İngilizce Cümle Yapısı - The Sentence


İngilizce cümledeki kelime sırası


İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.


Cümlenin kelime sırası şu şekildedir:


Özne (Subject) + Fiil (Verb) + Nesne (Object)


Örnek:
I bought a hat.
Bir şapka satın aldım.

Zarf ifade eden kelimeler ise (Nasıl? Nereye? Ne zaman?) genellikle fiil ya da nesneden sonra gelirler.


Örnek:
He read the note quickly. (How?).
Notu çabucak okudu.


I waited at the corner(Where?) till 11.30(When?).
11 buçuğa kadar köşede bekledim.


Eğer kuracağımız cümle soru cümlesi ya da emir cümlesi değilse kelime sırası genellikle şu şekildedir:
Özne Fiil Nesne Zarf İfadeleri
 

 

 

 
Nasıl? Nerede? Ne zaman?
I bought a hat
 
yesterday.
The children have gone
 

 
home.
We ate our meal in silence.
 İngilizce cümle yapısını öğrendikten sonra cümle kurmak bizim için biraz daha da kolaylaşacaktır. Bu yapıyı takip ederek, ingilizce cümle yapısını bilmek bize, cümlenin anlamını bulmada, çeviri yapmada da yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki ingilizce örnek cümleleri inceleyelim.

Kelimelerin başına (Ö)-Özne, (F)-fiil ve (N)-Nesne işaretlerini koyacağız.

(Ö)John Baily (F)has set (N)a new high-jump record.

(Ö)The passport officer (F)examined (N)the passport.

(Ö)The dogs (F)don’t like (N)these biscuits.

(Ö)The shop assistant (F)is wrapping (N)the parcel.

(Ö)The visitors (F)have been (N)the new buildings.
 Aşağıdaki örnek cümlelerde ise "(Ö)-Özne, (F)-fiil, (N)-Nesne, (NS)-Nasıl?, (Ne)-Nerede ve (NZ)-Ne zaman" işaretlerini koyacağız.


(Ö)The children (F)slept (NZ)till 11 o’clock tihs morning.

(Ö)He (F)threw (N)the papers (Ne)into the bin.

(Ö)I (F)don’t speak (N)English (NS)well.

(Ö)Mrs Jones (F)hides (N)her money (Ne)under the bed.

(Ö)You (F)didn’t pack (N)this suitcase. (NS)carefully.


Admin

Taglar: İngilizceCümleYapısıSentence

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsim Örnekleri

İngilizcede bir çok isim hem sayılabilen hem de sayılamayan isim olarak kullanılabilir. Burada fark oluşturan nokta, anlamdaki farklılıktır.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (countable and uncountable nouns)

Bu konumuzda sizlere ingilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimleri açıklamaya çalışacağız. İngilizce karşılığı: countable and uncountable nouns.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin