İngilizce Would Modal Verb ve Örnekler


İngilizcede Would yardımcı fiil olarak kullanılır; "modal yardımcı fiili". Would’u kullandığımız durumlar şunlardır:

Geçmişten bahsederken

Geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken, şart Kiplerinde

Arzular dile getirirken, kibarca soru ve istekte bulunurken, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi durumlarda da would kullanılır.

Would’un Cümle Yapısı şöyledir:

özne + would + esas fiil

  Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil  
+ She would like milk.
- She would not like lemonade.
? Would she like coffee?


Şöyle bir kullanım sözkonusu değildir:

I would to like coffee.


İngilizcede Would, to ile kullanılmaz. Would bir yardımcı fiil gibi düşünülmelidir.

İngilizce Would Yardımcı Fiilinin Kullanımı

would: Geçmişten söz ederken kullanılır.

would, gelecek zamanda kullandığımız "will" ya da "going to" ’nun geçmiş zaman kullanımı anlamını taşır.


I thought it would be cold so I wore my coat.
Havanın soğuyacağını düşündüm ve paltomu giydim.

-----------------------------------------

Even as a boy, he knew that he would succeed in football.
Çocukken bile, futbolda başarılı olacağını biliyordu.

-----------------------------------------

Reported speech cümlelerinde (dolaylı anlatım) would, gelecek zamanda kullandığımız "will" ya da "going to" ’nun geçmiş zaman kullanımı anlamını taşır.


She said that she would buy some apple. ("I will buy some apple.")
Biraz elma alacağını söyledi. ("Biraz elma satın alacak".)

-----------------------------------------

would: Koşul, şart cümlerinde kullanılır.

Örnek cümleler:


I’d be very frightened if somebody pointed a gun at me.
Eğer birisi bana silah doğrultsaydı çok korkardım.

-----------------------------------------

If I didn’t go to their party, they’d be offended.
Eğer partilerine gitmeseydim çok gücenirdiler.

-----------------------------------------

If you took more exercise, you’d (= you would) probably feel healthier.
Eğer daha fazla egsersiz yapsaydın, muhtemelen daha sağlıklı olacaktın.

-----------------------------------------

I wouldn’t drink that if I were you.
Yerinde olsaydım onu içmezdim.

would: İstek, Eğilim anlatırken kullanılır.

Örnek cümleler:


Would you like some tea?
Biraz çay isermisin?

-----------------------------------------

What I’d really like is some coffee.
Tek istediğim biraz kahve.

would: Kibar istekler ve Sorular için kullanılır.

Örnek cümleler:


Would you open the window, please?
Pencereyi açarmısınız lütfen?

-----------------------------------------

Would you know the topic?
Mesele nedir, biliyormusunuz?

-----------------------------------------

Would you go with him?
Onunla gidermisin?

-----------------------------------------

would: Dilekte bulunurken kullanılır.

Örnek cümleler:


I wish you would not go.
Keşke gitmeseydin. (Kalmanı çok isterdim.)

Admin

Taglar: İngilizceWouldModalVerbÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin