İngilizcede Negatif Cümle Kurma, Negatif Cümle Yapısı


AM NOT | HAVE NOT | WILL NOT | DO NOT

İngilizce de negatif cümle yapmak için, yardımcı fiilden hemen sonra not gitirilir.

Yardımcı fiiller: be(am/is/are), have/has/had, will, would, can, could, shall, should, may, might, must.

It is not raining. I have not seen Bill. She cannot understand me.


Konuşma dilinde genellikle kısaltmaları kullanırız:

aren’t, isn’t wasn’t weren’t haven’t hasn’t hadn’t won’t=will not, wouldn’t can’t couldn’t shan’t shouldn’t mustn’t


Şu tarz kullanım da söz konusudur:

I’m not, He’s not, she’s not v.s.


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Dogs can swim. Dogs can’t fly.

Milk is white. Milk isn’t red.

The children are at school. The children aren’t at home.

Joe has been to Japan. Joe hasn’t been Japan.

You must give this letter to Ann. You mustn’t give this letter to her mother.

I’m Scottish. I’m not English.

Admin

Taglar: İngilizcedeNegatifCümleKurmaNegatifCümleYapısı

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin