İngilizce From - to, until ve by Kullanım Örnekleri


Until ya da till (informal), "kadar, değin, dek" anlamlarına gelmektedir ve bir işin ne zaman biteceğini anlatmakta kullanılır.

We played football until 5 o’clock.

I will be in London till Thursday.

It was a great party. We danced until six o’clock in the morning.

I’m going to have a sandwich now. I can’t wait until/till lunchtime.

Granny’s coming on Monday for a few days. She’s going to stay until/till Saturday.

When I was young, you had to go to school until/till the age of 14.

I didn’t like the film, so I didn’t stay until/till the end.

I’m doing a three-month computer course; it goes on until/till July.From ... to/until/till, bir olayın ya da durumun başlangıç ve bitiş zamanını verirken kullanırız.

He read the paper from 7:30 to 8:30.

He read the paper from 7:30 until/till 8:30.

He washed the car from 8:00 to 9:00.

He washed the car from 8:00 until/till 9:00.

He played tennis from 10:00 to 11:00.

He played tennis from 10:00 until/till 11:00.


Eğer belli bir zaman diliminde bir eylemin gerçekleşmesini istiyorsak (o zamanı geçmemeli), until yerine by kullanırız.


You can keep the car until Sunday.
(Araba pazar gününe kadar sende kalabilir.)

-----------------------------------

You really must bring it back by 12:00 on Sunday.
(Arabayı pazar günü en geç 12:00’da geri getirmelisin. Bundan önce de getirebilirsin.)Aşağıdaki örnek cümlelere bakalım:

This book must go back to the library by Tuesday.

The film goes on until 9:30.

Can you finish painting the room by Friday?


For, during ve while kullanımı:

For, bize olayın ya da durumun ne kadar sürdüğünü anlatırken kullanılır. During ise ne zaman olduğunu anlatırken.

I slept for 20 minutes during the lesson. (Derste 20 dakika uyudum.)

The journey lasted for three days.

There was a rainstorm during the night.

I lived in Mexico for six years.

I got a headache during the examination.

We visited Kyoto during our holiday in Japan.

The electricity went off for two hours during afternoon.

Alex and his wife met during the war.


During, preposition yani edat olarak kullanılır. During + isim While ise bağlaç olarak kullanılır. While + özne + fiil.

They got into the house during the night.

They got into the house while I was asleep.

He got ill during the jurnay.

He got ill while he was travelling.Aşağıdaki ifadelerin nasıl değiştiklerine dikkat edelim:

during the meal (I/eat) .. while I was eating.

while I was travelling (journey) .. during the journey.

during the game (they/play) .. while they were playing.

while we were listening (lesson) .. during the lesson.

while they were fighting (war) .. during the war.

during the conversation (they/talk) .. while they were talking.Aşağıdaki örnek cümlelerde, for ile birlikte kullanılan faydalı bazı ifadeleri inceleyelim:

They waited for a long time, but the bus didn’t come.

I will love you for ever.

Could I talk to you for a minute or two.

I played tennis for a couple of hours and then went home.

I went to sleep for a moment during the opera.

They put him in prison for life.

Admin

Taglar: İngilizceFromuntilKullanımÖrnekleri

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin