İngilizce Soru Kelimesinin Özne Durumunda Olduğu Soru Cümleleri


Soru cümlelerinde insanlar yerine who, nesneler yerine de what kullanırız.

Who did you see? John.
Kimi gördün. John’u gördüm.

--------------------------------

What did he say? ’Nothing much’
Ne dedi? Çok şey değil..


Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, öznenin sorulmadığı yapılarda soru cümlesi o şekilde oluşturulur. Cümlede Who ve What eğer öznenin yerini tutoyorsa, o durumlarda soru cümlesi yaptığımızda do/does/did kullanılmaz.


Who phoned?
Mike phoned. (Mike özne durumunda.)


Bu cümlede görüldüğü gibi, kimin telefon ettiği sorulduğunda, telefon eden özne olduğundan yardımcı fiil kullanılmadı.

Who did you see?
I saw Mike. (Mike nesne durumunda.)

--------------------------------

What happened?
Something terrible happened.

--------------------------------

What did he say?
He said something terrible.


Aynı durum, which, what, how much/many söz konusu olduğunda da geçerlidir:

Which team won?

What country won the World Cup in 1966?

How many people work here?


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Who lives in that house?

What happened to Joe?

Who plays the piano?

What made that noise?

Who told you?


Aşağıdaki soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğunu inceleyelim:

I saw some dogs. How many dogs did you see?

One of the those cars belongs to Mary. Which car belongs to Marry?

A lot of people came to her party. How many people came to her party?

One of those buses goes to the station? Which bus goes to the station?

Douglas speaks a lot of languages. How many languages does Dauglas speak?


Aşağıda koyu yazılmış kelimelerle ilgili sorular hazırladık. İnceleyelim.

John broke the window. What did John break?
John broke the window.

--------------------------------

Mary bought a coat. What did Mary buy?
Mary bought a coat. Who bought a coat?

--------------------------------

The bus hit that tree. Which tree did the bus hit?
The bus hit that tree.

--------------------------------

What hit that tree?

Admin

Taglar: İngilizceSoruKelimesininÖzneDurumundaOlduğuSoruCümleleri

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin