İngilizce If Konusu - If Clauses, Conditionals


İngilizcede 4 çeşit koşul bildiren durum söz konusudur.

Birinci Koşul Durumu - First Conditional

Birinci koşul durumu şu şekilde yapılır:

if + geniş zaman, gelecek zaman

If ’den sonraki cümle geniş zaman ile kurulurken, diğer cümle ise gelecek zamanla oluşturulur.

If you drop it, it will break.
Eğer onu düşürürsen, kırılır.

-----------------------------------

If you come at ten, we will be ready.
Eğer saat onda gelirsen, hazır olacağız.

-----------------------------------

If you phone me, I will pick you up at the park.
Bana telefon edersen, seni parktan alacağım.


Önce gelecek zamanlı cümle, sonra da if cümlesi şeklinde de cümle kurulabilir.


It will break if you drop it.

We will be ready if you come at ten.

I will pick you up at the park if you phone me.Kullanım Yerleri

Birinci koşul cümlesi, gelecekle ilgili gerçekleşmesi muhtemel durumlardan söz ederken kullanılır.

If it rains, we’ll go to the cinema.
Eğer yağmur yağarsa, sinemaya gideceğiz. (yağabilirde yağmayabilirde)

-----------------------------------

If the sun shines, we’ll go to the beach.
Eğer güneş çıkarsa, sahile gideceğiz.

Admin

Taglar: İngilizceKonusuClausesConditionals

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin