İngilizce Bildirimde Bulunurken Kullanılan Fiiller


Söylenen bir cümleyi rapor ederken, kişinin söylediği kelimelerin aynılarını söylemek zorunda değiliz. Bazı fiiller cümlenin anlamını özetlemek için kullanılabilir:

Direct: "Oh, dear," she said, "I’m terribly sorry I’m late."

Reported: She apologized for being late.

Direct: "Yes, you’re right. I was very foolish", he said.

Reported: He agreed that he had been very foolish.


Aşağıdaki örnek cümleleri reported speech formunda yazarken, verilen fiillerin nasıl kullanıldıklarını inceleyin:

Mastar alan fiiller: advise, invite, offer, promise, refuse, refuse, remind, warn

İsim halinde kullanılan fiiller: apologize for, insist on, suggest.

Indirect speech olarak kullanılan fiiller: agree, announce, boast, claim, concede


1- "We’re going to get married in June," she said.
She announced that they were going to get married in June.

--------------------------------------------

2- "Don’t go near that dog," she told him.
She warned him not to go near the dog.

--------------------------------------------

3- After the meal, he said, "Please don’t argue - I’m going to play."
After the meal, he insisted on paying.

--------------------------------------------

4- "I’m sorry I didn’t write," she said.
She apologized for not writing.

--------------------------------------------

5- "Would you like to come round for dinner on Friday evening?" he asked them.
He invited them to come/go round for dinner on Friday evening.

--------------------------------------------

6- "I think you should give up smoking," the doctor said to her.
The doctor advised her to give up smoking.

--------------------------------------------

7- "Alright, yes, I was wrong and you were right," he said.
He admitted that he had been wrong and I had been right.

--------------------------------------------

8- "Yes, I’ll write every week," she said.
She promised to write every week.

--------------------------------------------

9- "Shall I carry that suitcase for you?" she said.
She offered to carry the suitcase for me.

--------------------------------------------

10- "How about going to the theatre on Saturday?" he said.
He suggested going to the theatre on Saturday.

--------------------------------------------

11- "The newspaper report’s not true," said the Prime Minister.
The Prime Minister claimed that the newspaper report wasn’t true.

--------------------------------------------

12- "Don’t forget to post that letter," she said to him.
She reminded him to post the letter.

--------------------------------------------

13- "Yes, it was a difficult exam," the teacher said.
The teacher agreed that it was a difficult exam.

--------------------------------------------

14- "No, I won’t give you a pay rise," the manager told her.
The manager refused to give her a pay rise.

--------------------------------------------

15- "My parents have got three cars," she said.
She boasted that her parents had three cars.

Admin

Taglar: İngilizceBildirimdeBulunurkenKullanılanFiiller

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin