Bilmeceler


Sıra Bilmece
1 Açarsam dünya olur, yakarsam kül olur 
2 Adam bilgisayarın başında uyuya kalmış, ertesi gün nezle olmuş. Neden?
3 Adem peygamberin sahip olmadığı ama çocukların sahip olduğu şey nedir?
4 Ağız içinde dil, arifsen bunu bil 
5 Ağız kapalıdır Yenmez içilmez… İslam’ın şartıdır, Asla vazgeçilmez.. 
6 Ağzı vardır konuşmaz, yatağı var uyumaz. 
7 Ak bir çubuk, tükenir çabuk.
8 Akılla bilinmez, kalble bilinir, Saygıyla silinmez, kinle silinir. 
9 Alfabe de kaç harf var?
10 Allah yapar yapısını. Bıçak açar kapısını.
11 Altı adam bir şemsiyenin altında ıslanmadan nasıl durabilir?
12 Altı harman, Üstü orman. 
13 Altıgen gözlü, tatlıdır özü, Fakir ile işi yok, Zengine özğü.
14 Altın tas, gümüş tas; Birini kaldır, birini as. 
15 Aralıkta tükenir, Ocakta yenilenir. 
16 Arşın ayaklı, Burma bıyıklı
17 Ay varken açarlar, Gün varken kaçarlar.
18 Ayakları su içer, Üstünden gelen geçer. 
19 Babam kandil, dedem çıra İşin yoksa beni ara. 
20 Bağlarım yürür, Çözerim durur. 
21 Bakması güzel, Alması üzer.
22 Balık baştan kokar. Neden?
23 Ben giderim o gider, arkamda tin tin eder? 
24 Benim adım iki hece, Çalışırım gündüz geçer. 
25 Benim iki pencerem var, Etrafı etten duvar. Her gün erkenden açarım, Gece olur kaparım. 
26 Beş kardeş var çalışkan, Her bir işe alışkan, Bıkmazlar usanmazlar, Beraber çalışmaktan. 
27 Beyaz duvar içinde, Sarı kanarya yatar. 
28 Bilene gereksiz, Bilmeyene yetersiz; Büyükler söyler, Küçükler dinler. 
29 Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
30 Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize. 
31 Bir acaib nesne gördüm Alem bilir ismini, Başını sürter kendi Öldürür cismini 
32 Bir ağacı oymuşlar, Kulağını burmuşlar, İçine ses koymuşlar, Yalan Yanlış söylemiş.
33 Bir atın başı kuzeyi gösterirse kuyruğu nereyi gösterir?
34 Bir kuyum var, iki türlü suyum var
35 Bir nedir? Beş nedir? Kabedeki taş nedir?
36 Bir odadan bir odaya geçiştir, İnanmayana pek zorlu iştir. 
37 Bir sihirli fenerim, Kibritsiz de yanarım. 
38 Bisiklet ne zaman uçak kadar hızlı gider?
39 Biz biz idik biz idik, Otuz iki kız idik Ezildik buzulduk, Bir araya dizildik. 
40 Canlı gider, cansız kovalar.
41 Çat orda, çat burada, çat kapı arkasında.
42 Çın-çınlı hamam, Kubbesi tamam, Bir gelin aldım, Babası imam. 
43 Dağa gider serilir, Eve gider dürülür.
44 Dağa varır seslenir, Eve gelir yaslanır. 
45 Dağda biter, taşta biter; yazın biter, kışın yiter. 
46 Dağdan gelir taştan gelir. Bir kükremiş aslan gelir. 
47 Dağdan gelir, taştan gelir; Bir yularsız aslan gelir.
48 Dağı var, taşı yok, köyü var, halkı yok, ırmağı var, suyu yok.
49 Dil ile verilir, Buna Sadaka denilir. 
50 Dört ayaklı ayı, üstünde kabadayı 
51 Dört köşedir beş değil, Kimse ondan hoş değil.
52 Duygular içinde pirdir, Onsuz hayat zehirdir. 
53 Dünyayı alır içine, Ama girilmez içine.
54 Eğilirsin kalkarsın, Engelleri yıkarsın, Bazen perde açılır, Sen Kabe’ye bakarsın. 
55 Eğri çınar yerde yatar; Yerden alır, gökte yutar.
56 El eker dil biçer 
57 Eli var, ayağı yok; karnı yarık, canı yok.
58 Elmayı yerken kurt bulmaktan daha kötü olan nedir?
59 Elsiz ayaksız, Göğe çıkar merdivensiz.
60 Fatih Sultan Mehmet on sekiz yaşını bitirince ne olmuş?
61 Geceleri fener, gündüzleri söner. 
62 Geldi mi gelir, gitti mi gelmez? 
63 Gelir bir bir Gider bir bir Gelen gider Giden gelmez 
64 Gökten gelir hız ile, Yedi bin yıldız ile, Ne toptur, ne tüfektir, ateş saçar, köz eder.
65 Gökten itilir, Yere dikilir. 
66 Gölgesiz dağlar aşar 
67 Gözenek gözenek gözü var, Beyler önünde sözü var.
68 Gözle görünmez, elle tutulmaz.
69 Gözü ile Görmez, Kulağıyla işitmez; Kuyruğu var hayvan değil, Konuşur  insan değil.
70 Hangi devlet dairesinde ‘işi olmayan giremez’ yazılı tabela yoktur?
71 Hangi karnede sıfır olmaz?
72 Hangi macunla diş fırçalanmaz?
73 Hangi meslekte çalışanlar çalışırken sigara içemezler?
74 Hangi tene krem sürülmez?
75 Hasretleri kavuşturur, Dalgınları barıştırır.
76 Hastalara ameliyattan önce ne verilir?
77 Havada iplenir, yerde ise kirlenir.
78 Hırsız içerde, başı dışarda.
79 İçi ateş, dışı taş; Yarı kuru, yarı yaş.
80 İki camlı pencere, Bakıp durur her yere.
81 İlk Türk bayrağını kim dikmiştir?
82 İncecik beli, Elimin eli. 
83 İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim. 
84 İnsanda var bir kabe Onsuz insan harabe.
85 İstanbul’da pişti Kokusu buraya düştü 
86 İyi ki Arnavutlukta doğmamışız neden?
87 Kahvaltıda ne yenmez?
88 Kanadı var, kuş değil, Boynuzu var, koç değil.
89 Kandilde var, mumda yok, Mendilde var, çulda yok. 
90 Kaptan gemiyi ne zaman terk eder?
91 Kara koyun meler gider, Dağı taşı deler gider.
92 Kat kat açılır, Kokusundan kaçılır. 
93 Kırıldığı zaman kullanılan şey nedir?
94 Kıvrımlı kaşık, Duvara yapışık. 
95 Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni var, karesi yok. 
96 Kolu var, eli yok, Karnı yarık canı yok. 
97 Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. 
98 Küçük mezar, dünyayı gezer.
99 Makas kesmez, iğne batmaz, terzi biçmez.
100 Mavi atlas, İğne batmaz, Makas kesmez, Terzi biçmez. 
101 Minarede ses, Ölümsüz nefes 
102 Mustafa Denizli Denize düşmüş, kim kurtarmış?
103 Nasrettin Hoca eşeğe neden ters biner?
104 Nazlı gitse, izi yok. Hızlı gitse, tozu yok. 
105 Ne şekerdin ne nane, Alınır tane tane, Bir tane kırılınca, Dökülür tane tane.
106 On ay yatar, İki ay kalkar, Feneri yakar, Etrafa bakar.
107 Örterim uyur, Eşerim uyanır.
108 Özü bohçada, sesi bahçede.
109 Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli.
110 Sarı sarı yazılmış, Sıra sıra dizilmiş.
111 Sarıdır ayva gibi, Suludur elma gibi.
112 Sarıdır sallanır, dalında ballanır.
113 Senin olup da başkalarının kullandığı şey nedir?
114 Sesi uzun, kendi kısa.
115 Sıcak kahve nasıl içilir?
116 Sudan ayaz, Şekerden beyaz.
117 Sudan ayaz, Şekerden beyaz. 
118 Suya girer ıslanmaz, yere düşer paslanmaz.
119 Suya girer ıslanmaz.
120 Şehirden şehire koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem. 
121 Tarlada biter, Makine büker, Sabah akşam Elimizi yüzümüzü öper. 
122 Taştandır demirdendir, Yediği hamurdandır, Bütün dünyayı doyurur, Kendi doymaz nedendir?
123 Termometre ile öğretmen arasında ne benzerlik vardır?
124 Tohumsuz biter, Dünyaya yeter.
125 Uzaktan baktım bir karataş, Yanına gittim dört ayak bir baş.
126 Uzaktan baktım hiç yok yakından baktım pek çok 
127 Uzundur ip değil, Isırır köpek değil. 
128 Ünü gelir ürkütür, Bey, paşayı korkutur.
129 Üstü çayır, biçilir, Altı çeşme, içilir. 
130 Yaprağı ele benzer, Tarihi bilir ezber. 
131 Yatağa yoldaş, kafana kardaş.
132 Yazı yazar kâtip değil, Duvara çıkar kedi değil, Boynuzu var inek değil, Yük taşır öküz değil. 
133 Yemeğin başı, Hastanın aşı.
134 Yer altında kaynar kazan.
135 Yere düşer paslanmaz Suya girer ıslanmaz 
136 Yere kızar, göğe çıkar, Gökte durmaz, yere düşer. 
137 Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli. 
138 Yukarı kaldırdım, yayıldı, Aşağı indirdim, büzüldü. 
139 Yürür gider iz etmez, Hızlı gider toz etmez, bir tek kelam söz etmez, o herkeze bakar iken herkez ona bakamaz, ateş onu yakamaz.
140 Zenginin elinde fukaranın dilinde. 

Bilmecelerin Cevapları

Sıra Cevap
1 Harita
2 Windows açık kalmış
3 Anne-baba
4 Kaval
5 Oruç
6 Akarsu
7 Tebeşir
8 Sevgi
9 Altı,  A-L-F-A-B-E
10 Karpuz
11 Yağmur Yağmazsa
12 Alın
13 Bal
14 Güneş ve ay
15 Takvim
16 Tavşan
17 Yıldızlar
18 Köprü
19 Ampül
20 Ayakkabı
21 Gül
22 Ayakları yoktur da ondan
23 Gölge
24 Saat
25 Göz
26 Parmaklar
27 Yumurta
28 Öğüt
29 Kitap
30 Kitap
31 Kibrit
32 Saz
33 Yeri
34 Yumurta
35 Allah, Namaz, Hacer-ûl Esved
36 Ölüm
37 Ampül
38 Uçağa Binince
39 Diş
40 Atlı Araba
41 Süpürge
42 Saat
43 Halat
44 Balta
45 Ot
46 Sel
47 Dere
48 Harita
49 Güzel söz
50 Sandalye
51 Kabir
52 Sevgi
53 Ayna
54 Namaz
55 Deve
56 Yazı
57 Ceket
58 Yarım Kurt bulmaktır
59 Duman
60 On dokuz yaşına girmiş
61 Yıldız
62 Gençlik
63 Doğum-ölüm
64 Yıldırım
65 Şimşek
66 Ses
67 Bal
68 Karanlık
69 Televizyon
70 İş ve işçi bulma kurumunda
71 Sağlık Karnesi
72 Lahmacunla
73 Dalgıçlar
74 Antene
75 Bayram
76 Gün Verilir
77 Yağmur
78 Çivi
79 Dünya
80 Gözlük
81 Terzi
82 Çatal
83 Testere
84 Kalp
85 Mektup
86 Çünkü Arnavutça bilmiyoruz
87 Öğle ve akşam yemeği
88 Kelebek
89 Dil
90 Karaya çıkıp evine giderken
91 Tren
92 Sarımsak
93 Yumurta
94 Kulak
95 Kapı
96 Ceket
97 Balık
98 Ayakkabı
99 Cam
100 Deniz
101 Ezan
102 Mustafa Sandal
103 Eşeğin dikiz aynaları olmadığı için
104 Gölge
105 Nar
106 Ateşböceği
107 Ateş
108 Bebek
109 Anne
110 Mısır
111 Portakal, Limon
112 Portakal
113 Ad
114 Horoz
115 Fincanla
116 Kar
117 Kar
118 Civa
119 Güneş
120 Yol
121 Havlu
122 Fırın
123 İkisi de sıfırı gösterdiği zaman insan titrer
124 Tuz
125 Kaplumbağa
126 Karınca
127 Yılan
128 Azrail
129 Koyun
130 Çınar
131 Yastık
132 Salyangoz
133 Çorba
134 Volkan
135 Gölge
136 Buhar
137 Karpuz
138 Şemsiye
139 Güneş
140 Para

Admin

Taglar: BilmecelerSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin