İngilizce İyelik Eki ’Of’


İngilizce "of" kelimesinin iyelik eki olarak kullanımı şu şekildedir.

Cansız varlıklar için kullanımı:

isim + of + isim

Örnekler:

The bank is at the end of the road.
Banka yolun sonunda.

-----------------------------------------------

There is a cafe at the top of the hill.
Tepenin zirvesinde bir kafe var.

-----------------------------------------------

front, back, side, top, bottom, end, beginning ’dan sonra daima "of" kullanırız.

It’s in the front of the car.
Arabanın önünde.

-----------------------------------------------

"It is in the car sport." şeklinde kullanmayız!

Yaygın olarak kullanılan isimlerle birlikte "of" kullanmak gereksiz.
(örnek: car, school, town, garden, kitchen, bedroom, sea, country, hotel)

Have you got the car keys?
Arabanın anahtarları sende mi?

-----------------------------------------------

Can you close the bathroom door?
Banyonun kapısını kaparmısın?

-----------------------------------------------

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Have you got my car keys? (keys/car)
Arabamın anahtarları sende mi?

-----------------------------------------------

There’s a chair at the top of the garden? (garden/top)
Bahçenin yukarısında bir sandalye var.

-----------------------------------------------

Can you close the bedroom window ? (window/bedroom)
Yatak odasının penceresini kapatırmısın.

-----------------------------------------------

The money is in my hotel room. (room/hotel)
Para benim oel odamda.

-----------------------------------------------

I met Sarah at the school gates. (gates/school)
Sarah ile okul kapısında buluştum.

-----------------------------------------------

They live at the bottom of the hill. (hill/bottom)
Yokuşun en altında yaşıyorlar.

-----------------------------------------------

There’s an old tree at the side of the house. (house/side)
Evin yan tarafında yaşlı bir ağaç var.

-----------------------------------------------

Where’s the bathroom light? (light/bathroom)
Banyonun ışığı nerde?

-----------------------------------------------

We always meet at the town clock. (clock/town)
Her zaman şehir saatinde buluşuruz.

-----------------------------------------------

The sea air (air/sea) is very good for you.
Deniz havası senin için çok iyi.

Admin

Taglar: İngilizceİyelik’Of’

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin