İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Present Progressive Passive)+ I am being watched you are being watched he/she/it is being watched
? am I being watched? are you being watched? Is he/she/it being watched?
- I am not being watched? You are not being watched? he/she/it is not being watched

Şimdiki zaman pasif yapısında, olayın devamlılığını bildirmek için being kullanılır. Bununla birlikte be ve fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali kullanılır.


Where’s the carpet? It’s being cleaned.

When are you being seen by the doctor?


Aşağıdaki örnek cümlelerde sorular ve onların cevapları söz konusudur. Yapılarını inceleyelim:

Can we play on the football pitch? No, the grass is being cut.
Can’t you wear your blue suit tonight? No, It is being cleaned.

---------------------------------

Did Alice get that new job?
Not yet - She is being interviewed.

---------------------------------

What time is it?
Sorry, I don’t know: My watch is being repaired.

---------------------------------

Why the big smile?
I am being sent to Hawaii for a week.

I usually read a magazine while my hair is being cut.

Admin

Taglar: İngilizceŞimdikiZamanİlePasifCümlelerOluşturmaPresentProgressivePassive

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
İngilizce Gerund And Infinitive

A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu

Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

İngilizce Pasif Cümlelerde by Kullanımı

Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin: The missing child has been found. German is spoken in Austria.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin