İngilizce "There is - There are" Yapısı


İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:


Olumlu cümle formu:

There is, there’s + tekil isim.
There are + çoğul isim.


Soru cümlesi formu:

Is there ...?
Are there ...?


Örnek Cümleler ve Türkçeleri:


There’s a cat in the garden.
Bahçede bir kedi var.

------------------------------------------

There are twenty students in the class.
Sınıfta 20 öğrenci var.

------------------------------------------

Is there a hotel near here?
Yakınlarda bir otel var mı?

------------------------------------------

Are there a lot of tourists in your town?
Kasabanızda çok turist var mı?

------------------------------------------

There are four girls and two boys in her family.
Ailesinde 4 kız 2’de erkek çocuğu var.

------------------------------------------

Is there a train to Manchester?
Manchester’a tren var mı?

------------------------------------------

Is there a good restaurant in this street?
Bu caddede iyi bir restoran var mı?

------------------------------------------

There are two hospitals in town.
Şehirde 2 tane hastane var.

Admin

Taglar: İngilizceThereThereYapısı

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.

İngilizce Cümle Yapısı - The Sentence

İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin