Simple Present Tense - İngilizce Geniş Zaman


Simple Present Tense Cümle Yapısı

Geniş zamanla ilgili 3 durumdan söz edebiliriz:

1. Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı.

Örnek cümle: You sing. She sings.

----------------------------------------------

2. Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil.

Örnek cümle: You do not sing.

----------------------------------------------

3. Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.

Örnek cümle: Do you sing


Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız.
3. tekil şahıslar için (he,she,it) esas fiile –s takısı, yardımcı fiile de –es ekleriz. (yani 3. şahıslar için does yardımcı fiilini kullanırız.)

to be fiilinde yardımcı fiil kullanmayız. Soru ve olumsuz cümleler için bile geçerlidir bu.


Esas fiili like olan aşağıdaki örneklere bakalım:

+ Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil  
+ I, you, we, they     like coffee.
+ He, she, it     likes coffee.
 
- I, you, we, they do not like coffee.
- He, she, it does not like coffee.
           
Do I, you, we, they     like coffee?
Does he, she, it     like coffee?


Esas fiili to be olan bu örneklere bakalım. Herhangi bir yardımcı fiilin olmadığına dikkat edin:  Özne Esas Fiil    
+ I am   French.
+ You, we, they are   French.
- I am not old
- You, we, they are not old.
- He, she, it is not old.
? Am I   late?
? Are you, we, they   late?
? Is he, she, it   late?


Simple Present Tense’i hangi durumlarda kullanırız:

1. Kalıcı ve süreklilik arz eden durumlardan söz ederken:

Örnek cümle: Summer follows spring. Gases expand when heated.

-----------------------------------------------

2 Şu sıralar olan periyodik olayları aktarırken:

Örnek cümle: My sister works in a bank.

-----------------------------------------------

3. Alışkanlık haline getirilmiş eylemler:

Örnek cümle: I get up at 7. I sometimes stay up till midnight.

-----------------------------------------------

4. Geleceğe dönük referans verilen olaylar:

Örnek cümle: The concert begins at 7.30 next Friday evening.

-----------------------------------------------

5.Gözlemleri ve demeçleri, bildirileri aktarırken:

Örnek cümle: I hope so. It says here that… . I love you. I hate him.

-----------------------------------------------

6. Talimat verirken:

Örnek cümle: First you weigh the ingredients.

Bu derste Simple Present Tense-Geniş Zaman’ın genel kullanımından bahsettik. Simple Present Tense’in diğer bazı kullanım alanları da vardır; örneğin: if cümleleri ya da future = gelecek anlamına gelen durumlar. Bunları daha sonra öğreneceğiz.

Admin

Taglar: SimplePresentTenseİngilizceGenişZaman

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin