Future Tense (Gelecek Zaman) (will)


İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekildir.


Örnek cümle ile açıklayalım:

"I don’t know how to use this computer."--"OK. I will teach you."
Bu bilgisayar nasıl kullanılır bilmiyorum.-- Tamam. Ben sana öğretirim.

----------------------------------------

"Goodbye! Have a nice holiday."--"Thanks. I will send you a postcard."
Hoşçakal. İyi tatiller.--Teşekkürler. Sana kartpostal göndereceğim.


Gördüğünüz gibi bu örneklerde "gelecek zaman" durmunu karşılayan cümleler konuşma anında, önceden planlanmamış şekilde kurulmuş cümlelerdir. İşte bu durumlarda "will" kullanılır.
Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman ile Nasıl Cümle Kurulur?

Cümlenin fiili 1. halde (Verb 1), yani yalın halde, yardımcı fiilimiz will

Özne + yardımcı fiil WILL + Esas, ana fiil


Olumsuz cümlelerde cümlenin esas fiili ile wiil’in arasına NOT yardımcı kelimesini getiririz. Soru cümlelerinde ise will özneden önce gelir.

  Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil    
+ I will   phone him.  
+ You will   finish before me.  
 
- She will not pass the exam.  
- We will not invite lots of people.  
 
? Will you   come   on time?
? Will they   want   breakfast?Konuşma anında özne ve will birleştirilip söylenir (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)

I will I’ll
You will You’ll
He will He’ll
She will She’ll
It will It’ll
We will We’ll
They will They’llOlumsuz cümlelerde ise won’t şeklinde kullanılır (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)

I will not I won’t
You will not You won’t
He will not He won’t
She will not She won’t
It will not It won’t
We will not We won’t
They will not They won’t


Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman Kullanımı.

Yapılacak eyleme konuşma anında karar verilir. Olay kendiliğinden gelişir. Planlanmış bir durum söz konusu değildir.

"We haven’t got any milk."-"I’ll go and get some.
Sütümüz kalmamış. Gidip biraz alacağım.

-----------------------------------------

"Are you coming with us?"--"No. I think I will stay here"
Bizimle geliyormusun.-- Hayır. Sanırım burda kalacağım.

-----------------------------------------

"I’m too tired to walk home. I think I’II get a taxi.
Eve yürüyemeyecek kadar yorgunum. Sanırım taksi çağıracam.

-----------------------------------------

Söz verme durumu söz konusu ise Simple Future Tense kullanılır:

"I’ll buy you a bicycle for your birthday.
Doğum gününde sana bisiklet alacağım.

-----------------------------------------

Rica ve istek durumlarında Simple Future Tense kullanılır:

"Will you hold the door open for me, please?
Kapıyı benim için açık tutarmısın lütfen?

-----------------------------------------

Herhangi bir şeye karar verdiğimizde Simple Future Tense’i kullanırız:

"I’ll stop and ask the way.
Durup yolu soracağım.

-----------------------------------------

I think I’ll... ve I don’t think I’ll... şeklinde kullanabiliriz:

I feel a bit hungry. I think I’ll have something to eat.
Biraz açlık hissediyorum. Birşeyler yersem iyi olacak.

-----------------------------------------

Öngörülerden bahsederken Simple Future Tense kullanırız:

It will rain tomorrow.
Yarın yağmur yağacak.

Admin

Taglar: FutureTenseGelecekZamanwill

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin