  Çam Devirmek
  Cam Gibi
  Çam Sakızı Gibi
  Camadanı Fora Etmek
  Çamaşır Ertesi Olmak
  Camı Çerçeveyi İndirmek
  Cami Olmak
  Cami Yıkılmış Ama Mihrabı Yerinde
  Çamur Gibi
  Çamura Yatmak
  Can Alacak Nokta (yer)
  Can Alıp Can Vermek
  Can Atmak
  Can Baş Üstüne
  Can Beslemek
  Can Borcunu Ödemek
  Can Bulmak
  Can Cana, Baş Başa
  Can Çekişmek
  Can Damarından Yakalamak
  Can Derdinde Olmak
  Can Kalmamak
  Can Kaygısına Düşmek
  Can Olmak
  Can Sıkmak
  Can Simidi Olmak
  Can Vermek
  Can Yakmak
  Cana (canına) Can Katmak
  Cana Minnet Saymak (bilmek)
  Çanak Tutmak (açmak)
  Canavar Gibi
  Canavar Kesilmek
  Canciğer Kuzu Sarması
  Canciğer Olmak
  Candan Geçmek
  Canevinden Vurmak
  Canfes Gibi
  Canı Acımak
  Canı Ağzına (boğazına) Gelmek
  Canı Burnundan Çıkmak
  Canı Cana Ölçmek
  Canı Canına (içine) Sığmamak
  Canı Cehenneme
  Canı Çekilmek
  Canı Çekmek
  Canı Çıkmak
  Canı Gelip Gitmek
  Canı Gibi Sevmek
  Canı Gitmek
  Canı İle Uğraşmak
  Canı İstemek
  Canı İsterse
  Canı Sıkılmak
  Canı Yanmak
  Canı Yerine Gelmek
  Canım Dese Canın Çıksın Diyor Sanmak
  Canımın İçi
  Canına Acımamak
  Canına Değmek
  Canına Ezan Okumak
  Canına Geçmek (işlemek Veya Kâr Etmek)
  Canına Kastetmek
  Canına Kıymak
  Canına Minnet (olmak)
  Canına Okumak
  Canına Susamak
  Canına Tak Demek (etmek)
  Canına Tükürdüğümün (üfürdüğümün)
  Canına Yandığım (yandığımın)
  Canına Yetmek
  Canından Bezmek (bıkmak Veya Usanmak)
  Canından Geçmek
  Canını (bir Yere) Dar Atmak
  Canını Almak
  Canını Burnundan Getirmek
  Canını Cehenneme Göndermek (yollamak)
  Canını Dişine Almak (takmak)
  Canını Sıkmak
  Canını Sokakta Bulmak
  Canını Vermek
  Canını Yakmak
  Canının Derdine Düşmek
  Cankulağı İle Dinlemek
  Cansız Düşmek
  Çantadan Yetişmek
  Çapanoğlunun Abdest Suyu Gibi
  Çapraza Almak
  Çapraza Sarmak
  Çaptan Düşmek
  Çaresiz Kalmak
  Çark Çevirmek
  Çark Etmek
  Çarka Vermek (çektirmek)
  Çarkına Etmek (okumak)
  Çarpıntısı Tutmak
  Çarşaf Gibi
  Çarşaf Kadar
  Çarşafa Dolanmak
  Cart (zırt) Kaba Kâğıt
  Cart Cart Ötmek
  Cart Curt Etmek
  Cartayı Çekmek
  Cascavlak (ortada) Kalmak
  Çat Orada Çat Burada Çat Kapı Arkasında
  Çatır Çatır Çatlamak
  Çatkın Olmak
  Çatlasa Da (çatlasa Da Patlasa Da)
  Cavlağı Çekmek
  Çay Kenarında Kuyu Kazmak
  Çaydan Geçip Derede Boğulmak
  Cayırtıyı Basmak
  Caz Yapmak
  Ce Demeye Mi Geldin?
  Cebellezi Etmek
  Cebi Para Görmek
  Cebine İndirmek (atmak)
  Cebini Doldurmak
  Cebir Kullanmak
  Cefa Çekmek (görmek)
  Cefaya Katlanmak
  Cehennem Ol!
  Cehennem Olup Gitmek
  Cehenneme Çevirmek
  Cehenneme Kadar Yolu Var
  Cehennemin Bucağı (dibi)
  Çehre Almak
  Çehre Etmek
  Çehresi Bozulmak
  Çek! (çek Arabanı!)
  Çekeceği Olmak
  Ceketini Alıp Çıkmak
  Çekince Koymak
  Çekip Almak
  Çekip Çevirmek
  Çekip Gitmek
  Çekip Vurmak
  Çekiver Kuyruğunu
  Çeliğe Su Vermek
  Cemaate Uymak
  Çember İçine Almak (çembere Almak)
  Çemberden Dönmek
  Çemberi Yarmak
  Cemre Düşmek
  Cenazeyi Kaldırmak
  Cendereye Sokmak
  Çene Çalmak
  Çene Patlatmak
  Çene Yarışına Girmek
  Çene Yarıştırmak
  Çene Yetiştirmek
  Çenesi Açılmak
  Çenesi Atmak
  Çenesi Kilitlenmek
  Çenesi Oynamak
  Çenesine Vurmak
  Çenesini Açmak
  Çenesini Bağlamak
  Çenesinin Bağı Çözülmek
  Çengel Atmak
  Çengel Takmak
  Cennet Gibi
  Cennete Çevirmek
  Cennete Dönmek
  Cep Harçlığını Çıkarmak
  Cephe Açmak
  Cepheden Cepheye Koşmak
  Cepten Harcamak
  Cepten Vermek
  Ceremesini Çekmek
  Cereyan Çarpmak
  Cereyana Kapılmak
  Cereyanda Kalmak
  Cerre Çıkmak
  Cesaretini Toplamak
  Çeşni Tutmak
  Çetele Çekmek (tutmak)
  Çeteleye Dönmek
  Cevabı Dikmek (dayamak Veya Yapıştırmak)
  Cevapsız Bırakmak
  Cevapsız Kalmak
  Cevher Yumurtlamak
  Çevir Kazı Yanmasın
  Ceviz Kırmak
  Çeyiz Düzmek
  Ceza Çekmek
  Ceza Görmek
  Ceza Vermek
  Cezasını Bulmak
  Cezasını Çekmek
  Cezaya Çarptırmak
  Cezbeye Tutulmak (kapılmak)
  Cezve Sürmek
  Çıbanın Başını Koparmak
  Çiçeğe Kesmek
  Çiçek Açmak (vermek)
  Çiçek Çıkarmak
  Çiçek Gibi
  Çiçek Olmak
  Ciddiye Almak
  Çift Sürmek
  Çifte Atmak
  Çifte Çubuğa Gitmek
  Çifte Koşmak
  Çiğ Düşmek
  Çığ Gibi Büyümek
  Çiğ Kaçmak
  Çiğ Süt Emmiş
  Çiğden Vermek
  Ciğer Kebap Olmak
  Ciğeri Beş (on) Para Etmemek
  Ciğeri Yanmak
  Ciğerimin Köşesi
  Ciğerini (delip) Delmek (geçmek)
  Ciğerleri Bayram Etmek
  Çığır Açmak
  Çığlık Atmak (koparmak, Basmak)
  Çiğlik Etmek
  Cihana Gelmek
  Çıkarına Bakmak
  Çıkarını Tepmek
  Çıkıntılık Etmek
  Çıkış Almak
  Çıkış Yapmak
  Çıkmaz Ayın Son Çarşambası
  Çıkmaza Girmek
  Çıkmaza Sokmak
  Çıkmazda Olmak
  Çil Yavrusu Gibi Dağılmak
  Cila Çekmek
  Çile Çekmek
  Çile Çıkarmak (doldurmak)
  Çileden Çıkmak
  Çilesi Dolmak
  Çileye Girmek
  Çılgına Dönmek
  Cılkı Çıkmak
  Cim Karnında Bir Nokta
  Çimdik Atmak (basmak)
  Cin Çarpmak
  Cin Çarpmışa Dönmek
  Çın Çın Ötmek
  Cin Damarına Basmak
  Cin Gibi
  Cin İfrit Olmak (kesilmek)
  Cin Olmadan Şeytan (adam) Çarpmak
  Çın Tutmak
  Çıngar Kopmak (çıkmak)
  Cinine Gitmek
  Cinleri (cin) Tepesine Çıkmak (binmek)
  Cinnet Getirmek
  Çırak Çıkarmak
  Çırak Vermek
  Cirit Oynamak
  Çirkefe Taş Atmak (çirkefi Üzerine Sıçratmak)
  Çırpı Vurmak
  Çırpıya Getirmek
  Çıt (çıtını) Çıkarmamak
  Çıt Çıkmamak
  Cıva Gibi
  Çivi Gibi
  Çivi Kesmek
  Çivi Kırmak
  Çivi Sokmak (sürmek)
  Cız Etmek
  Çizgi Çekmek
  Çizgisinden Sapmamak
  Cızlamı Çekmek (cızlam Etmek)
  Çizmeden Yukarı Çıkmak
  Çizmeleri Çekmek
  Çizmeyi Aşmak
  Çoban Kulübesinde Padişah Rüyası Görmek
  Çocuk (çocuğunu) Düşürmek
  Çocuk Aldırmak
  Çocuk Gibi
  Çocuk Gibi Sevinmek
  Çocuk Kalmak
  Çocuk Mu Avutuyorsun (kandırıyorsun)
  Çocuk Oyuncağı Hâline Getirmek
  Çocukla Çocuk, Büyükle Büyük Olmak
  Çocukluk Etmek
  Çokbilmişlik Taslamak
  Çoluk Çocuğa Karışmak
  Çoluk Çocuk Elinde Kalmak
  Çomak Sokmak (koymak)
  Çorap Kaçmak
  Çorap Söküğü Gibi Gitmek (gelmek)
  Çorbada Tuzu (maydanozu) Bulunmak
  Çorbaya Sinek Düşmek
  Çözümsüz Kalmak
  Çukura Düşmek
  Çulu Düzmek (düzeltmek)
  Cümbüş Yapmak
  Çürüğe Çıkarmak
  Çürük (çürüğe) Çıkmak
  Çürük Tahtaya Basmak
  Çuval Gibi
  Dadılık Etmek
  Dağ (dağlar) Gibi (kadar)
  Dağa Çıkmak
  Dağa Kaldırmak
  Dağarcığına Atmak
  Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak
  Dağlara Düşmek
  Dağlara Taşlara
  Dağların Şenliği (gelin Anası)
  Daha Neler!
  Dahası Var
  Dakikası Dakikasına Uymamak
  Daktiloya Çekmek
  Dal Budak Salmak
  Dal Gibi
  Dal Sürmek
  Dalak Kestirmek
  Dalalete Düşmek
  Dalavere Çevirmek (dalaveresini Döndürmek)
  Daldan Dala Konmak
  Dalga Geçmek
  Dalga Saymak
  Dalgalanmaya Bırakmak
  Dalgalanmaya Bırakmak
  Dalgayı Başa Almak
  Dalgınlığına Gelmek
  Dalgınlığına Getirmek
  Dalına Basmak
  Dalına Binmek
  Dalıp Çıkmak
  Dalıp Gitmek
  Dallanıp Budaklanmak
  Dalları Basmak
  Dalyan Gibi
  Dama Demek
  Dama Taşı Gibi Oynatmak
  Damardan Girmek
  Damarı (damarları) Kabarmak
  Damarı Kurusun!
  Damarı Tutmak
  Damarına (damarlarına) İşlemek
  Damarına Basmak
  Damarına Girmek
  Damat Girmek
  Damdan Çardağa Atlamak
  Damdan Düşer Gibi
  Damdan Düşercesine
  Damga Vurmak
  Damga Yemek
  Damgasını Vurmak
  Dananın Kuyruğu Kopmak
  Daniskasını Yapmak
  Dar Gelmek
  Dar Kaçmak
  Dara Düşmek
  Darağacına Çekmek
  Darasını Almak
  Darasını Düşmek
  Darbe (darbeyi) Yemek
  Darbe Vurmak (indirmek)
  Darda Bulunmak
  Darda Kalmak
  Dargın Durmak
  Darısı ... Başına (darısı Başına)
  Darmadağın Etmek
  Darmadağın Olmak
  Darmaduman Olmak
  Dava Etmek (açmak)
  Dava Görmek
  Davar Gütmek
  Davaya Bakmak
  Davet Etmek
  Davete İcabet Etmek
  Davul Çalmak (dövmek)
  Davul Çalsan İşitmez
  Dayağa İdmanlı Olmak
  Dayak Atmak
  Dayak Yemek
  Dayayıp Döşemek
  Dediğim Dedik, Öttürdüğüm (çaldığım) Düdük
  Dediğinden (dışarı) Çıkmak
  Dedikodu Sermayesi Olmak
  Defter Açmak
  Defter Tutmak
  Defteri Dürülmek
  Defteri Kapamak (kapatmak)
  Defterinde Olmamak
  Defterini Dürmek
  Değer Biçmek
  Değer Düşümüne Uğramak
  Değiş Etmek
  Değme Gitsin
  Dehşet Saçmak
  Dehşete Düşürmek
  Dehşete Kapılmak (düşmek)
  Deke Düşmek
  Deli Çıkmak
  Deli Dana (danalar) Gibi Dönmek
  Deli Etmek
  Deli Gibi
  Deli Kızın Çeyizi Gibi
  Deli Olmak İşten Değil
  Deli Pösteki Sayar Gibi
  Deli Raziye Gibi
  Deli Saraylı Gibi
  Deliğe Tıkmak
  Delik Deşik Etmek
  Delik Deşik Olmak
  Delinin Eline Değnek Vermek
  Deliye Dönmek
  Dem Çekmek
  Dem Tutmak
  Deme Gitsin
  Demeç Vermek
  Demediğini Bırakmamak (koymamak)
  Demek İstemek
  Demek Olmak
  Demem O (ki)
  Demir Almak
  Demir Atmak
  Demir Gibi
  Demir Taramak
  Demir Üzerinde
  Demirbaştan Düşmek
  Deneme Tahtasına Çevirmek
  Dengeli Kılmak
  Dengesi Bozulmak
  Dengi Dengine
  Dengiyle Karşılamak
  Denizde Kum, Onda Para
  Denizdeki Balığın Karada Komisyonculuğunu Yapmak
  Denizden (denizi) Geçip Çayda Boğulmak
  Denize Açılmak
  Denize Dökmek
  Denk Düşmek
  Denk Gelmek
  Denk Getirmek
  Denli Densiz Söz Söylemek
  Depara Geçmek
  Depara Kalkmak
  Der Oğlu Der
  Derde (derdine) Derman Olmak
  Derde (dertlere) Düşmek
  Derdest Etmek
  Derdine Deva Bulmak
  Derdini Dökmek
  Derdini Marko Paşaya Anlat
  Dere Tepe Düz Gitmek
  Dereceye Girmek
  Dereden Tepeden Konuşmak
  Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak
  Derine İnmek
  Derisi Kemiklerine Yapışmak
  Derisini Yüzmek
  Dermanı Kesilmek (dermandan Kesilmek)
  Ders (dersi) Asmak
  Ders Almak
  Ders Başı Etmek (yapmak)
  Ders Görmek
  Ders Olmak
  Ders Vermek
  Ders Yapmak
  Dert Anlatmak
  Dert Değil
  Dert Eğirmek
  Dert Etmek (edinmek)
  Dert Olmak (kesilmek)
  Dert Yanmak
  Dertsiz Başını Derde Sokmak
  Destan Düzmek
  Destan Yazmak
  Destek Olmak
  Destursuz Atmak
  Dev Adımlarla İlerlemek
  Dev Gibi
  Deve Dişi Gibi
  Deve Kuşu Gibi Başını Kuma Sokmak (gömmek)
  Deve Kuşuluk Etmek
  Deve Nalbanda Bakar Gibi
  Devede Kulak (kulak Gibi) Kalmak
  Deveye Hendek Atlatmak
  Deveyi Düze Çıkarmak
  Deveyi Havuduyla Yutmak
  Devir Açmak
  Devre Dışı Kalmak
  Devre Dışı Tutmak (bırakmak)
  Devreye Alınmak
  Devreye Sokmak
  Deyip De Geçmemek
  Dibek Gibi
  Dibine Darı Ekmek
  Dibine Kadar
  Dibini Kurcalamak (karıştırmak)
  Dibini Tutmak
  Didişip Durmak
  Dik Dik Bakmak
  Diken Diken Olmak
  Diken Üstünde Oturmak (olmak)
  Dikilip Durmak (kalmak)
  Dikine Gitmek
  Dikiş Atmak
  Dikiş Tutturamamak
  Dikişini Almak
  Dikiz Etmek (geçmek)
  Dikize Almak
  Dikkat Çekmek
  Dikkat Kesilmek
  Dikkate Almak
  Dikkatini Çekmemek
  Dikkatini Toplamak
  Dikte Etmek
  Dil (diller) Dökmek
  Dil Ağız Vermemek
  Dil Otu Yemek
  Dil Tutmak
  Dil Uzatmak
  Dilden Düşmez Olmak
  Dile (dillere) Düşmek
  Dile Dolamak
  Dile Gelmek
  Dile Getirmek
  Dile Vermek
  Dilediği Gibi
  Dili (başka Bir Dile) Çalmak
  Dili (dilinin) Döndüğü Kadar
  Dili Açılmak
  Dili Ağırlaşmak
  Dili Alışmak
  Dili Bir Karış (olmak)
  Dili Bir Karış Dışarı Çıkmak (sarkmak)
  Dili Boğazına Akmak
  Dili Çözülmek
  Dili Damağına Yapışmak (dili Damağı Kurumak)
  Dili Dolaşmak
  Dili Dönmemek
  Dili Durmak
  Dili Durmamak
  Dili Ensesinden Çekilsin!
  Dili Kurusun!
  Dili Pabuç Kadar
  Dili Sürçmek
  Dili Tutulmak
  Dili Varmak
  Dili Yanmak
  Dilin Kemiği Yok
  Dilinde Tüy Bitmek
  Dilinden Anlamak
  Dilinden Düşürmemek
  Dilinden Kurtulamamak
  Diline Dolamak (takmak)
  Diline Pelesenk Etmek
  Diline Sağlam Olmak
  Diline Virt Etmek
  Dilini Kedi (fare) Mi Yedi?
  Dilini Tutamamak
  Dilini Tutmak
  Dilini Yutmak
  Dilinin Altında Bir Şey Olmak
  Dilinin Altındaki Baklayı Çıkarmak
  Dilinin Cezasını (belasını) Çekmek (bulmak)
  Dilinin Ucuna Gelmek
  Dilinin Ucunda
  Dilinin Ucuyla
  Diliyle Sokmak
  Diliyle Tutulmak (yakalanmak)
  Dillerde Dolaşmak (gezmek)
  Dillere Destan Olmak
  Dimdik Durmak
  Dımdızlak Ortada Kalmak
  Dımdızlak Ortalıkta Bırakmak
  Dinden İmandan Çıkmak
  Dini Bir Uğruna
  Dini Gibi Bilmek
  Dini İmanı Para
  Dinim Hakkı İçin (aşkına)
  Dinine Yandığım
  Dipsiz Kile, Boş Ambar
  Direksiyon Kırmak
  Direksiyona Geçmek
  Direktif Almak
  Direktif Vermek
  Dirhemle Söylemek (konuşmak)
  Diri Kalmak
  Dırıltı Çıkarmak (etmek)
  Dirsek Çevirmek
  Dirsek Çürütmek
  Diş Açmak
  Diş Çıkarmak
  Diş Geçirmek
  Diş Gıcırdatmak
  Diş Göstermek
  Dışarı Atmak
  Dişe Dokunmak
  Dışı Kalaylı, İçi Alaylı
  Dışında Bırakmak
  Dışında Kalmak
  Dişinden Tırnağından Artırmak
  Dişine Göre
  Dişine Vurmak
  Dişini Sıkmak
  Dişini Tırnağına Takmak
  Disipline Girmek
  Diskur Geçmek (çekmek)
  Dişten Tırnaktan Artırmak
  Divan Durmak
  Diyalog Kurmak
  Diyecek Yok
  Diz Çökmek
  Dize Getirmek
  Dizgine Gelmek
  Dizginleri (dizginlerini) Ele Almak
  Dizginleri Ele Vermek
  Dizginleri Koparmak
  Dizi (dizinin) Dibinden Ayrılmamak
  Dizini (dizlerini) Dövmek
  Dizleri Kesilmek (tutmamak)
  Dizlerine Kara Su İnmek
  Dizlerinin Bağı Çözülmek
  Doğduğuna Pişman Olmak
  Doğru Bildiği Yoldan Ayrılmamak (şaşmamak)
  Doğru Bulmak
  Doğru Çıkmak
  Doğru Doğru Dosdoğru
  Doksan Kapının İpini Çekmek
  Doktor Doktor Gezmek (dolaşmak)
  Dökülüp Saçılmak
  Döküm Almak
  Döküm Çıkarmak
  Dokunca Görmek
  Dokuz Ayın Çarşambası Bir Araya Gelmek
  Dokuz Doğurmak
  Dokuz Körün Bir Değneği
  Dokuz Köyden Kovulmuş
  Döl Almak
  Döl Döş Sahibi Olmak
  Döl Vermek
  Dolabı Bozulmak
  Dolanıp Durmak
  Dolap Beygiri Gibi Dönüp Durmak (dolaşmak)
  Dolap Çevirmek (döndürmek)
  Dolduruşa Gelmek
  Dolduruşa Getirmek
  Doludizgin Gitmek
  Dolup Taşmak
  Doluya Koydum Almadı, Boşa Koydum Dolmadı
  Domuz Gibi
  Domuz Gibi Tıkınmak (yemek)
  Domuzdan (bir) Kıl Çekmek (koparmak)
  Don Çekmek
  Don Çözülmek
  Don Yağının Tortusu Gibi Kalmak (oturmak)
  Dona Çekmek
  Donuna Etmek (kaçırmak Veya Doldurmak Veya Yapmak)
  Dönüp Dolaşmak
  Dönüp Geriye Bakmak
  Dönüşü Olmayan Yola Girmek
  Doping Yapmak
  Dört Ayak Üstüne Düşmek
  Dört Bir Taraf (yan)
  Dört Dönmek
  Dört Duvar Arasında Kalmak
  Dört Gözle Beklemek (bakmak)
  Dört Üstü, Murat Üstü
  Dörtnala Kaldırmak
  Dörtnala Kalkmak
  Dost Edinmek
  Dost Tutmak
  Dosta Düşmana Karşı
  Dostlar Alışverişte Görsün (diye)
  Dostlar Başına
  Dostlar Başından ırak
  Dostlar Şehit, Biz Gazi
  Dostluk Etmek
  Dosya Açmak (hazırlamak)
  Döviz Kaçırmak
  Doyuma Ulaşmak
  Doyurucu Gelmek
  Dozunu Ayarlamak
  Dozunu Kaçırmak
  Dramatize Etmek
  Dua (duasını) Almak
  Duası Tutmak
  Dudağını (dudaklarını) ısırmak
  Dudağının Ucuna Gelmek
  Dudak (dudağını) Bükmek
  Dudak Dudağa Gelmek (kalmak)
  Dudak ısırmak
  Dudak Ucuyla Söylemek
  Düğmük Atmak
  Düğüm Atmak
  Düğüm Düğüm Olmak (düğümlenmek)
  Düğüm Vurmak
  Düğümünü Çözmek
  Düğün Aşıyla Dost Ağırlanmaz
  Düğün Değil Bayram Değil, Eniştem Beni Niye Öptü
  Düğün Dernek, Hep Bir Örnek
  Düğün Pilavıyla Dost Ağırlamak
  Düğünevi Gibi
  Dul Kalmak
  Dulda Tutmak
  Duman Almak
  Duman Altı Etmek
  Duman Altı Olmak
  Duman Attırmak
  Duman Etmek
  Duman Vermek
  Dumana Boğmak
  Dumanı Doğru Çıksın
  Dumanı Tepesinden Çıkmak
  Dümen Kırmak
  Dümen Tutmak
  Dümen Yapmak
  Dümeni Kırmak
  Dümenine Bakmak
  Dumura Uğramak
  Dün Bir, Bugün İki
  Dünden Hazır (razı) Olmak
  Dünür Gezmek
  Dünür Gitmek
  Dünya (dünyalar) Birinin Olmak
  Dünya Ahret Kardeşim (bacım) (olsun)
  Dünya Başına Dar Olmak (gelmek)
  Dünya Başına Yıkılmak
  Dünya Bir Araya Gelse
  Dünya Durdukça Durasın!
  Dünya Gözü İle Görmek
  Dünya Gözüne Zindan Olmak (görünmek Veya Kesilmek)
  Dünya Kadar
  Dünya Kelamı Etmek
  Dünya Varmış
  Dünya Yıkılsa Umurunda Değil
  Dünyadan El Etek (elini Eteğini) Çekmek
  Dünyadan Geçmek (el Çekmek)
  Dünyaevine Girmek
  Dünyalığı Doğrultmak
  Dünyanın Dört Bucağı
  Dünyanın Kaç Bucak (köşe) Olduğunu Göstermek (anlamak)
  Dünyanın Tadını Çıkarmak
  Dünyasından Geçmek
  Dünyaya Gelmek
  Dünyaya Getirmek
  Dünyaya Gözlerini Kapamak (yummak)
  Dünyaya Kazık Çakmak (kakmak)
  Dünyaya Yuf Borusu Öttürmek
  Dünyayı Anlamak
  Dünyayı Ben Yarattım Havasında Olmak
  Dünyayı Görmemek
  Dünyayı Haram Etmek
  Dünyayı Tozpembe Görmek
  Dünyayı Tutmak
  Dur Durak (dur Dinlen Veya Dur Otur) Yok
  Dur! (durun!)
  Durgunluk Çökmek
  Durum Almak
  Durumdan Ders Çıkarmak
  Durumdan Vazife Çıkarmak
  Düş Kırıklığı Yaratmak
  Düş Kırıklığına Uğramak
  Düşeş Atmak
  Düşman (düşmanı) Kesilmek
  Düşman Başına
  Düşman Çatlatmak
  Düşüncesini Okumak
  Düşünceye Dalmak
  Düşünceye Varmak
  Düşünüp (düşünmek) Taşınmak
  Dut Gibi Olmak
  Dut Yemiş Bülbüle Dönmek
  Duvağına Doymamak
  Duvar Çekmek
  Düven Sürmek (dövmek)
  Duymazlıktan Gelmek
  Duyulur Duyulmaz
  Duyum Almak
  Düze İndirmek
  Düze İnmek
  Düzen Kurmak
  Düzen Vermek (düzene Koymak, Düzene Sokmak)
  Ebedî Uykuya Dalmak
  Ecel Aman Verirse
  Eceli Gelmek
  Eceline Susamak
  Eceliyle Ölmek
  Edebiyat Yapmak
  Edep Yahu
  Edeptir Söylemesi
  Efendi Gibi Yaşamak
  Efendiden Bir Adam
  Efendime Söyleyeyim
  Efkâr Basmak
  Efkâr Dağıtmak
  Efkârı Dağılmak
  Efradını Cami, Ağyarını Mâni
  Eğilip Bükülmek
  Eğitim Almak
  Eğitim Vermek
  Eğreti Oturmak
  Eğretiye Almak
  Eğri Gemi Doğru Sefer
  Eğrisi Doğrusuna Gelmek
  Ejder Gibi
  Ekini Belli Etmemek
  Ekmediği Yerden Biter
  Ekmeğinden Olmak
  Ekmeğine Göz Koymak (dikmek)
  Ekmeğini Çıkarmak
  Ekmeğini Kazanmak
  Ekmeğini Taştan Çıkarmak
  Ekmeğini Yemek
  Ekmek Elden Su Gölden
  Eksik Doğmak
  Eksik Etmemek
  Eksik Olma!
  Eksik Olmamak
  Eksiltmeye Çıkarmak
  El Açmak
  El Almak
  El Arı Düşman Gayreti
  El Atmak
  El Ayak Çekilmek
  El Bağlamak
  El Basmak
  El Bebek Gül Bebek
  El Bende!
  El Çektirmek
  El Çırpmak
  El Dokunulmamak
  El El Üstünde Oturmak
  El Elde Baş Başta
  El Ele Vermek
  El Emeği Göz Nuru
  El Ense Çekmek (etmek)
  El Etek Öpmek
  El Etmek
  El İyisi Olmak
  El Kadar
  El Kaldırmak
  El Kapısına Düşmek
  El Katmak
  El Kazanıyla Aş Kaynatmak
  El Ovuşturmak
  El Pençe Divan
  El Sıkmak
  El Sürmemek
  El Tazelemek
  El Tutmak
  El Uzatmak
  El Vermek
  El Vurmamak
  El(ı) El Koymak
  Elde (elinde) Olmamak
  Elde Avuçta (bir Şey) Kalmamak
  Elde Avuçta (ne Varsa)
  Elde Etmek
  Elde Kalmak
  Elde Tutmak
  Elden Ağza Yaşamak
  Elden Almak
  Elden Ayaktan Düşmek (kesilmek)
  Elden Bırakmamak (düşürmemek)
  Elden Çıkarmak
  Elden Çıkmak
  Elden Ele Dolaşmak (gezmek)
  Elden Ele Geçmek
  Elden Geçirmek
  Elden Gel!
  Elden Geldiği Kadar
  Elden Gelmemek
  Elden Kaçırmak
  Elden Kaçmak
  Elden Ne Gelir?
  Ele Almak
  Ele Avuca Sığmamak
  Ele Bakmak
  Ele Geçirmek
  Ele Geçmek
  Ele Gelmek
  Ele Vermek
  Elekten Geçirmek
  Elektriği Kesmek
  Elektriği Yakmak
  Elektrik Vermek
  Eli Alışmak
  Eli Armut Devşirmek
  Eli Ayağı (ayağına) Dolaşmak
  Eli Ayağı Buz Kesilmek (tutmamak)
  Eli Ayağı Titremek
  Eli Ayağı Tutmak
  Eli Aza Varmamak
  Eli Böğründe Kalmak
  Eli Boş Çıkmak
  Eli Boş Dönmek (çevrilmek Veya Geri Gelmek)
  Eli Boş Gelmek
  Eli Değmek
  Eli Ekmek Tutmak
  Eli Eline Değmemek
  Eli Ermek
  Eli Harama Uzanmak
  Eli Kalem Tutmak
  Eli Kolu (eli Ayağı) Bağlı Kalmak (durmak Veya Olmak)
  Eli Para Görmek
  Eli Varmamak (gitmemek)
  Elifi Mertek Sanmak
  Elimi Sallasam Ellisi, Başımı Sallasam Tellisi
  Elinde Avucunda Nesi Varsa
  Elinde Büyümek
  Elinde Kalmak
  Elinde Olmak
  Elinde Patlamak
  Elinde Tutmak
  Elinden (bir Şeyi) Düşürmemek
  Elinden Almak
  Elinden Bir İş (şey) Gelmemek
  Elinden Bir Kaza (sakatlık) Çıkmak
  Elinden Geleni Ardına (arkasına) Koymamak
  Elinden Geleni Yapmak
  Elinden Gelmek
  Elinden Kan Çıkmak
  Elinden Kurtulmak
  Eline (elinize Veya Ellerinize) Sağlık
  Eline Almak
  Eline Ayağına Üşenmemek
  Eline Düşmek
  Eline Eteğine Doğru
  Eline Fırsat Geçmek
  Eline Geçmek
  Eline Tutuşturmak
  Eline Yüzüne Bulaştırmak
  Elini Ayağını Öpeyim
  Elini Belli Etmek (göstermek)
  Elini Çabuk Tutmak
  Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gelmek
  Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gezmek
  Elini Kulağına Atmak
  Elini Sallasa Ellisi (başını Sallasa Tellisi)
  Elini Sıcak Sudan Soğuk Suya Sokmamak
  Elini Uzatmak
  Elini Veren Kolunu Alamaz
  Elinin Altında Olmak
  Elinin Hamuruyla Erkek İşine Karışmak
  Elinin Tersiyle Çarpmak
  Elinin Tersiyle İtmek
  Eliyle Koymuş Gibi
  Elle Tutulacak Tarafı (yanı) Kalmamak
  Elle Tutulur Gözle Görülür (dille Anlatılır)
  Eller Yukarı!
  Ellerde Gezmek
  Elleri (ellerin) Dert Görmesin
  Ellerim Yanıma Gelsin
  Elma Da Alma Da Demesini Biliriz
  Elmas Gibi
  Emanet Bırakmak (etmek, Vermek)
  Emdiği (helal) Süt Haram Olmak
  Emdiği Sütü Burnundan Getirmek
  Eme Seme Yaramamak
  Emeği Geçmek
  Emek Vermek
  Emekliye Ayırmak (çıkarmak, Çıkartmak)
  Emekliye Ayrılmak (çıkmak)
  Emekliye Sevk Etmek
  Emel Beslemek
  Emeline Alet Etmek
  Emin Olmak
  Emir Komuta Zinciri İçinde Olmak
  Emniyet Etmek
  Emretti Patrik Efendi
  Emrihak Vaki Olmak
  Emrine Vermek
  Enayiliğine Doyma!
  Endazeyi Kaçırmak
  Endazeyi Şaşırmak
  Endişeye Düşmek
  Enfiye Çekmek
  Engel Çıkarmak
  Engel Tanımamak
  Engin Dallardan Murt Yememek
  Ense Kulak Yerinde Olmak
  Ense Yapmak
  Ensesinde Boza Pişirmek
  Ensesine Binmek
  Enseyi Karartmak
  Entel Takılmak
  Entrika Çevirmek
  Entrikaya Kurban Gitmek
  Ere Vermek
  Eriyip Bitmek
  Eriyip Gitmek
  Erkân Göstermek
  Erkek Gibi
  Erkekliği Kesilmek
  Erkekliğine Yedirememek
  Erkeklik Taslamak
  Erketecilik Etmek
  Erketelik Yapmak
  Ermeni Gelini Gibi Kırıtmak
  Erozyona Uğramak
  Es Geçmek
  Eş Tutmak
  Esamesi Okunmamak
  Esas Vaziyete Geçmek
  Eşeğe Gücü Yetmeyip Semerini Dövmek
  Eşeğin Kuyruğu Gibi
  Eşek Derisi Gibi
  Eşek Kadar
  Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek
  Eşekten Düşmüş Karpuza (düşmüşe) Dönmek
  Esen Kalmak
  Eser Kalmamak
  Eşi Manendi (menendi, Benzeri) Olmamak (bulunmamak, Yok)
  Eşiğine Yüz Sürmek
  Eşiğini Aşındırmak
  Eşik (eşiğini) Atlamak
  Esip Gürlemek
  Esir Almak
  Esir Düşmek
  Esir Etmek
  Esir Yatmak
  Eski Ağza Yeni Taam
  Eski Defterleri Kapatmak
  Eski Defterleri Yoklamak (karıştırmak)
  Eski Hamam Eski Tas
  Eski Hayratı Da Berbat Etmek
  Eski Kimliğine Bürünmek
  Eski Köye Yeni Âdet Getirmek
  Eski Kulağı Kesiklerden Olmak
  Eskisi Kadar (gibi)
  Eskisini Aratmamak
  Eşkıya Gibi
  Esmayı Üstüne Sıçratmak
  Espri Patlatmak
  Esrara Dalmak
  Estek Köstek Etmek
  Et Tutmak
  Ete Kemiğe Dönüştürmek (büründürmek)
  Eteğinden Ayrılmamak
  Eteğinden El Çekmek
  Eteğini Başına Atmak (sarmak)
  Eteğiyle Mum Söndürmek
  Etek Silkmek
  Etek Takmak (giymek)
  Etekleri Tutuşmak
  Etekleri Uzamak
  Etekleri Zil (ıslık Veya Çalpara) Çalmak
  Eteklerini İndirmek
  Eti Ne Budu Ne?
  Etle Tırnak Gibi
  Etliye Sütlüye Karışmamak
  Etme Eyleme
  Etmediğini Bırakmamak (komamak)
  Etrafı Boş Bulmak
  Etten Duvar Örmek
  Etten Önce Çömleğe Düşmek
  Ettiği Hayır, Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek
  Ettiği Yanına (kâr) Kalmak
  Ettiğini Bulmak (çekmek)
  Ettiğini Yanına Bırakmamak
  Ettiğiyle Kalmak
  Ev Açmak
  Ev Bark Yıkmak
  Ev Bozmak
  Ev Tutmak
  Evci Çıkmak
  Evde Kalmak
  Eve Çıkmak
  Evin Bağlamak
  Evirip Çevirmek
  Evlerden ırak (uzak)
  Evlere Şenlik
  Evliya Gibi
  Evrat Çekmek
  Evvel Zaman İçinde, Kalbur Saman İçinde
  Eyer Boşaltmak
  Eyer Vurmak
  Eylemde Bulunmak
  Eyleme Geçmek
  Eyvallah Demek
  Eyvallah Etmemek
  Eyyam Görmek (sürmek)
  Eyyam Ola!
  Ez De Suyunu İç
  Ezber Bozmak
  Ezber Okumak
  Ezberden Okumak
  Ezberden Yapmak
  Ezbere Anlatmak
  Ezbere Bilmek
  Ezbere Konuşmak
  Ezbere Yapmak
  Ezberinde Olmak
  Ezilip Büzülmek
  Ezilmeden Yenilmek
  Ezip Büzmek
  Eziyet Etmek
  Faaliyet Göstermek
  Faaliyete Geçmek
  Faaliyette Bulunmak
  Faaliyetten Alıkoymak
  Faça Etmek
  Façuna Etmek
  Faize Yatırmak (vermek)
  Fakir Tavuğu Tek Tek Yumurtlar
  Fakirlik Ayıp Değil, Tembellik Ayıp
  Fal Açmak (bakmak)
  Fal Taşı Gibi
  Fala Bakmak
  Falso Çıkmak
  Falso Vermek
  Falso Yapmak
  Fare Çıktığı Deliği Bilir
  Fare Deliğe Sığmamış, Bir De Kuyruğuna (kıçına) Kabak Bağlamış
  Fare Deliği Bin Altın
  Fare Düşse Başı Yarılır
  Fareler Cirit Atmak (oynamak)
  Fark Etmek
  Fark Etmez
  Fark Gözetmek
  Fark Olunmak
  Farkına Varmak
  Farkında Olmak
  Fart Furt Etmek
  Farz Etmek
  Farz Olmak
  Farz Olunmak
  Fasıla Vermek
  Fasulye Gibi Kendini Nimetten Saymak
  Fasulye Sırığı Gibi
  Fatura Kesmek
  Fayda Etmemek
  Faydalı Olmak
  Faydası Dokunmak
  Faydası Olmak
  Faydasını Görmek
  Faydasız Baş Mezara Yaraşır
  Fayrap Etmek
  Fazla Gelmek (kaçmak)
  Fazla Kaçırmak
  Fazla Mal Göz Çıkarmaz
  Fazla Olmak
  Fazlalık Etmek
  Feda Etmek
  Feda Olmak
  Feda Olsun!
  Fedakârlığa Katlanmak
  Fedakârlık Etmek
  Fedakârlık Yapmak (göstermek)
  Felah Bulmak
  Felç Gelmek
  Felç Olmak
  Feleğe Küsmek
  Feleğin Çemberinden Geçmek
  Feleğini Şaşırmak
  Felek Yâr Olursa
  Felek, Kimine Kavun Yedirir Kimine Kelek
  Felekten Kâm Almak
  Felsefe Yapmak
  Fenalık Etmek
  Fenalık Geçirmek (gelmek Veya Çökmek)
  Fenasına Gitmek
  Fenaya Çekmek
  Fener Çekmek
  Feneri Nerede Söndürdün
  Fenersiz Yakalanmak
  Fennini Almak (kapmak)
  Feragat Etmek (göstermek)
  Ferah Tutmak
  Ferahlık Duymak
  Ferahlık Vermek
  Ferih Fahur Yaşamak
  Feriştahı Gelse
  Ferman Çıkarmak
  Ferman Sizin
  Fertik Çekmek (fertiği Kırmak)
  Feryadı Basmak
  Feryat Etmek
  Feryat Koparmak
  Ferz Çıkarmak
  Ferz Çıkmak
  Fesat Çıkarmak (fesada Vermek)
  Fesat Karıştırmak
  Fetva Çıkarmak
  Fetva Vermek
  Fetvayişerife Çıkarmak
  Feveran Etmek
  Fidan Gibi
  Figan Etmek
  Fiile Koymak
  Fikir Edinmek
  Fıkır Fıkır Kaynamak
  Fikir Vermek
  Fikir Yürütmek
  Fil Dişi Kuleden Bakmak
  Fil Dişi Kuleye Çekilmek
  Fil Gibi
  Filinta Gibi
  Filiz Vermek
  Film Çekmek
  Film Çevirmek
  Film Oynamak
  Finale Kalmak
  Fincancı Katırlarını Ürkütmek
  Fır Dönmek
  Fırça Gibi
  Fire Vermek
  Fırıldak Çevirmek (döndürmek)
  Fırıldak Gibi
  Fırsat Beklemek (aramak)
  Fırsat Bilmek
  Fırsat Bu Fırsat
  Fırsat Bulmak
  Fırsat Düşmek (çıkmak)
  Fırsat Her Vakit Ele Geçmez
  Fırsat Kollamak (gözlemek)
  Fırsat Sakal Altından Geçer
  Fırsat Vermek
  Fırsatı Ganimet Bilmek
  Fırsatı Kaçırmak
  Fırsattan İstifade Etmek
  Fırtına Atlatmak
  Fırtına Gibi
  Fırtına Kopmak (patlamak)
  Fiş Açmak
  Fişek Atmak
  Fişini Çekmek
  Fişini Tutmak
  Fiske Fiske Kabarmak (olmak)
  Fiske Kondurmamak (dokundurmamak)
  Fiskos Etmek
  Fıstık Gibi
  Fıstıki Makamla
  Fit Olmak
  Fıtık Etmek
  Fıtık Olmak
  Fitne Fesat Çıkarmak
  Fitne Sokmak
  Fiyaka Satmak (sökmek)
  Fiyasko Vermek
  Fiyat Ayarlamak
  Fiyat Biçmek
  Fiyat Vermek
  Fiyatları Dondurmak
  Flört Etmek
  Fol Yok Yumurta Yok
  Fön Çekmek
  Fonda Etmek
  Fora Etmek
  Formda Olmak
  Formül Bulmak
  Formunu Korumak
  Forsu Olmak
  Forsunu Yitirmek (kaybetmek)
  Fotoğraf Çekmek
  Fotoğrafını Almak
  Foyası Meydana (ortaya) Çıkmak
  Foyasını Belli Etmek
  Fransız Kalmak
  Fren Yapmak
  Freni Patlamak (tutmamak)
  Frikik Vermek
  Frikik Yakalamak
  Fütur Etmemek
  Gadre Uğramak
  Gaf Yapmak
  Gafil Avlanmak
  Gaflet Basmak
  Gaflet Uykusuna Dalmak (yatmak)
  Gaflet Uykusundan Uyandırmak
  Gagasından Yakalamak
  Gaipten Haber Vermek
  Galebe Çalmak
  Galeyana Gelmek
  Galeyana Getirmek
  Galop Yapmak
  Gam Çekmek
  Gam Yapmak
  Gam Yememek
  Garanti Altına Almak
  Garanti Vermek
  Garaz Bağlamak
  Gardını Almak
  Gargaraya Getirmek
  Garibine Gitmek
  Garip Bulmak
  Gark Olmak
  Gâvur Olmak
  Gâvur Ölüsü Gibi
  Gâvura Kızıp Oruç Yemek (bozmak)
  Gayret Dayıya Düştü
  Gayret Göstermek
  Gayret Vermek
  Gayrete Gelmek
  Gayretine Dokunmak
  Gaz Vermek
  Gaza Basmak (dayanmak)
  Gaza Yüklenmek
  Gazaba Gelmek
  Gazaba Uğramak
  Gazabını Yenmek
  Gazel Okumak
  Gazel Tutturmak
  Gebe Kalmak
  Geberip Gitmek
  Geç! (geç Efendim!)
  Gece Gündüz Dememek
  Gece Silahlı, Gündüz Külahlı
  Geceyi (gecesini) Gündüze (gündüzüne) Katmak
  Geçimini Doğrultmak
  Geçinip Gitmek
  Geçiniz
  Geçinmeye Gönlü Olmamak
  Geçit Vermek
  Geçmiş Ola
  Geçmiş Olsun
  Geçmişini Kurcalamak
  Gedik Açılmak
  Gedik Açmak
  Gedik Kapamak
  Gedikleri Tıkamak
  Gel Keyfim Gel
  Gel Zaman Git Zaman
  Gelberi Etmek
  Gelin Almak
  Gelin Gibi Süzülmek
  Gelin Gitmek
  Gelin Yazmak
  Gelinlik Etmek
  Gelip Çatmak (dayanmak)
  Gelip Geçici Olmak
  Gelip Geçmek
  Gelsin ... (gelsin ... Gitsin ...)
  Gem Almak
  Gem Vurmak
  Gemi Azıya Almak
  Gemi Baş Vurmak
  Gemi Dövünmek
  Gemi Gezmek
  Gemini Kısmak
  Gemisini Yürütmek
  Gemiyi Rotasına Koymak
  Gemiyi Tutmak
  Gemiyi Yatırmak
  Geniş Bir Nefes Almak
  Geniş Karşılamak
  Genizden Konuşmak (çıkarmak)
  Gerçek Yüzünü Göstermek
  Gerdan Kırmak
  Gerdeğe Girmek
  Gereği Düşünülmek
  Gereği Gibi
  Gerek Görmek
  Gerekçe Göstermek
  Gerekli Görmek
  Gereksinme Duymak
  Gereksiz Görmek
  Geri Almak
  Geri Çekilmek
  Geri Çevirmek
  Geri Dönmek
  Geri Durmak
  Geri Geri Çekilmek
  Geri Gitmek
  Geri Göndermek
  Geri Kalmak
  Geri Komamak
  Geriye Yürümek
  Gerize Taş Atmak
  Geviş Getirmek
  Gevrek Gevrek Gülmek
  Geze Almak
  Gezip Tozmak
  Gibi Gelmek
  Gibi Olmak
  Gibisine Gelmek
  Gibisine Getirmek
  Gıcık Almak (kapmak, Olmak)
  Gıcık Tutmak
  Gıcık Vermek
  Gıcır Gıcır Etmek
  Gidiş O Gidiş
  Gık Demek
  Gık Dememek (gıkı Çıkmamak)
  Gıllıgışlı Olmak
  Gına Gelmek
  Gır Geçmek
  Gır Kaynatmak
  Girip Çıkmak
  Girişimde Bulunmak
  Gırla Gitmek
  Gırtlağına Kadar
  Gırtlağından Kesmek
  Gitti De Geldi
  Gitti Gider (dahi Gider)
  Giydiği Yakışırken Eller Bakışırken
  Giydirip Kuşatmak
  Giyinip Kuşanmak
  Gizli Din Taşımak
  Göbeği Biriyle Bağlı (beraber Kesilmiş)
  Göbeği Çatlamak
  Göbeği Çıkmak
  Göbeği Düşmek
  Göbeği Sokakta Kesilmiş
  Göbeğini Eritmek
  Göbeğini Kesmek
  Göbek Atmak
  Göbek Bağlamak (salıvermek)
  Göbek Çalkamak (çalkalamak)
  Göç Etmek (eylemek)
  Göçüp Gitmek
  Göğsü Daralmak (tıkanmak)
  Göğsü Kabarmak
  Göğsünü Gere Gere
  Göğsünü Kabartmak
  Göğsünü Yırtmak
  Göğüs Bağır Açık
  Göğüs Geçirmek
  Göğüs Germek
  Göğüs Vermek
  Gök Delinmek
  Gökte Ararken Yerde Bulmak
  Gökten Zembille Mi İndi
  Gol Atmak
  Gol Kaçırmak
  Göl Olmak
  Gol Yemek
  Gölge Düşmek
  Gölge Etmek
  Gölge Gibi
  Gölgede (gölgesinde) Kalmak
  Gölgesine Sığınmak
  Gölgesine Yatmak
  Gömlek Değiştirmek
  Gönderme Yapmak
  Gönlü Akmak
  Gönlü Bulanmak
  Gönlü Çökmek
  Gönlü Düşmek
  Gönlü İstemek
  Gönlü Kalmak
  Gönlü Kanmak
  Gönlü Kırılmak
  Gönlü Razı Olmamak
  Gönlü Takılmak
  Gönlü Varmamak
  Gönlünde Kalmak
  Gönlünden Geçirmek (geçmek)
  Gönlünden Kopmak
  Gönlüne Dokunmak
  Gönlüne Göre
  Gönlünü Çelmek
  Gönlünü Düşürmek
  Gönlünü Eğlemek
  Gönlünü Kaptırmak
  Gönlünü Karartmak
  Gönlünü Pazara Çıkarmak
  Gönlünü Serin Tutmak
  Gönlünü Söndürmek
  Gönlünü Yaralamak
  Gönlünün Dümeni Bozuk
  Gönül (gönlünü) Almak
  Gönül Açmak
  Gönül Avlamak
  Gönül Avutmak
  Gönül Bağlamak
  Gönül Birliği Etmek
  Gönül Bulandırmak
  Gönül Çekmek
  Gönül Eğlendirmek
  Gönül Gezdirmek
  Gönül İndirmek
  Gönül Kırmak (yıkmak)
  Gönül Okşamak
  Gönül Vermek
  Gönül Yakmak
  Gönül Yıkmak
  Gör (görürsün)
  Gör Bak
  Göresi (göreceği) Gelmek
  Görev Almak
  Görev Bilmek (saymak, Addetmek)
  Göreyim Seni
  Görmediğe (görmemişe) Dönmek
  Görmezden Gelmek
  Görmezlikten Gelmek
  Görücü Gitmek
  Görücülüğe Gitmek
  Görücüye Çıkmak
  Görünüşe Aldanma
  Görünüşü Kurtarmak
  Görüp Göreceği Rahmet Bu
  Görüş Bildirmek
  Görüş Birliği İçinde Olmak
  Görüş Birliği Sağlamak
  Görüş Birliğine Varmak
  Gösterime Girmek
  Gövdeye Atmak (indirmek)
  Göz (gözler) Önüne Sermek
  Göz (gözünün) Önünde Olmak
  Göz (gözünün) Önüne Serilmek
  Göz (gözünün) Ucuyla Bakmak
  Göz Açamamak
  Göz Açıp Kapayıncaya Kadar
  Göz Açtırmamak
  Göz Alabildiğine
  Göz Ardı Etmek
  Göz Atmak
  Göz Boyamak
  Göz Değmek
  Göz Dikmek
  Göz Doldurmak
  Göz Doyurmak
  Göz Gezdirmek
  Göz Göre Göre
  Göz Göz Olmak
  Göz Göze Gelmek
  Göz Gözü Görmemek
  Göz Hapsine Almak
  Göz Kamaştırmak (almak)
  Göz Kaş Süzmek
  Göz Kırpmadan
  Göz Kırpmak
  Göz Koymak
  Göz Kulak Olmak
  Göz Nuru Dökmek
  Göz Önünde Tutmak (bulundurmak)
  Göz Önüne Almak
  Göz Süzmek
  Göz Ucuyla Görmek
  Göz Ucuyla Süzmek
  Göz Yummak
  Göz Yummamak
  Gözaltına Almak
  Gözaltında Tutmak
  Gözaydın Etmek
  Gözaydına Gelmek
  Gözaydına Gitmek
  Gözden (gözünden) Düşmek
  Gözden (gözünden) Kaçırmak
  Gözden (gözünden) Kaçmak
  Gözden (gözünden) Sürmeyi Çalmak (çekmek)
  Gözden Çıkarmak
  Gözden Geçirmek
  Gözden Gönülden Çıkarmak
  Gözden ırak Tutulmak
  Gözden Kaybetmek
  Gözden Kaybolmak
  Gözden Nihan Olmak
  Gözden Uzak Tutmak
  Gözden Uzaklaşmak
  Göze Almak
  Göze Batmak
  Göze Çarpmak
  Göze Girmek
  Göze Görünmemek
  Gözetim Altında Tutmak
  Gözle Görülür, Elle Tutulur Hâle Gelmek
  Gözle Yemek
  Gözlem Altına Almak
  Gözleri Bayılmak
  Gözleri Berraklaşmak
  Gözleri Buğulanmak (bulutlanmak)
  Gözleri Çakmak Çakmak (olmak)
  Gözleri Çukura Gitmek (kaçmak)
  Gözleri Dolmak (dolu Dolu Olmak)
  Gözleri Dönmek
  Gözleri Fıldır Fıldır Olmak
  Gözleri Kan Çanağına Dönmek (kanlanmak)
  Gözleri Parlamak (parıldamak)
  Gözleri Şıldır Şıldır Dönmek
  Gözleri Süzülmek
  Gözleri Takılıp Kalmak
  Gözleri Yaşarmak
  Gözleri Yuvalarından (evinden) Fırlamak (uğramak)
  Gözlerinde Şimşek Çakmak
  Gözlerinden Okumak
  Gözlerine İnanamamak
  Gözlerini Bayıltmak
  Gözlerini Belertmek
  Gözlerini Bitirmek
  Gözlerini Devirmek
  Gözlerini Kaçırmak
  Gözlerinin İçi Gülmek
  Gözü (gözleri) (bir Şeyde, Bir Şeyin Üzerinde) Olmak
  Gözü (gözleri) Açılmak
  Gözü (gözleri) Dönmek
  Gözü (gözleri) Kamaşmak
  Gözü (gözleri) Kararmak
  Gözü (gözleri) Kaymak (kaçmak)
  Gözü (gözleri) Okşamak
  Gözü (gözleri) Üstünde Kalmak
  Gözü Açık Gitmek
  Gözü Açık Olmak
  Gözü Alışmak
  Gözü Almamak
  Gözü Arkada Kalmak
  Gözü Bağlı Olmak
  Gözü Dalmak
  Gözü Değmek
  Gözü Doymak
  Gözü Dumanlanmak
  Gözü Dünyayı Görmemek
  Gözü Görmemek
  Gözü Hiçbir Şey Görmemek
  Gözü İlişmek
  Gözü Kalmak
  Gözü Kapalı Olmak
  Gözü Kara Çıkmak
  Gözü Kızmak
  Gözü Korkmak
  Gözü Uyku Tutmamak
  Gözü Yılmak
  Gözü Yolda (yollarda) Kalmak (olmak)
  Gözü Yüksekte (yükseklerde) Olmak
  Gözüm Çıksın (kör Olsun)
  Gözün Aydın!
  Gözünde (gözlerinde) Şimşek (şimşekler) Çakmak
  Gözünde Büyümek
  Gözünde Büyütmek
  Gözünde Tütmek
  Gözünden (gözlerinden) Uyku Akmak
  Gözünden (gözlerinden) Yaş (yaşlar) Boşanmak
  Gözüne (gözlerine) Bakmak
  Gözüne Batmak
  Gözüne Çarpmak
  Gözüne Diken Olmak
  Gözüne Dizine Dursun
  Gözüne Hiçbir Şey Görünmemek
  Gözüne Karasu İnmek
  Gözüne Kestirmek
  Gözüne Sokmak
  Gözüne Uyku Girmemek
  Gözünü (gözlerini) (bir Şeye) Dikmek
  Gözünü (gözlerini) Açmak
  Gözünü (gözlerini) Duman Bürümek
  Gözünü (gözlerini) Kapamak
  Gözünü (gözlerini) Kırpmadan
  Gözünü (gözlerini) Oymak
  Gözünü ... Hırsı Bürümek
  Gözünü Alamamak
  Gözünü Daldan Budaktan (çöpten) Esirgememek (sakınmamak)
  Gözünü Dört Açmak
  Gözünü Gözüne Dikmek
  Gözünü Kapamak
  Gözünü Karartmak
  Gözünü Kin Bürümek
  Gözünü Sevda (aşk) Bürümek
  Gözünü Sevdiğim
  Gözünü Seveyim
  Gözünü Toprak Doyursun
  Gözünü Üstünden Ayırmamak
  Gözünü Yıldırmak
  Gözünü Yummak
  Gözünün Önünden Geçmek
  Gözünün Önüne Gelmek
  Gözünün Önüne Gelmek
  Gözünün Önünü Görmemek
  Gözüyle (gözleriyle) Tartmak
  Gözyaşına Boğulmak
  Gradosu Düşmek
  Güç Gelmek
  Güç Mevkide Kalmak
  Güce Sarmak
  Güçlüğü (güçlükleri) Yenmek
  Güçlük Çekmek
  Güçlük Çıkarmak
  Güçsüz Düşmek
  Gücü Gücü Yetene
  Gücü Kesilmek
  Gücü Yetmek
  Gücüne Koşmak
  Güdük Kalmak
  Gül Gibi
  Gül Gibi Bakmak
  Gül Gibi Geçinmek (yaşamak)
  Gül Üstüne Gül Koklamamak
  Güler Misin, Ağlar Mısın!
  Gülerken ısırmak
  Gülle Gibi
  Gülleri Yarılmak
  Gülmekten Kırılmak (katılmak, Yarılmak)
  Gülü Tarife Ne Hacet, Ne Çiçektir Biliriz
  Gülüp Geçmek
  Gülüp Oynamak (söylemek)
  Güm Güm Atmak
  Güm Güm Etmek
  Güme Gitmek
  Güme Götürmek
  Gümleyip Gitmek
  Gümrük Koymak
  Gün Ağarmak
  Gün Almak
  Gün Atmak
  Gün Eylemek
  Gün Görmemek
  Gün Kavuşmak
  Gün Koymak
  Gün Saymak
  Gün Yemek
  Gün Yüzü Görmemek
  Gün Yüzü Görmemiş (söz, Küfür)
  Günah Çıkarmak
  Günah İşlemek
  Günah Olmak
  Günaha Girmek
  Günahı (günahı Vebali) Boynuna
  Günahı Kadar Sevmemek
  Güncelliğini Korumak
  Güncelliğini Yitirmek
  Gündeliğe Gitmek
  Gündeme Almak
  Gündeme Getirmek
  Gündüz Külahlı, Gece Silahlı
  Güneş Açmak
  Güneş Batmak
  Güneş Çarpmak
  Güneş Çavmak
  Güneş Görmek
  Güneşe Karşı İşemek
  Güneşi Üzerine Doğdurmamak
  Güneşin Alnında (altında)
  Günlerden Bir Gün
  Günleri Gece Olmak
  Günleri Sayılı Olmak
  Günlük Güneşlik Görünmek
  Günlük Tutmak
  Günü Dolmak
  Günü Gününe Uymaz
  Günü Kurtarmak
  Günü Yetmek
  Gününü (günlerini) Saymak (beklemek)
  Gününü Doldurmak
  Gününü Görmek
  Gününü Gün Etmek
  Güreş Etmek (tutmak)
  Gurk Etmek
  Gurka Yatmak
  Gürleyip Gitmek
  Gürültü Bastırmak
  Gürültü Çıkarmak (etmek, Koparmak, Yapmak)
  Gürültü Çıkmak
  Gürültüye Gelmek
  Gürültüye Getirmek (boğmak)
  Gürültüye Gitmek
  Gurup Etmek
  Gurur Duymak
  Gurura Kapılmak
  Gururuna Ağır Gelmek
  Gururuna Dokunmak
  Gururunu Ayakaltına Almak
  Gururunu Okşamak
  Güven Vermek
  Güvence Vermek
  Güvendiği Dağlara Kar Yağmak (güvendiği Dal Elinde Kalmak)
  Güvenmelik Vermek
  Güvenoyu Almak
  Güvenoyu Vermek
  Güvensizlik Duymak
  Güveyi Girmek
  Ha Babam (ha)
  Ha Bire
  Ha Bugün Ha Yarın
  Ha Gayret
  Ha Hoca Ali Ha Ali Hoca
  Ha Şöyle
  Ha Şunu Bileydin
  Habbesi Kalmadı (yok)
  Habbeyi Kubbe Yapmak
  Haber Almak
  Haber Atlamak
  Haber Çıkmamak
  Haber Göndermek
  Haber Patlatmak
  Haber Salmak (yollamak)
  Haber Vermek
  Haberden Haber Vermek
  Haberi Olmak
  Haberin Olsun!
  Haberli Olmak
  Haç Çıkarmak
  Hacamat Etmek
  Hacet Dilemek
  Hacet Görmek
  Hacet Kalmamak
  Hacet Yok
  Hacıağalık Etmek
  Hacir Altına Almak
  Haddeden Geçirmek
  Haddi Hesabı Yok
  Haddi Mi (haddine Mi Düşmüş)
  Haddini Aşmak
  Haddini Bilmek
  Hadım Etmek
  Hadise Çıkarmak
  Hafif Atlatmak
  Hafif Gelmek
  Hafife Almak
  Hafiflik Etmek
  Hafiften Almak
  Hafızayı Yoklamak
  Hafta Sekiz, Gün Dokuz
  Hah Şöyle
  Hak (hakkını) Yemek
  Hak Etmek
  Hak Getire
  Hâk İle Yeksan Etmek (olmak)
  Hak Kazanmak
  Hakaret Görmek
  Hakaret Saymak
  Hakikatsiz Çıkmak
  Hakir Görmek
  Hakkı Geçmek
  Hakkı Ödenmemek
  Hakkı Olmak
  Hakkı Var
  Hakkın Rahmetine Kavuşmak (hakka Kavuşmak, Hakka Yürümek)
  Hakkından Gelmek
  Hakkını Aramak
  Hakkını Helal Etmek
  Hakkını Vermek
  Haklı Bulmak
  Haklı Çıkmak
  Haksız Bulmak
  Haksızlığa Uğramak
  Hâl Hatır (hâlini Hatırını) Sormak
  Hâlâ O Masal
  Halay Çekmek (tepmek)
  Hâlden Anlamak (bilmek)
  Hâle Yola Koymak
  Halebi Orada İse Arşın Burada
  Halef Selef Olmak
  Halel Gelmek
  Halel Getirmek
  Halel Vermek
  Haleldar Etmek
  Hâli (hâlleri) Duman Olmak
  Halı Altına Süpürmek
  Hâli Harap Olmak
  Hâli Kalmamak
  Hâli Tavrı Yerinde
  Hâli Üzere
  Hâli Vakti Yerinde
  Hâline Bakmamak
  Hâline Köpekler Bile Güler
  Halka İnmek
  Halka Olmak
  Hallaç Pamuğu Gibi Atmak
  Hâllenip Küllenmek
  Hallihamur Olmak
  Halt Etmek
  Halt Karıştırmak
  Halt Yemek
  Halvet Olmak
  Ham Hum Etmek
  Ham Hum Şorolop
  Hamam Gibi
  Hamamın Namusunu Kurtarmak
  Hamle Etmek (yapmak)
  Hamur Açmak
  Hamur Gibi
  Han Hamam Sahibi (olmak)
  Han Kapısından Teğelti Atmak
  Hangar Gibi
  Hangi Peygambere Kulluk Edeceğini Şaşırmak
  Hani Yok Mu
  Hanumanını Yıkmak
  Hanya'yı Konya'yı Anlamak (bilmek, Görmek)
  Hapı Yutmak
  Hapis Kalmak
  Hapis Yatmak
  Hapishane Kaçkını Gibi
  Hapislerde Çürümek
  Har Vurup Harman Savurmak
  Haram Yemek
  Harama Uçkur Çözmek
  Harap Düşmek
  Harar Gibi
  Hararet Basmak
  Harekete Geçirmek (getirmek)
  Harekete Geçmek
  Harf Atmak
  Harı Başına Vurmak
  Harı Geçmek
  Hariçten Gazel Okumak (atmak)
  Harikalar Yaratmak
  Haritadan Silinmek
  Harman Dövmek
  Harman Etmek (yapmak)
  Harman Savurmak
  Harmanı Kaldırmak
  Harp Açmak
  Hart Hurt Etmek
  Haşa Huzurdan (huzurunuzdan)
  Haşa Sümme Haşa
  Haşadı Çıkmak
  Hasara Uğramak
  Hasbi Geçmek
  Haşır Neşir Etmek
  Haşır Neşir Olmak
  Hasıraltı Etmek
  Hasret Çekmek
  Hasret Gidermek
  Hasret Gitmek
  Hasta Etmek
  Hastanelik Olmak
  Hat Çekmek
  Hata Etmek (eylemek, İşlemek)
  Hataya Düşmek
  Hatim İndirmek
  Hatim Sürmek
  Hatır Eylemek
  Hatır Gönül Bilmek (saymak Veya Tanımak)
  Hatır Gönül Yapmak
  Hatır Gönül Yıkmak (kırmak)
  Hatır İçin Çiğ Tavuk Yemek
  Hatır Sormak
  Hatıra (hatır Ve Hayale) Gelmemek
  Hatırı Sayılır
  Hatırına Bir Şey Gelmesin
  Hatırına Gelmek
  Hatırına Getirmek
  Hatırında Kalmak
  Hatırından (hatır Ve Hayalinden) Geçmemek
  Hatırını Sormak
  Hava Atmak
  Hava Basmak
  Hava Bozmak
  Hava Değiştirmek
  Hava Fena Esmek
  Hava İyi Esmek
  Hava Kaçırmak
  Hava Kararmak
  Hava Patlamak
  Hava Vermek
  Hava Yapmak
  Havada Kalmak
  Havadan Nem Kapmak
  Havalara Uçmak
  Havale Gelmek
  Havan Batsın
  Havan Dövücünün Hınk Deyicisi
  Havanda Su Dövmek
  Havanın Gözü Yaşlı
  Havasına Uymak
  Havasını Almak
  Havaya Uçmak
  Havayı Bozmak
  Havayı Koklamak
  Havlu Atmak
  Havsalası Almamak
  Havsalasına Sığmamak
  Havyar Kesmek
  Hay Hayı Gitmek Vay Vayı Kalmak
  Hayâ Perdesi Yırtılmak
  Hayal Gibi
  Hayal Kırıklığına Uğramak
  Hayal Kurmak
  Hayal Olmak
  Hayale Dalmak
  Hayale Kapılmak
  Hayalinden Geçirmek
  Hayat Geçirmek
  Hayata Atılmak
  Hayata Bağlamak
  Hayata Geçirmek
  Hayata Küsmek
  Hayatından Çıkarmak
  Hayatını (birine) Borçlu Olmak
  Hayatını Kazanmak
  Hayatını Yaşamak
  Hayatının Baharında Olmak
  Hayatının Baharını Yaşamak
  Haydi Canım Sen De
  Haydi Oradan
  Haydut Gibi
  Hayır Beklememek
  Hayır Gelmemek
  Hayır İşlemek
  Hayırdır İnşallah
  Hayra Alamet Değil
  Hayra Yormak
  Hayran Etmek (bırakmak)
  Hayran Olmak (kalmak)
  Hayranlık Duymak
  Hayrete (hayretlere) Düşmek
  Hayrette (hayretler İçinde) Kalmak
  Hayrı Olmamak
  Hayrını Gör
  Haysiyetine Dokunmak
  Hayvan Gibi
  Haz Almak
  Haz Duymak
  Haz Vermek
  Hazır Mezarın Ölüsü
  Hazıra Konmak
  Hazırda Olmak
  Hazırdan Yemek
  Hazırlık Görmek (yapmak)
  Hazırlıklı Olmak (bulunmak)
  Hazırlıksız Yakalanmak
  Hazzını Çıkarmak
  Hedef Göstermek
  Hedef Gütmek
  Hedef Olmak
  Hedef Saptırmak
  Helak Etmek
  Helak Olmak
  Helal Olsun
  Helal Süt Emmek
  Helallik Dilemek
  Hele Şükür!
  Hem De Nasıl
  Hem İsayı Hem De Musayı Memnun Etmek
  Hem Kel Hem Fodul
  Hem Nalına Hem Mıhına (vurmak)
  Hem Suçlu Hem Güçlü
  Hem Ziyaret Hem Ticaret
  Hemhâl Olmak
  Hep Bir Ağız Olmak
  Her Aşın Kaşığı Olmak
  Her Boyaya Girip Çıkmak
  Her Boyayı Boyadı, Bir Fıstıki Yeşil (mi) Kaldı?
  Her Kafadan Bir Ses Çıkmak
  Her Lafın Altından Kalkmak
  Her Telden Çalmak
  Herze Yemek
  Hesaba Çekmek
  Hesaba Dökmek
  Hesaba Gelmez
  Hesaba Katılmamak
  Hesaba Katmak
  Hesabı Kapatmak
  Hesabı Yok
  Hesabını Görmek
  Hesabını Kitabını Bilmek
  Hesap Açmak
  Hesap Çıkarmak
  Hesap Etmek
  Hesap Görmek
  Hesap Kesmek
  Hesap Kitap Yapmak (etmek)
  Hesap Sormak
  Hesap Tutmak
  Hesap Vermek (hesabını Vermek)
  Hesaplamak Kitaplamak
  Hesapta Olmamak
  Heves Etmek
  Hevesi Kursağında (boğazında Veya İçinde) Kalmak
  Hevesine Düşmek
  Hevesini Almak
  Hevesini Kırmak
  Hey Gidi (hey)
  Heyecan Vermek
  Heyecana Düşürmek
  Heyecana Getirmek
  Heyecana Kapılmak
  Heykel Gibi
  Heykelini Dikmek
  Hezimete Uğramak
  Hiç De
  Hiç Değil
  Hiç Değilse (olmazsa)
  Hiç Mi Hiç
  Hicap Duymak (etmek)
  Hiçe Saymak (indirgemek)
  Hidayete Ermek
  Hiddetten Kudurmak
  Hık Demiş (anasının Veya Babasının) Burnundan Düşmüş
  Hık Mık Etmek
  Hile Yapmak
  Hilesi Hurdası Yok
  Himaye Görmek
  Hınç (hıncını) Almak
  Hıncını Çıkarmak
  Hindi Gibi Kabarmak
  Hırkayı Başına Çekmek
  Hırlı Mıdır, Hırsız Mıdır?
  Hırs Bastırmak
  Hırsından Çatlamak
  Hırsız Gibi
  Hırsıza Yol Göstermek
  Hırtlamba Gibi Giyinmek
  Hırtlambası Çıkmak
  Hışırı Çıkmak
  Hisse Almak
  Hisse Kapmak
  Hissine (hislerine) Kapılmak
  Hissini Vermek
  Hız Almak
  Hız Vermek
  Hizaya Gelmek
  Hizaya Getirmek
  Hızını Alamamak
  Hızını Almak
  Hızını Kaybetmek (yitirmek)
  Hızlı Yaşamak
  Hizmet Etmek
  Hizmet Görmek
  Hizmete Girmek
  Hizmeti Dokunmak
  Hizmetinde Olmak
  Hocalık Etmek
  Hokka Gibi Oturmak
  Hop Oturup Hop Kalkmak
  Hora Geçmek
  Hora Tepmek
  Horozdan Kaçmak
  Hoş Bulduk (gördük)
  Hoş Geldiniz
  Hoş Görmek (karşılamak)
  Hoşa Gitmek
  Hoşbeş Etmek
  Hoşça Kal (kalın)
  Hoşnutluk Duymak
  Hoşnutluk Getirmek
  Hu Çekmek (demek)
  Hücuma Kalkmak
  Hükme Varmak
  Hükmü Geçmek (hüküm Yürütmek)
  Hükmü Olmamak
  Hükmü Parasına Geçmek
  Hükmünü İcra Etmek
  Hüküm Sürmek
  Hüküm Vermek
  Hüküm Yemek
  Hükûmet Etmek
  Hükûmeti Devirmek
  Hülle Yapmak
  Hulus (huluslar) Çakmak
  Hüner Göstermek
  Hurdası Çıkmak
  Hürmette Kusur Etmemek
  Hürriyeti Seçmek
  Hüsrana Uğramak
  Husule Gelmek
  Huy Edinmek
  Huyu Huyuna Suyu Suyuna (uygun)
  Huyunu Suyunu Değiştirmek
  Hüzün Çökmek
  Huzur Vermek
  İbaret Olmak (kalmak)
  İbiş Gibi
  İbre Birinden Yana Dönmek
  İbret Almak
  İç Açmak
  İç Çekmek
  İç Dökmek
  İç Etmek
  İç Geçirmek
  İç Güveyisi Girmek
  İç Güveyisinden Hâllice
  İç İçe Girmek (geçmek)
  İç Tutmak
  İcabına Bakmak
  İcara Vermek
  İcat Çıkarmak
  İcat Etmek
  İcazet Almak
  İcazet Vermek
  İçeri Girmek
  İçeride Olmak
  İçeriden Çıkmak
  İçeriye Atmak (almak Veya Tıkmak)
  İçeriye Dalmak
  İçi Açılmak
  İçi Alaylı, Dışı Kalaylı
  İçi Almamak
  İçi Bayılmak
  İçi Boşalmak
  İçi Bulanmak
  İçi Burkulmak
  İçi Çekmek
  İçi Cız Etmek
  İçi Daralmak
  İçi Dışı Bir (olmak)
  İçi Dışına Çıkmak
  İçi Ezilmek
  İçi Ezim Ezim Ezilmek
  İçi Geçmek
  İçi Gitmek
  İçi Götürmemek
  İçi Hop Etmek
  İçi İçine Sığmamak
  İçi İçini Yemek
  İçi ısınmak
  İçi Kağşamak
  İçi Kalkmak (kabarmak)
  İçi Kan Ağlamak
  İçi Kararmak
  İçi Paralanmak (parçalanmak)
  İçi Rahat Etmek
  İçi Sıkılmak
  İçi Sızlamak
  İçi Titremek
  İçi Yanmak
  ıcığını Cıcığını Çıkarmak
  ıcığını Cıcığını Sormak
  İçin İçin Gülmek (gülümsemek)
  İçin İçin Kaynamak
  İçin İçin Yanmak
  İçinde Kaybolmak
  İçinde Olmak
  İçinden Bir Şeyler Kopmak
  İçinden Geçmek
  İçinden Gelmek
  İçinden Kan Gitmek
  İçinden Konuşmak
  İçinden Okumak
  İçinden Yanmak
  İçine Ateş Atmak
  İçine Ateş Düşmek
  İçine Atmak
  İçine Baygınlıklar Çökmek
  İçine Çekilmek (kapanmak)
  İçine Çekmek
  İçine Daralma Gelmek
  İçine Dert Olmak
  İçine Doğmak
  İçine Fenalık Gelmek (basmak)
  İçine Hüzün Çökmek
  İçine İşlemek
  İçine Kurt Düşmek
  İçine Sinmek
  İçine Tükürmek
  İçini Açmak
  İçini Bayıltmak (kıymak)
  İçini Boşaltmak
  İçini Çekmek
  İçini Çürütmek
  İçini Dökmek
  İçini Dondurmak
  İçini Ezmek
  İçini ısıtmak
  İçini Karartmak
  İçini Kemirmek
  İçini Parçalamak (parça Parça Etmek)
  İçini Sıkmak
  İçini Yakmak
  İçini Yemek
  İçinin Ateşi Küllenmek
  İçinin Yağı Erimek
  İçli Dışlı Olmak
  İçli Dışlı Tanımak
  İcraata Geçmek
  İcraya Vermek
  İçtikleri Su Ayrı Gitmemek
  İdare Etmek
  İdaresini Bilmek
  İddiaya Girmek (tutuşmak)
  İdman Yapmak
  İdrak Etmek
  İfade Vermek
  İflah Olmamak
  İflahı Kesilmek
  İflahını Kesmek
  İflas Bayrağını Çekmek (borusunu Çalmak)
  İflas Etmek
  İfrat Tefritte Kalmak (bulunmak)
  İfrit Kesilmek (olmak)
  İftihara Geçmek
  İftira Atmak
  İftira Çalmak
  İftiraya Uğramak
  İğfal Etmek
  İğne Atsan Yere Düşmez
  İğne Deliğinden Geçmek
  İğne Deliğinden Hindistanı Seyretmek
  İğne Deliğine Girmek
  İğne İle Kuyu Kazmak
  İğne İpliğe Dönmek
  İğne Üstünde Oturmak
  İğne Yapmak (vurmak)
  İğne Yemek
  İğne Yutmuş İte (maymuna) Dönmek
  ığrıp Çekmek
  ığrıp Çevirmek
  İhaleye Çıkarılmak
  İhanete Uğramak
  İhata Etmek
  İhdas Etmek
  İhraç Etmek
  İhrama Girmek
  İhramdan Çıkmak
  İhtarda Bulunmak
  İhtarname Çekmek
  İhtimal Vermemek
  İhtisas Yapmak
  İhtiyatlı Bulunmak
  İhtiyatlı Davranmak
  İkbali Sönmek
  İki Ahbap Çavuş
  İki Arada Bir Derede (kalmak)
  İki Arada Kalmak
  İki Ayağını Bir Pabuca Sokmak
  İki Büklüm Olmak
  İki Cami Arasında Kalmış Beynamaz
  İki Çift Laf (lakırtı Veya Söz) Etmek
  İki Dirhem Bir Çekirdek
  İki Eli (birinin) Yakasında Olmak
  İki Eli (kızıl) Kanda Olsa
  İki Eli Böğründe Kalmak
  İki Elim Yanıma Gelecek
  İki Gözü İki Çeşme
  İki Gözü İki Çeşme Ağlamak
  İki Hırtı, Bir Pırtı
  İki Karpuzu Bir Koltuğa Sığdırmak
  İki Kat Olmak
  İki Kere İki Dört Eder
  İki Lafı (sözü) Bir Araya Getirememek
  İki Lakırtı Etmek
  İki Lakırtıyı Bir Araya Getirmek
  İki Paralık Olmak
  İki Rahmetten (iyilikten) Biri
  İki Seksen Uzanmak
  İki Söz Bir Pazar
  İki Ucu Boklu Değnek
  İki Ucunu Bir Araya Getirememek
  İki Yakası Bir Araya Gelmemek
  İki Yakasını Bir Araya Getirememek
  İkili Oynamak
  İkinci Baharı Yaşamak
  İkinci Gelmek
  İkinci Plana Düşmek
  ıkınıp Sıkınmak
  İkişer Olmak
  İkisi Bir Kapıya Çıkmak
  İkiz Doğurmak
  İkram Görmek
  İkrar Vermek
  İktidardan Düşmek
  İlaç Gibi Gelmek
  İlaç İçin Olsun
  İlan Vermek
  İler Tutar Yeri Olmamak (kalmamak)
  İleri Almak
  İleri Geçmek
  İleri Geri Etmemek
  İleri Geri Konuşmak (söz Etmek, Laflar Etmek)
  İleri Gitmek
  İleri Götürmek
  İleri Sürmek
  İlerisini Gerisini Hesaplamamak
  İletişim Kurmak
  İlgi Çekmek (uyandırmak)
  İlgi Duymak
  İlgi Göstermek
  İlgi Toplamak
  İlgisini Çekmek
  İlgisini Kesmek
  İlham Etmek (vermek)
  İliğine (iliklerine) Kadar
  İliğine İşlemek (geçmek)
  İliğine Kadar ıslanmak
  İliğini Kurutmak
  İlik Gibi
  İliklerinde Duymak
  İlişiği Kalmamak
  İlişiğini Kesmek
  İlkel Kalmak
  İllallah Dedirtmek
  İlmini Almak
  İmamın Abdest Suyu Gibi
  İmamkayığına Binmek
  İman Getirmek
  İmana Gelmek
  İmana Getirmek
  İmanı Gevremek
  İmanı Yok
  İmanına Kadar
  İmara Açılmak
  İmdada (imdadına) Koşmak (yetişmek)
  İmdadına Yetişmek (erişmek)
  İmeceye Girmek
  İmkân Vermek
  İmlaya Gelmemek
  İmtihan Vermek
  İmtihana Çekmek
  İmza Toplamak
  İn Cin Top Oynamak
  İnadım İnat Olmak
  İnan Olsun
  İnanılır Gibi (şey) Değil
  İnce Eleyip (eğirip) Sık Dokumak
  İnceldiği Yerden Kopmak
  İnci (inciler) Döktürmek
  İnci Gibi
  İncir Çekirdeği Doldurmamak
  İnfial Uyandırmak
  İnfilak Etmek
  İnim İnim İnlemek
  İnisiyatifi Ele Almak (geçirmek)
  İnkıraz Bulmak
  İnkıraz Gelmek
  İnkıraza Uğramak
  İnsafa Gelmek
  İnsafına Kalmış
  İnsaflı Çıkmak
  İnşallahla Maşallahla
  İnsan Ayağı Değmemiş (basmamış)
  İnsan İçine Çıkmak
  İnsan Kuş Misali
  İnsanda Akıl Bırakmamak (koymamak)
  İnsaniyet Namına
  İnsanlıktan Çıkmak
  İntikam Almak
  İnzivaya Çekilmek
  İpe Gitmek
  İpe Sapa Gelmemek
  İpe Un Sermek
  İpek Gibi
  İpi (birinin) Eline Geçmek
  İpi Koparmak
  İpin Ucunu Kaçırmak
  İpini Kırmak
  İple Çekmek
  İpliği Pazara Çıkmak
  İplik Çekmek
  İpoteği Çözmek (kaldırmak)
  İpotek Altında Tutmak
  İpten Kazıktan Kurtulmuş
  İpucu Vermek
  İrtibat Kurmak
  ırzına Geçmek
  İş (birinde) Bitmek
  İş (birinden) Bitmek
  İş (birine) Kalmak
  İş Açmak
  İş Almak
  İş Ayağa Düşmek
  İş Başa Düşmek
  İş Bilmek
  İş Bırakmak
  İş Çevirmek
  İş Çığırından Çıkmak
  İş Çıkarmak
  İş Değil
  İş Edinmek
  İş Görmek
  İş Göstermek
  İş İnada Binmek
  İş İşten Geçmek
  İş Karıştırmak
  İş Ki
  İş Mi?
  İş Ola
  İş Olsun Diye
  İş Sarpa Sarmak
  İş Tutmak
  İş Vermek
  İsabet Almak
  İsabet Oldu
  İşaret Vermek
  İşbaşı Yapmak
  İşe Bak!
  İşe Karışmak
  İşe Yaramak
  İşi (bir Şeye) Vurmak
  İşi ...-e Dökmek
  İşi ...-e Vurmak
  İşi Ahbaplığa Dökmek
  İşi Allaha Kalmak
  İşi Azıtmak
  İşi Bitmek
  İşi Bozmak
  İşi Bozulmak
  İşi Ciddiye Almak
  İşi Çıkmak
  İşi Gücü Bırakmak
  İşi İleri Götürmek
  İşi İş, Kaşığı Gümüş
  İşi Olmak
  İşi Oluruna Bırakmak
  İşi Pişirmek
  İşi Resmiyete Dökmek
  İşi Sağlama Almak
  İşi Şakaya Dökmek
  İşi Tatlıya Bağlamak
  İşi Üç Nalla Bir Ata Kalmak
  İşi Yolunda (tıkırında) Gitmek (olmak)
  ışık Almak
  ışık Tutmak
  ışıl ışıl Yanmak
  İşin Alayında Olmak
  İşin İçinde İş Var
  İşin İçinden Çıkmak (sıyrılmak)
  İşin Kolayına Kaçmak
  İşin Kötüsü
  İşin Kurdu
  İşin Kurdu Olmak
  İşin Mi Yok
  İşin Ortasını Bulmak
  İşin Rengi Değişmek
  İşin Tuhafı
  İşin Ucu Birine Dokunmak
  İşin Üstesinden Gelmek
  İşinden Olmak
  İşine Bak!
  İşine Gelmek
  İşini Bilmek
  İşini Görmek
  İşini Uydurmak
  İşini Yoluna Koymak
  İşinin Adamı
  ısıtıp ısıtıp Önüne Koymak
  İşitmezliğe Getirmek (işitmezlikten Gelmek)
  ıska Geçilmek
  ıska Geçmek
  İskambil Kâğıdı Gibi Devrilmek
  İskâna Açmak
  İskandil Etmek
  ıskartaya Çıkarmak (ayırmak)
  İskele Almak
  İşkembesini Düşünmek
  İşkenceye Sokmak
  ıslah Etmek
  İşlem Görmek
  İşleme Koymak
  İşler Arapsaçına Dönmek
  ıslık Çalmak
  İslim Tutmak
  İsmi Çıkmak
  İsmi Lazım Değil
  İsmi Var Cismi Yok
  İsmini Cismini Almak
  ıspazmoza Tutulmak
  İşportaya Düşmek
  İsrafa Kaçmak
  ısrar Etmek
  ıssız Kalmak
  ıssızlık Çökmek
  İştahı Kapanmak (kesilmek)
  İştahı Yerinde Olmak
  İstasyon Yapmak
  İstavroz Çıkarmak
  İstek Duymak
  İstek Uyandırmak
  İşten (bile) Değil
  İşten Güçten Kalmak
  İşten Güçten Vakit Bulamamak
  İstifayı Basmak
  İstifini Bozmamak
  İstihareye Yatmak
  İstikamet Vermek
  ıstılah Paralamak
  İstim Üstünde Olmak
  İsyan Bayrağı (bayrağını) Açmak (çekmek)
  İt Dişi Domuz Derisi
  İte Atsan Yemez
  İti İte Kırdırmak
  İtibar Görmek
  İtibarın Sağ Olsun
  İtidalini Kaybetmek
  İtidalini Muhafaza Etmek
  İtişip Kakışmak
  İyi Etmek
  İyi Gelmek
  İyi Gitmek
  İyi Hoş (ama)
  İyi İş (doğrusu)
  İyi Karşılamak
  İyi Ki
  İyi Saatte Olsunlar
  İyisi Mi
  İyiye Çekmek
  İyiye İyi, Kötüye Kötü Demek
  İz Bırakmak
  İz Sürmek
  İzanı Yok
  İzbandut Gibi
  ızdırap Çekmek
  İzin Almak
  İzin Koparmak
  İzine Dönmek
  İzine Düşmek
  İzine Uymak
  İzinli Çıkmak
  İzinli Saymak
  İzlenim (izlemini) Bırakmak (vermek)
  İzne Çıkmak (ayrılmak)
  İzzetinefsine Dokunmak
  İzzetinefsine Yedirememek
  Jet Gibi
  Jeton Geç Düşmek
  Jigolo Tutmak
  Jilet Atmak
  Kabadayılık Taslamak
  Kabahat İşlemek (etmek)
  Kabahati (birinde) Bulmak (aramak)
  Kabahati (birine, Bir Şeye) Yüklemek
  Kabak (birinin) Başına (başında) Patlamak
  Kabak Çiçeği Gibi Açılmak
  Kabak Tadı Vermek
  Kabakulak Olmak
  Kabasını Almak
  Kabına Sığmamak
  Kabine Düşmek
  Kabir Azabı Çekmek
  Kabuğu Dışına Çıkmak
  Kabuğuna Çekilmek
  Kabuğunu Çatlatmak (kırmak)
  Kabuk Bağlamak (tutmak)
  Kabuksuz Yumurtlatmak
  Kabul Görmek
  Kâbus Basmak (çökmek)
  Kâbus Görmek
  Kaç Baharın Yoğurdunu Yemek
  Kaç Para Eder?
  Kaç Parça Olayım!
  Kaç Zamandır
  Kaçacak Delik Aramak
  Kaçak Güreşmek
  Kaçamak Yapmak
  Kaçmaktan Kovalamaya Vakit Olmamak
  Kadeh Kaldırmak
  Kadeh Tokuşturmak
  Kadidi Çıkmak
  Kadife Gibi
  Kadir Gecesi Doğmuş
  Kadrini Anlamak
  Kadrini Bilmek
  Kadük Olmak (kalmak)
  Kafa (kafasını) Dinlendirmek
  Kafa (kafasını) Şişirmek
  Kafa (kafasını) Ütülemek
  Kafa (kafayı Veya Kafasını) Dinlemek
  Kafa (kafayı) Çekmek
  Kafa Atmak
  Kafa Cilalamak
  Kafa Eskitmek
  Kafa Kafaya Vermek
  Kafa Patlatmak
  Kafa Sallamak
  Kafa Tutmak
  Kafa Yok!
  Kafa Yormak
  Kafadan Atmak
  Kafakola Almak
  Kafası (kafasına) Takılmak
  Kafası Almamak
  Kafası Bulanmak
  Kafası Dolmak
  Kafası Dönmek
  Kafası Dumanlanmak
  Kafası Durmak
  Kafası İle Oynamak
  Kafası İşlemek (çalışmak)
  Kafası Karışmak
  Kafası Kızmak
  Kafası Sersem Sepet (olmak)
  Kafası Şişmek
  Kafası Yerinde Olmamak
  Kafasına Dank Etmek
  Kafasına Estiği Gibi
  Kafasına Girmek
  Kafasına Göre
  Kafasına Koymak
  Kafasına Söz Girmemek
  Kafasından Çıkarmak (atmak)
  Kafasını Ezmek
  Kafasını İşletmek
  Kafasını Kaldırmak
  Kafasını Kaldırmamak
  Kafasını Sokmak
  Kafasını Toplamak
  Kafasını Tütsülemek
  Kafasının Bir Tahtası Eksik (noksan) (olmak)
  Kafasının Dikine Gitmek
  Kafasının Etini Yemek
  Kafasının Kontağı Atmak
  Kafaya Almak
  Kafaya Çıkmak
  Kafayı (bir Yere) Vurmak
  Kafayı Bulandırmak
  Kafayı Bulmak
  Kafayı Çalıştırmak (işletmek)
  Kafayı Değiştirmek
  Kafayı Tütsülemek (dumanlamak)
  Kafayı Yemek
  Kafese Girmek
  Kafese Koymak
  Kâfi Gelmek
  Kâğıt Açmak
  Kâğıt Kaleme Sarılmak
  Kağnıyla Tavşan Avına Çıkmak
  Kahır (kahrını) Çekmek
  Kahır Yüzünden Lütfa Uğramak
  Kahkaha (kahkahayı) Basmak (koparmak, Salıvermek)
  Kahkaha Tufanı Kopmak
  Kahkahayı Ağzında Söndürmek
  Kahrından Ölmek
  Kâhyalık Etmek
  Kalafata Çekmek
  Kalas Gibi
  Kalayı Basmak
  Kalbi Ağzına Gelmek
  Kalbi Çarpmak
  Kalbi Dayanmamak
  Kalbi Kararmak
  Kalbi Sıkışmak
  Kalbi Sızlamak
  Kalbi Yerinden Oynamak (fırlamak)
  Kalbi Yırtılmak
  Kalbine Göre
  Kalbini Açmak
  Kalbini Burmak
  Kalbini Çalmak
  Kalbini Eritmek
  Kalbini Okumak
  Kalbiyle Konuşmak
  Kalburla Su Taşımak
  Kalburüstüne Gelmek
  Kaldı Ki
  Kaldırıma Düşmek
  Kaldırımları Arşınlamak
  Kale Almamak
  Kale Gibi
  Kalebent Etmek
  Kalem Açmak
  Kalem Kırmak
  Kalem Oynatmak
  Kaleme (kaleme Kâğıda) Sarılmak
  Kaleme Almak
  Kaleme Gelmek
  Kaleminden Çıkmak
  Kaleminden Kan Damlamak
  Kalemine Dolamak
  Kaleyi İçinden Fethetmek
  Kalıba Dökmek
  Kalıba Vurmak
  Kalıbı Değiştirmek (dinlendirmek)
  Kalıbından Utanmamak
  Kalıbını Basmak
  Kalıbının Adamı Olmamak
  Kalıp Gibi Uyumak
  Kalıp Kesilmek
  Kalıptan Kalıba Girmek
  Kalkıp Kalkıp Oturmak
  Kalkışa Geçmek
  Kalleşlik Etmek
  Kalp (kalbini) Kazanmak (fethetmek)
  Kalp (kalbini) Kırmak
  Kalubeladan Beri
  Kamanço Etmek
  Kambur Üstüne Kambur (kambur Kambur Üstüne)
  Kambura Vermek
  Kambura Yatmak
  Kamburu Çıkmak
  Kamburunu Çıkarmak
  Kamet Getirmek
  Kameti Artırmak
  Kamış Atmak (koymak)
  Kamp Kurmak
  Kampa Girmek
  Kamuoyu Oluşturmak (yaratmak)
  Kan (kanı) Başına Çıkmak (sıçramak Veya Toplanmak)
  Kan Akmak
  Kan Alacak Damarı Bilmek
  Kan Beynine Sıçramak (çıkmak)
  Kan Çekmek
  Kan Dere Gibi Akmak
  Kan Dökmek
  Kan Gövdeyi Götürmek
  Kan İstemek
  Kan Kaybetmek
  Kan Kusup Kızılcık Şerbeti İçtim Demek
  Kan Revan İçinde
  Kan Revan İçinde Kalmak
  Kan Ter İçinde
  Kan Tere Batmak
  Kan Tutmak
  Kan Vermek
  Kana Boyamak (bulamak)
  Kanat Çırpmak
  Kanayan Yara Olmak
  Kancayı Takmak (atmak)
  Kangren Olmak
  Kanı ısınmak
  Kanı Kurumak
  Kanı Temizlenmek
  Kanına Dokunmak
  Kanına Girmek
  Kanını Kaynatmak
  Kanıyla Ödemek
  Kanlı Bıçaklı Olmak
  Kantara Çekmek (vurmak)
  Kantarın Topunu Kaçırmak
  Kanun Çiğnemek
  Kapalı Olmak
  Kapalı Yetişmek
  Kapan Kurmak
  Kapana Düşmek (girmek Veya Kısılmak Veya Koymak Veya Tutulmak Veya Yakalanmak)
  Kapana Düşürmek (kıstırmak)
  Kapana Sıkıştırmak
  Kapanın Elinde Kalmak
  Kapı Almak (yapmak)
  Kapı Aralamak
  Kapı Dışarı Etmek (atmak)
  Kapı Gibi
  Kapı Kapı Dolaşmak (gezmek)
  Kapı Yapmak
  Kapıda Kalmak
  Kapıdan Çevirmek
  Kapıdan Kovsan Bacadan Düşer
  Kapılar Yüzüne (üzerine Veya Üstüne) Kapanmak
  Kapıları Açık Tutmak
  Kapıları Kapamak
  Kapıp Koyuvermek
  Kapış Kapış Gitmek
  Kapış Kapış Yapmak
  Kapısına Kilit Vurmak
  Kapıya Dayanmak
  Kapıyı Açmak
  Kapıyı Büyük Açmak
  Kaplumbağa Gibi
  Kaput Etmek
  Kaput Gitmek (olmak)
  Kar Gibi
  Kâr Koymak
  Kara Kara Düşünmek
  Kara Listeye Almak
  Kara Para Aklamak
  Kara Sürmek
  Kara Yasa Bürünmek
  Karabatak Gibi
  Karaborsaya Düşmek
  Karagözlük Etmek
  Karakol Gezmek
  Karakola Düşmek
  Karakolluk Olmak
  Karalar Bağlamak (giymek)
  Karambole Getirmek
  Karamürsel Sepeti Sanmak
  Karanfili Sıkmak
  Karanlığa Gömülmek
  Karanlığı Deşmek (yırtmak)
  Karanlık Basmak (çökmek)
  Karanlık Etmek
  Karanlık Kesilmek
  Karanlıkta Göz Kırpmak
  Karar Almak
  Karar Altına Almak
  Karar Kılmak
  Karar Vermek
  Karara Bağlamak
  Karara Kalmak
  Karara Varmak
  Karaya Ayak Basmak
  Karaya Düşmek
  Karaya Oturmak
  Karaya Vurmak
  Karda Yürüyüp (gezip) İzini Belli Etmemek
  Karga Tulumba Etmek
  Kargadan Başka Kuş Tanımamak
  Karılık Etmek
  Karın Doyurmak
  Karina Etmek
  Karınca Duası Gibi
  Karıncayı Bile Ezmemek (incitmemek)
  Karış Karış Bilmek
  Karış Karış Dolaşmak
  Karısının Üstüne Evlenmek
  Karizmayı Çizdirmek
  Karman Çorman Etmek
  Karman Çorman Olmak
  Karmanyolaya Getirmek
  Karnı Büyümek
  Karnı Tok Sırtı Pek Olmak
  Karnı Tok, Sırtı Pek
  Karnından Konuşmak (söylemek)
  Karnını Doldurmak
  Karşı Çıkmak
  Karşı Karşıya Gelmek
  Karşı Karşıya Olmak
  Karşı Koymak
  Karşı Olmak
  Karşılık Vermek
  Karşılıkta Bulunmak
  Karşısına Dikilmek
  Kart Basmak
  Kart Çıkarmak
  Kaş Göz Etmek
  Kaş Göz İşareti Yapmak
  Kaş Yapayım Derken (yaparken) Göz Çıkartmak (çıkarmak)
  Kaş Yıkmak
  Kasavet Çekmek
  Kasayı Devretmek
  Kaşı (kaşları) Çatılmak
  Kaşık Kadar
  Kaşık Sallamak
  Kaşıkla Verip Kepçeyle Geri Almak
  Kaşıkla Yedirip Sapıyla (gözünü) Çıkartmak
  Kasım Kasım Kasılmak
  Kaşının Altında Gözün Var Dememek
  Kasıp Kavurmak
  Kaskatı Kesilmek
  Kaşla Göz Arasında
  Kaşlarını Çatmak
  Kasvet Basmak (çökmek)
  Katakulli Okumak
  Katıla Katıla Ağlamak
  Katıla Katıla Gülmek
  Katır Tepmişe Dönmek
  Katkıda Bulunmak
  Katmerli Katmerli Gülmek
  Katran Gibi
  Kav Gibi
  Kavanoz Dipli Dünya
  Kavga Çıkarmak
  Kavga Çıkmak
  Kavga Kopmak (patlamak)
  Kavgaya Girişmek (tutuşmak)
  Kavil Kesmek
  Kavlükarar Etmek
  Kaya Gibi
  Kaydını Düşmek
  Kaygı Vermek
  Kayık Yanaştırmak
  Kayıp Vermek
  Kayıplara Karışmak
  Kayış Gibi
  Kayıt Altına Girmek
  Kayıt Koymak
  Kayıtsız Kalmak
  Kayıtsız Olmak
  Kaymak Bağlamak (tutmak)
  Kaymak Gibi
  Kaynağını (bir Şeyden) Almak
  Kaynak Yapmak
  Kaynanalık Taslamak
  Kaza Geçirmek
  Kazan Kaldırmak (devirmek)
  Kazançlı Çıkmak
  Kazaya Bırakmak
  Kazaya Kalmak
  Kazaya Rıza Göstermek
  Kazdığı Çukura (kuyuya) Kendisi Düşmek
  Kazığa Vurmak
  Kazık Atmak
  Kazık Dikmek
  Kazık Gibi
  Kazık Yemek
  Kazın Ayağı Öyle Değil
  Keçe Külah Olmak
  Keçesini Sudan Çıkarmak
  Keçileri Kaçırmak
  Keder Vermek
  Kedi Ciğere Bakar Gibi Bakmak (süzmek Veya Seyretmek)
  Kedi Gibi Dört Ayak Üzerine Düşmek
  Kedi İle Köpek Gibi
  Kediye Peynir (ciğer) ısmarlamak
  Kefeni Yırtmak
  Kefil Göstermek
  Kehanette Bulunmak
  Kehribar Gibi
  Keklik Gibi
  Kelek Atmak
  Keleklik Etmek
  Keleş Keleş Sırıtmak
  Kelimenin Tam Anlamıyla
  Kelle Götürmek
  Kelle Koparmak
  Kelle Kulak Yerinde
  Kellesinden Olmak
  Kellesini Koltuğuna Almak
  Kem Gözle Bakmak
  Kem Küm Etmek
  Kemer (kemerini) Sıkmak
  Kemeri Dolu Olmak
  Kemiğine (kemiklerine) Kadar
  Kenar Gezmek
  Kenara Atmak
  Kenarda Kalmak
  Kendi Ağzıyla Tutulmak
  Kendi Âlemine Dalmak
  Kendi Derdine Düşmek
  Kendi Göbeğini Kendi Kesmek
  Kendi Gölgesinden Korkmak
  Kendi Havasında Gitmek (olmak)
  Kendi Hesabına Çalışmak
  Kendi İçine Çekilmek
  Kendi Kanatlarıyla Uçmak
  Kendi Kendine Gelin Güveyi Olmak
  Kendi Kendini Didiklemek
  Kendi Kendini Yemek
  Kendi Köşesinde Yaşamak
  Kendi Kuyusunu Kendi Kazmak
  Kendi Yağıyla Kavrulmak
  Kendimi Bildim Bileli
  Kendinde Toplamak
  Kendinden Geçmek
  Kendine (herhangi Bir Şeye) ... Süsü Vermek
  Kendine Gel!
  Kendine Gelmek
  Kendine Hisse Çıkarmak
  Kendine Kıymak
  Kendine Mal Etmek
  Kendine Yedirememek
  Kendine Yontmak
  Kendini (birini) Temize Çıkarmak (çıkartmak)
  Kendini (kapıp) Koyuvermek
  Kendini Ağır (ağırdan) Satmak
  Kendini Alamamak
  Kendini Aşağı Görmek
  Kendini Ateşe Atmak
  Kendini Avutmak
  Kendini Beğendirmek
  Kendini Beğenmek
  Kendini Bilmek
  Kendini Bir Şey Sanmak
  Kendini Bir Yerde Bulmak
  Kendini Bırakmak
  Kendini Bulmak
  Kendini Dağıtmak
  Kendini Dev Aynasında Görmek
  Kendini Dinlemek
  Kendini Dirhem Dirhem Satmak
  Kendini Düşünmek
  Kendini Ele Vermek
  Kendini Fasulye Gibi Nimetten Saymak
  Kendini Göstermek
  Kendini Harap Etmek
  Kendini Kapının Dışında Bulmak
  Kendini Kaptırmak
  Kendini Kaybetmek
  Kendini Matah Sanmak
  Kendini Naza Çekmek
  Kendini Paralamak
  Kendini Satmak
  Kendini Sıkmak
  Kendini Sıyıramamak
  Kendini Sokağa (dışarı) Atmak
  Kendini Tartmak
  Kendini Toparlamak (toplamak)
  Kendini Tutamamak
  Kendini Tutmak
  Kendini Yemek
  Kendini Yiyip Bitirmek
  Kendini Yoklamak
  Kene Gibi Yapışmak
  Kenet Gibi Yapışmak
  Kepaze Etmek
  Kepaze Olmak
  Kepçe Gibi
  Kepenk Kapatmak
  Keramet Buyurdunuz (keramette Bulundunuz)
  Kerameti Kendinden Menkul
  Kerem Buyurun (eyleyin)
  Kerpiç Dökmek
  Kerteriz Almak (etmek)
  Kertesine Getirmek
  Keseden Yemek
  Kesel Gelmek
  Keseneğe Vermek
  Kesenin Ağzını Açmak
  Kesenize Bereket
  Kesesine Bir Şey Girmemek
  Kesesini Doldurmak
  Keseye Davranmak
  Kesiklik Vermek
  Kesip Atmak
  Kesip Biçmek
  Keşiş Hayatı Sürmek
  Kestirip Atmak
  Ketum Olmak
  Keyfi Bilmek
  Keyfi Bozulmak
  Keyfi Kaçmak
  Keyfi Yerinde Olmak
  Keyfinden Bayılmak (dörtköşe Olmak)
  Keyfine Bakmak
  Keyif Çatmak
  Keyif Sormak
  Keyif Vermek
  Kibarlığı Tutmak
  Kibarlık Taslamak
  Kibrine Dokunmak
  Kibrine Yedirememek
  Kıçın Kıçın Gitmek
  Kıçına Bakarak (baka Baka)
  Kıçına Kına Yakmak
  Kıçını Yırtmak
  Kıçüstü Oturmak
  Kıkır Kıkır Gülmek
  Kıl Kapmak
  Kılağısını Almak
  Kılı Kıpırdamamak
  Kılı Kırk Yarmak
  Kılıbıklık Etmek
  Kılıç Çalmak
  Kılıç Çekmek
  Kılıç Kuşanmak (takmak)
  Kılıç Sallamak
  Kılıç Üşürmek
  Kılıcı Kınına Koymak
  Kılıçlama Kaçmak
  Kılıçtan Geçirmek
  Kilidi Küreği Olmamak
  Kılıfına Uydurmak
  Kılıktan Kılığa Girmek
  Kılına Halel Gelmemek
  Kılını (bile) Kıpırdatmamak (oynatmamak)
  Kilit Gibi Olmak
  Kilit Kürek Altına Almak
  Kilit Kürek Olmak
  Kilo Almak
  Kilo Vermek
  Kim Bilir
  Kim Kime Dum Duma
  Kim Oluyor?
  Kim Vurduya Gitmek
  Kime Ne
  Kimin Nesi?
  Kımkım Etmek
  Kimya Olmak
  Kin Bağlamak
  Kin Beslemek (tutmak)
  Kin Duymak
  Kin Gütmek
  Kına (kınalar) Yakmak (koymak, Sürmek, Vurmak, Yakınmak, Yakılmak)
  Kına Gibi
  Kıpkırmızı Kesilmek (olmak)
  Kır Boynunu!
  Kıraat Etmek
  Kirada Oturmak
  Kıran Girmek
  Kıratını Ölçmek
  Kiraya Vermek
  Kırdığı Koz (ceviz) Kırkı (bini) Aşmak
  Kireç Söndürmek
  Kiri Kabarmak
  Kırığı Olmak
  Kırık Plak Gibi
  Kırılıp Bükülmek
  Kırılıp Dökülmek
  Kırıp Dökmek
  Kırıp Geçirmek
  Kırıp Sarmak
  Kırış Kırış Olmak
  Kirişi Kırmak
  Kırk Basmak
  Kırk Bir (buçuk) Kere Maşallah!
  Kırk Gün Günahkâr, Bir Gün Tövbekâr
  Kırk Kapının İpini Çekmek
  Kırkı (kırkları) Karışmak
  Kırkı Çıkmak
  Kırkından Sonra Azmak
  Kırkından Sonra Saz Çalmak
  Kırklara Karışmak
  Kirliye Atmak
  Kırmızı Dipli Mumla Davet Etmek
  Kırmızı Kart Görmek
  Kırmızı Kart Göstermek
  Kış Basmak
  Kısa Kesmek
  Kısa Tutmak
  Kişilik Kazanmak
  Kısıntı Yapmak
  Kıskacında Olmak
  Kıskıvrak Yakalamak (bağlamak)
  Kısmet (kısmeti) Çıkmak
  Kısmet Beklemek
  Kısmeti Açılmak
  Kısmeti Ayağına (kadar) Gelmek
  Kısmeti Kapanmak
  Kısmeti Kesilmek
  Kısmetine Mâni Olmak
  Kısmetini Ayağıyla Tepmek
  Kısmetini Bağlamak
  Kıssadan Hisse Almak (çıkarmak)
  Kisveye Bürünmek
  Kitaba El Basmak
  Kitabında Yer Almamak
  Kitap (kitaplar) Devirmek (devretmek)
  Kitapta Yeri Olmak
  Kıtır Atmak
  Kıtır Kıtır Kesmek
  Kıvamına (kıvama) Gelmek
  Kıvamını Bulmak
  Kıvanç Duymak
  Kıvrım Kıvrım Kıvranmak
  Kıyak Kaçmak
  Kıyamet Kopmak
  Kıyamet Mi Kopar?
  Kıyamete Kadar
  Kıyamete Kalmak
  Kıyametler Koparmak
  Kıyas Kabul Etmez
  Kıyıda Köşede Kalmak
  Kıyıya Atmak
  Kıymete Binmek
  Kız Almak
  Kız Gibi
  Kız İstemek
  Kız Kaçırmak
  Kız Vermek
  Kızağa Çekmek (almak)
  Kızak Yapmak
  Kızarıp Bozarmak
  Kızılca Kıyamet Kopmak
  Kızıp Durmak
  Koca Bulmak
  Kocakarılığı Tutmak
  Kocaya Gitmek
  Kocaya Kaçmak
  Kocaya Varmak
  Kodese Tıkmak
  Kof Çıkmak
  Kök Salmak
  Kökü Kazınmak
  Kökü Kurumak
  Kökünden Halletmek
  Köküne Kibrit Suyu
  Köküne Kibrit Suyu Dökmek (kökünü Kurutmak)
  Kökünü Kazımak
  Kokusu Çıkmak
  Kokusunu (koku) Almak (duymak)
  Kol Atmak
  Kol Gezmek
  Kola Çıkmak
  Kolaçan Etmek
  Kolayını Bulmak
  Kolları Kopmak
  Kolları Sıvamak
  Kollarının Arasına Almak
  Koltuğa Girmek
  Koltuğu Doldurmak
  Koltuğunun Altına Sığınmak
  Koltuk Değneği Olmak
  Koltukları Kabarmak
  Koltukta Olmak
  Kolu Kanadı Kırılmak
  Koluna Kuvvet
  Komadan Çıkmak
  Komalık Olmak
  Komaya Girmek
  Komiğine Gitmek
  Komplekse Kapılmak
  Kömür Başa Vurmak
  Kömürcü Çırağına Dönmek
  Konferans Çekmek
  Konferans Vermek
  Konsantre Olmak
  Konser Vermek
  Kontak Atmak
  Kontak Kapatmak (kapamak)
  Kontak Kurmak
  Kontrol Altında Tutmak
  Kontrpiyede Kalmak
  Konuk Gelmek
  Konuşmaya Dalmak
  Koparıp Atmak
  Köpeğe Atsan Yemez
  Köpeğe Hoşt, Kediye Pişt Dememek
  Köpeğin Ağzına Kemik Atmak
  Köpek Gibi
  Köpek Yese Kudurur
  Köprüleri Atmak
  Kopya Çekmek
  Kopya Vermek
  Kör Değneğini Beller Gibi
  Kor Dökmek
  Kor Gibi Yanmak
  Kör İtin Öldüğü Yer
  Kör Kör Parmağım Gözüne
  Kör Kurttan Bile Vazgeçmemek
  Kordon Altına Almak
  Korktuğu Başına Gelmek
  Korku Düşmek
  Korkudan Çıldırmak
  Korkusundan Altına Etmek (kaçırmak, Yapmak)
  Korkuya Kesmek
  Körler Mahallesinde Ayna Satmak
  Korumaya Almak
  Körün Taşı
  Korunma Görmek
  Kös Dinlemek
  Köşe Bucağa Dağılmak
  Köşe Bucak Kaçmak (saklanmak)
  Köşe Kapmaca Oynamak
  Köşe Tutmak
  Köşebaşını Tutmak
  Köşede Bucakta Kalmak
  Kösele Gibi
  Kösenin Sakalı Gibi
  Köşesine Çekilmek
  Köşeyi Dönmek
  Kösteği Kırmak
  Köstek Vurmak
  Koşu Koparmak
  Kötü Gözle Bakmak
  Kötü Kişi Olmak
  Kötü Kötü Düşünmek
  Kötü Olmak
  Kötü Yola Sapmak
  Kötü Yola Saptırmak
  Kötü Yola Sürüklemek
  Kötülük Etmek (yapmak)
  Kötürüm Olmak (kalmak)
  Kötüye Çekmek
  Kötüye Kullanmak
  Koyduğum Yerde Otluyor
  Koydunsa Bul
  Koyu Koyu Düşünmek
  Koyun Gibi
  Koyun Kaval Dinler Gibi Dinlemek
  Koz Kırmak
  Koz Vermek
  Koza Çekmek
  Kozasına Çekilmek
  Kraldan Çok Kralcı Olmak
  Kraliçe Gibi
  Krallara Layık
  Kriz Geçirmek
  Kubur Sıkmak
  Kucağına Düşmek
  Kucağına Kurulmak
  Kucağında Bulmak
  Kucaktan Kucağa Dolaşmak (gezmek)
  Küçük Dağları Ben Yarattım Demek
  Küçük Dilini Yutmak
  Küçük Düşmek
  Küçük Düşürmek
  Küçük Görmek
  Küçük Köyün Büyük Ağası
  Küçükle Küçük, Büyükle Büyük Olmak
  Küf Bağlamak (tutmak)
  Küfür Savurmak
  Küfür Yemek
  Kukla Gibi
  Kukumav Kuşu Gibi
  Kukumav Kuşu Gibi Düşünüp Durmak
  Kül Bağlamak
  Kul Etmek
  Kül Etmek
  Kül Olmak
  Kül Yemek (yutmak)
  Kula Kul Olmak
  Kulağı (kulakları) Çınlasın
  Kulağı Dikilmek
  Kulağı Duvar Olmak
  Kulağı Kirişte Olmak
  Kulağı Ters Taraftan Göstermek
  Kulağına Çalınmak
  Kulağına Çarpmak
  Kulağına Fısıldamak
  Kulağına Girmemek
  Kulağına Gitmek
  Kulağına İnanmamak
  Kulağına Koymak (sokmak)
  Kulağına Küpe Olmak (etmek)
  Külah Kapmak
  Külah Peşinde Olmak
  Külah Takmak
  Külahıma Anlat!
  Külahları Değiştirmek (değişmek)
  Kulak (kulağını) Tırmalamak
  Kulak Arkası (ardı) Etmek
  Kulak Asmak
  Kulak Kabartmak
  Kulak Kesilmek
  Kulak Kıvırmak
  Kulak Misafiri Olmak
  Kulak Vermek
  Kulakları Patlatmak
  Kulaklarının Pasını Gidermek
  Külçe Gibi Oturmak
  Külçe Kesilmek
  Külfete Katlanmak
  Kulis Yapmak
  Kulp Takmak
  Kulpunu Bulmak
  Kuluçka Olmak
  Kuluçkaya Oturmak (yatmak)
  Kulunç Girmek
  Külünü Savurmak
  Kum Dökmek
  Kumar Oynamak
  Kumda Oynamak
  Kümeden Düşmek
  Kümeye Çıkmak
  Kumpas Kurmak
  Kumpasa Dâhil Olmak
  Kumru Gibi
  Kundak Sokmak (koymak)
  Kündeden Atmak
  Kündeye Almak (getirmek)
  Kündeye Gelmek
  Kündeye Getirilmek
  Künyesi Gelmek
  Küpe Dönmek
  Kupkuru Kesilmek
  Küplere Binmek
  Küpünü Doldurmak
  Kur Yapmak
  Kurabiye Gibi
  Kurban Gitmek
  Kurban Olayım!
  Kurban Vermek
  Kurbanlık Koyun Gibi
  Kurdele Kesmek
  Kurdele Takmak
  Kurdunu (kurtlarını) Dökmek (kırmak)
  Kurşun Atmak
  Kurşun Dökmek
  Kurşun Dokunmak
  Kurşun Gibi
  Kurşun Sıkmak
  Kurşun Yemek
  Kurt Ağzı Bağlamak
  Kuru Başına Kalmak
  Kuru Gürültüye Pabuç Bırakmamak
  Kuru Tahtada Kalmak
  Kuruda Kalmak
  Kurum Satmak
  Kürünü Öldürmek
  Kuş Gibi
  Kuş Gibi Çırpınmak
  Kuş Gibi Uçup Gitmek (uçmak)
  Kuş Kadar Canı Olmak
  Kuş Uçurmamak
  Kuşa Benzemek (dönmek)
  Kuşku Uyanmak
  Kuşkusu Kalmamak
  Kuşun Kanadıyla Haber Salmak
  Kusur Bulmak
  Kusur Etmek
  Kusur Etmemek
  Kusura Bakmamak (kalmamak)
  Kutu Gibi
  Kuvvet Almak
  Kuyruğa Girmek
  Kuyruğu Dikmek
  Kuyruğu Titretmek
  Kuyruğunu Tava Sapına Çevirmek
  Kuyruk Çekmek
  Kuyruk Sallamak
  Kuyruk Yapmak
  Kuyu Gibi
  Kuyudan Adam Çıkarmak
  Kuzu Çevirmek
  Kuzu Kesilmek
  Kuzu Postuna Bürünmek
  Laçka Etmek
  Laçka Olmak
  Lades Tutuşmak
  Ladesli Olmak
  Laf Açmak
  Laf Anlamaz
  Laf Anlatmak
  Laf Aramızda
  Laf Atmak
  Laf Çakmak (çarptırmak, Dokundurmak)
  Laf Çıkarmak
  Laf Etmek
  Laf İşitmek
  Laf Kaynayıp Gitmek
  Laf Ola Beri Gele!
  Laf Olsun Âdet Yerini Bulsun
  Laf Oturtmak
  Laf Söyledi Bal Kabağı!
  Laf Taşımak
  Laf Yakıştırmak
  Laf Yetiştirmek
  Laf Yok!
  Lafa Boğmak
  Lafa Dalmak
  Lafa Karışmak
  Lafa Tutmak
  Lafı Ağzına Tıkamak
  Lafı Ağzında Bırakmak
  Lafı Bağlamak
  Lafı Değiştirmek
  Lafı Dolandırmak
  Lafı Döndürüp Dolaştırmak
  Lafı Geçmek
  Lafı Kıçından Anlamak
  Lafı Kıçından Dinlemek
  Lafı Kısa Kesmek
  Lafı Mı Olur?
  Lafı Sulandırmak
  Lafı Uzatmak
  Lafını (lafınızı) Balla Kestim
  Lafını Bilmek
  Lafını Etmek
  Lafını Kesmek
  Lafını Şaşırmak
  Lafını Yabana Atmamak
  Lafını Yedirmek
  Lafını Yemek
  Lafta Kalmak
  Laftan Anlamak
  Lağımla Atmak
  Lahavle Çekmek (okumak)
  Lakap Takmak
  Lakayıt Kalmak
  Lakırtı Çıkarmak
  Lakırtı Etmek
  Lakırtı Yetiştirmek
  Lakırtısı Ağzında Kalmak
  Lakırtısı Mı Olur?
  Lakırtısını Etmek
  Lakırtıya Boğmak
  Lakırtıya Tutmak
  Lakırtıyı Ağzına Tıkamak
  Lakırtıyı Ezip Büzmek
  Lakırtıyı Kesmek
  Laklak Etmek
  Lal Etmek
  Lala Paşa Eğlendirmek
  Lâm Elif Çevirmek (çizmek)
  Lamba Açmak
  Lambayı Açmak
  Lâmı Cimi Yok
  Lanet Etmek
  Lanet Okumak
  Lapa Gibi
  Lapa Vurmak
  Larp Diye
  Lastik Gibi
  Latife Götürmek
  Lava Etmek
  Layığını Bulmak
  Layık Görmek
  Lazım Gelmek (olmak)
  Leb Demeden Leblebiyi Anlamak
  Leblebiden Nem Kapmak
  Lehinde Söylemek (bulunmak)
  Leke Getirmek
  Leke Sürmek
  Leş Gibi
  Leş Gibi Serilmek
  Leyleğin Attığı Yavru
  Lezzet Almak
  Lezzetini Çıkarmak
  Limon Gibi
  Limonata Gibi
  Lisana Gelmek
  Lodosa Çevirmek (dönmek)
  Lök Gibi
  Lokma (lokması) Ağzında Büyümek
  Lokma Dökmek
  Lokma Etmek
  Lokman Hekimin Ye Dediği
  Lokum Gibi
  Lort Gibi
  Lügat Paralamak
  Lüzum Görmemek
  Maç Satmak
  Macera Aramak
  Maceraya Atılmak
  Madalyonun Ters Tarafı (tersi, Arka Yüzü)
  Madara Etmek
  Madara Olmak
  Mahal Yok
  Mahalle Kahvesi Gibi
  Mahalleyi Ayağa Kaldırmak
  Mahcup Çıkarmamak
  Mahcup Kalmak
  Mahkemeye Düşmek
  Mahsur Kalmak
  Mahzur Doğurmak
  Makaraları Koyuvermek (zapt Edememek, Salıvermek)
  Makas Almak
  Makas Değiştirmek
  Makbule Geçmek
  Makine Gibi
  Makine Gibi Adam
  Makineli Tüfek Gibi
  Maksat Gütmek
  Maksat Hasıl Olmak
  Maktul Düşmek (olmak)
  Mal Bulmuş Mağribî Gibi
  Mal Etmek
  Mal Kaldırmak
  Mal Kapatmak
  Mal Meydanda
  Mal Olmak
  Malı Götürmek
  Malum Değil
  Malum Ya!
  Malumu İlam Etmek
  Mana Çıkarmak
  Mana Vermek
  Manda Gibi Yayılmak
  Mandepsiye Basmak (düşmek)
  Manevra Yapmak
  Mangal Gibi Yüreği Olmak
  Mangalda Kül Bırakmamak
  Mâni Düzmek (yakmak)
  Manken Gibi
  Mantar Gibi (yerden) Bitmek
  Mantar Gibi Üremek
  Mantara Basmak
  Manzara Koymak
  Maraza Aramak
  Maraza Çıkarmak
  Marifet Göstermek
  Marmara Çırası Gibi Yakmak (yanmak)
  Mars Etmek
  Mars Olmak
  Mart İçeri, Pire Dışarı
  Martaval Atmak (okumak)
  Maruz Bırakmak
  Maruz Bulunmak (olmak)
  Maruz Kalmak
  Maşa Varken Elini Yakmak
  Masal Âleminde Yaşamak
  Masal Okumak (anlatmak)
  Maşalık Etmek
  Maşallahı Var
  Masaya Oturmak
  Maskara Etmek
  Maskesi Düşmek
  Maskesini Atmak
  Maskesini Düşürmek (kaldırmak)
  Masraf Görmek
  Masraf Kapısı Açmak
  Masrafa Girmek
  Masrafı Çekmek
  Masraftan Çıkmak
  Mastor Olmak
  Mat Etmek
  Mat Olmak
  Matiz Olmak
  Matrak Geçmek
  Maval Okumak
  Mavi Boncuk Dağıtmak
  Mayın Dökmek (döşemek)
  Maymun Gibi
  Maymun Gözünü Açtı
  Maymuna Dönmek
  Mayna Etmek
  Maziye Karışmak
  Mazur Görmek
  Mecali (mecal) Kalmamak
  Mecalsiz Düşmek
  Mecbur Kalmak (olmak)
  Meclis Kurmak
  Mecrası Değişmek
  Medet Ummak (beklemek)
  Mehtaba Çıkmak
  Mekik Atmak
  Mekik Dokumak
  Mektebi Asmak
  Mektep Görmemiş
  Mektubu Dışından Okumak
  Melek Gibi
  Meme Vermek
  Meme Yapmak
  Mendil Atmak
  Mendil Kadar
  Mendil Sallamak
  Menfaat Gütmek
  Menopoza Girmek
  Menzil Atmak
  Menzil Dikmek
  Meraka Düşmek
  Meraka Sokmak
  Merakından Çatlamak
  Merakını Uyandırmak
  Meram (meramını) Anlatmak
  Meram Etmek
  Mercek Altına Almak
  Mercimeği Fırına Vermek
  Merdiven Dayamak
  Merhaba Çakmak
  Merhaba Etmek
  Merhamet Duymak
  Mermer Gibi
  Mesafe Almak
  Mesafe Katetmek
  Mesai Yapmak
  Mesaj Bırakmak
  Mesaj Vermek
  Meşakkate Katlanmak
  Mesele Yok!
  Meşin Gibi
  Meşk Vermek
  Mesken Tutmak
  Mesleğinin Eri (erbabı) Olmak
  Meşru Sayılmak
  Mesul Tutmak
  Mesuliyet Almak
  Metelik Etmez
  Metelik Vermemek
  Meydan (birine Veya Bir Şeye) Kalmamak
  Meydan Açmak
  Meydan Almak
  Meydan Bırakmamak
  Meydan Dayağı Yemek
  Meydan Okumak
  Meydan Vermemek
  Meydana Çıkarmak
  Meydana Çıkmak
  Meydana Düşmek
  Meydana Gelmek
  Meydana Getirmek
  Meydana Vurmak
  Meydanda Bırakmak
  Meydanı (birine Veya Bir Şeye) Bırakmak
  Meydanı Boş Bulmak
  Meyil Vermek
  Meyve Almak
  Meyve Vermek
  Meyveye Durmak
  Mezada Çıkarmak (koymak)
  Mezarını Kazmak
  Miadı Dolmak
  Miadı Gelmek
  Mide Bulandırmak
  Mide Fesadına Uğramak
  Midesi Almamak (kaldırmamak, Kabul Etmemek, Götürmemek)
  Midesi Bulanmak
  Midesi Ekşimek (kaynamak, Yanmak)
  Mideye İndirmek
  Mideye Oturmak
  Mideyi Bastırmak
  Mihnet Çekmek
  Mikrofona Koymak
  Mikroskop Altına Koymak (almak)
  Milim Oynamamak
  Mim Koymak (yapıştırmak)
  Minder Çürütmek
  Minderden Kaçmak
  Minnet Altında Kalmamak
  Minnet Duymak
  Minnettar Kalmak
  Mır Mır Etmek
  Miras Yemek
  Mirasa Konmak
  Mırın Kırın Etmek
  Mis Gibi
  Misafir Gibi Oturmak
  Misafir Kalmak
  Misal Göstermek
  Mışıl Mışıl Uyumak
  Misli Menendi Yok
  Modası Geçmek
  Model Çıkarmak
  Mola Almak
  Mola Vermek
  Moral Bulmak
  Moral Vermek
  Morali Bozulmak
  Moralini Bozmak
  Moratoryuma Gitmek
  Mosmor Kesilmek (olmak)
  Mostra Olmak
  Muaf Tutmak
  Muafiyet Tanımak
  Muamele Görmek
  Muamma Asmak
  Muaşakada Olmak
  Mübah Görmek (saymak)
  Mucize Göstermek
  Müdana Etmemek
  Muhacir Gitmek
  Muhafaza Altına Almak
  Muhakeme Yürütmek
  Muhalefet Etmek
  Muhasara Altına Almak
  Muhayyer Bırakmak
  Muhit Edinmek
  Müjde Koşturmak
  Müjde Vermek (götürmek)
  Mukabele Okumak
  Mükâfatını Görmek
  Mukavemet Etmek (göstermek)
  Mülahazat Hanesini Açık Bırakmak
  Mülakat Vermek
  Mum Gibi
  Mum Kesilmek
  Mum Olmak
  Mum Yakmak
  Mum Yapıştırmak
  Muma Döndürmek (çevirmek)
  Mümkün Görünmek
  Mümkün Olmak
  Mumla Aramak
  Münakaşa Götürmemek
  Münasebet Kurmak
  Münasebete Girmek
  Münasebeti Düşmek
  Münasebette Bulunmak
  Münasip Bulmak
  Münasip Düşmek
  Münasip Görmek
  Murada (muradına) Ermek
  Muradı Gözünde Kalmak
  Mürekkebi Kurumadan Bozmak
  Mürekkep Yalamak
  Mürekkep Yalamış
  Mürüvvetini Görmek
  Müsaade Etmek (buyurmak)
  Musallat Olmak
  Muşamba Gibi
  Müşkülat Çekmek
  Müstahak Olmak
  Mutabık Kalmak
  Mütalaa Yürütmek
  Muvafık Bulmak
  Nabzı Atmak
  Nabzı Durmak
  Nabzını Saymak
  Nabzını Tutmak
  Nabzını Yoklamak
  Naçar Kalmak
  Nafaka Bağlanmak
  Nağme Yapmak
  Nal Toplamak
  Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak
  Nalları Dikmek
  Nam Kazanmak
  Namaza Durmak
  Namazı Kılınmak
  Namazında Niyazında
  Name Okumak
  Namerde Muhtaç Bırakmak
  Namerde Muhtaç Olmak
  Namusu Temizlenmek
  Namusuna Dokunmak
  Namusuna Sinek Kondurmamak
  Namusunu Temizlemek
  Namzet Göstermek
  Nane Yemek
  Nanik Yapmak
  Nankörlük Görmek
  Nara Atmak (basmak)
  Narh Koymak
  Nârına (nâra) Yanmak
  Nasibini Almak
  Nasıl Ki
  Nasıl Olmuşsa
  Nasıl Olsa
  Nasip Almak
  Nasır Bağlamak (tutmak)
  Nasırına Basmak
  Nato Kafa, Nato Mermer
  Nazar Değmek
  Nazara Gelmek
  Nazarıdikkate Almak
  Nazına Katlanmak
  Nazire Yapmak
  Ne Âlâ Memleket
  Ne Âlem
  Ne Alıp Veremiyor?
  Ne Altını Bırakmak Ne Üstünü
  Ne Buyrulur?
  Ne Çare
  Ne Çiçektir, Biliriz
  Ne Çıkar
  Ne De Olsa
  Ne Dedim De
  Ne Demek?
  Ne Demeye
  Ne Denir (dersin)
  Ne Denli
  Ne Dese Beğenirsin?
  Ne Diye?
  Ne Fayda
  Ne Gezer
  Ne Gözle Bakmak
  Ne Güne Duruyor?
  Ne Günlere Kaldık!
  Ne Haber?
  Ne Hacet
  Ne Haddine!
  Ne Hâli Varsa Görsün
  Ne Hesaba Gelmek Ne De Kantara
  Ne Hikmetse (hikmettir)
  Ne İdiği Belirsiz
  Ne İstediğini Bilmek
  Ne Kadar
  Ne Kadar Olsa
  Ne Mal Olduğunu Bilmek (anlamak)
  Ne Mene
  Ne Mümkün
  Ne Münasebet!
  Ne Od Var Ne Ocak
  Ne Oldum Delisi Olmak
  Ne Olur (olursun, Olursunuz)
  Ne Olur Ne Olmaz
  Ne Olursa Olsun
  Ne Pahasına Olursa Olsun
  Ne Şamın Şekeri Ne Arapın Zekeri (yüzü)
  Ne Söylüyorsun?
  Ne Var Ki
  Ne Var Ne Yok
  Ne Yapıp Yapıp
  Ne Yaptığını Bilmemek
  Ne Yazar
  Ne Yazık Ki
  Neci Oluyor!
  Nedamet Duymak (getirmek)
  Neden Olmak
  Nedir Ki
  Nefes Aldırmamak
  Nefes Almak
  Nefes Çekmek
  Nefes Darlığı Çekmek
  Nefes Etmek
  Nefes Nefese Kalmak
  Nefes Tüketmek
  Nefesi Durmak
  Nefesi Kesilmek (daralmak Veya Tutulmak)
  Nefesini Tutup Beklemek
  Nefret Duymak
  Nefret Uyandırmak
  Nefsine Uymak
  Nefsini Köreltmek (körletmek)
  Neler
  Neler De Neler, Maydanozlu Köfteler
  Nerede Akşam, Orada Sabah
  Nerede Kaldı
  Nerede Kaldı Ki
  Neşesi Kaçmak
  Nesi Var
  Nesi Var Nesi Yok
  Nesli Tükenmek
  Neşter Vurmak
  Netice Vermek
  Nevaleyi Düzmek
  Nevri Dönmek
  Ney Üflemek (üfürmek)
  Neye Uğradığını Bilememek (anlamamak, Şaşırmak)
  Neyin Nesi (kimin Fesi)
  Neymiş
  Neyse Ne
  Nezaket Göstermek
  Nifak Sokmak
  Nihayet Vermek
  Nihayete Ermek
  Nikâh Düşmek
  Nikâh Kıymak
  Nikâh Koymak
  Nikâh Tazelemek
  Nimet Bilmek
  Nişan Almak
  Nişan Takmak
  Nişanı (nişanını) Atmak (bozmak)
  Nispet Vermek (yapmak)
  Niyet Çekmek
  Niyet Tutmak
  Nöbet Beklemek (tutmak)
  Nohut Oda, Bakla Sofa
  Noksan Bulmak
  Nokta Koymak
  Noktasına Virgülüne Dokunmadan
  Nostalji Uyandırmak
  Not Almak
  Not Atmak
  Not Düşmek
  Not Etmek
  Not Kırmak
  Not Tutmak
  Not Vermek
  Nüfusunu Çıkarmak
  Nüfuz Etmek
  Nüfuzu Altında Tutmak
  Nuh Nebi'den Kalma
  Numara Yapmak
  Nur İçinde Yatsın
  Nur İnmek
  Nur Ol!
  Nur Topu Gibi
  Nutku Tutulmak
  Nutuk Atmak (çekmek)
  Nutuk Vermek
  Nüzul İnmek (gelmek)
  O Duvar Senin, Bu Duvar Benim
  O Gün Bugün(dür)
  O Kadar
  O Kapı (mahalle) Senin Bu Kapı (mahalle) Benim
  O Yolun Yolcusu
  Öbür Dünyayı Boylamak
  Öç (öcünü) Almak (çıkarmak)
  Ocağı Sönmek
  Ocağı Tütmek
  Ocağını Yeşertmek
  Ödev Bilmek (saymak)
  Ödü Bokuna Karışmak
  Ödü Kopmak (patlamak)
  Of Bile Dememek
  Of Çekmek
  Öfke Yüzü Göstermek
  Öfkeden Deliye Dönmek
  Öfkesi Kabarmak
  Öfkesini Yenmek
  Öfkeye Kapılmak
  Oflaya Puflaya
  Oflayıp Puflamak
  Ofsayta Düşmek
  Ofsaytta Kalmak
  Oğul Çıkarmak
  Oğul Vermek
  Öğür Olmak
  Oh Çekmek
  Oh Demek
  Oh Olsun!
  Ok Atmak
  Ok Gibi (yerinden) Fırlamak
  Ok Meydanında Buhurdan Yakmak
  Ok Yaydan (yayından) Çıkmak
  Okka Çekmek
  Okkanın Altına Gitmek
  Ökseye Basmak
  Öksüz Kalmak
  Okumayı Sökmek
  Okuyup Üflemek
  Öküz Gibi
  Öküz Gibi Bakmak
  Öküzün Altında Buzağı Aramak
  Ola Ki
  Olacak Gibi Değil
  Olacak O Kadar
  Olan (olup) Biten
  Olan Oldu
  Olanak Sağlamak (tanımak)
  Olay Çıkarmak
  Olay Yapmak
  Olay Yaratmak
  Ölçü Almak
  Ölçüp Biçmek
  Ölçüyü Kaçırmak
  Oldu Olacak
  Oldu Olacak, Kırıldı Nacak
  Oldu Olanlar
  Oldubittiye Getirmek
  Olduğu Kadar
  Olmayacak Duaya Âmin Demek
  Olmaz Olmaz
  Olta Atmak
  Oltaya Düşmek
  Ölü Gibi
  Ölü Gözü Kadar
  Ölü Gözünden Yaş Ummak
  Oluk Gibi Akmak
  Ölüm Allahın Emri
  Ölüm Döşeğinde Olmak
  Ölüm Gibi
  Ölüm Kalım Meselesi (savaşı) Yapmak (olmak)
  Ölüm Sessizliği Çökmek
  Ölümle Burun Buruna Gelmek
  Ölümü Gör (öp)
  Ölümü Göze Almak
  Ölümün Soluğunu Ensesinde Duymak (hissetmek)
  Ölümüne Susamak
  Olup Olacağı
  Ölüp Ölüp Dirilmek
  Olur A!
  Olur Almak
  Ölür Müsün, Öldürür Müsün?
  Olur Şey (iş) Değil
  Olur Vermek
  Oluruna Bakmak
  Oluruyla Yetinmek
  Ölüsü Bile Yetmek
  Ölüsü Ortada Kalmak
  Ölüyü Güldürmek
  Ömre Bedel
  Ömrü Uzamak
  Ömrümün Varı
  Ömrüne Bereket
  Ömrüne Ömür Katmak
  Ömür Çürütmek
  Ömür Geçirmek
  Ömür Sürmek
  Ömürler Olsun
  Ömürsün
  Omuz Kaldırmak
  Omuz Silkmek
  Omuz Vermek
  Omuzda Taşımak
  Omuzları Çökmek
  Omzuna Atmak
  On Para Etmemek
  On Paraya On Takla (taklak) Atmak
  On Parmağı Boğazında Olmak
  On Parmağında On Hüner (marifet) Olmak
  On Parmağında On Kara
  Onarım Görmek
  Öne Almak
  Öne Çıkmak
  Öne Düşmek
  Öne Sermek
  Öne Sürmek
  Önü Alınmak
  Onu Bunu Bırak
  Önü Sıra Gitmek
  Önüne Bakmak
  Önüne Çıkmak
  Önüne Dikilmek
  Önüne Düşmek
  Önüne Geçmek
  Önüne Gelen
  Önüne Katmak
  Önünü Ardını Düşünmemek
  Önünü Kesmek
  Onur Duymak
  Onuruna Yedirememek
  Öp Babanın Elini
  Öperken ısırmak
  Öpücük Göndermek (yollamak)
  Öpücük Kondurmak
  Öpüp Başına Koymak
  Oralarda Olmamak
  Oralı (bile) Olmamak
  Orasına Burasına
  Orman Taşlamak
  Örnek Almak
  Örnek Olmak
  Örnek Vermek
  Örs Ve Çekiç Arasında Kalmak
  Ört Ki Ölem
  Ortada Bırakmak
  Ortada Kalmak
  Ortadan Kaldırmak
  Ortadan Kalkmak
  Ortadan Sır Olmak
  Ortadan Söylemek
  Ortak Etmek
  Ortak Olmak
  Ortaklık Kurmak
  Ortalığı ... Götürmek (almak)
  Ortalığı Kırıp Geçirmek
  Ortalık Ağarmak
  Ortalık Düzelmek
  Ortalık Kararmak
  Ortalık Karışmak
  Ortalık Sütliman Olmak
  Ortalık Yatışmak
  Ortam Yaratmak
  Ortasını Bulmak
  Ortaya Atılmak
  Ortaya Atmak
  Ortaya Balgam Atmak
  Ortaya Çıkarmak
  Ortaya Çıkmak
  Ortaya Dökmek
  Ortaya Düşmek
  Ortaya Konuşmak
  Ortaya Koymak
  Ortaya Sürülmek
  Ortaya Yayılmak
  Örtüye Sokmak (koymak)
  Oruç Açmak
  Oruç Bozmak
  Oruç Tutmak
  Örülü Olmak
  Osmanlı Tokadı Atmak
  Osmanlı Tokadı Yemek
  Ot Gibi
  Ot Tutunmak
  Ötesi Var Mı?
  Ötesi Yok
  Otorite Sağlamak (temin Etmek)
  Oturup Kalkmak
  Övünç Duymak
  Övünmek Gibi Olmasın
  Oy Vermek (kullanmak)
  Oya Gibi
  Oya Koymak (sunmak)
  Oydaş Olmak
  Oylamaya Koymak
  Öyle (yağma) Yok!
  Öyle Veya Böyle
  Öyle Ya
  Oyun Bağlamak
  Oyun Bozmak
  Oyun Çıkarmak
  Oyun Kurmak
  Oyun Oynamak
  Oyun Yapmak
  Oyuna Çıkmak
  Oyuna Gelmek
  Oyuna Getirmek
  Oyuna Kurban Gitmek
  Oyunun Kurallarını Bilmek
  Özen Göstermek
  Özenip Bezenmek
  Özgü Olmak
  Özlemini Çekmek
  Özrü Kabahatinden Büyük
  Özü Sözü Bir (olmak)
  Özür Dilemek
  Pabuç Eskitmek (paralamak)
  Pabuç Kadar Dili Olmak
  Pabuç Pahalı
  Pabucu Dama Atılmak
  Pabucuna Taş Kaçmak
  Pabucunu Dama Atmak
  Pabucunu Ters Giydirmek
  Paçaları Sıvamak
  Paçası Tutuşmak
  Paçavraya Çevirmek
  Paçayı Kaptırmak
  Paçayı Kurtarmak (sıyırmak)
  Paha Biçilmez
  Paha Biçmek
  Pahalıya Gelmek
  Pahalıya Patlamak (mal Olmak, Oturmak)
  Pala Çalmak (sallamak)
  Pala Sürtmek
  Palamarı Koparmak (çözmek)
  Palan Vurmak
  Palavra Atmak (savurmak, Sıkmak)
  Palet Vurmak
  Palyaço Gibi
  Pancar Gibi Olmak
  Pandomim Kopmak
  Paniğe Kapılmak
  Paniğe Vermek
  Papağan Gibi Tekrarlamak
  Papara (paparasını) Yemek
  Papaz Gibi
  Papaz Olmak
  Papaz Uçurmak
  Papaza Dönmek
  Papaza Kızıp Oruç (perhiz) Bozmak
  Papazı Bulmak
  Papazlık Etmek
  Par Par Yanmak
  Para Basmak
  Para Bozmak
  Para Çekmek
  Para Çıkarmak
  Para Çıkışmamak
  Para Dökmek (akıtmak)
  Para Etmemek
  Para Getirmek
  Para Kesmek
  Para Kırmak
  Para Saçmak
  Para Sızdırmak (koparmak)
  Para Yapmak
  Para Yatırmak
  Para Yedirmek
  Para Yemek
  Paradan Çıkmak
  Paranın Üstü
  Parantez Açmak
  Parasını Çıkarmak
  Parasıyla Rezil Olmak
  Parasızlık Çekmek
  Paraya Çevirmek
  Paraya Kıymak
  Paraya Para (pul) Dememek
  Paraya Sıkışmak
  Parayı Basmak (bastırmak)
  Parmağına Dolamak
  Parmağını Bile Kıpırdatmamak (oynatmamak)
  Parmağını Yaranın Üzerine Basmak
  Parmağının Ucuyla (ucunda) Çevirmek
  Parmak Bozmak
  Parmak ısırmak
  Parmak Kadar
  Parmak Kaldı
  Parmak Kaldırmak
  Parmakla Gösterilmek
  Parmakla Sayılmak
  Parsayı Başkası Toplamak
  Partal Atmak
  Parti Çevirmek
  Parti Vermek
  Partiyi Kaybetmek
  Pas Almak
  Pas Atmak (vermek)
  Pas Geçmek
  Pas Tutmak
  Paşa Gibi Yaşamak
  Pat Diye
  Pata Gelmek
  Patinaj Yapmak
  Patırtıya Pabuç Bırakmamak
  Patlak Vermek
  Patlama!
  Patron Çıkarmak
  Pay Bırakmak
  Pay Çıkarmak
  Pay Vermek
  Paydos Borusu Çalmak
  Paye Vermek
  Payidar Kalmak (olmak)
  Payına Düşmek
  Payını Almak
  Pazar Ola!
  Pazarlığa Girişmek
  Pazarlığı Pişirmek
  Pedavra Gibi
  Peklik Çekmek
  Pençe Atmak
  Pençe Vurmak
  Pencere Açmak
  Perdah Çekmek
  Perde Çekmek
  Perde İnmek
  Perdelerini Açmak
  Perende Atmak
  Peresesine Getirmek
  Pereseye Almak
  Pergelleri Açmak
  Perhiz Yapmak (etmek)
  Perhize Çekmek
  Perileri Bağdaşmak
  Perişanlık Vermek
  Pervane Gibi Dönmek
  Pervane Kesilmek
  Pes Demek
  Pes Etmek
  Pes Perdeden Konuşmak
  Peşinde (peşinden) Koşmak
  Peşinden Sürüklemek
  Peşinden Yürümek
  Peşine Düşmek (gitmek)
  Peşine Takılmak
  Peşine Takmak
  Peşini Bırakmamak
  Peşkeş Çekmek
  Peştamal Kuşanmak
  Pestil Gibi
  Pestili Çıkmak
  Pey Sürmek
  Peyda Etmek
  Peynir Ekmek Gibi
  Pide Gibi
  Pike Yapmak
  Pikoya Vermek
  Pili Bitmek
  Pılı Pırtıyı (pılıyı Pırtıyı) Toplamak
  Pimini Çekmek
  Pir Aşkına
  Pir Ol!
  Pır Pır Etmek
  Pire Gibi
  Pireye Kızıp Yorgan Yakmak
  Pireyi Deve Yapmak
  Pireyi Gözünden Vurmak
  Pırlanta Gibi
  Pirüpak Olmak
  Pis Pis Bakmak
  Pis Pis Düşünmek
  Pis Pis Gülmek
  Pişkinliğe Vurmak
  Pişmanlık Duymak (getirmek)
  Pişmiş Armut Gibi (birinin) Eline Düşmek
  Pişmiş Aşa (soğuk) Su Katmak
  Pişmiş Kelle Gibi Sırıtmak
  Pişmiş Tavuğun Başına Gelmemek
  Pışt Demek
  Pişti Olmak
  Pıt Pıt Atmak
  Pıtrak Gibi
  Piyango Çekmek
  Piyango Vurmak (çıkmak)
  Piyasa Etmek
  Piyasaya Almamak
  Piyasaya Çıkmak
  Piyasaya Düşmek
  Plak Bozulmak
  Plan Kurmak
  Pof Diye
  Poker Çevirmek
  Polat Gibi
  Polemiğe Girmek (girişmek)
  Polemiğe Kaçmak
  Poliçe Çekmek
  Politik Davranmak
  Politika Yapmak
  Popülarite Kazanmak
  Post Elden Gitmek
  Post Vermek
  Posta Etmek
  Posta Koymak (atmak)
  Posta Yapmak
  Postaya Atmak (vermek)
  Postayı Kesmek
  Pöstekisini Çıkarmak
  Pöstekiyi Kurtarmak
  Postu Deldirmek
  Postu Kurtarmak
  Postu Sermek
  Postundan Olmak
  Pot Kırmak
  Pot Yapmak
  Poz Vermek
  Prangaya Vurmak
  Projeksiyon Tutmak
  Projektör ışığında Olmak
  Puan Almak (kazanmak)
  Puan Toplamak
  Puan Tutturmak
  Puan Vermek
  Püf Desen Uçacak
  Pufla Gibi
  Pula Dönmek
  Punduna Getirmek
  Pupa Yelken İlerlemek (gitmek...)
  Pürdikkat Kesilmek
  Puşt Olmak
  Pusu Kurmak
  Pusuda Beklemek
  Pusudan Çıkmak
  Pusulayı Şaşırmak
  Pusuya Düşmek
  Pusuya Yatmak
  Put Gibi
  Put Kesilmek
  Rabbena Hakkı İçin
  Racon Kesmek
  Rağbet Etmek (göstermek)
  Rağbet Görmek (kazanmak)
  Rahat Bırakmak
  Rahat Bırakmamak (vermemek)
  Rahat Durmak
  Rahat Etmek
  Rahat Kıçına Batmak
  Rahat Olmak
  Rahat Yüzü Görmemek
  Rahatı Kaçmak
  Rahatına Bakmak
  Rahatsızlık Duymak
  Rahatsızlık Vermek
  Rahmet Okumak
  Rahmet Okutmak
  Rahmet Olsun Canına
  Ramp ışığına Çıkarmak
  Rampa Etmek
  Randevu Almak
  Randevu Vermek
  Rap Diye
  Rapor Almak
  Rapor Etmek
  Rapor Vermek
  Rast Gele!
  Rast Gelmek
  Rast Getirmek
  Rast Gitmek
  Rayına Girmek
  Rayına Oturtmak
  Razı Etmek
  Razı Olmak (gelmek)
  Reaksiyon Göstermek
  Reçete Gibi
  Reçete Yaptırmak
  Rehavet Çökmek (basmak)
  Rehin Almak
  Rehin Vermek
  Rehine Koymak (vermek)
  Reklam Etmek
  Reklam Yapmak
  Rekor Kırmak
  Remil Atmak (dökmek)
  Rengi Atmak (kaçmak, Uçmak)
  Rengini Belli Etmek
  Renk Vermek (katmak)
  Renk Vermemek
  Renkten Renge Girmek
  Replik Almak
  Resim Almak
  Resim Çekmek (çıkarmak)
  Rest Çekmek
  Resti Görmek
  Revaç Bulmak
  Revaçta Olmak
  Revnak Vermek
  Rey Vermek
  Rezalet Çıkarmak
  Rezil Olmak
  Rezil Rüsva Olmak
  Rikkat Vermek
  Rivayet Olunmak (edilmek)
  Rıza Göstermek
  Rızası Olmak
  Robot Resmini Çizmek (yapmak)
  Rol Almak
  Rol Çalmak
  Rol Kesmek
  Rol Oynamak
  Rol Yapmak
  Rölantide Durmak (çalışmak)
  Rölantiye Almak
  Rolü Olmak
  Rolüne Çıkmak
  Romatizması Tutmak
  Röntgen Çekmek
  Rota Değiştirmek
  Rota Kırmak
  Rövanşı Almak
  Rufailere Karışmak
  Ruh Gibi
  Ruh Gibi Dolaşmak
  Ruh Kazandırmak (vermek)
  Ruhu (bile) Duymamak
  Ruhu Karartmak
  Ruhu Okşamak
  Ruhu Şad Olsun!
  Ruhunda Güneş Açmak
  Ruhunu Şad Etmek
  Ruhunu Teslim Etmek
  Rüşdünü İspat Etmek
  Rüşvet Yemek
  Rutin Dışına Çıkmak
  Rüya Gibi
  Rüyasına (rüyalarına) Girmek
  Rüyasında Görememek
  Rüyasında Görse Hayra Yormamak
  Rüzgâr Almak
  Rüzgâr Ekip Fırtına Biçmek
  Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak
  Rüzgâr Gibi
  Rüzgâr Tutmamak
  Rüzgârdan Nem Kapmak
  Ruzname Tutmak
  Saat Başı Galiba!
  Saat Bir (iki, Üç ...) Yönünde
  Saat Bu Saat
  Saat Tutmak
  Saati Çalmak
  Sabaha Çıkmamak
  Sabahı Bulmak (etmek)
  Sabahı Sabah Etmek
  Sabahı Zor Etmek
  Sabahlar (sabahışerifler) Hayrolsun!
  Saban Sürmek
  Sabit Olmak
  Sabrı Taşmak (tükenmek)
  Sabunköpüğü Gibi Sönmek
  Saç Saça Baş Başa
  Saç Saça Baş Başa Gelmek (dövüşmek)
  Saç Sakal Birbirine Karışmak
  Saçak Öpmek
  Saçı (saçları) Değirmende Ağartmamak
  Saçı Başı Birbirine Karışmak
  Saçı Kılmak (atmak)
  Saçı Sakalı Akar Gibi
  Saçı Uzun Aklı Kısa
  Saçılıp Dökülmek
  Saçına Ak (kır) Düşmek
  Saçına Başına Bakmadan
  Saçını Başını Yolmak
  Saçını Süpürge Etmek
  Saçıp Savurmak
  Sadakat Göstermek
  Sadakatsizlik Göstermek
  Sadede Gelmek
  Sadık Kalmak
  Sadra Şifa Vermek
  Saf Dışı Etmek (bırakmak)
  Saf Dışı Olmak
  Saf Tutmak
  Şafak Sökmek
  Safra Atmak
  Safra Bastırmak
  Sağ Eliyle Sol Kulağını Göstermek
  Sağ Kalmak
  Sağ Ol
  Sağ Olsun
  Sağ Yap!
  Sağ Yapmak
  Sağa Kaymak
  Sağa Sola
  Sağdan Geri Dönmek (etmek)
  Sağı Solu Olmamak
  Sağlam Durmak
  Sağlam Pabuç (ayakkabı) Değil
  Sağlama Almak
  Sağlıcakla Kal (kalın)
  Sağlık Olsun!
  Sah Çekmek
  Şaha Kalkmak
  Sahabet Etmek
  Sahabetçi Çıkmak
  Sahaya Çıkmak
  Şaheser Yaratmak
  Sahile Bindirmek
  Sahile Vurmak
  Sahip Çıkmak
  Şahit Tutmak
  Şahken Şahbaz Olmak
  Sahneye Çıkmak
  Sahneye Koymak
  Şahsiyat Yapmak
  Sahura Kalkmak
  Şaibe Altında Kalmak (tutulmak)
  Şak Diye
  Saka Beygiri Gibi
  Şaka Etmek
  Şaka Götürmemek
  Şaka Kaldırmak
  Şaka Maka Derken
  Şaka Yapmak
  Şakakları Ağarmak (beyazlanmak)
  Şakakları Atmak
  Sakal Bırakmak (koyuvermek Veya Salıvermek Veya Uzatmak)
  Sakal Oynatmaz
  Sakalı Değirmende Ağartmak
  Sakalı Ele Vermek (kaptırmak)
  Sakalına Ak (kır) Düşmek
  Sakalına Göre Tarak Vurmak
  Şakası Yok
  Şakaya Almak
  Şakaya Gelmek
  Şakaya Gelmemek
  Şakaya Getirmek
  Şakaya Sığınmak
  Şakaya Vurmak
  Şakayken Kaka Olmak
  Sakın Ha!
  Sakınması Olmamak
  Sakız Gibi
  Sala Vermek (okumak)
  Salapurya Gibi
  Salavat Getirmek
  Saldırıya Uğramak
  Sallantıda Bırakmak
  Salma Gezmek (dolaşmak)
  Salma Salmak
  Saltanat Sürmek
  Saman Alevi Gibi
  Saman Altından Su Yürütmek
  Saman Gibi
  Şamar Patlatmak
  Şamata Etmek (koparmak)
  Sana Yalan, Bana Gerçek
  Sancak Göstermek
  Sancısı Tutmak
  Sandığa Gitmek
  Sandık Düzmek
  Şanına Yedirememek
  Şanından Olmak
  Şansa Kalmak
  Şansı Dönmek
  Şansı Yaver Gitmek
  Sansür Koymak
  Sansürden Geçirmek
  Sap Çekmek
  Sap Derken Saman Demek
  Sap Gibi
  Şap Gibi Donmak (kalmak)
  Sap Yiyip Saman Sıçmak
  Şapa Oturmak
  Saparta (sapartayı) Yemek
  Sapartayı Vermek
  Sapına Kadar
  Şapka Çıkarmak
  Şaplak İndirmek
  Saplanıp Kalmak
  Sapsarı Kesilmek (olmak)
  Sararıp Solmak
  Sardalya Gibi İstif Olmak
  Sarhoşluğa Vurmak
  Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
  Sarılıp Kundaklanmak
  Sarıp Sarmalamak
  Şarj Etmek
  Şarkı Tutturmak
  Sarmaş Dolaş Olmak
  Sarpa Sarmak (çekmek)
  Sarsıntı Geçirmek
  Şart Etmek
  Şart Koşmak
  Şart Olmak
  Şart Olsun
  Şart Şurt Tanımamak
  Şaşırıp Kalmak
  Şaşkına Dönmek
  Satılığa Çıkarmak
  Satıp Savmak
  Satışa Çıkarmak
  Satışa Gelmek
  Savaş Açmak (ilan Etmek)
  Savaşım Vermek
  Şavkı Vurmak
  Savunmasını Almak
  Savuşup Gitmek
  Saya Gezmek
  Sayesinde Sayeban Olmak
  Sayfa Bağlamak
  Saygı Duymak (beslemek)
  Saygı Göstermek
  Sayı Hesabıyla
  Sayım Suyum Yok
  Sayıp Dökmek
  Sayısını Allah Bilir
  Şeamet Tellallığı Yapmak
  Sebat Etmek (göstermek)
  Sebebiyet Vermek
  Sebil Etmek
  Sebilhane Bardağı Gibi
  Secde Etmek
  Sefa (sefalar) Bulduk
  Sefa Geldin (geldiniz)
  Sefa Geldine Gitmek
  Sefasına Bakmak
  Sefasını Sürmek
  Sefer Etmek
  Sefer Tası Gibi
  Seferber Olmak
  Sefere Kalkmak
  Şehadet Getirmek
  Şehit Düşmek (olmak)
  Şehit Edilmek
  Sehpaya Çekmek
  Şeker Gibi
  Şekeri Kestirmek
  Şekil Almak
  Şekil Vermek
  Şekilci Olmak
  Seksen Kapının İpini Çekmek
  Sekte Vurmak
  Sekteye Uğratmak
  Sel Gibi Akmak
  Sel Olup Akmak
  Selam (selama) Durmak
  Selam (selamı) Almak
  Selam Olsun
  Selam Söylemek
  Selam Vermek
  Selamünaleyküm Kör Kadı
  Sele Gitmek
  Semer Vurmak
  Semeresini Vermek
  Sempatisini Kazanmak
  Semtine Uğramamak
  Sen Ben Davası (kavgası)
  Sen Bilirsin
  Sen Sağ, Ben Selamet
  Seni Gidi Seni (seni Seni)
  Senli Benli Olmak
  Sepet Havası Çalmak
  Serbest Bırakmak
  Serbest Çalışmak
  Şerbet İçmek
  Serde ... Var
  Sergi Açmak
  Sergi Sermek
  Şerh Düşmek (koymak)
  Serilip Serpilmek
  Serin Gel!
  Serin Tutmak
  Serinlik Vermek
  Sermaye Yapmak (etmek)
  Sermayeyi Doğrultmak
  Sermest Olmak
  Şerrine Lanet
  Serseme Dönmek
  Servis Edilmek
  Servis Yapmak
  Servise Çıkmak
  Ses Çıkarmamak (etmemek)
  Ses Getirmek
  Ses Seda Çıkmamak
  Ses Seda Kesilmek (kalmamak)
  Ses Seda Yok
  Ses Vermek
  Şeşi Beş Görmek
  Sesini Çıkarmamak
  Sesini Yükseltmek
  Sessizliğe Gömülmek
  Set Çekmek
  Sevap Kazanmak (işlemek)
  Sevda Çekmek
  Sevgi Beslemek
  Sevinç Yaşları (gözyaşları) Dökmek
  Sevinci Kursağında Kalmak
  Sevk Etmek
  Şevk Vermek
  Şevke Gelmek
  Şeyhin Kerameti Kendinden Menkul
  Seyirci Kalmak (olmak)
  Seyre Çıkmak
  Seyre Dalmak
  Seyreyle Gümbürtüyü
  Şeytan Aldatmak
  Şeytan Azapta Gerek
  Şeytan Diyor Ki
  Şeytan Dürtmek
  Şeytan Geçmiş Gibi
  Şeytan Görsün Yüzünü
  Şeytan Kulağına Kurşun
  Şeytana Külahı (pabucu) Ters Giydirmek
  Şeytana Uymak
  Şeytanın Bacağını (ayağını) Kırmak
  Şeytanın Gör Dediği
  Şeytanın İşi Yok
  Şeytanın Yattığı Yeri Bilmek
  Şiar Edinmek
  Sıcak Bakmak
  Sıçan Deliği Aramak
  Sıçan Deliği Bin Akçe
  Sıçan Deliğine Paha Biçilmez Olmak
  Sıçan Düşse Başı Yarılır
  Sicil Vermek
  Siciline İşlemek
  Sicim Gibi
  Sıçıp Sıvamak
  Sıçtı Cafer, Bez Getir
  Şifa Niyetine
  Şifa Vermek
  Şifayı Bulmak (kapmak)
  Sıfır Çekmek
  Sıfıra İnmek
  Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır
  Sıfırdan Başlamak
  Sıfırı Tüketmek
  Şifreyi Çözmek
  Siftah Etmek
  Sigarayı Tellendirmek (tüttürmek)
  Sigorta Atmak
  Sıhriyet Peyda Etmek
  Şiir Düzmek
  Şikâyet Getirmek
  Şike Yapmak
  Sıkı Durmak
  Sıkı Tutmak
  Sıkıdan Geçirmek
  Sıkıntı Basmak
  Sıkıntı Çekmek
  Sıkıntısı Olmak
  Şıkır Şıkır Oynamak
  Sıkıya Almak
  Sıkıya Gelmek
  Siktir Et!
  Silah Başı Etmek
  Silah Çatmak
  Silah Patlamak
  Silah Silaha Girmek
  Silahaltında Bulunmak
  Sılaya Gitmek
  Silindir Gibi Ezmek
  Silinip Gitmek
  Silip Atmak
  Silip Süpürmek
  Silkinip Sıyrılmak
  Silkip Atmak
  Şimşek Çakmak
  Şimşek Gibi
  Sinameki Gibi
  Sınava Girmek
  Sınavdan Geçmek
  Sinek Avlamak
  Sinekten Yağ Çıkarmak (çıkartmak)
  Sinerji Yaratmak
  Sineye Çekmek
  Sineyimillete Dönmek
  Sınıfta Kalmak
  Sinir Buhranı Geçirmek
  Sinir Buhranına Tutulmak
  Sınır Çekmek (çizmek)
  Sınır Dışı Etmek
  Sinir Kesilmek
  Sinir Küpüne Dönmek
  Siniri Tutmak
  Sinirleri Ayakta Olmak
  Sinirleri Boşanmak
  Sinirleri Bozulmak
  Sinirleri Gergin Olmak
  Sinirlerine Hâkim Olmak
  Sinyal Almak
  Şıp Diye
  Sipariş Almak
  Sipariş Etmek
  Sipariş Vermek
  Siper Olmak
  Sipere Yatmak
  Sipsivri Kalmak
  Sır Tutmak (saklamak)
  Sır Vermek (sızdırmak)
  Sıra (sırasını) Savmak
  Sıra Dayağı Çekmek
  Sıram Sıram Dizilmek
  Sırası Gelmek
  Sırası Gelmişken
  Sırasını Kaybetmek
  Sırat Köprüsünden Geçmek
  Sıraya Dizmek
  Sirayet Etmek
  Şirazeden Çıkmak
  Sırım Gibi
  Şırınga Etmek
  Şırınga Yapmak
  Şirk Koşmak
  Sırra Ermek
  Sırra Kadem Basmak
  Sırt (sırtını) Çevirmek
  Sırt Sırta Vermek
  Sırtı Kaşınmak
  Sırtı Yere Gelmek
  Sırtı Yere Gelmemek
  Sırtına Almak
  Sırtına Geçirmek
  Sırtında Yumurta Küfesi Olmamak
  Sırtından Atmak
  Sırtından Bıçaklamak
  Sırtüstü Yatmak
  Şişe Çekmek (vurmak)
  Sıska Olmak
  Sıtma Tutmak
  Sıva Vurmak
  Sıygaya Çekmek
  Sıyırıp Çıkarmak
  Siz Bilirsiniz
  Siz Sağ Olun
  Sizden İyi Olmasın
  Size (sizlere) Ömür
  Size Doyum Olmaz
  Sızıp Kalmak
  Skala Yapmak
  Sofra Donatmak
  Soğuk Almak
  Soğuk Durmak
  Soğuk Duş Etkisi Yapmak
  Soğuk Düşmek (kaçmak)
  Soğuk Ter Dökmek (basmak, Boşanmak)
  Soğukkanlı Olmak
  Şöhret Bulmak (kazanmak)
  Şöhret Salmak
  Şöhreti Dünyayı Tutmak
  Sokağa (sokaklara) Düşmek
  Sokağa Atmak
  Sokağa Çıkmak
  Sokağa Dökülmek
  Sokakta Kalmak
  Söküp Atmak
  Sol Eli Beklemek
  Sol Tarafından Kalkmak
  Sol Yapmak
  Sola Kaymak
  Solda Sıfır Kalmak
  Şölen Çekmek
  Solo Yapmak
  Solucan Gibi
  Soluğu (bir Yerde) Almak
  Soluğu Kesilmek (tutulmak)
  Soluğunu Kesmek
  Soluk Aldırmamak
  Soluk Almak
  Soluk Soluğa Kalmak
  Son Bulmak
  Son Gelmemek
  Son Kozunu (kartını) Oynamak
  Son Nefesini Vermek
  Son Vermek
  Sona Ermek
  Sondaj Yapmak
  Sonuç Almak
  Sonuç Çıkarmak
  Sonuç Vermek
  Sonunu Almak
  Sonunu Getirememek
  Sopa Atmak (çekmek)
  Sopanın Altına Yatırmak
  Sorguya Çekmek
  Sorma! (sormayın!, Sorma Gitsin!)
  Sormak Ayıp Olmasın
  Sorti Yapmak
  Sorumlu Tutmak
  Sorumluluk Düşmek
  Sorun Çıkarmak
  Sövüp Saymak
  Şöyle Dursun
  Şöyle Ki
  Söylemediğini Bırakmamak
  Söylemesi Ayıp
  Soyunup Dökünmek
  Soyup Soğana Çevirmek
  Söz Açmak
  Söz Almak
  Söz Altında Kalmamak
  Söz Anlayan Beri Gelsin
  Söz Atmak
  Söz Ayağa Düşmek
  Söz Bir, Allah Bir
  Söz Birliği Etmek
  Söz Dinlemek (tutmak)
  Söz Götürmek
  Söz Götürmez
  Söz Kaldırmamak
  Söz Kesmek
  Söz Konusu Olmak
  Söz Olmak
  Söz Sözü Açmak
  Söz Vermek
  Söz Yetiştirmek
  Söz Yok!
  Sözde Kalmak
  Söze Atılmak
  Söze Başlamak
  Söze Karışmak
  Söze Son Vermek
  Sözü Açılmak
  Sözü Ağzına Tıkamak
  Sözü Ağzında Kalmak
  Sözü Ağzından Almak
  Sözü Bağlamak
  Sözü Çevirmek
  Sözü Dağıtmak
  Sözü Edilmek
  Sözü Geçmek
  Sözü Kesmek
  Sözü Sohbeti Yerinde
  Sözü Uzatmak
  Sözüm Meclisten Dışarı
  Sözün Ardı Boşa Çıkmak
  Sözünde Durmak
  Sözünden Çıkmamak
  Sözünden Dönmek
  Sözüne Sadık Kalmak
  Sözünü (sözünüzü) Balla Kestim (kesiyorum)
  Sözünü Bağlamak
  Sözünü Esirgememek (sakınmamak)
  Sözünü Geri Almak
  Sözünü Kesmek
  Sözünü Tutmak
  Sözünün Eri
  Stres Atmak
  Strese Girmek
  Su Almak
  Su Basmak
  Su Çekmek
  Su Dökünmek
  Su Etmek
  Su Gelmek
  Su Gibi
  Su Gibi Akmak
  Su Gibi Aziz Ol!
  Su Gibi Ezberlemek
  Su Götürür Yeri Olmamak
  Şu Günlerde (sırada)
  Su İçinde
  Su Kaçırmak
  Su Katılmamış
  Su Kesmek
  Su Koyuvermek
  Su Vermek
  Su Yapmak
  Su Yürümek
  Su Yüzüne (üstüne) Çıkmak
  Su Yüzüne Çıkmak
  Sual Açmak
  Sübut Bulmak
  Sudan Çıkmış Balığa Dönmek
  Sudan Geçirmek
  Sufle Etmek
  Suikastta Parmağı Olmak
  Sükse Yapmak
  Sükûnet Bulmak
  Sükûtla Geçiştirmek
  Sular Kararmak
  Sular Seller Gibi
  Süluk Etmek
  Sülük Vurmak
  Sülün Gibi
  Sümen Altı Etmek
  Şuna Bak
  Sünnet Etmek
  Şunu Bunu
  Şunu Bunu Bilmemek
  Şunun Bunun
  Şunun Şurası
  Şüphe Bırakmamak
  Şüphe Etmek
  Şüphe Yok
  Şüpheye Düşmek
  Şüpheye Kapılmak
  Şuradan Buradan
  Surat Asmak
  Surat Etmek
  Surat Kalmamak
  Surat Mahkeme Duvarı
  Surata Bak Süngüye Davran
  Suratı Bir Karış Asılmak
  Suratı Değişmek
  Suratı Kasap Süngeriyle Silinmiş
  Suratından Düşen Bin Parça Olmak
  Suratını Dağıtmak
  Suratını Ekşitmek (buruşturmak)
  Sureti Haktan Görünmek
  Suretine Girmek
  Sürgün Gitmek (olmak)
  Sürme Çekmek
  Sürpriz Yapmak
  Sürtünüp Durmak
  Sürtüp Durmak
  Sürüden Ayrılmak
  Sürüm Sürüm Sürünmek
  Sürüp Gelmek
  Sürüp Gitmek
  Sürüsüne Bereket!
  Süs İçin
  Süsleyip Püslemek
  Suspus Etmek
  Suspus Olmak
  Susta Durdurmak
  Susta Durmak
  Şusu Busu
  Şut Atmak (çekmek)
  Süt Dökmüş Kedi Gibi
  Süt Dökmüş Kediye Dönmek
  Süt Gibi
  Süt İneği Gibi Sağmak
  Sütten Ağzı Yanmak
  Sütten Kesilmek
  Sütten Kesmek
  Sütununu Açmak
  Suya Götürüp Susuz Getirmek
  Suya Sabuna Dokunmamak
  Suyu Baştan (başından) Kesmek
  Suyu Çıkmak
  Suyu Görmeden Paçaları Sıvamak
  Suyu ısınmak (kaynamak)
  Suyu Seli Kalmamak
  Suyun Akıntısına Gitmek
  Suyun Başı
  Suyunca Gitmek
  Suyunu Çekmek
  Süzgeçten Geçirmek
  Süzüm Süzüm Süzülmek
  Ta Kendisi
  Tabakhaneye Bok Mu Yetiştiriyorsun? (göytürüyorsun?)
  Taban Çıkmak (girmek, Koymak)
  Taban Tabana Zıt (olmak)
  Taban Tepmek (patlatmak)
  Taban Yapmak
  Tabana Kuvvet
  Tabana Kuvvet Kaçmak
  Tabancaya Davranmak
  Tabanları Kaldırmak
  Tabanları Patlamak
  Tabanları Yağlamak
  Tabi Kılmak
  Tabi Tutmak
  Tabiri (tabir) Caizse
  Taburcu Etmek
  Taç Giymek
  Tadada Çıkmak
  Tadı Damağında Kalmak
  Tadı Kaçmak (gitmek)
  Tadı Tuzu Kalmamak (bozulmak)
  Tadına Bakmak
  Tadına Doyum Olmamak
  Tadına Varmak
  Tadında Bırakmak
  Tadını Almak
  Tadını Çıkarmak
  Tadını Kaçırmak
  Tadını Tuzunu Bulmak
  Tafra Satmak
  Tafsilat Vermek
  Tafsilata Girmek
  Tahakkuk Ettirmek
  Tahkime Gitmek
  Tahlilden Geçirmek
  Tahsil Görmek
  Tahta Çıkmak
  Tahtaya Kaldırmak
  Tahtaya Kalkmak
  Takati Kalmamak (kesilmek)
  Takati Yetmemek
  Takatsizlik Duymak
  Takibe Vermek
  Takılı Kalmak
  Takılıp Kalmak
  Takım Tutmak
  Takıp Takıştırmak
  Takla Atmak
  Takla Attırmak
  Taklidini Yapmak
  Takoz Koymak
  Takrir Vermek
  Taksi Çevirmek
  Taksite Bağlamak
  Taktik Vermek
  Talandan Geçmek
  Talihi Yaver Gitmek
  Talihin Kucağına Atılmak
  Talihine Küsmek
  Talimat Vermek
  Talip Çıkmak
  Talkın Vermek
  Tam Adamına Çatmak
  Tam Adamını Bulmak (adamına Düşmek)
  Tam Gelmek (olmak)
  Tam Maaşla Tekaüt (emekli)
  Tam Üstüne Basmak
  Tamir Görmek
  Tamire Vermek
  Tamtakır Kuru (kırmızı) Bakır
  Tan Ağarmak (atmak, Sökmek)
  Tan Tuna Gitmek
  Tan Yeri Ağarmak
  Tandem Oynamak
  Tane Bağlamak
  Tane Tane Söylemek (konuşmak)
  Tanıdık Çıkmak
  Tanımazlıktan Gelmek
  Tanrının Günü
  Tansiyonu Çıkmak (fırlamak, Yükselmek)
  Tansiyonu Düşürmek
  Tantana Yapmak (etmek)
  Tapi Kalmak
  Taraf (tarafını) Tutmak
  Taraf Gözetmek
  Tarife Gelmemek
  Tarih Düşürmek
  Tarihe Geçmek
  Tarihe Karışmak
  Tarla Açmak
  Tartışma Götürmek
  Tartışmaya Girmek
  Tartma Tartmak
  Taş Atıp Kolu Yorulmamak
  Taş Atmak
  Taş Attın Da Kolun Mu Yoruldu?
  Taş Bebek Gibi
  Taş Çatlasa
  Taş Düşürmek
  Tas Gibi
  Taş Gibi
  Taş Kesilmek
  Taş Kırdırmak
  Taş Koymak
  Taş Sürmek
  Taş Taş Üstünde Bırakmamak
  Taş Yağar Kıyamet Koparken
  Tasa Çekmek
  Taşa Tutmak
  Tasası Sana Mı Düştü?
  Taşı Gediğine Koymak
  Taşı Ölçeyim
  Taşı Sıksa Suyunu Çıkarır
  Tası Tarağı Toplamak
  Taşı Toprağı Altın Olmak
  Taşlar Yerine Oturmak
  Taşralı Kalmak
  Tasvip Görmek
  Tasvir Gibi
  Tat Almak
  Tat Kazanmak
  Tat Vermek
  Tatil Etmek
  Tatil Yapmak
  Tatile Girmek
  Tatlı Canından Etmek
  Tatlı Canını Sıkmak
  Tatlı Yerinde Bırakmak (kesmek)
  Tatmin Etmek
  Tatmin Olmak
  Tatsızlık Çıkarmak
  Tav Olmak
  Tav Vermek
  Tava Gelmek
  Tava Getirmek
  Tavan Başına Çökmek (yıkılmak)
  Tavan Yapmak
  Tavını Bulmak
  Tavır Almak (takınmak)
  Taviz Vermek
  Tavla Atmak
  Tavşan Boku Gibi (ne Kokar Ne Bulaşır)
  Tavşana Kaç, Tazıya Tut Demek
  Tavşanı Araba İle Avlamak
  Tavşanın Suyunun Suyu
  Tavuk Ayağı Yemek
  Tay Tay Durmak
  Taze Ot Görmüş Eşek Gibi
  Tazı Gibi
  Tazyik Etmek
  Tebdil Gezmek
  Tebdilimekânda Ferahlık Vardır
  Tebelleş Etmek
  Tebelleş Olmak
  Tebligatta Bulunmak
  Tecrübe Tahtasına Çevirmek
  Tecrübe Tahtasına Dönmek
  Tedavi Görmek (olmak)
  Tedbir Almak
  Teessüf Etmek
  Teessür Göstermek
  Tef Çalsan Oynayacak
  Tefrika Çıkarmak
  Teğet Geçmek
  Tehdit Etmek
  Tehdit Savurmak
  Tehlike Atlatmak
  Tehlike Çanları Çalmak
  Tehlikeye Atılmak
  Tehlikeye Düşürmek
  Tek Dalmak
  Tek Durmak
  Tek Durmamak
  Tek Elden
  Tek Geçmek
  Tek Kürekle Mehtaba Çıkmak
  Tek Sıra Olmak
  Tek Vücut Olmak
  Tekbir Getirmek
  Tekeden Süt Çıkarmak
  Tekelinde Olmak
  Tekeline (tekellerine) Almak
  Teker Meker Yuvarlanmak
  Tekere Çomak Sokmak
  Tekerine (tekerinin Önüne) Taş Koymak
  Tekme Atmak (vurmak)
  Tekme Yemek
  Tekmil Almak
  Tekmil Vermek
  Tel Çekmek
  Tel Tel Dökülmek
  Telakki Olunmak
  Telaş Göstermek
  Telaşa Düşmek
  Telaşa Vermek
  Telef Etmek
  Telefon Etmek (açmak)
  Telgraf Çekmek
  Teli Kırmak
  Tellal Çağırtmak
  Teller Takmak
  Telleyip Pullamak
  Temas Kurmak
  Temasa Geçmek
  Tembelliği Tutmak
  Tembihatta Bulunmak
  Temcit Pilavı Gibi (ısıtıp ısıtıp Öne Sürmek)
  Temel Atmak
  Temel Tutmak
  Temerrüde Düşmek
  Temiz Bir Dayak Yemek
  Temiz Tutmak
  Temize Çekmek
  Temize Çıkmak
  Temize Havale Etmek
  Temizlik Yapmak
  Tempo Tutmak
  Temyize Gitmek
  Teneffüs Etmek
  Tenha Kalmak
  Tepeden Tırnağa Süzmek
  Tepesi Aşağı Gitmek
  Tepesi Atmak
  Tepesinde Havan Dövmek
  Tepesinden Kaynar Sular Dökülmek
  Tepetakla Etmek (devirmek)
  Tepetakla Gitmek (yuvarlanmak)
  Tepki Çekmek
  Tepki Duymak
  Tepki Göstermek
  Tepki Koymak
  Tepki Vermek
  Tepkimeye Girmek
  Teptim Keçe Oldu, Sivrilttim Külah Oldu
  Ter Atmak
  Ter Dökmek
  Ter Ter Tepinmek
  Terakki Göstermek
  Tercüman Olmak
  Tereciye Tere Satmak
  Tereyağından Kıl Çeker Gibi
  Terini Soğutmak
  Ters Anlamak
  Ters Pers Olmak
  Ters Tarafından Kalkmak
  Ters Ters Bakmak
  Ters Yüz Etmek
  Ters Yüz Geri Dönmek
  Ters Yüzü Geri Dönmek
  Ters Yüzüne Çevirmek
  Ters Yüzüne Dönmek
  Tersi Dönmek
  Tersinden Okumak
  Tertibat Almak
  Tertibe Düşürmek
  Teşebbüse Geçmek
  Teşebbüsü Ele Almak
  Teselli Bulmak
  Teselli Etmek (vermek)
  Tesir Bırakmak
  Tesirini Göstermek
  Teslim Almak
  Teslim Bayrağı Çekmek
  Teslimiyet Göstermek
  Tespih Çekmek
  Tespihe Dizer Gibi Dizmek
  Teşvik Etmek
  Tetiğe Basmak (dokunmak)
  Tetiğini Bozmamak
  Tetik Üstünde Beklemek
  Tetikte (tetik) Olmak (beklemek, Bulunmak, Durmak)
  Teveccüh Göstermek
  Tevil Götürmek
  Tezgâh Açmak
  Tezgâhı Kurmak
  Tezgâhtarlık Etmek
  Tezkere Almak
  Tezkere Bırakmak
  Tezkiyesini Düzeltmek
  Tığ Gibi
  Tıka Basa Doldurmak
  Tıka Basa Yemek
  Tıkırı Yolunda Olmak (gitmek)
  Tıkırında Gitmek (olmak, Yürümek)
  Tıknefes Olmak
  Tilki Uykusuna Vermek
  Tilki Uykusuna Yatmak
  Timsal Olmak
  Tıpış Tıpış Yürümek
  Tıraş Etmek
  Tıraşa Tutmak
  Tıraşı Gelmek (uzamak)
  Tırhallı, Hep Bir Hâlli
  Tirit Gibi
  Tırnak Takmak
  Tırtıl Çekmek
  Tırtıl Kesmek
  Tıs Kesilmek
  Tıs Yok
  Titreme Gelmek
  Tiye Almak
  Töhmet Altında Kalmak
  Tohuma Kaçmak
  Tohumu Dökülmek
  Tok Evin Aç Kedisi
  Tok Tutmak
  Toka Etmek
  Tokat (tokadı) Yemek
  Tokat Aşk Etmek (eylemek)
  Tokat Atmak (patlatmak)
  Tombala Çekmek
  Tomruğa Vermek
  Tongaya Basmak (düşmek)
  Top Atmak
  Top Gibi Gürlemek
  Top Gibi Patlamak
  Top Sürmek
  Top Yapmak
  Top Yuvarlaktır
  Topa Çıkmak
  Topa Tutmak
  Topaç Gibi
  Topal Eşekle Kervana Katılmak (karışmak)
  Toprağa Düşmek
  Toprağı Bol Olsun
  Toprağı Çekmiş
  Toprağına Ağır Gelmesin
  Toprak Çekmek
  Toprak Olmak
  Toprak Paklar
  Topu Atmak
  Topu Dikmek
  Topu Taca Atmak (bırakmak)
  Topuk Çalmak
  Topuk Vurmak
  Tornistan Etmek
  Tortop Olmak
  Tos Vurmak
  Tövbeler Olsun! (tövbesi!)
  Tövbesini Bozmak
  Toz Kondurmamak
  Toz Olmak
  Tozu Dumana Katmak
  Tozunu Almak (atmak, Silkelemek, Silkmek)
  Trafik Kilitlenmek
  Transa Geçmek (girmek)
  Transit Geçmek
  Treni Kaçırmak
  Tribünlere Oynamak
  Tu Kaka Etmek
  Tu Kaka Olmak
  Tüfek Çatmak
  Tuğra Çekmek
  Tükürdüğünü Yalamak
  Tulum Çıkarmak
  Tumba Etmek
  Tumturak Yapmak
  Tun Tun Kaçmak
  Tundan Tuna Atmak
  Tünelin Sonunda ışık Görünmek
  Tur Atlamak
  Tur Atmak
  Tur Bindirmek
  Tura Çıkmak
  Türbülansa Girmek
  Turfa Olmak
  Türkü Çağırmak
  Türkü Söylemek
  Türkü Tutturmak
  Turnayı Gözünden Vurmak
  Turşu Kurmak (yapmak)
  Turşu Olmak
  Turşusu Çıkmak
  Turşusunu Kurmak
  Turşuya Dönmek
  Turu Geçmek
  Tuşa Getirmek
  Tut Kelin Perçeminden
  Tutarağı Tutmak
  Tutkuya Kapılmak
  Tutsak Düşmek
  Tuttuğu Altın Olsun
  Tuttuğu Dal Elinde Kalmak
  Tuttuğunu Koparmak
  Tütün İçmek
  Tütün Sarmak
  Tutunacak Bir Dal Aramak
  Tutunacak Dalı Olmak
  Tutuya Bırakmak (koymak)
  Tuvalet (tuvaletini) Yapmak
  Tüy Düzmek
  Tüyleri Ürpermek
  Tüyüne Dokunmamak
  Tuzağa Düşmek
  Tuzak Kurmak
  Tuzla Buz Etmek
  Tuzla Buz Olmak
  Tuzlayayım Da Kokmayasın (kokma)
  Tuzluya Mal Olmak (oturmak Veya Patlamak)
  U Dönüşü Yapmak
  Üç Aşağı Beş Yukarı
  Üç Aşağı Beş Yukarı Dolaşmak
  Üç Günlük Ömür
  Üç Maymunu Oynamak
  Uç Vermek
  Uçan Kuşa Borcu Olmak
  Uçan Kuştan Medet Ummak
  Üçe Beşe Bakmamak
  Üçkâğıda Bağlamak (getirmek)
  Uçkuruna Sağlam Olmak
  Ucu (herhangi Birine) Dokunmak
  Ucu Bucağı Olmamak (görünmemek)
  Ucu Bucağı Yok (kayıp)
  Ucu Ortası Belli Olmamak
  Ucunda (bir Şey) Bulunmak
  Uçup Gitmek
  Uçurumun Kenarından Dönmek
  Ucuz Atlatmak (kurtulmak)
  Ucuz Pahalı Dememek
  Ucuza Çıkmak
  Ucuza Gitmek
  Ucuza Kapatmak
  Uf Olmak
  Ufku Daralmak
  Ufkunu Genişletmek
  Uğur Getirmek
  Uğur Ola! (uğurlar Olsun!)
  Uğurlu Kademli Olsun
  Uhdesinden Gelmek
  Uhdesine Almak
  Ülke Açmak
  Ulufe Vermek (dağıtmak)
  Ümide Düşmek
  Ümidi Boşa Çıkmak
  Ümidini Kesmek
  Ümit Bağlamak
  Ümit Bırakmak
  Ümit Kesmek
  Ümit Serpmek
  Ümit Vermek
  Umudu (umudunu) Üzmek
  Umudu Boşa Çıkmak
  Umudu Kırılmak
  Umudunu Kesmek
  Umudunu Kırmak
  Ümüğüne Sarılmak
  Umurumda Değil
  Umurumun Teki
  Umut Beslemek
  Umut Bırakmak
  Umut Kesmek
  Umut Vermek
  Umutsuzluğa Düşmek (kapılmak)
  Ün Almak (kazanmak, Salmak, Yapmak)
  Un Ufak Etmek
  Un Ufak Olmak
  Ünsiyet Peyda Etmek
  Ununu Elemek, Eleğini Asmak
  Ürküntü Vermek
  Usanç Getirmek
  Usanç Vermek
  Usançlık Getirmek
  Uslu Durmak (oturmak)
  Üst Perdeden Konuşmak
  Üst Üste Gelmek
  Usta Elinden Çıkmak
  Üste Çıkmak
  Üstü Kalsın
  Üstüme (üstümüze, Üstünüze) Sağlık (iyilik Sağlık, Şifalar)
  Üstün Bulmak (görmek)
  Üstün Olmak (gelmek)
  Üstün Tutmak
  Üstünde Durmak
  Üstünde Hakkı Olmak
  Üstünde Kalmak
  Üstündeki Üstünde, Başındaki Başında
  Üstünden Atmak
  Üstünden Başından Akmak
  Üstünden Dökülmek
  Üstüne Alınmak
  Üstüne Basmak
  Üstüne Çekmek
  Üstüne Düşmek
  Üstüne Fenalık Gelmek
  Üstüne Geçirmek
  Üstüne Gitmek
  Üstüne Kuma Gelmek
  Üstüne Kuş Kondurmak
  Üstüne Olmamak
  Üstüne Ölü Toprağı Serpilmiş Gibi
  Üstüne Oturmak
  Üstüne Titremek
  Üstüne Tuz Biber Ekmek
  Üstüne Yaptırmak
  Üstüne Yok
  Ustura Tutunmak
  Usturayı Kayışa Çekmek
  Usul Tutmak
  Utanç Duymak
  Utancından Yere Geçmek
  Utancından Yerin Dibine Girmek
  Uvertür Yapmak
  Üvey Evlat Gibi Tutmak (saymak)
  Üvey Evlat Muamelesi Yapmak
  Üyeliği Düşmek
  Üyelik Dondurmak
  Uygun Bulmak
  Uygun Düşmek
  Uygun Gelmek
  Uygun Görmek
  Uyku Basmak (bastırmak)
  Uyku Çekmek
  Uyku Dağıtmak
  Uyku Gözünden Akmak
  Uyku Kestirmek
  Uyku Tutmamak
  Uyku Vermek (getirmek)
  Uykusu Açılmak (dağılmak)
  Uykusu Başına Sıçramak
  Uykusu Bölünmek
  Uykusu Kaçmak
  Uykusuz Kalmak
  Uykuya Dalmak
  Uykuya Varmak
  Uyruğuna Girmek
  Uyuyan Yılanın Kuyruğuna Basmak
  Uyuz Etmek
  Uyuz Olmak
  Uzak Durmak
  Uzak Düşmek
  Uzak Kalmak
  Uzak Tutmak
  Uzaklara Gitmek
  Uzaktan Kumanda Etmek
  Uzatmaları Oynamak
  Uzatmayalım
  Üzerinde Durmak
  Üzerinde Kalmak
  Üzerinden Atmak
  Üzerine Almak
  Üzerine Çökmek
  Üzerine Çullanmak
  Üzerine Ölü Toprağı Serpilmiş Gibi
  Üzerine Tüy Dikmek
  Üzümün Çöpü Armudun Sapı Var Demek
  Uzun Etmek
  Uzun Lafın (sözün) Kısası
  Uzun Oturmak
  Üzüntü Vermek
  Vaaz Vermek
  Vacip Olmak
  Vadesi Gelmek
  Vahamet Kesbetmek
  Vakit Kazanmak
  Vakit Öldürmek
  Vakit Saat Aramamak
  Vakti Gelmek
  Vantuz Çekmek
  Var Yok
  Vareste Kalmak
  Vareste Tutmak (kılmak)
  Varit Olmak
  Varla Yok Arası
  Varlık Göstermek
  Varlıkta Darlık Çekmek
  Varsa ... Yoksa ...
  Varsay Ki
  Vartadan Atlamak
  Vartayı Atlatmak
  Vatan Tutmak
  Vay Anam! (anasını!, Canına!)
  Vay Sen Misin?
  Vazife Görmek
  Vazifesi Mi?
  Vaziyet Almak
  Vaziyeti Kurtarmak
  Vebal Altında Kalmak
  Vebali Boynuna
  Vecde Gelmek
  Vecde Kapılmak
  Veda Etmek
  Vehme Kapılmak (düşmek)
  Velvele Kopmak
  Velveleye Vermek
  Ver Elini ...
  Verem Olmak
  Veresiye Almak
  Veresiye Vermek
  Vergi Kaçırmak
  Vergiye Bağlamak
  Verilmiş Sadakası Olmak
  Verim Düşürmek
  Vesikaya Bağlamak
  Vesile Aramak
  Vesile Bulmak
  Vicdan Azabı Çekmek (duymak)
  Vıdı Vıdı Etmek
  Vido Çekmek
  Vır Vır Etmek
  Vira Etmek
  Viraj Almak
  Vites Büyütmek
  Vites Değiştirmek
  Vites Küçültmek
  Vitese Takmak
  Voli Çevirmek
  Volta Atmak
  Volta Vurmak
  Voltasını Almak
  Voltaya Geçmek